Historie akcí

V této rubrice budeme uschovávat propozice akcí, které se již uskutečnily.
Mohou nyní posloužit jako inspirace pro individuální výlet či pro zopakování v dalších letech.
 

Jednotlivé propozice najdete i vlevo v menu pod názvem akce.

ČESKÁ REPUBLIKA A BLÍZKÉ PŘÍHRANIČÍ (Sasko, příhraničí Polsko):

    ČESKOLIPSKO A LUŽICKÉ HORY

               Na Nedvězí  www.ovyt.cz/historie-akci/na-nedvezi/
               Modlivý důl a Sloup s posezením u krbu  www.ovyt.cz/historie-akci/modlivym-dolem-a-posezeni-u-krbu/
               Do Hradčanských stěn   www.ovyt.cz/nase-akce2/hradcanske-steny/
               Po Lužických horách   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-luzickych-horach/
               Silvestr na Luži   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-na-luzi/
               Novoroční besídka pod hradem 2014   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-besidka-pod-hradem/
               Okolo Cvikova   www.ovyt.cz/nase-akce2/okolo-cvikova/
               Přes dva hrady (Bezděz, Houska)   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-dva-hrady/
               Za bledulemi do Pekla   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-bledulemi-do-pekla/
               Za humna: na Ralsko!   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-humna-na-ralsko/
               Štědrý den s OVýTem (Křížovou cestou na Křížovou horu)   www.ovyt.cz/nase-akce2/stedry-den-s-ovytem/
               Setkání pod hradem 2015   www.ovyt.cz/nase-akce2/setkani-pod-hradem
               Silvestr s OVýTem 2015 (Hvozd)   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-s-ovytem-2015-na-hvozdu/
               Na Nový rok Českolipskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-novy-rok-ceskolipskem/
               Na Zámecký vrch   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-zamecky-vrch/
               Sloní skály, Horní skály, Popovy skály   www.ovyt.cz/nase-akce2/sloni-skaly-horni-skaly-popovy-skaly/
               Kouzelným Českolipskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/kouzelnym-ceskolipskem/
               Podél Holanských rybníků   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-holanskych-rybniku/
               Přes Strážný vrch   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-strazny-vrch/
               Silvestr s OVýTem na Luži   nase-akce2/silvestr-s-ovytem-na-luzi
               Máchovým krajem   www.ovyt.cz/nase-akce2/machovym-krajem/
               Silvestr na Hvozdu   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-s-ovytem-hvozd/
               Přes Děvín do lázní   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-devin-do-lazni/
               Na sever od Cvikova   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-sever-od-cvikova/
               Skály kolem Oybinu   www.ovyt.cz/nase-akce2/skaly-kolem-oybinu/
               Podzimní toulky Lužickými horami   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimni-toulky-luzickymi-horami/
               Silvestr na Hvozdu (2018)   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-na-hvozdu/
               Jonsdorfským skalním městem    www.ovyt.cz/nase-akce2/jonsdorfskym-skalnim-mestem/
               Silvestr na Luži   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-na-luzi2/
               Ze Žitavy do Žitavských hor   www.ovyt.cz/nase-akce2/ze-zitavy-do-zitavskych-hor/
               Advent v Horní Lužici (Budyšín a Zhořelec)    www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-horni-luzici/
               Štědrý den s OVýTem (Křížová cesta Jiřetín pod Jedlovou)    www.ovyt.cz/nase-akce2/stedry-den-s-ovytem2/
               Krajem rybníků   www.ovyt.cz/nase-akce2/krajem-rybniku/
               K Roverským skalám   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-roverskym-skalam/
               Za arcivévodou d´Este   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-arcivevodou-d´este/
               Na Spravedlnost   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-spravedlnost/
                Na Liščí kazatelnu   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-lisci-kazatelnu/     
                Okolo Hvozdu   www.ovyt.cz/nase-akce2/okolo-hvozdu/
                Silvestr s OVýTem na Luži   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-s-ovytem-na-luzi2/
 
               

    ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO

                Od Brtníků ke Křinici aneb Už zase z Česka do Německa   www.ovyt.cz/nase-akce2/od-brtniku-ke-krinici/
                Saským Švýcarskem na Schrammsteine   www.ovyt.cz/nase-akce2/saskym-svycarskem-na-schrammsteine/
                Přes Studenec do Jetřichovic   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-studenec-do-jetrichovic/
                Tiskými stěnami   www.ovyt.cz/nase-akce2/tiskymi-stenami/
                Nejkrásnější vyhlídky Saského Švýcarska   www.ovyt.cz/nase-akce2/nejhezci-vyhlidky-saskeho-svycarska/
                Sváteční toulky Saským Švýcarskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/s-ovytem-svatecni-toulky-saskym-svycarskem/
                Za brtnickými ledopády   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-brtnickymi-ledopady/
                Českosaským Švýcarskem v barvách podzimu   www.ovyt.cz/nase-akce2/ceskosaskym-svycarskem-v-barvach-podzimu/
                Vánoční toulky ve skalách   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanocni-toulky-ve-skalach/
                K zamrzlým ledopádům   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-zamrzlym-ledopadum/
                Po svatých schodech Saského Švýcarska   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-svatych-schodech-saskeho-svycarska/
                Sasko-švýcarská klasika   www.ovyt.cz/nase-akce2/saskosvycarska-klasika/
                Advent na Liliensteinu a Königsteinu   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-na-liliensteinu-a-konigsteinu/
                Setkání ve skalách aneb Novoroční besídka OVýTu   nase-akce2/setkani-ve-skalach
                K nejsevernějšímu bodu ČR   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-nejsevernejsimu-bodu-cr/
                Meandry Chřibské Kamenice   www.ovyt.cz/nase-akce2/meandry-chribske-kamenice/
                Vánoce v Českosaském Švýcarsku   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanoce-v-ceskosaskem-svycarsku/
                Na Brosinnadel   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-brosinnadel/ 
                Podél Křinice i po ní   www.ovyt.cz/podel-krinice-i-po-ni/
                Na Křížový vrch (Šluknovský výběžek)   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-krizovy-vrch-sluknovsky-vybezek/
                Vánoční toulky Saským Švýcarskem    www.ovyt.cz/nase-akce2/vanocni-toulky-saskym-svycarskem/
                O Vánocích na Tokáň    www.ovyt.cz/nase-akce2/o-vanocich-na-tokan/
                Českým Švýcarskem na hrad Falkenštejn   www.ovyt.cz/nase-akce2/ceskym-svycarskem-na-hrad-falkenstejn/
                Soutěskou Obere Schleuse   www.ovyt.cz/nase-akce2/souteskou-obere-schleuse/
                Podzim v Saském Švýcarsku   kct-ovyt-ceska-lipa.cms.webnode.cz/nase-akce2/podzim-v-saskem-svycarsku/
                Konec prázdnin ve skalách   www.ovyt.cz/nase-akce2/konec-prazdnin-ve-skalach/
                Zasněženým Saským Švýcarskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/zasnezenym-saskym-svycarskem/
                Na Vlčí horu   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-vlci-horu/
                Advent v Saském Švýcarsku a v Míšni   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-saskem-svycarsku-a-v-misni/
     

