aneb Kdo jsme?

26.02.2014 18:36

OVýT vznikl v roce 1982, tehdy jako oddíl výkonnostní turistiky při Odboru turistiky TJ Lokomotiva Česká Lípa. Mezi tehdejší stěžejní akce patřila organizace dálkového pochodu Toulky za romantikou, dálkového etapového pochodu Setkání v horách a k 150.výročí úmrtí Karla Hynka Máchy také jedinečný ročník 10-denního dálkového etapového putování Krajem Karla Hynka Máchy. K dalším tehdejším akcím patřilo organizování zápočtových cest, plnění turistických oblastních odznaků i celostátního odznaku Turista ČSR... Vydařenými akcemi pak byly přechody zahraničních pohoří Rila, Pirin (Bulharsko), Fagaraš, Maramureš, Rodnei (Rumunsko)... Tradiční akcí pak každoroční výjezd v babím létě do Vysokých Tater, na tehdejší dobu byla exotická také cykloturistická akce z východního Slovenska až do bulharského Melniku na řeckých hranicích. Mezi nejúspěšnější výstupy patřilo zdolání nejvyšší hory Balkánu - Musaly i nejvyšší hory tehdejšího Československa - Gerlachovského štítu. V tehdejším OVýTu byl jeden člen s titulem mistr turistiky, 3 členové s 2.výkonnostní třídou a řada dalších s 3.výkonnostní třídou.  

Po sametové revoluci skončila na 23 let i činnost OVýTu. Ten byl obnoven v roce 2013, resp. na konci roku 2012. Krátce po obnovení činnosti byl oddíl přejmenován na Oddíl výletní turistiky při Klubu českých turistů a od roku 2016 jako Klub turistů a cestovatelů OVýT.

Z archivu dnešního KČT Česká Lípa:

"Pro zajímavost příklad podmínek pro získání výkonnostní třídy nejnižšího stupně. Uskutečnit dvě týdenní putování v délce 150 km bez velkého převýšení. Druhá třída navazovala na třetí. Pro získání bylo nutné absolvovat 6-11denní trasu v délce 200 km s převýšením 5000 m. Obdobně byly zpracovány podmínky pro turistiku cyklistickou, lyžařskou, vysokohorskou a vodáckou. Velmi náročné podmínky titulu Mistr turistiky získali v českolipském odboru: František Liška, Miloslav Horáček, Jaroslav Svoboda, Josef Červinka. Pro méně zdatné turisty byly vyhlášeny poznávací odznaky. Zlatý odznak turisty získali: Věra a Karel Prouzovi, Jaromíra Hrdá, Marie Juklová, Marie Gabrielová a Vlasta Tůmová. Lze jen konstatovat, že přísný a spravedlivý okresní klasifikátor Karel Prouza nedal svůj podpis na podezřelé doklady o splnění. Vyžadoval přesné doklady a byl tomto případě nesmlouvavý. Ideovost odpustil."