S OVýTem PERU - ZEMĚ POD HUASCARÁNEM

Termín: 12.-29.května 2018 

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: LIMA, CORDILLERA BLANCA S HUASCARÁNEM, ISLAS BALLESTAS (Peruánské Galapágy), NAZCA, PÍSEČNÉ DUNY, COLCA CANYON, JEZERO TITICACA, MALOVANÝ KOSTEL V ANDAHUAYLILLAS, CUZCO, PISAC, MACHU PICCHU...

 
Program akce:
1.den - sobota 12.května 2018: odlet z Prahy, Mnichova, Frankfurtu nebo Berlína, příp. z Vídně (doprava z Prahy do Mnichova, Frankfurtu nebo do Berlína či Vídně zajištěna) a noční přelet do Jižní Ameriky.,
2.den - neděle 13.května 2018: ráno přílet do Limy, po odbavení přejezd do centra města a celodenní prohlídka LIMY, hlavního města Peru. V rámci prohlídky historického centra navštívíme mj. náměstí Plaza Mayor s prezidentským a arcibiskupským palácem, katedrálu, klášter San Francisco, koloniální balkony paláce Torre Tagle., později možnost návštěvy Muzea archeologie nebo světoznámého Muzea zlata. Obě muzea představují cenné sbírky předkolumbovské éry a můžete se v nich blíže seznámit s dějinami Peru, s dávnými kulturami země... Ubytování a nocleh.,
3.den - pondělí 14.května 2018: přejezd podél moře do vesničky Barranca a k pevnosti PARAMONGA, nejzachovalejší peruánské památce na pobřeží Tichého oceánu. Odpoledne cesta provincií Ancash do města HUARAZ pod Bílými Kordillery (Cordillera Blanca). Zde ve městě, ležícím pod Huascaránem v nadmořské výšce 3060 metrů prohlídka katedrály či náměstí Plaza de Armas. V rámci návštěvy vyjedeme i na vyhlídku Mirador de Rataquenua, odkud se otevře nádherný výhled na celé město a úchvatnou scenérii údolí Callejón de Huaylas a jedinečnou velehorskou krajinu, které dominuje zasněžený štít Huascaránu! Večer ubytování a nocleh.,
4.den - úterý 15.května 2018: z Huarazu k rozlehlé oblasti termálních pramenů MONTERREY (přírodní nádrže s horkými prameny, možnost koupání., pěší výstup k horskému vodopádu) a návštěva chrámu WILKAWAIN, což je nezvyklá dvoupodlažní stavba, která se tyčí na okraji skalního útesu)., v podvečer návrat do Huarazu, nocleh.,
5.den - středa 16.května 2018: celodenní výlet do Bílých Kordiller - CORDILLERA BLANCA. Cesta přes vesničky Paltay (leží v úrodném údolí, kde se pěstuje avokádo = peruánsky paltay), Yungay a Caraz k nejkrásnějšímu z jezer v této oblasti - JEZERU PARON. I odtud budeme obdivovat čarokrásné pozadí s nejvyšším vrcholem Peru - HUASCARÁNem (6768 mn.m.). Odpoledne zastávky v CARAZU (po staletí patří k jednomu z nejkrásnějších měst v Peru) a u jezer LLANGANUCO LAKES. Večer návrat do Huarazu., nocleh.,
6.den - čtvrtek 17.května 2018: celodenní výlet za kvetoucí rostlinou "Puya Raymondi" (v květnu nejhezčí)., výlet bez záruky, přesun do Catacu a odtud cesta na místním náklaďáku asi hodinu do opuštěné krajiny a oblasti NÁRODNÍHO PARKU HUASCARÁN k proslulým gigantickým rostlinám Puya Raymondi, které dosahují výšky až 12 metrů., zastávka ve vesnici PACHACOTO (vesnice s kavárnami, kde často zastavují hlavně řidiči kamiónů)., v podvečer návrat do Huarezu., nocleh.,
7.den - pátek 18.května 2018: přejezd z Huarázu podél Tichého oceánu a kolem Limy do Paracasu, po příjezdu ve večerních hodinách ubytování a nocleh.,
8.den - sobota 19.května 2018: pro zájemce (nutno se přihlásit nejpozději do 28.2.2018, cena cca 15.-USD) ranní VYHLÍDKOVÁ PLAVBA kolem slavného peruánského Trojzubce, což je obrovská postava ve tvaru kaktusu vyrytá do pískovcových útesů, ke skalnatému pobřeží OSTROVŮ BALLESTAS (někdy přezdívaných Peruánskými Galapágy). Zdejší moře patří k biologicky nejbohatším vodám na světě. Ne nadarmo si tu budete připadat jako byste se ocitli uprostřed přírodopisného dokumentu - hejna delfínů hravě skotačí ve vlnách, kondoři pátrají po potravě, drobné pouštní lišky přicházejí až k plážím lovit ptáky a hledat mrtvé lvouny, zatímco malinkaté ještěrky cupitají po horských písečných dunách... Později zastávka v NÁRODNÍ REZERVACI PARACAS v písečných dunách a v letovisku LAGUNILLAS (jeskyně La Catedral). V podvečer přejezd do Nazcy, po příjezdu ve večerních hodinách ubytování a nocleh.,
 