     JIZERSKÉ HORY A PODJEŠTĚDÍ

                Do Jizerek   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-jizerek/
                Štědrý den s OVýTem - Kryštofovo Údolí   www.ovyt.cz/nase-akce2/stedry-den-s-ovytem-betlem-v-krystofove-udoli/
                Jizerskými horami k Protržené přehradě   www.ovyt.cz/nase-akce2/izerskymi-horami-k-protrzene-prehrade/
                Jizerskými horami k Protržené přehradě (září)   www.ovyt.cz/nase-akce2/jizerskymi-horami-k-protrzene-prehrade/
                Podzimním Podještědím   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimnim-podjestedim/
                Na Černou Studnici   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-cernou-studnici/
                Z Ještědu k novinskému viaduktu   www.ovyt.cz/nase-akce2/z-jestedu-k-novinskemu-viaduktu/  
                Štědrý den s Ovýtem v Kryštofově Údolí   www.ovyt.cz/nase-akce2/stedry-den-v-krystofove-udoli/
                Na Smrk netradičně   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-smrk-netradicne/
                Na Frýdlantské cimbuří   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-frydlantske-cimburi/
                Na Prvního máje na Ještěd    www.ovyt.cz/nase-akce2/na-1-maje-na-jested/
                Přes Jizeru k vodopádům    www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-jizeru-k-vodopadum/
                Jizerskými horami z Polska na Smědavu   www.ovyt.cz/nase-akce2/jizerskymi-horami-z-polska-na-smedavu/
                Měsíc věží a rozhleden   www.ovyt.cz/nase-akce2/mesic-vezi-a-rozhleden/
                Přes Roimund na Grabštejn   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-roimundu-na-grabstejn/
                Jizerskohorskými rašeliništi   www.ovyt.cz/nase-akce2/jizerskohorskymi-raselinisti/
                Z Kryštofova Údolí na transbordér   www.ovyt.cz/nase-akce2/z-krystofova-udoli-na-transborder/
                 Za Járou da Cimrmanem    www.ovyt.cz/nase-akce2/za-jarou-da-cimrmanem/
   
 

     ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ A PODŘIPSKO

                Branou Čech na hrad Střekov   www.ovyt.cz/nase-akce2/branou-cech-na-hrad-strekov/
                Podzim v Českém středohoří   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzim-v-ces-stredohori/
                Novoroční výstup na Říp (2015)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-rip/
                Na předvánoční hrady a zámky (Helfenburk, Úštěk, Ploskovice)   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-predvanocni-hrady-a-zamky/
                Na kouřící kopec (Boreč)   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-kourici-kopec/
                Na Milešovku za východem slunce   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-milesovku-za-vychodem-slunce/
                Portou Bohemicou na Lovoš   www.ovyt.cz/nase-akce2/portou-bohemicou-na-lovos/
                Novoroční výstup na Říp (2017)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-vystup-na-rip
                K ústeckým ledopádům   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-usteckym-ledopadum/
                Za Oldřichem a Boženou   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-oldrichem-a-bozenou/
                Novoroční výstup na Říp (2018)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-vystup-na-rip2/
                Od Přemysla Oráče ke Casanovi   www.ovyt.cz/nase-akce2/od-premysla-orace-ke-casanovi/
                Novoroční výstup na Říp (2019)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-vystup-na-rip3/
                K Bobřím vodoápdům   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-bobrim-vodopadum/
                Porta Bohemica   www.ovyt.cz/nase-akce2/porta-bohemica/
                Novoroční výstup na Říp (2020)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-vystup-na-rip4/
                Od kněžny Libuše na Lovoš    www.ovyt.cz/nase-akce2/od-knezny-libuse-na-lovos/
                Přes Bořeň k pramenu kyselky   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-boren-k-pramenu-kyselky/
                Přes Vysoký Ostrý   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-vysoky-ostry/
                Ze skanzenu přes kopec na zámek   www.ovyt.cz/nase-akce2/ze-skanzenu-pres-kopec-na-zamek/
                Přes Hazmburk do Libochovic   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-hazmburk-do-libochovic/
                Za K.H.Máchou na Radobýl   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-k-h-machou-na-radobyl/   
                Za bledulemi do Českého středohoří   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-bledulemi-do-ceskeho-stredohori/
                 Novoroční výstup na Říp   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-vystup-na-rip5/
 

     ČESKÝ RÁJ

                  Do Českého ráje po stopách Albrechta z Valdštejna   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-ceskeho-raje-po-stopach-albrechta-z-valdstejna/
                  Riegrovou stezkou Českého ráje   www.ovyt.cz/nase-akce2/riegrovou-stezkou-ceskeho-raje/
                  Českým rájem v zimě   www.ovyt.cz/nase-akce2/ceskym-rajem-v-zime/  
                  Podzimním Českým rájem   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimnim-ceskym-rajem/     
                  Český ráj to na pohled!   www.ovyt.cz/nase-akce2/cesky-raj-to-na-pohled/
                  Českým rájem na Kost   www.ovyt.cz/nase-akce2/ceskym-rajem-na-kost/
                  Na Štěpána do Prachovských skal   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-stepana-do-prachovskych-skal/
                  Podél Jizery přes Malou Skálu   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-jizery-pres-malou-skalu/
                  Plakánkem na Kost   www.ovyt.cz/nase-akce2/plakankem-na-kost/
                  Na východ slunce na Kozákov   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-vychodem-slunce-na-kozakov/
                  Údolím Jizery přes Suché skály   www.ovyt.cz/nase-akce2/udolim-jizery-pres-suche-skaly/
                  Vánoce v ráji    www.ovyt.cz/nase-akce2/vanoce-v-raji/
                  Po skalních hradech Českého ráje   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-skalnich-hradech-ceskeho-raje/
                  Českým rájem ke Kopicově statku   www.ovyt.cz/nase-akce2/ceskym-rajem-ke-kopicove-statku/
                  Vánoce v ráji    www.ovyt.cz/nase-akce2/vanoce-v-raji2/
                  Na Prvního máje na Kozákov   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-prvniho-maje-na-kozakov/
                  Podzim v Českém ráji   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzim-v-ceskem-raji/
 
 

      KRKONOŠE A PODKRKONOŠŠÍ

                  Z Krkonoš přes Polsko na Smrk   www.ovyt.cz/nase-akce2/z-krkonos-pres-polsko-na-smrk/
                  Krkonošský slunovrat   www.ovyt.cz/nase-akce2/krkonossky-slunovrat/
                  Po Krkonoších   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-krkonosich/
                  Přechod Krkonoš   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-krkonos   
                  Na nejkrásnější přehradu Česka   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-nejhezci-prehradu-ceska/        
                  Přes Zvičinu na hrad Pecka   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-zvicinu-na-hrad-pecka/
                  Polským Podkrkonoším na hrad Chojnik   www.ovyt.cz/nase-akce2/polskym-podkrkonosim-na-hrad-chojnik/
                  K Mumlavskému vodopádu   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-mumlavskemu-vodopadu/
                  Přes dva vodopády   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-dva-vodopady/
                  Po východních Krkonoších   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-vychodnich-krkonosich/
                  Toulky polskými Krkonošemi    www.ovyt.cz/nase-akce2/toulky-po-polskych-krkonosich/
                  Do Špindlerova Mlýna   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-spindlerova-mlyna/
                  Novoroční Mumlavský vodopád    www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-mumlavsky-vodopad/
                    Přes vodopády k pramenu Labe   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-vodopady-k-pramenu-labe/
   
              

     KOKOŘÍNSKO

                Zimním Kokořínskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/zimnim-kokorinskem/
                Kokořínskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/kokorinskem/
                K soutoku Labe a Vltavy   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-soutoku-labe-a-vltavy/
                Zimní Cinibulkovou stezkou po skalách Kokořínska   www.ovyt.cz/nase-akce2/zimni-cinibulkovou-stezkou-po-skalach-kokorinska/
 

     KRUŠNÉ HORY A PODKRUŠNOHOŘÍ

                 Na vánoční trhy do stříbrného Freibergu (a také Drážďany)   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-vanocni-trhy-do-stribrneho-freibergu/
                 Do hlavní vánoční vsi světa   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-hlavni-vanocni-vsi-sveta/
                 Na Klínovec   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-klinovec/
                 Po stopách úzkokolejky "Weisseritztalbahn"   www.ovyt.cz/nase-akce2/kuba-dokud-je-kubou/po-stopach-uzkokolejky-weisseritztalbahn/
                 Od Přemysla Oráče ke Casanovi   www.ovyt.cz/nase-akce2/od-premysla-orace-ke-casanovi/
                 Na kole po Krušných horách   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-kole-po-krusnych-horach/
                 Ježíškovou cestou na Boží Dar   www.ovyt.cz/nase-akce2/jeziskovou-cestou-na-bozi-dar/
                 Advent v Seiffenu   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-seiffenu/
                 Krušnohořím k měděným dolům   www.ovyt.cz/nase-akce2/krusnohorim-k-medenym-dolum/
                 Za Ježíškem na Boží Dar   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-jeziskem-na-bozi-dar/
 

     STŘEDNÍ ČECHY A PRAHA

                Dvořákovou stezkou do Nelahozevsi   www.ovyt.cz/nase-akce2/dvorakovou-stezkou-do-nelahozevsi/
                Podél Stvořidel na Sázavě   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-stvoridel-na-sazave/
                Křivoklátskými lesy aneb Krajem Oty Pavla   www.ovyt.cz/nase-akce2/krivoklatskymi-lesy/
                Pražské parky a zahrady   www.ovyt.cz/nase-akce2/prazske-parky-a-zahrady/
                Po Kutné Hoře   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-kutne-hore/
                Karlštejnský královský advent   www.ovyt.cz/nase-akce2/karlstejnsky-kralovsky-advent
                Do prvomájově rozkvetlé Prahy   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-prvomajove-prahy/
                K soutoku Labe a Vltavy   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-soutoku-labe-a-vltavy/
                Přes Medník ke Svatojánským proudům  www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-mednik-ke-svatojanskym-proudum/
                Toulky spadaným listím (zámek Loučeň, Jabkenice) www.ovyt.cz/nase-akce2/toulky-spadanym-listim/
                Podzimem přes 3 hrady www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimem-pres-3-hrady/
                Vánoční Prahou   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanocni-prahou/
                Přes tři hrady    www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-tri-hrady/
                Toulky českou historií - Blaník   www.ovyt.cz/nase-akce2/toulky-ceskou-historii-blanik/
                Od Berounky na Karlštejn   www.ovyt.cz/nase-akce2/od-berounky-na-karlstejn/
                Podél Vltavy na Slapy    www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-vltavy-na-slapy/
                Krajem plným příběhů   www.ovyt.cz/nase-akce2/krajem-plnym-pribehu/
                Za Josefem Ladou do Hrusic   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-ladou-do-hrusic/
                Prahou stověžatou www.ovyt.cz/nase-akce2/prahou-stovezatou/
                Procházka Českým krasem    www.ovyt.cz/nase-akce2/prochazka-ceskym-krasem/
                Májově rozkvetlou Prahou   www.ovyt.cz/nase-akce2/majove-rozkvetlou-prahou/
                K Solenické podkově   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-solenicke-podkove/
                Kolem Kutné Hory   www.ovyt.cz/nase-akce2/kolem-kutne-hory/
                  Za Hrabalem do Kerska   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-hrabalem-do-kerska/
                  Vítání jara na Křivoklátě   www.ovyt.cz/nase-akce2/vitani-jara-na-krivoklate/
 

     VÝCHODNÍ ČECHY

                Babiččiným údolím   www.ovyt.cz/nase-akce2/babiccinym-udolim/
                Přechod Orlických hor   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-orlickych-hor/  
                Do míst, kde stávaly tvrze   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-mist-kde-stavaly-tvrze/
                Advent na zámku Hrádek u Nechanic   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-na-zamku-hradek-u-nechanic/
                Za romantikou do zimních Adršpašských skal   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-romantikou-zimnich-adrspasskych-skal/
                Za Matyášem Braunem do Kuksu, a safari   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-matyasem-braunem-a-take-safari/
                Po Broumovsku a Hejšovině   nase-akce2/po-broumovsku-a-hejsovine
                Po hradech východních Čech   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-hradech-vychodnich-cech/
                Podél Tiché Orlice   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-tiche-orlice/
                Zimní toulky krajem Tiché Orlice   www.ovyt.cz/nase-akce2/zimni-toulky-krajem-tiche-orlice/
                Teplicko-adršpašské skály v zimě   www.ovyt.cz/nase-akce2/teplicko-adrspasske-skaly-v-zime/
                Okolo Seče po Železných horách    www.ovyt.cz/nase-akce2/okolo-sece-po-zeleznych-horach/
                Přes hrady a zámky   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-hrady-a-zamky/
                Za F.L.Věkem   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-f-l-vekem/
                Na sv.Štěpána do Betléma   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-sv-stepana-do-betlema/    
 

     ZÁPADNÍ ČECHY               

                Za Janem Nepomuckým   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-janem-nepomuckym/
                Advent na hradě Loket   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-na-hrade-loket/
 

     ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ

                Bavorské Alpy a český Island    www.ovyt.cz/nase-akce2/alpy-a-cesky-island/
                Z Lokte do Karlových Varů   www.ovyt.cz/nase-akce2/z-lokte-do-karlovych-varu/
                Po Doupovských horách   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-doupovskych-horach/
                Do českého Yellowstone   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-ceskeho-yellowstone/
 

     ŠUMAVA A POŠUMAVÍ

                K pramenu Vltavy aneb Velikonoce na Šumavě (Kvilda)   www.ovyt.cz/nase-akce2/sumava-velikonoce-/
                Podzimní šumavskou náladou   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimni-sumavskou-naladou/
                Velikonoce na Šumavě (Roklan, Železnorudsko)   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-sumave/
                Velhartice a Karel IV.   www.ovyt.cz/nase-akce2/velhartice-a-karel-iv/
                Chodsko a Český les   www.ovyt.cz/nase-akce2/chodsko-a-cesky-les/      
                Podzim na Šumavě   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-sumave2/
                Velikonoce na Šumavě aneb Okolím Boubína   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-sumave-aneb-okolim-boubina/
                

      JIŽNÍ ČECHY

                 Krajem jihočeských rybníků na kole i pěšky   www.ovyt.cz/nase-akce2/krajem-jihoceskych-rybniku-na-kole-i-pesky/
                 Na zasněžený Rožmberk za bílou paní   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-zasnezeny-rozmberk-za-bilou-pani/
                 Putování Českou Kanadou    www.ovyt.cz/nase-akce2/putovani-ceskou-kanadou/
                 Po stopách husitů   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-stopach-husitu/  
                 Údolím Lužnice   www.ovyt.cz/nase-akce2/udolim-luznice/
                  Zimní pohádka na Hluboké   www.ovyt.cz/nase-akce2/zimni-pohadka-na-hluboke/
                  K nejjižnějšímu bodu ĆR   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-nejjiznejsimu-bodu-cr/
 
  

      VYSOČINA

                 Masopust na Veselém kopci   www.ovyt.cz/nase-akce2/masopust-na-veselem-kopci/
                 Divokým kaňonem Doubravy   www.ovyt.cz/nase-akce2/divokym-kanonem-doubravy/
                 Na Devět skal    www.ovyt.cz/nase-akce2/na-devet-skal/
                 Třebíčskem    www.ovyt.cz/nase-akce2/trebicskem/
 

     JIŽNÍ MORAVA A SLOVÁCKO          

                 Přechod Pálavy   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-palavy/
                 Velikonoce na Pálavě   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-palave/
                 Moravským krasem   www.ovyt.cz/nase-akce2/moravskym-krasem/
                 Po Kroměřížsku a Chřibech   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-kromerizsku-a-chribech/
                 Národním parkem Podyjí   www.ovyt.cz/nase-akce2/narodnim-parkem-podyji/
                 Velikonoce v NP Podyjí   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-v-np-podyji/
                 Krajem lesů, vod a strání   www.ovyt.cz/nase-akce2/krajem-lesu-vod-a-strani/
                 Kde domov můj? - Bílé Karpaty   www.ovyt.cz/nase-akce2/kde-domov-muj-bile-karpaty/
                 Velikonoce na Valašsku   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-valassku/
                 Na Slovácko   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-slovacko/    
 
 

     STŘEDNÍ MORAVA A JESENÍKY

                 Pendolinem do Olomouci   www.ovyt.cz/nase-akce2/pendolinem-do-olomouci/
                 Přechod Jeseníků   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-jeseniku/
                 Po Rychlebských horách   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-rychlebskych-horach/
                 K pramenu Moravy   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-pramenu-moravy/
                 Přes Hostýnské vrchy   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-hostynske-vrchy/
 

     SEVERNÍ MORAVA A BESKYDY

                 Přechod Beskyd   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-javorniku-a-beskyd/
                 Na nejhezčí moravské skály   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-nejhezci-moravske-skaly/
                 Výstup na Lysou horu   www.ovyt.cz/nase-akce2/vystup-na-lysou-horu/
                 Přes Vsetínské vrchy do Beskyd   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-vsetinske-vrchy-do-beskyd/
                 Podzimní toulky po Beskydech   www.ovyt.cz/podzimni-toulky-po-beskydech/
                 Přechod Vsetínských Beskyd   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-vsetinskych-beskyd/
 
 

ALPSKÉ ZEMĚ:

   Alpské průsmyky na kole i pěšky   www.ovyt.cz/nase-akce2/alpske-prusmyky/
   Švýcarské Alpy    www.ovyt.cz/nase-akce2/svycarske-alpy/

 

BALKÁNSKÝ POLOOSTROV (kromě Řecka):

   Černá Hora a Albánie   www.ovyt.cz/nase-akce2/cerna-hora-a-albanie/
   Albánie - víc pohody...   www.ovyt.cz/nase-akce2/albanie-vic-pohody-/
   Bulharsko - Přechod pohoří Rila   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-pohori-rila2/
   Dovolená u moře (Bulharsko 2016) www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-bulharsko-2016/
   Za českými krajany do Banátu   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-ceskymi-krajany-do-banatu
   Durmitor, Prokletie a Albánie   www.ovyt.cz/nase-akce2/durmitor-prokletie-a-albanie/
   Dovolená u moře 2017 - Černá Hora   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-2017-cerna-hora/
   Přechod pohoří Pirin a Chalkidiki   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-pohori-pirin-a-chalkidiki/
   Týden lyžování v Bulharsku   www.ovyt.cz/nase-akce2/tyden-lyzovani-v-bulharsku/
   Rumunské hory Rodnei a Maramureš   www.ovyt.cz/nase-akce2/rumunske-hory-rodnei-a-maramures/
   To nejlepší z rumunského Fagaraše   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-pohori-fagaras/
   Regiojetem do Chorvatska   www.ovyt.cz/nase-akce2/regiojetem-do-chorvatska/
   Lyžování v Bansku   www.ovyt.cz/nase-akce2/lyzovani-v-bansku/   
   Za kouzlem Severní Makedonie   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-kouzlem-severni-makedonie/ 
   Na cestě po jihu Bulharska   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-ceste-po-jihu-bulharska/
   Rumunské pastorále   www.ovyt.cz/nase-akce2/rumunske-pastorale/
   Po Albánii a Durmitoru   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-albanii-a-durmitoru/
   Dovolená u moře 2022 - Rumunsko   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-2022-rumunsko/
   5 dní ve Slovinsku  www.ovyt.cz/nase-akce2/5-dni-ve-slovinsku/
   Na cestě po jižním Bulharsku   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-ceste-po-jiznim-bulharsku/
   Dovolená u moře 2023 - Slunečné pobřeží    www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-2023-slunecne-pobrezi/
 
 

BENELUX:

   Na tulipány do Holandska   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-tulipany-do-holandska/
   Za kvetoucími tulipány do Holandska   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-kvetoucimi-tulipany-do-holandska/   
 
 

FRANCIE:

  Korsika pěšky i na kole   www.ovyt.cz/nase-akce2/korsika/
  Kouzelnou Bretaní   www.ovyt.cz/kouzelnou-bretani/
  Krajem vína, koňaku a písečných dun   www.ovyt.cz/nase-akce2/krajem-vina-konaku-a-na-pisecnou-dunu/
  Advent ve Štrasburku - hlavním městě adventu    www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-ve-strasburku-hlavnim-meste-adventu/
  Paříž a zámky na Loiře   www.ovyt.cz/nase-akce2/pariz-a-zamky-na-loire/
  Vánoce v Monte Carlu   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanoce-v-monte-carlu/
 
 

ISLAND:

  Island křížem krážem   www.ovyt.cz/nase-akce2/island/
  Za polární září na Island   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-polarni-zari-na-island/
 

ITÁLIE: 

    Apulie-ta pravá Itálie, a také Řím   www.ovyt.cz/nase-akce2/apulie-ta-prava-italie/
    Advent v Římě   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-rime/
    Aida ve Veroně   www.ovyt.cz/nase-akce2/aida-ve-verone/
    Liparské ostrovy s výstupem na Stromboli   www.ovyt.cz/nase-akce2/liparske-ostrovy/
    Santa Lucia (Neapol-Capri-Ischia-Amalfi)    www.ovyt.cz/nase-akce2/santa-lucia-neapol-capri/
    Sardinie? Sardinie!    www.ovyt.cz/nase-akce2/sardinie-sardinie/
    Dovolená u moře - Sicílie   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-sicilie/
    Vánoce v Benátkách   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanoce-v-benatkach/
    Silvestr v Palermu   www.ovyt.cz/nase-akce2/jaro-na-sicilii/
    Dovolená u moře - Sardinie   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-sardinie/
    Na samý jih Itálie (Kalábrie)   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-samy-jih-italie-kalabrie/
    Za Napoleonem i na Elbu   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-napoleonem-i-na-elbu/
 

MAĎARSKO:

   Do předvánoční Budapešti   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-predvanocni-budapesti/
   Zima v termálu   www.ovyt.cz/nase-akce2/zima-v-termalu
   Advent v Budapešti  www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-budapesti/
   Víkend v jeskynním termálu   www.ovyt.cz/nase-akce2/vikend-v-jeskynnim-termalu/
   Maďarské termály   www.ovyt.cz/nase-akce2/madarske-termaly/
 
 

MALTA:

   Prodloužený víkend na Maltě   www.ovyt.cz/nase-akce2/prodlouzeny-vikend-na-malte/
 

NĚMECKO (kromě příhraničí - viz Česká republika):

   Pěšky pohořím Harz   www.ovyt.cz/nase-akce2/pesky-pohorim-harz/
   Zamrzlým Spreewaldem   www.ovyt.cz/nase-akce2/zamrzlym-spreewaldem/
   Na kole po Spreewaldu   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-kole-po-spreewaldu/
   Po Erzgbirge aneb Krušnými horami v Německu   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-erzgebirge/
   Advent v Míšni a v Drážďanech   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-misni-a-v-drazdanech/
   Putování po hradech a zámcích   www.ovyt.cz/nase-akce2/putovani-po-hradech-a-zamcich/
   Advent v německém Quedlinburgu  www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-nemeckem-quedlinburgu/
   Mecklenburské Švýcarsko a Schwerin   www.ovyt.cz/nase-akce2/meklenburske-svycarsko-a-schwerin/
   Berlínská ZOO   www.ovyt.cz/nase-akce2/berlinska-zoo/
   Berchtesgádenské ALpy   www.ovyt.cz/nase-akce2/berchtesgadenske-alpy/
   Advent v Hamburgu    www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-hamburgu/
   Advent v Bavorsku    www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-bavorsku/
   Prodloužený víkend na Rujáně   www.ovyt.cz/nase-akce2/prodlouzeny-vikend-na-rujane/
   Vánoční trhy v Berlíně   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanocni-trhy-v-berline/
   Od Popelky k Vinnetouovi   www.ovyt.cz/nase-akce2/od-popelky-k-vinnetouovi/
 

NORSKO A SKANDINÁVIE

   Norskem za polární kruh a na Lofoty   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-polarni-kruh-a-na-lofoty/
   Norská zimní pohádka   www.ovyt.cz/nase-akce2/norska-zimni-pohadka/
   Norsko - fjordy a Lofoty   www.ovyt.cz/nase-akce2/norsko-fjordy-a-lofoty/
   Týden na Špicberkách   www.ovyt.cz/nase-akce2/tyden-na-spicberkach/
   Advent ve Stockholmu    www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-ve-stockholmu/
   Prodloužený víkend ve Stockholmu   www.ovyt.cz/nase-akce2/prodlouzeny-vikend-ve-stockholmu/
   Island křížem krážem    www.ovyt.cz/nase-akce2/island/
   
 

POLSKO (kromě blízkého příhraničí - viz Česká republika):  

    Nejen za trpaslíky do Wroclawi   www.ovyt.cz/nase-akce2/nejen-za-trpasliky-do-wroclawi/
    Jarní toulky po Hejšovině   www.ovyt.cz/nase-akce2/jarni-toulky-po-hejsovine/
    Pěšky a s kolem kolem Mazurských jezer  (včetně Litvy)  www.ovyt.cz/nase-akce2/pesky-a-s-kolem-kolem-mazurskych-jezer/
    Dovolená u moře 2019 - Gdaňsk/Sopoty    www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-2019-gdansk-sopoty/
    Advent v Krakově a Wieliczka   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-krakove-a-wieliczka/
    Advent ve Wroclawi   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-ve-wroclawi/
 

RAKOUSKO:

   Adventní trhy v Salcburku   www.ovyt.cz/nase-akce2/adventni-trhy-v-salcburku/
   Medvědí soutěska   www.ovyt.cz/nase-akce2/medvedi-souteska/
   Railjetem na Semmering    www.ovyt.cz/nase-akce2/railjetem-na-semmering/
   Rakouský advent v Salcburku a u Wolfgangsee    www.ovyt.cz/nase-akce2/rakousky-advent-v-salcburku-a-u-wolfgangsee/
   Do Lichtenštejnské soutěsky   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-lichtenstejnske-soutesky/
 

RUSKO, BĚLORUSKO A POBALTSKÉ STÁTY:

   Helsinky-Petrohrad a metropole Pobaltí   www.ovyt.cz/nase-akce2/helsinky-petrohrad-a-metropole-pobalti/
   Část Litvy (Palanga, Kurská kosa) je součástí akce Pěšky a s kolem kolem Mazurských jezer v heslu "Polsko"  
   Bílé noci v Rusku   www.ovyt.cz/nase-akce2/bile-noci-v-rusku/
   Bajkal a Dálný východ   www.ovyt.cz/nase-akce2/bajkal-a-kousek-sibire/
   Moskva, Krym a moře   www.ovyt.cz/nase-akce2/krym-a-more/
   Bílé noci v Rusku (Petrohrad, Moskva)   www.ovyt.cz/nase-akce2/bile-noci-v-rusku-petrohrad-a-moskva/
   Dovolená u moře 2019 - Soči   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-2019-soci/
   Běloruské přírodní parky   www.ovyt.cz/nase-akce2/beloruske-prirodni-parky/
   Dovolená u moře 2021 - Jürmala   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-2020-jurmala/
   Bajkal a Sajany   www.ovyt.cz/nase-akce2/bajkal-a-sajany/
   Bílé noci v Petrohradu a Moskva    www.ovyt.cz/nase-akce2/bile-noci-v-rusku-petrohrad-a-moskva/
 

ŘECKO A KYPR:

   Řecko (Athény-Rhodos-Santorini-Mykonos-Peloponés)   www.ovyt.cz/nase-akce2/recko/
   Velikonoce v Řecku   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-v-recku/
   Santorini a Řecko   www.ovyt.cz/nase-akce2/santorini-a-recko/
   Řecko a ostrovy   www.ovyt.cz/nase-akce2/recko-a-ostrovy/
   Řeckem od Olympu po Santorini   www.ovyt.cz/nase-akce2/reckem-od-olympu-po-santorini/
   Podzimním Řeckem    www.ovyt.cz/nase-akce2/recko2/
   Za kolosem rhodským   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-kolosem-rhodskym/
 
 

SLOVENSKO:

   Přechod Velké Fatry   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-velke-fatry/
   Vánoční Vysoké Tatry   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanocni-vysoke-tatry/
   Velikonoce na Pohroní (Kremnické a Štiavnické vrchy)   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-pohroni/
   Na Velký Choč   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-velky-choc/
   Přechod Slovenského krasu a Maďarsko   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-slovenskeho-krasu-a-madarsko/
   Banská Štiavnica a Počúvadla - skvosty Slovenska   www.ovyt.cz/nase-akce2/banska-stiavnica-a-pocuvadla-skvosty-slovenska/
   Soutěsky Slovenského ráje   www.ovyt.cz/nase-akce2/soutesky-slovenskeho-raje/
   Pieninský národní park   www.ovyt.cz/nase-akce2/pieninsky-narodni-park/  
   Do Súĺovských skal v zimě   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-sulovskych-skal-v-zime/
   Soutěsky Slovenského ráje II.   www.ovyt.cz/nase-akce2/soutesky-slovenskeho-raje-ii/
   Babí léto ve Vysokých Tatrách   www.ovyt.cz/nase-akce2/babi-leto-ve-vysokych-tatrach/
   Pieninský národní park   www.ovyt.cz/nase-akce2/pieninsky-narodni-park2/
   Babí léto ve Vysokých Tatrách   www.ovyt.cz/nase-akce2/babi-leto-ve-vysokych-tatrach2/
   Ledopády Slovenského ráje   www.ovyt.cz/nase-akce2/ledopady-slovenskeho-raje/
   Zimní termály s lyžovačkou v Oravici   www.ovyt.cz/nase-akce2/zimni-termaly-s-lyzovackou-v-oravici/
   Do Súlovských skal    www.ovyt.cz/nase-akce2/do-sulovskych-skal/
   Hory východního Slovenska (Vihorlat, Bukovské hory)   www.ovyt.cz/nase-akce2/hory-vychodniho-slovenska/
   Do Piešťan i za Čachtickou paní   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-piestan-i-za-cachtickou-pani/
   To nejlepší ze Slovenska    www.ovyt.cz/nase-akce2/to-nejlepsi-ze-slovenska/
   Přechod Nízkých Tater   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-nizkych-tater/
   Velikonoce na Slovensku   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-slovensku/
   Babí léto v Tatrách   www.ovyt.cz/nase-akce2/babi-leto-v-tatrach/
   Jánošíkovým chotárom (Malá Fatra)   www.ovyt.cz/nase-akce2/janosikovym-chotarom-mala-fatra/
   Po slovenských horách   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-slovenskych-horach/
 

ŠPANĚLSKO (včetně KANÁRSKÝCH A BALEÁRSKÝCH OSTROVŮ) A PORTUGALSKO (včetně AZORSKÝCH OSTROVŮ A MADEIRY):

   Kanárské ostrovy - Dva v jednom   www.ovyt.cz/nase-akce2/kanarske-ostrovy/
   Na nejvyšší horu Španělska   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-nejvyssi-horu-spanelska/
   Portugalsko a Azorské ostrovy   www.ovyt.cz/nase-akce2/portugalsko-a-azorske-ostrovy/
   Turistika na Lanzarote   www.ovyt.cz/nase-akce2/turistika-na-lanzarote/
   Azorské ostrovy   www.ovyt.cz/nase-akce2/azorske-ostrovy/
   To nejlepší z Andalusie a Madridu   www.ovyt.cz/nase-akce2/to-nejlepsi-z-andalusie-a-madridu/
   Prodloužený víkend na Gran Canarii   www.ovyt.cz/nase-akce2/prodlouzeny-vikend-na-gran-canarii/
   Andalusie a Algarve   www.ovyt.cz/nase-akce2/andalusie-a-algarve/
   Kanárský ostrov Lanzarote   www.ovyt.cz/nase-akce2/kanarskˇy-ostrov-lanzarote/
   Caminito del Rey   www.ovyt.cz/nase-akce2/caminito-del-rey/
   Na nejzápadnější bod Evropy   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-nejzapadnejsi-bod-evropy/
   Prodloužený víkend na Mallorce   www.ovyt.cz/nase-akce2/prodlouzeny-vikend-na-mallorce/
   Turistika na Gran Canarii   www.ovyt.cz/nase-akce2/turistika-na-gran-canarii/
   Velikonoce na Mallorce   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-mallorce/
   Madeira   www.ovyt.cz/nase-akce2/madeira2/       
   Dovolená u moře - Costa Brava   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-costa-brava/
   To nejlepší z Tenerife   www.ovyt.cz/nase-akce2/to-nejlepsi-z-tenerife/
   Na skok na Azory   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-skok-na-azory/
 
 

TURECKO:

   Západní Anatolie (Turecko)   www.ovyt.cz/nase-akce2/turecko-zapadni-anatolie-/
   Istanbul a Kappadokie   www.ovyt.cz/nase-akce2/istanbul-a-kappadokie/
   Po stopách Chetitů k Eufratu   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-stopach-chetitu-turecko/
   Dovolená u moře - Turecké pobřeží   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-turecke-pobrezi/
 

UKRAJINA:

   Babí léto v Karpatech (Podkarpatská Rus)   www.ovyt.cz/nase-akce2/podkarpatska-rus/
   Poloniny Podkarpatské Rusi    www.ovyt.cz/nase-akce2/poloniny-podkarpatske-rusi/
   Dovolená u moře 2018 - Oděsa   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-2018-odesa/
   Advent na Haliči: Lvov   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-na-halici-lvov/    
 

VELKÁ BRITÁNIE A IRSKO:

   Skotsko s ostrovem Skye   www.ovyt.cz/nase-akce2/skotsko-a-ostrov-skye/
   Podzimním Skotskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimnim-skotskem/
   Nejkrásnější zahrady Anglie   www.ovyt.cz/nase-akce2/nejkrasnejsi-zahrady-anglie/
   Do staré dobré Anglie   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-stare-dobre-anglie/
   Londýn, a také Brusel   www.ovyt.cz/nase-akce2/londyn-a-take-brusel/
 

EVROPA - VÍCE ZEMÍ:

 

KAVKAZSKÉ REPUBLIKY

   Gruzie - Kavkaz i moře   www.ovyt.cz/nase-akce2/gruzie-kavkaz-i-more/
   Kavkaz - Svanetie   www.ovyt.cz/nase-akce2/kavkaz-svanetie/
   Arménie a Náhorní Karabach    www.ovyt.cz/nase-akce2/armenie-a-nahorni-karabach2/
   To nejlepší z Gruzie    www.ovyt.cz/nase-akce2/to-nejlepsi-z-gruzie/
 

AFRIKA (kromě Maroka, viz samostatné heslo):

   Jižní Afrikou od Kapského Města do Durbanu (i Dračí hory a Lesotho)   www.ovyt.cz/nase-akce2/jizni-afrikou-z-kapskeho-mesta-do-durbanu/
   Národní parky Jižní Afriky   www.ovyt.cz/nase-akce2/narodni-parky-jizni-afriky/
   Namibie s možností prodloužení o Botswanu a Zimbabwe  www.ovyt.cz/nase-akce2/namibie-s-moznosti-prodlouzeni-o-botswanu-a-zimbabwe/
   Delta řeky Okavango a Viktoriiny vodopády   www.ovyt.cz/nase-akce2/delta-reky-okavango-a-viktoriiny-vodopady/
   Národní parky Jižní Afriky   www.ovyt.cz/nase-akce2/narodni-parky-jizni-afriky2/
   Dovolená u moře - Zanzibar   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-zanzibar/
   Po Sahaře a Tunisku   www.ovyt.cz/saharou-tuniska/  
   Jižní Afrika aneb To nejlepší z JAR   www.ovyt.cz/nase-akce2/jizni-afrika-aneb-to-nejlepsi-z-jar/
   Dovolená u moře - Zanzibar 2021   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-zanzibar2/
   Velikonoce na Maledivách   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-maledivy/   
   To nejlepší z Namibie   www.ovyt.cz/nase-akce2/to-nejlepsi-z-namibie/
   Za Masaji do Keni   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-masaji-do-keni/
   Dovolená u moře - Keňa   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-kena/
   Dovolená u moře - Zanzibar   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-zanzibar3/
 

MAROKO:

   Marrákeš, hory a poušť (Maroko)   www.ovyt.cz/historie-akci/marrakes-hory-a-poust-maroko-/
   Marokem přes hory a pouště   www.ovyt.cz/nase-akce2/marokem-pres-hory-a-pouste/
   Podél pobřeží Maroka   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-pobrezi-maroka/
   Maroko - hory a oceán   www.ovyt.cz/nase-akce2/maroko-hory-a-ocean/
   Královským Marokem   www.ovyt.cz/nase-akce2/kralovskym-marokem/
   Dovolená u moře - Maroko*Agadir   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-maroko-agadir/

 

SEVERNÍ AMERIKA S KARIBIKEM:

   Havajské ostrovy (Maui-Hawaii-Oahu)   www.ovyt.cz/nase-akce2/havajske-ostrovy/
   Národní parky Spojených států amerických   www.ovyt.cz/nase-akce2/narodni-parky-usa/
   Aljaška 2015   www.ovyt.cz/nase-akce2/aljaska-2015/
   Z Aljašky do Vancouveru   www.ovyt.cz/nase-akce2/z-aljasky-do-vancouveru/
   Kuba - dokud je Kubou   www.ovyt.cz/nase-akce2/kuba-dokud-je-kubou/   
   Západ Spojených států amerických   www.ovyt.cz/nase-akce2/zapad-spojenych-statu-americkych/
   Havajské ostrovy a Francouzská Polynésie   www.ovyt.cz/nase-akce2/havajske-ostrovy-a-francouzska-polynesie/
   New York a Niagárské vodopády   www.ovyt.cz/nase-akce2/new-york-a-niagarske-vodopady2/
   Divokým západem Spojených států amerických    www.ovyt.cz/nase-akce2/divokym-zapadem-spojenych-statu-americkych/
   Na Kubu omšelou a nádhernou   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-kubu-omselou-a-nadhernou/
   Florida (i s výlety)    www.ovyt.cz/nase-akce2/florida-i-s-vylety/

STŘEDNÍ AMERIKA:

Kostarika aneb Švýcarskem Střední Ameriky a Panama: www.ovyt.cz/nase-akce2/kostarika-aneb-svycarsko-stredni-ameriky/
 

JIŽNÍ AMERIKA:

   Peru-země pod Huascaránem   www.ovyt.cz/nase-akce2/peru-zeme-pod-huascaranem/
   Až na konec světa: Patagonie   www.ovyt.cz/nase-akce2/az-na-konec-sveta-patagonie/
   Peru od Huascaránu po Macchu Pichu   www.ovyt.cz/nase-akce2/peru-od-huascaranu-po-machu-picchu/
   Brazílie - Rio de Janeiro   www.ovyt.cz/nase-akce2/brazilie-rio-de-janeiro/
   Kolumbií za El Doradem    www.ovyt.cz/nase-akce2/kolumbii-za-el-doradem/
   Ekvádorem kolem rovníku s možností prodloužení o Galapágy   www.ovyt.cz/nase-akce2/ekvadorem-kolem-rovniku-s-moznosti-prodlouzeni-o-galapagy/
 
 

ASIE (kromě Kavkazských republik a zemí Blízkého východu, viz samostatná hesla):

   Do Indie - sever i jih   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-indie-sever-i-jih/
   Zemí vycházejícího slunce (Japonsko)   www.ovyt.cz/nase-akce2/zemi-vychazejiciho-slunce/
   Země pod Himálajem   www.ovyt.cz/nase-akce2/zeme-pod-himalajem/
   Vietnam - Phu Quoc   www.ovyt.cz/nase-akce2/vietnam-phu-quoc/
   Kyrgyzstán-turistika pod Ťan-Šanem   www.ovyt.cz/nase-akce2/kyrgyzstan-turistika-pod-tan-sanem/
   Barevnou Indií   www.ovyt.cz/nase-akce2/barevnou-indii/
   Thajskem až k mostu přes řeku Kwai   www.ovyt.cz/nase-akce2/thajskem-az-k-rece-kwai/
   Fánské hory a Pamír (Tádžikistán)   www.ovyt.cz/nase-akce2/fanske-hory-a-pamir-tadzikistan/
   Toulky Střední Asií II. /Uzbekistán/    www.ovyt.cz/nase-akce2/toulky-stredni-asii-i-uzbekistan-kyrgyzstan/
   Dovolená u moře - Bali   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-2020-bali/
   Indonésií (Jáva-Bali-Lombok-Flores-Komodo)    www.ovyt.cz/nase-akce2/indonesii-java-bali-lombok-flores-komodo/
   Toulky po Střední Asii II - Uzbekistán   www.ovyt.cz/nase-akce2/toulky-stredni-asii-ii-uzbekistan/
   Indonésií (Jáva-Bali-Lombok-Flores-Komodo)  www.ovyt.cz/nase-akce2/indonesii-java-bali-lombok-flores-komodo/
   Írán aneb Perskou říší   www.ovyt.cz/nase-akce2/iran-aneb-perskou-risi/
   Kazachstán - zemí orlů   *geoturistika a pěší turistika
 
 
 

BLÍZKÝ A STŘEDNÍ VÝCHOD:

   Zemí zvanou Izrael   www.ovyt.cz/nase-akce2/zeme-zvana-izrael/
   Izrael a Jordánsko   www.ovyt.cz/nase-akce2/izrael-a-jordansko/
   Okruh Izraelem a Jordánsko   www.ovyt.cz/nase-akce2/okruh-izraelem-a-jordanskem/
   Vánoce u Rudého moře v Izraeli   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanoce-u-rudeho-more-v-izraeli/ 
   Královské Jordánsko   www.ovyt.cz/nase-akce2/kralovske-jordansko/
   Jordánskem od Petry po Rudé moře   www.ovyt.cz/nase-akce2/jordanskem-od-petry-k-rudemu-mori/
   Spojené arabské emiráty vč. EXPO 2020  www.ovyt.cz/nase-akce2/spojene-arabske-emiraty/
   To nejlepší z Jordánska   www.ovyt.cz/nase-akce2/to-nejlepsi-z-jordanska/¨
   Dubaj a EXPO 2020   www.ovyt.cz/nase-akce2/dubaj-a-expo-2020/
   Po Kypru a Libanonu   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-kypru-a-libanonu/
   Omán   www.ovyt.cz/nase-akce2/oman2/   
   Prodloužený víkend v Izraeli   www.ovyt.cz/nase-akce2/prodlouzeny-vikend-v-izraeli/
   Saúdskou Arábií   www.ovyt.cz/nase-akce2/saudskou-arabii/
 

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE:

    Nový Zéland - Severní a Jižní ostrov (2013)   www.ovyt.cz/historie-akci/australie-a-oceanie/novy-zeland-severni-a-jizni-ostrov/
    Nový Zéland - Severní a Jižní ostrov (2016)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novy-zeland-severni-a-jizni-ostrov/
    Austrálie a Tahiti   www.ovyt.cz/nase-akce2/australie-a-tahiti/
    Cookovy ostrovy   www.ovyt.cz/nase-akce2/coocovy-ostrovy/
    Francouzskou Polynésií    www.ovyt.cz/nase-akce2/francouzskou-polynesii/   
 

 

 

22.-25.10.2020    Polská Sahara   *pěší turistika a cykloturistika

 

2013

Akce 2013 (klikni sem)

19.02.2014 17:23
Propozice akcí roku 2013 jsme dochovaly v jiné podobě než je vhodná k prezentaci na webu. Nicméně přehled našich akcí zde uvádíme a dokumentaci je nejlépe prohlédnou mezi fotografiemi v odkazu: ovyt.rajce.idnes.cz/ Přehled uskutečněných akcí roku...