9.den - neděle 20.května 2018: v dopoledních hodinách pro zájemce (nutno se přihlásit nejpozději do 28.2.2018, cena cca 110.-USD) VYHLÍDKOVÝ LET nad více než 300 gigantickými kresbami (nejčastěji zvířecích postav) tajemné kultury NAZCA. Přelet je sice poněkud drahá, ale zato fantastická podívaná. Čím dřív ráno se letu zúčastníte, tím viditelnější jsou linie kreseb, později s poledním sluncem se vytváří nad krajinou opar. Odpoledne odjezd z Nazcy a přejezd podél moře do letoviska CAMANÁ, v jehož blízkosti se nachází nejpopulárnější pláž La Punta. Po příjezdu ubytování a nocleh.,
10.den - pondělí 21.května 2018: dopoledne přejezd do AREQUIPY (2400 mn.m.) ležící pod sopkou El Misti (5822 mn.m.), prohlídka města s náměstím Plaza de Armas (patří k největším v celé Jižní Americe), katedrálou ze 17.stol., kostelem Compania či obzvláště působivým koloniálním sídlem - domem Casa Tristan del Pozo... Poté možnost návštěvy klášterního komplexu SANTA CATALINA (nejvýznamnější a nejprestižnější církevní stavba v Peru). Později odpoledne ještě výlet mikrobusem do vesničky PAUCARPATA ležící pod sopkou El Misti. Navštívíme zde i starý mlýn Sabandia z koloniální éry. V podvečer přejezd přes průsmyk PATAPAMPA (4900 mn.m.) do města CHIVAY, zde ubytování a nocleh.,
11.den - úterý 22.května 2018: dopoledne možnost výletů s pěší turistikou u jednoho z nejhlubších kaňonů na světě - COLCA CANYON. Zastávka na nejnavštěvovanější vyhlídce v kaňonu - MIRADOR CRUZ DEL CÓNDOR. Odpoledne přejezd malebným údolím přes indiánské vesničky MACA (zastávka) a Yanque do Chivay odtud k jezeru Titicaca., po příjezdu ve večerních hodinách ubytování a nocleh.,
 
12.den - středa 23.května 2018: celodenní odpočinek u JEZERA TITICACA, v jehož průběhu možnost prohlídky města PUNO (náměstí Plaza de Armas s katedrálou, rozlehlá čtvrť prastarých doků přístavu jezera Titicaca), v rámci výletu zastávky u věžovitých hrobek Chullpas, pocházející z období incké říše, možnost plavby lodí na rajské ostrovy TAQUILE a AMANTANI nebo na plovoucí ostrov Indiánů kmene Uros. Tyto plovoucí ostrovy jsou vytvořeny z rákosu zvaného totora. Ostrov Taquile je zapsán na seznam UNESCO a procházka po ostrově s nádhernými výhledy na zasněžené Kordillery na bolívijské straně jezera. Nocleh.,
 
13.den - čtvrtek 24.května 2018: podél řeky Vlicanota cesta do Cuzca., v průběhu dne přejedeme přes průsmyk LA RAYA (4335 mn.m.) a prohlédneme si zbytky inckého chrámu a centrálních sýpek v REQCHI. Další zastávka bude ve vesnici ANDAHUAYLILLAS, kde navštívíme krásně malovaný kostelíček ze 17.stol., často přezdívaný jako Sixtinská kaple Jižní Ameriky. V podvečer přejezd do Cuzca, ubytování a nocleh.,
14.den - pátek 25.května 2018: prohlídka CUZCA, zřejmě nejkrásnějšího města Peru, bývalého hlavního města říše Inků. Prohlédneme si bohatě zdobené koloniální domy a kostely s kamennými stěnami okolo náměstí Plaza de Armas, dále katedrálu i chrám Slunečních panen., projdeme spletitými uličkami a tržištěmi až dojdeme i na náměstíčko Balcon de Cuzco, ze kterého se otevírají nejhezčí pohledy. Později možnost návštěvy inckého komplexu Koricancha, kdysi pokrytého těžkými pláty zlata a možnost výstupu k pevnosti Sacsayhuaman s další skvělou vyhlídkou na město. Nocleh.,
15.den - sobota 26.května 2018: v tento den projedeme POSVÁTNÝM ÚDOLÍM INKŮ a navštívíme citadely v PISAKU a v OLLANTAYTAMBO. Kromě možnosti prohlídky citadel navštívíme také zdejší pestrobarevný indiánský trh, kde budete moci nakoupit suvenýry nebo tradiční řemeslné výrobky. Z Ollantaytambo se vydáme vlakem podél řeky Urubamba do Agnos Calintes., zde ubytování a nocleh.,
16.den - neděle 27.května 2018: celodenní pobyt na MACHU PICCHU, nejznámějším jihoamerickým archeologickým nalezištěm. Pro zdatnější je možnost výstupu na HUAYNA PICCHU (doporučujeme, NUTNO SE PŘIHLÁSIT NEJPOZDĚJI DO 28.2.2018!), odkud se nabízí nezapomenutelný pohled na obrovské rozvaliny tohoto záhadného města Inků. Návrat vlakem do Ollantaytamba a mikrobusem do Cuzca., ubytování, nocleh.,
17.den - pondělí 28.května 2018: dle zakoupených letenek v průběhu dne transfer na letiště v Cuzcu a odlet do Limy., ve večerních hodinách odlet z Limy do Evropy (noční let).,
18.den - úterý 29.května 2018: přestup na některém evropském letišti a návrat do místa odletu (v případě přistání na letištích mimo Prahu bude zajištěna doprava do Česka).
 
 
Ubytování: 15x vždy v hotelu střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích vesměs s toaletou a koupelnou.,
Stravování: strava není předem zajištěna., každý den bude příležitost snídaní a v průběhu dne i zastávky s možností občerstvení, resp. minimálně obden možnost nákupu v prodejnách potravin.,
 
Startovné: 59500.-Kč
zahrnuje letenky Praha (Berlín apod.)-Lima-Praha (Berlín apod.), přelet Cusco-Lima, příp. dopravu z Prahy na odletové letiště a zpět, dopravu mikrobusem po Peru, přepravu náklaďákem v oblasti NP Huascarán, 15x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích. 
Pozor! Startovné nezahrnuje odletovou taxu z Limy, která je 28.- až 31.-USD (bez záruky).
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 28.2.2018, záloha ve výši 25000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
Vstupní víza do Peru nejsou třeba., nutný je pro cestu cestovní pas s platností minimálně do 30.listopadu 2018.
 
Odkazy:
 
Videoodkazy:
 
Předpověď počasí: