Historie akcí

V této rubrice budeme uschovávat propozice akcí, které se již uskutečnily.
Mohou nyní posloužit jako inspirace pro individuální výlet či pro zopakování v dalších letech.
 

Jednotlivé propozice najdete i vlevo v menu pod názvem akce.

ČESKÁ REPUBLIKA A BLÍZKÉ PŘÍHRANIČÍ (Sasko, příhraničí Polsko):

    ČESKOLIPSKO A LUŽICKÉ HORY

               Na Nedvězí  www.ovyt.cz/historie-akci/na-nedvezi/
               Modlivý důl a Sloup s posezením u krbu  www.ovyt.cz/historie-akci/modlivym-dolem-a-posezeni-u-krbu/
               Do Hradčanských stěn   www.ovyt.cz/nase-akce2/hradcanske-steny/
               Po Lužických horách   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-luzickych-horach/
               Silvestr na Luži   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-na-luzi/
               Novoroční besídka pod hradem 2014   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-besidka-pod-hradem/
               Okolo Cvikova   www.ovyt.cz/nase-akce2/okolo-cvikova/
               Přes dva hrady (Bezděz, Houska)   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-dva-hrady/
               Za bledulemi do Pekla   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-bledulemi-do-pekla/
               Za humna: na Ralsko!   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-humna-na-ralsko/
               Štědrý den s OVýTem (Křížovou cestou na Křížovou horu)   www.ovyt.cz/nase-akce2/stedry-den-s-ovytem/
               Setkání pod hradem 2015   www.ovyt.cz/nase-akce2/setkani-pod-hradem
               Silvestr s OVýTem 2015 (Hvozd)   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-s-ovytem-2015-na-hvozdu/
               Na Nový rok Českolipskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-novy-rok-ceskolipskem/
               Na Zámecký vrch   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-zamecky-vrch/
               Sloní skály, Horní skály, Popovy skály   www.ovyt.cz/nase-akce2/sloni-skaly-horni-skaly-popovy-skaly/
               Kouzelným Českolipskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/kouzelnym-ceskolipskem/
               Podél Holanských rybníků   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-holanskych-rybniku/
               Přes Strážný vrch   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-strazny-vrch/
               Silvestr s OVýTem na Luži   nase-akce2/silvestr-s-ovytem-na-luzi
               Máchovým krajem   www.ovyt.cz/nase-akce2/machovym-krajem/
               Silvestr na Hvozdu   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-s-ovytem-hvozd/
               Přes Děvín do lázní   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-devin-do-lazni/
               Na sever od Cvikova   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-sever-od-cvikova/
               Skály kolem Oybinu   www.ovyt.cz/nase-akce2/skaly-kolem-oybinu/
               Podzimní toulky Lužickými horami   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimni-toulky-luzickymi-horami/
               Silvestr na Hvozdu (2018)   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-na-hvozdu/
               Jonsdorfským skalním městem    www.ovyt.cz/nase-akce2/jonsdorfskym-skalnim-mestem/
               Silvestr na Luži   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-na-luzi2/
               

    ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO

                Od Brtníků ke Křinici aneb Už zase z Česka do Německa   www.ovyt.cz/nase-akce2/od-brtniku-ke-krinici/
                Saským Švýcarskem na Schrammsteine   www.ovyt.cz/nase-akce2/saskym-svycarskem-na-schrammsteine/
                Přes Studenec do Jetřichovic   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-studenec-do-jetrichovic/
                Tiskými stěnami   www.ovyt.cz/nase-akce2/tiskymi-stenami/
                Nejkrásnější vyhlídky Saského Švýcarska   www.ovyt.cz/nase-akce2/nejhezci-vyhlidky-saskeho-svycarska/
                Sváteční toulky Saským Švýcarskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/s-ovytem-svatecni-toulky-saskym-svycarskem/
                Za brtnickými ledopády   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-brtnickymi-ledopady/
                Českosaským Švýcarskem v barvách podzimu   www.ovyt.cz/nase-akce2/ceskosaskym-svycarskem-v-barvach-podzimu/
                Vánoční toulky ve skalách   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanocni-toulky-ve-skalach/
                K zamrzlým ledopádům   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-zamrzlym-ledopadum/
                Po svatých schodech Saského Švýcarska   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-svatych-schodech-saskeho-svycarska/
                Sasko-švýcarská klasika   www.ovyt.cz/nase-akce2/saskosvycarska-klasika/
                Advent na Liliensteinu a Königsteinu   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-na-liliensteinu-a-konigsteinu/
                Setkání ve skalách aneb Novoroční besídka OVýTu   nase-akce2/setkani-ve-skalach
                K nejsevernějšímu bodu ČR   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-nejsevernejsimu-bodu-cr/
                Meandry Chřibské Kamenice   www.ovyt.cz/nase-akce2/meandry-chribske-kamenice/
                Vánoce v Českosaském Švýcarsku   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanoce-v-ceskosaskem-svycarsku/
                Na Brosinnadel   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-brosinnadel/ 
                Podél Křinice i po ní   www.ovyt.cz/podel-krinice-i-po-ni/
                Na Křížový vrch (Šluknovský výběžek)   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-krizovy-vrch-sluknovsky-vybezek/
                Vánoční toulky Saským Švýcarskem    www.ovyt.cz/nase-akce2/vanocni-toulky-saskym-svycarskem/
                O Vánocích na Tokáň    www.ovyt.cz/nase-akce2/o-vanocich-na-tokan/

     

     JIZERSKÉ HORY A PODJEŠTĚDÍ

                Do Jizerek   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-jizerek/
                Štědrý den s OVýTem - Kryštofovo Údolí   www.ovyt.cz/nase-akce2/stedry-den-s-ovytem-betlem-v-krystofove-udoli/
                Jizerskými horami k Protržené přehradě   www.ovyt.cz/nase-akce2/izerskymi-horami-k-protrzene-prehrade/
                Jizerskými horami k Protržené přehradě (září)   www.ovyt.cz/nase-akce2/jizerskymi-horami-k-protrzene-prehrade/
                Podzimním Podještědím   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimnim-podjestedim/
                Na Černou Studnici   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-cernou-studnici/
                Z Ještědu k novinskému viaduktu   www.ovyt.cz/nase-akce2/z-jestedu-k-novinskemu-viaduktu/  
                Štědrý den s Ovýtem v Kryštofově Údolí   www.ovyt.cz/nase-akce2/stedry-den-v-krystofove-udoli/
                Na Smrk netradičně   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-smrk-netradicne/
                Na Frýdlantské cimbuří   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-frydlantske-cimburi/
                
 

     ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ A PODŘIPSKO

                Branou Čech na hrad Střekov   www.ovyt.cz/nase-akce2/branou-cech-na-hrad-strekov/
                Podzim v Českém středohoří   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzim-v-ces-stredohori/
                Novoroční výstup na Říp (2015)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-rip/
                Na předvánoční hrady a zámky (Helfenburk, Úštěk, Ploskovice)   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-predvanocni-hrady-a-zamky/
                Na kouřící kopec (Boreč)   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-kourici-kopec/
                Na Milešovku za východem slunce   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-milesovku-za-vychodem-slunce/
                Portou Bohemicou na Lovoš   www.ovyt.cz/nase-akce2/portou-bohemicou-na-lovos/
                Novoroční výstup na Říp (2017)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-vystup-na-rip
                K ústeckým ledopádům   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-usteckym-ledopadum/
                Za Oldřichem a Boženou   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-oldrichem-a-bozenou/
                Novoroční výstup na Říp (2018)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-vystup-na-rip2/
                Od Přemysla Oráče ke Casanovi   www.ovyt.cz/nase-akce2/od-premysla-orace-ke-casanovi/
                Novoroční výstup na Říp (2019)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-vystup-na-rip3/
                K Bobřím vodoápdům   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-bobrim-vodopadum/
                Porta Bohemica   www.ovyt.cz/nase-akce2/porta-bohemica/
                Novoroční výstup na Říp (2020)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-vystup-na-rip4/
 

     ČESKÝ RÁJ

                  Do Českého ráje po stopách Albrechta z Valdštejna   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-ceskeho-raje-po-stopach-albrechta-z-valdstejna/
                  Riegrovou stezkou Českého ráje   www.ovyt.cz/nase-akce2/riegrovou-stezkou-ceskeho-raje/
                  Českým rájem v zimě   www.ovyt.cz/nase-akce2/ceskym-rajem-v-zime/  
                  Podzimním Českým rájem   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimnim-ceskym-rajem/     
                  Český ráj to na pohled!   www.ovyt.cz/nase-akce2/cesky-raj-to-na-pohled/
                  Českým rájem na Kost   www.ovyt.cz/nase-akce2/ceskym-rajem-na-kost/
                  Na Štěpána do Prachovských skal   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-stepana-do-prachovskych-skal/
                  Podél Jizery přes Malou Skálu   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-jizery-pres-malou-skalu/
                  Plakánkem na Kost   www.ovyt.cz/nase-akce2/plakankem-na-kost/
                  Na východ slunce na Kozákov   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-vychodem-slunce-na-kozakov/
                  Údolím Jizery přes Suché skály   www.ovyt.cz/nase-akce2/udolim-jizery-pres-suche-skaly/
                  Vánoce v ráji    www.ovyt.cz/nase-akce2/vanoce-v-raji/
 

      KRKONOŠE A PODKRKONOŠŠÍ

                  Z Krkonoš přes Polsko na Smrk   www.ovyt.cz/nase-akce2/z-krkonos-pres-polsko-na-smrk/
                  Krkonošský slunovrat   www.ovyt.cz/nase-akce2/krkonossky-slunovrat/
                  Po Krkonoších   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-krkonosich/
                  Přechod Krkonoš   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-krkonos   
                  Na nejkrásnější přehradu Česka   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-nejhezci-prehradu-ceska/        
                  Přes Zvičinu na hrad Pecka   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-zvicinu-na-hrad-pecka/
                  Polským Podkrkonoším na hrad Chojnik   www.ovyt.cz/nase-akce2/polskym-podkrkonosim-na-hrad-chojnik/
                  K Mumlavskému vodopádu   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-mumlavskemu-vodopadu/
                  Přes dva vodopády   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-dva-vodopady/
                  Po východních Krkonoších   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-vychodnich-krkonosich/
                  Toulky polskými Krkonošemi    www.ovyt.cz/nase-akce2/toulky-po-polskych-krkonosich/
              

     KOKOŘÍNSKO

                Zimním Kokořínskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/zimnim-kokorinskem/
                Kokořínskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/kokorinskem/
                K soutoku Labe a Vltavy   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-soutoku-labe-a-vltavy/
                Zimní Cinibulkovou stezkou po skalách Kokořínska   www.ovyt.cz/nase-akce2/zimni-cinibulkovou-stezkou-po-skalach-kokorinska/
 

     KRUŠNÉ HORY A PODKRUŠNOHOŘÍ

                 Na vánoční trhy do stříbrného Freibergu (a také Drážďany)   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-vanocni-trhy-do-stribrneho-freibergu/
                 Do hlavní vánoční vsi světa   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-hlavni-vanocni-vsi-sveta/
                 Na Klínovec   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-klinovec/
                 Po stopách úzkokolejky "Weisseritztalbahn"   www.ovyt.cz/nase-akce2/kuba-dokud-je-kubou/po-stopach-uzkokolejky-weisseritztalbahn/
                 Od Přemysla Oráče ke Casanovi   www.ovyt.cz/nase-akce2/od-premysla-orace-ke-casanovi/
                 Na kole po Krušných horách   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-kole-po-krusnych-horach/
                 Ježíškovou cestou na Boží Dar   www.ovyt.cz/nase-akce2/jeziskovou-cestou-na-bozi-dar/
                 Advent v Seiffenu   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-seiffenu/
                 Krušnohořím k měděným dolům   www.ovyt.cz/nase-akce2/krusnohorim-k-medenym-dolum/
 

     STŘEDNÍ ČECHY A PRAHA

                Dvořákovou stezkou do Nelahozevsi   www.ovyt.cz/nase-akce2/dvorakovou-stezkou-do-nelahozevsi/
                Podél Stvořidel na Sázavě   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-stvoridel-na-sazave/
                Křivoklátskými lesy aneb Krajem Oty Pavla   www.ovyt.cz/nase-akce2/krivoklatskymi-lesy/
                Pražské parky a zahrady   www.ovyt.cz/nase-akce2/prazske-parky-a-zahrady/
                Po Kutné Hoře   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-kutne-hore/
                Karlštejnský královský advent   www.ovyt.cz/nase-akce2/karlstejnsky-kralovsky-advent
                Do prvomájově rozkvetlé Prahy   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-prvomajove-prahy/
                K soutoku Labe a Vltavy   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-soutoku-labe-a-vltavy/
                Přes Medník ke Svatojánským proudům  www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-mednik-ke-svatojanskym-proudum/
                Toulky spadaným listím (zámek Loučeň, Jabkenice) www.ovyt.cz/nase-akce2/toulky-spadanym-listim/
                Podzimem přes 3 hrady www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimem-pres-3-hrady/
                Vánoční Prahou   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanocni-prahou/
                Přes tři hrady    www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-tri-hrady/
                Toulky českou historií - Blaník   www.ovyt.cz/nase-akce2/toulky-ceskou-historii-blanik/
                Od Berounky na Karlštejn   www.ovyt.cz/nase-akce2/od-berounky-na-karlstejn/
                Podél Vltavy na Slapy    www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-vltavy-na-slapy/
                Krajem plným příběhů   www.ovyt.cz/nase-akce2/krajem-plnym-pribehu/
 

     VÝCHODNÍ ČECHY

                Babiččiným údolím   www.ovyt.cz/nase-akce2/babiccinym-udolim/
                Přechod Orlických hor   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-orlickych-hor/  
                Do míst, kde stávaly tvrze   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-mist-kde-stavaly-tvrze/
                Advent na zámku Hrádek u Nechanic   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-na-zamku-hradek-u-nechanic/
                Za romantikou do zimních Adršpašských skal   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-romantikou-zimnich-adrspasskych-skal/
                Za Matyášem Braunem do Kuksu, a safari   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-matyasem-braunem-a-take-safari/
                Po Broumovsku a Hejšovině   nase-akce2/po-broumovsku-a-hejsovine
                Po hradech východních Čech   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-hradech-vychodnich-cech/
                Podél Tiché Orlice   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-tiche-orlice/
                Zimní toulky krajem Tiché Orlice   www.ovyt.cz/nase-akce2/zimni-toulky-krajem-tiche-orlice/
 
 

     ZÁPADNÍ ČECHY               

                Za Janem Nepomuckým   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-janem-nepomuckym/
                Advent na hradě Loket   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-na-hrade-loket/
 

     ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ

                Bavorské Alpy a český Island    www.ovyt.cz/nase-akce2/alpy-a-cesky-island/
                Z Lokte do Karlových Varů   www.ovyt.cz/nase-akce2/z-lokte-do-karlovych-varu/
                Po Doupovských horách   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-doupovskych-horach/
 

     ŠUMAVA A POŠUMAVÍ

                K pramenu Vltavy aneb Velikonoce na Šumavě (Kvilda)   www.ovyt.cz/nase-akce2/sumava-velikonoce-/
                Podzimní šumavskou náladou   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimni-sumavskou-naladou/
                Velikonoce na Šumavě (Roklan, Železnorudsko)   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-sumave/
                Velhartice a Karel IV.   www.ovyt.cz/nase-akce2/velhartice-a-karel-iv/
                Chodsko a Český les   www.ovyt.cz/nase-akce2/chodsko-a-cesky-les/         
                

      JIŽNÍ ČECHY

                 Krajem jihočeských rybníků na kole i pěšky   www.ovyt.cz/nase-akce2/krajem-jihoceskych-rybniku-na-kole-i-pesky/
                 Na zasněžený Rožmberk za bílou paní   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-zasnezeny-rozmberk-za-bilou-pani/
                 Putování Českou Kanadou    www.ovyt.cz/nase-akce2/putovani-ceskou-kanadou/
 

      VYSOČINA

                 Masopust na Veselém kopci   www.ovyt.cz/nase-akce2/masopust-na-veselem-kopci/
                 Divokým kaňonem Doubravy   www.ovyt.cz/nase-akce2/divokym-kanonem-doubravy/
                 Na Devět skal    www.ovyt.cz/nase-akce2/na-devet-skal/
 

     JIŽNÍ MORAVA A SLOVÁCKO          

                 Přechod Pálavy   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-palavy/
                 Velikonoce na Pálavě   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-palave/
                 Moravským krasem   www.ovyt.cz/nase-akce2/moravskym-krasem/
                 Po Kroměřížsku a Chřibech   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-kromerizsku-a-chribech/
                 Národním parkem Podyjí   www.ovyt.cz/nase-akce2/narodnim-parkem-podyji/
                 Velikonoce v NP Podyjí   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-v-np-podyji/
                 Krajem lesů, vod a strání   www.ovyt.cz/nase-akce2/krajem-lesu-vod-a-strani/
                 Kde domov můj? - Bílé Karpaty   www.ovyt.cz/nase-akce2/kde-domov-muj-bile-karpaty/
                 Velikonoce na Valašsku   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-valassku/
 
 

     STŘEDNÍ MORAVA A JESENÍKY

                 Pendolinem do Olomouci   www.ovyt.cz/nase-akce2/pendolinem-do-olomouci/
                 Přechod Jeseníků   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-jeseniku/
                 Po Rychlebských horách   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-rychlebskych-horach/
 

     SEVERNÍ MORAVA A BESKYDY

                 Přechod Beskyd   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-javorniku-a-beskyd/
                 Na nejhezčí moravské skály   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-nejhezci-moravske-skaly/
                 Výstup na Lysou horu   www.ovyt.cz/nase-akce2/vystup-na-lysou-horu/

 

 

ALPSKÉ ZEMĚ:

   Alpské průsmyky na kole i pěšky   www.ovyt.cz/nase-akce2/alpske-prusmyky/
   Pod nejkrásnější vrcholy Evropy   www.ovyt.cz/nase-akce2/pod-nejkrasnejsi-vrcholy-evropy/

 

BALKÁNSKÝ POLOOSTROV (kromě Řecka):

   Černá Hora a Albánie   www.ovyt.cz/nase-akce2/cerna-hora-a-albanie/
   Albánie - víc pohody...   www.ovyt.cz/nase-akce2/albanie-vic-pohody-/
   Bulharsko - Přechod pohoří Rila   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-pohori-rila2/
   Dovolená u moře (Bulharsko 2016) www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-bulharsko-2016/
   Za českými krajany do Banátu   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-ceskymi-krajany-do-banatu
   Durmitor, Prokletie a Albánie   www.ovyt.cz/nase-akce2/durmitor-prokletie-a-albanie/
   Dovolená u moře 2017 - Černá Hora   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-2017-cerna-hora/
   Přechod pohoří Pirin a Chalkidiki   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-pohori-pirin-a-chalkidiki/
   Týden lyžování v Bulharsku   www.ovyt.cz/nase-akce2/tyden-lyzovani-v-bulharsku/
   Rumunské hory Rodnei a Maramureš   www.ovyt.cz/nase-akce2/rumunske-hory-rodnei-a-maramures/
   To nejlepší z rumunského Fagaraše   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-pohori-fagaras/
 

BENELUX:

   Na tulipány do Holandska   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-tulipany-do-holandska/

 

FRANCIE:

   Bretaň (letecky)   www.ovyt.cz/nase-akce2/bretan/

   Korsika pěšky i na kole   www.ovyt.cz/nase-akce2/korsika/

 

ISLAND:

    Island   www.ovyt.cz/nase-akce2/island/

 

ITÁLIE: 

    Apulie-ta pravá Itálie, a také Řím   www.ovyt.cz/nase-akce2/apulie-ta-prava-italie/
    Advent v Římě   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-rime/
    Aida ve Veroně   www.ovyt.cz/nase-akce2/aida-ve-verone/
    Liparské ostrovy s výstupem na Stromboli   www.ovyt.cz/nase-akce2/liparske-ostrovy/
    Santa Lucia (Neapol-Capri-Ischia-Amalfi)    www.ovyt.cz/nase-akce2/santa-lucia-neapol-capri/
 

 

MAĎARSKO:

   Do předvánoční Budapešti   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-predvanocni-budapesti/
   Zima v termálu   www.ovyt.cz/nase-akce2/zima-v-termalu
   Advent v Budapešti  www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-budapesti/  
 

MALTA:

   Prodloužený víkend na Maltě   www.ovyt.cz/nase-akce2/prodlouzeny-vikend-na-malte/
 
 

NĚMECKO (kromě příhraničí - viz Česká republika):

   Pěšky pohořím Harz   www.ovyt.cz/nase-akce2/pesky-pohorim-harz/
   Zamrzlým Spreewaldem   www.ovyt.cz/nase-akce2/zamrzlym-spreewaldem/
   Na kole po Spreewaldu   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-kole-po-spreewaldu/
   Po Erzgbirge aneb Krušnými horami v Německu   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-erzgebirge/
   Advent v Míšni a v Drážďanech   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-misni-a-v-drazdanech/
   Putování po hradech a zámcích   www.ovyt.cz/nase-akce2/putovani-po-hradech-a-zamcich/
   Advent v německém Quedlinburgu  www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-nemeckem-quedlinburgu/
   Mecklenburské Švýcarsko a Schwerin   www.ovyt.cz/nase-akce2/meklenburske-svycarsko-a-schwerin/
   Berlínská ZOO   www.ovyt.cz/nase-akce2/berlinska-zoo/
   Berchtesgádenské ALpy   www.ovyt.cz/nase-akce2/berchtesgadenske-alpy/
   Advent v Hamburgu    www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-hamburgu/
 

NORSKO A SKANDINÁVIE

   Norskem za polární kruh a na Lofoty   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-polarni-kruh-a-na-lofoty/
   Norská zimní pohádka   www.ovyt.cz/nase-akce2/norska-zimni-pohadka/
   Norsko - fjordy a Lofoty   www.ovyt.cz/nase-akce2/norsko-fjordy-a-lofoty/
 

POLSKO (kromě blízkého příhraničí - viz Česká republika):  

    Nejen za trpaslíky do Wroclawi   www.ovyt.cz/nase-akce2/nejen-za-trpasliky-do-wroclawi/
    Jarní toulky po Hejšovině   www.ovyt.cz/nase-akce2/jarni-toulky-po-hejsovine/
    Pěšky a s kolem kolem Mazurských jezer  (včetně Litvy)  www.ovyt.cz/nase-akce2/pesky-a-s-kolem-kolem-mazurskych-jezer/
    Dovolená u moře 2019 - Gdaňsk/Sopoty    www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-2019-gdansk-sopoty/

 

RAKOUSKO:

   Adventní trhy v Salcburku   www.ovyt.cz/nase-akce2/adventni-trhy-v-salcburku/
   Medvědí soutěska   www.ovyt.cz/nase-akce2/medvedi-souteska/
 

RUSKO, BĚLORUSKO A POBALTSKÉ STÁTY:

   Helsinky-Petrohrad a metropole Pobaltí   www.ovyt.cz/nase-akce2/helsinky-petrohrad-a-metropole-pobalti/
   Část Litvy (Palanga, Kurská kosa) je součástí akce Pěšky a s kolem kolem Mazurských jezer v heslu "Polsko"  
   Bílé noci v Rusku   www.ovyt.cz/nase-akce2/bile-noci-v-rusku/
   Bajkal a Dálný východ   www.ovyt.cz/nase-akce2/bajkal-a-kousek-sibire/
   Moskva, Krym a moře   www.ovyt.cz/nase-akce2/krym-a-more/
   Bílé noci v Rusku (Petrohrad, Moskva)   www.ovyt.cz/nase-akce2/bile-noci-v-rusku-petrohrad-a-moskva/
   Dovolená u moře 2019 - Soči   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-2019-soci/
   Běloruské přírodní parky   www.ovyt.cz/nase-akce2/beloruske-prirodni-parky/
 

ŘECKO:

   Řecko (Athény-Rhodos-Santorini-Mykonos-Peloponés)   www.ovyt.cz/nase-akce2/recko/
   Velikonoce v Řecku   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-v-recku/
   Santorini a Řecko   www.ovyt.cz/nase-akce2/santorini-a-recko/
   Řecko a ostrovy   www.ovyt.cz/nase-akce2/recko-a-ostrovy/
   Řeckem od Olympu po Santorini   www.ovyt.cz/nase-akce2/reckem-od-olympu-po-santorini/
   Podzimním Řeckem    www.ovyt.cz/nase-akce2/recko2/
 

SLOVENSKO:

   Přechod Velké Fatry   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-velke-fatry/
   Vánoční Vysoké Tatry   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanocni-vysoke-tatry/
   Velikonoce na Pohroní (Kremnické a Štiavnické vrchy)   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-pohroni/
   Na Velký Choč   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-velky-choc/
   Přechod Slovenského krasu a Maďarsko   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-slovenskeho-krasu-a-madarsko/
   Banská Štiavnica a Počúvadla - skvosty Slovenska   www.ovyt.cz/nase-akce2/banska-stiavnica-a-pocuvadla-skvosty-slovenska/
   Soutěsky Slovenského ráje   www.ovyt.cz/nase-akce2/soutesky-slovenskeho-raje/
   Pieninský národní park   www.ovyt.cz/nase-akce2/pieninsky-narodni-park/  
   Do Súĺovských skal v zimě   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-sulovskych-skal-v-zime/
   Soutěsky Slovenského ráje II.   www.ovyt.cz/nase-akce2/soutesky-slovenskeho-raje-ii/
   Babí léto ve Vysokých Tatrách   www.ovyt.cz/nase-akce2/babi-leto-ve-vysokych-tatrach/
   Pieninský národní park   www.ovyt.cz/nase-akce2/pieninsky-narodni-park2/
   Babí léto ve Vysokých Tatrách   www.ovyt.cz/nase-akce2/babi-leto-ve-vysokych-tatrach2/
   Ledopády Slovenského ráje   www.ovyt.cz/nase-akce2/ledopady-slovenskeho-raje/
   Zimní termály s lyžovačkou v Oravici   www.ovyt.cz/nase-akce2/zimni-termaly-s-lyzovackou-v-oravici/
   Do Súlovských skal    www.ovyt.cz/nase-akce2/do-sulovskych-skal/
   Hory východního Slovenska (Vihorlat, Bukovské hory)   www.ovyt.cz/nase-akce2/hory-vychodniho-slovenska/
 

ŠPANĚLSKO (včetně KANÁRSKÝCH A BALEÁRSKÝCH OSTROVŮ) A PORTUGALSKO (včetně AZORSKÝCH OSTROVŮ A MADEIRY):

   Kanárské ostrovy - Dva v jednom   www.ovyt.cz/nase-akce2/kanarske-ostrovy/
   Na nejvyšší horu Španělska   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-nejvyssi-horu-spanelska/
   Portugalsko a Azorské ostrovy   www.ovyt.cz/nase-akce2/portugalsko-a-azorske-ostrovy/
   Turistika na Lanzarote   www.ovyt.cz/nase-akce2/turistika-na-lanzarote/
   Azorské ostrovy   www.ovyt.cz/nase-akce2/azorske-ostrovy/
   To nejlepší z Andalusie a Madridu   www.ovyt.cz/nase-akce2/to-nejlepsi-z-andalusie-a-madridu/
   Prodloužený víkend na Gran Canarii   www.ovyt.cz/nase-akce2/prodlouzeny-vikend-na-gran-canarii/
   Andalusie a Algarve   www.ovyt.cz/nase-akce2/andalusie-a-algarve/
   Kanárský ostrov Lanzarote   www.ovyt.cz/nase-akce2/kanarskˇy-ostrov-lanzarote/
   Caminito del Rey   www.ovyt.cz/nase-akce2/caminito-del-rey/
   Fuerteventura    www.ovyt.cz/nase-akce2/fuerteventura/
   Španělskou Galicií   www.ovyt.cz/nase-akce2/spanelskou-galicii/
 
 

TURECKO:

   Západní Anatolie (Turecko)   www.ovyt.cz/nase-akce2/turecko-zapadni-anatolie-/
   Istanbul a Kappadokie   www.ovyt.cz/nase-akce2/istanbul-a-kappadokie/
 
 

UKRAJINA:

   Babí léto v Karpatech (Podkarpatská Rus)   www.ovyt.cz/nase-akce2/podkarpatska-rus/
   Poloniny Podkarpatské Rusi    www.ovyt.cz/nase-akce2/poloniny-podkarpatske-rusi/
   Dovolená u moře 2018 - Oděsa   www.ovyt.cz/nase-akce2/dovolena-u-more-2018-odesa/
 
 

VELKÁ BRITÁNIE A IRSKO:

   Skotsko s ostrovem Skye   www.ovyt.cz/nase-akce2/skotsko-a-ostrov-skye/
   Podzimním Skotskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimnim-skotskem/
   Nejkrásnější zahrady Anglie   www.ovyt.cz/nase-akce2/nejkrasnejsi-zahrady-anglie/
   Do staré dobré Anglie   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-stare-dobre-anglie/
   Londýn, a také Brusel   www.ovyt.cz/nase-akce2/londyn-a-take-brusel/
 

EVROPA - VÍCE ZEMÍ:

 

KAVKAZSKÉ REPUBLIKY

   Gruzie - Kavkaz i moře   www.ovyt.cz/nase-akce2/gruzie-kavkaz-i-more/
   Kavkaz - Svanetie   www.ovyt.cz/nase-akce2/kavkaz-svanetie/
   Arménie a Náhorní Karabach    www.ovyt.cz/nase-akce2/armenie-a-nahorni-karabach2/
 

AFRIKA (kromě Maroka, viz samostatné heslo):

   Jižní Afrikou od Kapského Města do Durbanu (i Dračí hory a Lesotho)   www.ovyt.cz/nase-akce2/jizni-afrikou-z-kapskeho-mesta-do-durbanu/
   Národní parky Jižní Afriky   www.ovyt.cz/nase-akce2/narodni-parky-jizni-afriky/
   Namibie s možností prodloužení o Botswanu a Zimbabwe  www.ovyt.cz/nase-akce2/namibie-s-moznosti-prodlouzeni-o-botswanu-a-zimbabwe/
   Delta řeky Okavango a Viktoriiny vodopády   www.ovyt.cz/nase-akce2/delta-reky-okavango-a-viktoriiny-vodopady/
   Ostrovem Réunion   www.ovyt.cz/nase-akce2/reunion/
   Národní parky Jižní Afriky   www.ovyt.cz/nase-akce2/narodni-parky-jizni-afriky2/

 

MAROKO:

   Marrákeš, hory a poušť (Maroko)   www.ovyt.cz/historie-akci/marrakes-hory-a-poust-maroko-/
   Marokem přes hory a pouště   www.ovyt.cz/nase-akce2/marokem-pres-hory-a-pouste/
   Podél pobřeží Maroka   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-pobrezi-maroka/
   Maroko - hory a oceán   www.ovyt.cz/nase-akce2/maroko-hory-a-ocean/
   Královským Marokem   www.ovyt.cz/nase-akce2/kralovskym-marokem/

 

SEVERNÍ AMERIKA S KARIBIKEM:

   Havajské ostrovy (Maui-Hawaii-Oahu)   www.ovyt.cz/nase-akce2/havajske-ostrovy/
   Národní parky Spojených států amerických   www.ovyt.cz/nase-akce2/narodni-parky-usa/
   Aljaška 2015   www.ovyt.cz/nase-akce2/aljaska-2015/
   Z Aljašky do Vancouveru   www.ovyt.cz/nase-akce2/z-aljasky-do-vancouveru/
   Kuba - dokud je Kubou   www.ovyt.cz/nase-akce2/kuba-dokud-je-kubou/   
   Západ Spojených států amerických   www.ovyt.cz/nase-akce2/zapad-spojenych-statu-americkych/
   Havajské ostrovy a Francouzská Polynésie   www.ovyt.cz/nase-akce2/havajske-ostrovy-a-francouzska-polynesie/
   New York a Niagárské vodopády   www.ovyt.cz/nase-akce2/new-york-a-niagarske-vodopady2/
   Divokým západem Spojených států amerických    www.ovyt.cz/nase-akce2/divokym-zapadem-spojenych-statu-americkych/
   Na Kubu omšelou a nádhernou   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-kubu-omselou-a-nadhernou/
   Florida (i s výlety)    www.ovyt.cz/nase-akce2/florida-i-s-vylety/
 

JIŽNÍ AMERIKA:

   Peru-země pod Huascaránem   www.ovyt.cz/nase-akce2/peru-zeme-pod-huascaranem/
   Až na konec světa: Patagonie   www.ovyt.cz/nase-akce2/az-na-konec-sveta-patagonie/
 

ASIE (kromě Kavkazských republik a zemí Blízkého východu, viz samostatná hesla):

   Do Indie - sever i jih   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-indie-sever-i-jih/
   Zemí vycházejícího slunce (Japonsko)   www.ovyt.cz/nase-akce2/zemi-vychazejiciho-slunce/
   Země pod Himálajem   www.ovyt.cz/nase-akce2/zeme-pod-himalajem/
   Vietnam - Phu Quoc   www.ovyt.cz/nase-akce2/vietnam-phu-quoc/
   Kyrgyzstán-turistika pod Ťan-Šanem   www.ovyt.cz/nase-akce2/kyrgyzstan-turistika-pod-tan-sanem/
   Barevnou Indií   www.ovyt.cz/nase-akce2/barevnou-indii/
   Thajskem až k mostu přes řeku Kwai   www.ovyt.cz/nase-akce2/thajskem-az-k-rece-kwai/
 

BLÍZKÝ VÝCHOD:

   Zemí zvanou Izrael   www.ovyt.cz/nase-akce2/zeme-zvana-izrael/
   Izrael a Jordánsko   www.ovyt.cz/nase-akce2/izrael-a-jordansko/
   Okruh Izraelem a Jordánsko   www.ovyt.cz/nase-akce2/okruh-izraelem-a-jordanskem/
   Vánoce u Rudého moře v Izraeli   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanoce-u-rudeho-more-v-izraeli/ 
   Královské Jordánsko   www.ovyt.cz/nase-akce2/kralovske-jordansko/
 

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE:

    Nový Zéland - Severní a Jižní ostrov (2013)   www.ovyt.cz/historie-akci/australie-a-oceanie/novy-zeland-severni-a-jizni-ostrov/
    Nový Zéland - Severní a Jižní ostrov (2016)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novy-zeland-severni-a-jizni-ostrov/
    Austrálie a Tahiti   www.ovyt.cz/nase-akce2/australie-a-tahiti/

 

 

        Termínový přehled akcí 2014

1.1.2014              Novoroční výstup na Říp  *pěší turistika
12.1.2014            Na Nedvězí za vyhlídkou do Čech   *pěší turistika
13.-20.1.2014     Marrákeš, hory a poušť (Maroko)  *pěší turistika, geoturistika
25.1.2014            Modlivým dolem a posezení u krbu  *pěší turistika
1.2.2014              Zimním Kokořínskem  *pěší turistika
9.2.2014              Dvořákovou stezkou do Nelahozevsi  *pěší turistika
23.2.2014            Do Hradčanských stěn  *pěší turistika
1.3.2014              Od Brtníků ke Křinici aneb Už zase z Česka do Německa  *pěší turistika
8.-15.3.2014       Západní Anatolie (Turecko)  *pěší turistika a geocaching
29.3.2014            Do Českého ráje po stopách Albrechta z Valdštejna  *pěší turistika
2.-16.4.2014       Havajské ostrovy (Maui-Hawaii-Oahu) *geoturistika
19.-21.4.2014     K pramenu Vltavy (Velikonoce na Šumavě) *pěší turistika a cykloturistika
26.4.2014            Do Jizerek  *pěší turistika 
1.5.2014              Z Lokte do Karlových Varů  *pěší turistika
4.5.2014              Letiště Václava Havla Praha  *exkurze s OVýTem za kulturou
7.-11.5.2014       Přechod Velké Fatry  *pěší turistika
18.5.2014            Saským Švýcarskem na Schrammsteine  *pěší turistika
1.6.2014              Branou Čech na hrad Střekov  *pěší turistika
2.-9.6.2014         Zemí zvanou Izrael  *geoturistika
15.6.2014            Riegrovou stezkou Českého ráje  *pěší turistika
21.-30.6.2014     Helsinky-Petrohrad a metropole Pobaltí  *geoturistika
4.-20.7.2014       Černá Hora a Albánie *pěší turistika
27.7.2014            Babiččiným údolím  *pěší turistika 
3.8.2014              Přes Studenec do Jetřichovic  *pěší turistika
9.8.2014              Křivoklátskými lesy aneb Krajem Oty Pavla  *pěší turistika
15.8.2014            Pražský hrad - G.Verdi: Nabucco   *s OVýTem za kulturou
16.-23.8.2014     Alpské průsmyky  *pěší turistika a cykloturistika
30.-31.8.2014     Pěšky pohořím Harz  *pěší turistika  
5.-6.9.2014         Český Krumlov - Otáčivé hlediště: Cesta kolem světa  *s OVýTem za kulturou
7.9.2014              Nejhezčí vyhlídky Saského Švýcarska  *pěší turistika
18.9.-7.10.2014  Národní parky Spojených států amerických  *pěší turistika a geoturistika
12.10.2014          Tiskými stěnami  *pěší turistika
19.10.2014          Podzim v Českém středohoří  *pěší turistika
25.-28.10.2014   Přechod Orlických hor  *pěší turistika  
16.11.2014          Pendolinem do Olomouce   *pěší turistika
22.11.2014          Nejen za trpaslíky do Wroclawi  *pěší turistika                                  
30.11.2014          Na vánoční trhy do stříbrného Freibergu   *pěší turistika
6.12.2014            Adventní výlet na zámek Hrádek u Nechanic   *pěší turistika
7.12.2014            Po Lužických horách  (z Oybinu přes Lemberk do Jablonného, do Oybinu vyhlídkovým vláčkem)   *pěší turistika
14.12.2014          Adventní Praha - prohlídka Národního divadla a adventní koncert v ND   *s OVýTen za kulturou
20.12.2014          Do hlavní vánoční vsi světa   * pěší turistika
24.12.2014          Štědrý den s OVýTem - Betlém v Kryštofově Údolí   *pěší turistika
26.12.2014          Sváteční toulky Saským Švýcarskem   *pěší turistika
28.12.2014          Českým rájem v zimě  *pěší turistika
31.12.2014          Silvestr s OVýTem na Luži  *pěší turistika
 

        Termínový přehled akcí 2015

1.1.2015              Novoroční výstup na Říp  *pěší turistika
20.1.2015            Večerní prohlídka Lorety v Rumburku  *za kulturou
24.1.2015            Novoroční besídka pod hradem  *pěší turistika
31.1.-7.2.2015    Izrael a Jordánsko   *pěší turistika, geoturistika
14.-15.2.2015     Za romantikou do zimních Adršpašských skal   *pěší turistika
22.2.2015            Okolo Cvikova   *pěší turistika
28.2.2015            Zamrzlým Spreewaldem  *pěší turistika
1.3.2015              Za brtnickými ledopády   *pěší turistika 
14.3.2015            Přes dva hrady   *pěší turistika
21.3.2015            Za bledulemi do Pekla   *pěší turistika
28.3.2015            Za Matyášem Braunem na Kuks, a safari   *pěší turistika
4.-6.4.2015         Velikonoce na Šumavě  *pěší turistika, cykloturistika
10.-12.4.2015     Jarní toulky po Hejšovině (NP Gór Stolowych)  *pěší turistika
22.-28.4.2015     Apulie - ta pravá Itálie, a také Řím!  *pěší turistika, geoturistika
1.5.2015              Na kole po Spreewaldu   *cykloturistika 
3.5.2015              Pražské parky a zahrady   *pěší turistika   
7.-11.5.2015       Na Velký Choč  *vysokohorská turistika
15.-26.5.2015     Zemí vycházejícího slunce (Japonsko)  *pěší turistika a geoturistika
31.5.2015            Na Klínovec   *pěší turistika
5.-14.6.2015       Albánie - víc pohody...   *pěší turistika, pobyt u moře
20.-21.6.2015     Krkonošský slunovrat   *pěší turistika     
22.-30.6.2015     Gruzie - Kavkaz i moře   *pěší turistika
3.-12.7.2015       Za polární kruh a na Lofoty   *pěší turistika  
16.-19.7.2015     Medvědí soutěska (Rakousko)   *pěší turistika a ferraty 
25.7.-1.8.2015    Pěšky a s kolem kolem Mazurských jezer   *cykloturistika a pěší turistika  
8.-9.8.2015         Loket (Sen noci svatojánské) a Mariánské Lázně   *za kulturou a pěší turistika
13.-23.8.2015     Přechod pohoří Rila (Bulharsko)  *vysokohorská turistika  
27.8.-12.9.2015  Aljaška  *geoturistika, pěší turistika
20.9.2015            Jizerskými horami k protržené přehradě   *pěší turistika
25.-28.9.2015     Přechod Beskyd   *pěší turistika 
9.-11.10.2015     Krajem jihočeských rybníků na kole i pěšky   *pěší turistika a cykloturistika 
18.10.2015          Českosaským Švýcarskem v barvách podzimu   *pěší turistika 
24.10.2015          Po Erzgebirge   *pěší turistika
25.10.2015          Za humna: na Ralsko!   *pěší turistika
27.10.-1.11.15    Přechod Slovenského krasu a Maďarsko   *pěší turistika
10.-24.11.2015   Jižní Afrikou z Kapského Města do Durbanu   *pěší turistika a geoturistika 
28.11.-1.12.15    Advent v Římě   *pěší turistika a geoturistika 
5.-6.12.2015       Advent v Krakově   *pěší turistika
13.12.2015          Na předvánoční hrady a zámky   *pěší turistika   
19.12.2015          Advent v Míšni a v Drážďanech   *pěší turistika
20.12.2015          Karlštejnský královský advent   *pěší turistika, za kulturou
24.12.2015          Štědrý den s OVýTem   *pěší turistika
26.12.2015          Vánoční toulky ve skalách   *pěší turistika
27.12.2015          Setkání pod hradem   *vánoční besídka OVýTu
31.12.2015          Silvestr s OVýTem (2015 na Hvozdu)   *pěší turistika
 

        Termínový přehled akcí 2016       

1.1.2016              Na Nový rok Českolipskem  *pěší turistika:  BYLO NÁS 8
3.1.2016              Český ráj to na pohled   *pěší turistika: BYLO NÁS 5
17.1.2016            Na kouřící kopec   *pěší turistika: BYLO NÁS 6
30.1.2016            Masopust na Veselém Kopci   *pěší turistika: BYLO NÁS 6
6.-13.2.2016       Na nejvyšší horu Španělska   *pěší turistika: BYLO NÁS 9
14.2.2016            Na Zámecký vrch   *pěší turistika: BYLO NÁS 7
20.2.-9.3.2016    Nový Zéland - Severní a Jižní ostrov    *pěší turistika a geoturistika: BYLO NÁS 8
12.3.2016            Divokým kaňonem Doubravy   *pěší turistika: BYLO NÁS 6
13.3.2016            Kokořínskem   *pěší turistika: BYLO NÁS 10
25.-28.3.2016     Velikonoce na Pálavě   *pěší turistika: BYLO NÁS 10
3.4.2016              Sloní skály, Horní skály, Popovy skály   *pěší turistika: BYLO NÁS 10
8.-10.4.2016       Banská Štiavnica a Počúvadla   *pěší turistika: BYLO NÁS 7
16.4.2016            Drážďany - koncert ve Frauenkirche   *za kulturou: BYLO NÁS 9
17.-29.4.2016     Portugalsko a Azorské ostrovy   *geoturistika a pěší turistika: BYLO NÁS 8
1.5.2016              Do prvomájově rozkvetlé Prahy   *pěší turistika: BYLO NÁS 5
5.-9.5.2016         Soutěsky Slovenského ráje   *pěší turistika: BYLO NÁS 12
14.-15.5.2016     Velhartice a Karel IV.   *pěší turistika: BYLO NÁS 8
20.-22.5.2016     Přechod Jeseníků   *pěší turistika: BYLO NÁS 10
26.-30.5.2016     Bílé noci v Rusku (Petrohrad, Moskva)   *pěší turistika a geoturistika: BYLO NÁS 9
1.6.2016              Praha-Karlín: Noc na Karlštejně   *za kulturou: BYLO NÁS 8
4.6.2016              K soutoku Labe a Vltavy   *pěší turistika: BYLO NÁS 8
5.-18.6.2016       Dovolená u moře (Bulharsko 2016)   *pěší turistika a dovolená u moře: BYLO NÁS 19
24.-25.6.2016     Na Milešovku za východem slunce   *pěší turistika: BYLO NÁS 7
1.-9.7.2016         Kavkaz - Svanetie   *vysokohorská turistika: BYLO NÁS 8
14.7.-3.8.2016    Bajkal a Dálný východ   *pěší turistika a geoturistika: BYLO NÁS 8
12.8.2016            Za Karlem IV. na Karlštejn   *za kulturou: BYLO NÁS 8
13.-14.8.2016     Moravským krasem   *pěší turistika: BYLO NÁS 6
19.-27.8.2016     Za českými krajany do Banátu   *pěší turistika: BYLO NÁS 8
4.9.2016              Po Krkonoších   *pěší turistika: BYLO NÁS 10
9.-11.9.2016       Po Kroměřížsku a Chřibech   *pěší turistika: BYLO NÁS 9
24.-25.9.2016     Na nejhezčí moravské skály   *pěší turistika: BYLO NÁS 9
28.9.2016            Po svatých schodech Saského Švýcarska   *pěší turistika: BYLO NÁS 8
5.-10.10.2016     Podzimním Skotskem   *pěší turistika a geoturistika: BYLI JSME 4
15.10.2016          Sasko-švýcarská klasika   *pěší turistika: BYLO NÁS 12
22.-23.10.2016   Přechod Krkonoš   *pěší turistika: BYLO NÁS 8
28.-30.10.2016   Po Broumovsku a Hejšovině   *pěší turistika: BYLO NÁS 11
5.11.2016            Toulky spadaným listím   *pěší turistika: BYLI JSME 3
16.11.-8.12.2016 Vietnam   *pěší turistika a geoturistika: BYLO NÁS 5
10.-11.12.2016    Advent v německém Quedlinburgu   *pěší turistika: BYLO NÁS 12
17.12.2016           Advent na Liliensteinu a Königsteinu   *pěší turistika: BYLO NÁS 6
26.12.2016           Na Štěpána do Prachovských skal   *pěší turistika: BYLO NÁS 5
31.12.2016           Silvestr s OVýTem na Luži   *pěší turistika: BYLO NÁS 7
 
        Termínový přehled akcí 2017
1.1.2017               Novoroční výstup na Říp   *pěší turistika: BYLO NÁS 5
7.-8.1.2017          Setkání ve skalách aneb Novoroční besídka OVýTu   *pěší turistika: BYLO NÁS 23
18.-25.1.2017      Turistika na Lanzarote   *pěší turistika: BYLI JSME 4
2.-5.2.2017          Zima v termálu   *pěší turistika: BYLO NÁS 9
11.2.2017             K ústeckým ledopádům   *pěší turistika: BYLI JSME 4
17.-26.2.2017      Azorské ostrovy s výstupem na Pico   *pěší turistika a geoturistika: BYLO NÁS 9
4.3.2017               K nejsevernějšímu bodu ČR   *pěší turistika: BYLO NÁS 10
11.3.2017             Meandry Chřibské Kamenice   *pěší turistika: BYLO NÁS 5
20.-30.3.2017      Národní parky Jižní Afriky   *geoturistika a pěší turistika: BYLO NÁS 9
30.3.-2.4.2017     Na tulipány do Holandska   *geoturistika a pěší turistika: BYLO NÁS 6
8.4.2017               Na nejhezčí přehradu Česka   *pěší turistika: BYLO NÁS 9
9.4.2017               Přes Zvičinu na hrad Pecka   *pěší turistika: BYLO NÁS 9
12.-28.4.2017      Kuba - dokud je Kubou   *geoturistika: BYLO NÁS 10
28.4.-1.5.2017     Po Rychlebských horách   *pěší turistika: BYLO NÁS 10
5.-9.5.2017          Soutěsky Slovenského ráje II.   *pěší turistika: BYLO NÁS 17
13.5.2017             Po stopách úzkokolejky "Weisseritztalbahn"   *pěší turistika: BYLO NÁS 6
14.5.2017             Polským Podkrkonoším na hrad Chojnik   *pěší turistika: BYLO NÁS 9
18.-25.5.2017      To nejlepší z Andalusie a Madridu    *geoturistika: BYLO NÁS 8
28.5.2017             Na Černou Studnici   *pěší turistika: BYLO NÁS 10
4.-14.6.2017        Korsika pěšky i na kole   *pěší turistika a cykloturistika: BYLO NÁS 8
16.-25.6.2017      Dovolená u moře 2017 - Černá Hora   *dovolená a pěší turistika: BYLO NÁS 15
1.-2.7.2017          Po Doupovských horách   *pěší turistika: BYLO NÁS 9
5.-6.7.2017          Meklenburské Švýcarsko a Schwerin   *pěší turistika a cykloturistika: BYLO NÁS 9
7.-9.7.2017          Výstup na Lysou horu   *pěší turistika: BYLO NÁS 6
16.7.2017             Z Ještědu k novinskému viaduktu   *pěší turistika: BYLI JSME 4
29.7.2017             Za Oldřichem a Boženou   *pěší turistika: BYLO NÁS 5
5.-16.8.2017        Přechod pohoří Pirin a Chalkidiki   *vysokohorská turistika: BYLO NÁS 8
19.-27.8.2017      Poloniny Podkarpatské Rusi   *pěší turistika: BYLO NÁS 9
1.-18.9.2017        Západ Spojených států amerických   *pěší turistika a geoturistika: BYLO NÁS 9
21.-25.9.2017      Babí léto ve Vysokých Tatrách   *vysokohorská turistika: BYLO NÁS 11
27.9.-1.10.2017   Chodsko a Český les   *pěší turistika: BYLO NÁS 12
11.-19.10.2017    Od Kaspického moře ke Kavkazu   *pěší turistika: BYLO NÁS 8
30.10.-12.11.2017 Okruh Izraelem a Jordánsko   *pěší turistika a geoturistika: BYLO NÁS 6
14.11.-11.12.2017 Austrálie a Tahiti   *geoturistika: BYLO NÁS 5
16.12.2017           Vánoční Prahou   *pěší turistika: BYLI JSME 2
24.12.2017           Štědrý den v Kryštofově Údolí   *pěší turistika: BYLO NÁS 11
26.12.2017           Vánoce v Českosaském Švýcarsku   *pěší turistika: BYLO NÁS 9 
 
 
       Termínový přehled akcí 2018
1.1.2018               Novoroční výstup na Říp   *pěší turistika: BYLO NÁS 8
7.1.2018               Přes tři hrady   *pěší turistika: BYLO NÁS 10
14.1.2018             Přes Děvín do lázní   *pěší turistika: BYLO NÁS 10
25.-29.1.2018      Norská zimní pohádka   *geoturistika: BYLO NÁS 6
24.2.-4.3.2018     Marokem   *geoturistika: BYLO NÁS 18
7.-25.3.2018        Vietnam - Phu Quoc   *geoturistika a pěší turistika: BYLO NÁS 7
30.3.-2.4.2018     Velikonoce v NP Podyjí   *pěší turistika: BYLO NÁS 10
7.4.2018               Berlínská ZOO   *geoturistika a pěší turistika: BYLO NÁS 20
8.4.2018               Od Přemysla Oráče ke Casanovi   *cykloturistika: BYLO NÁS 8
14.-15.4.2018      Podél Tiché Orlice    *pěší turistika: BYLO NÁS 11
21.4.2018             Na sever od Cvikova   *pěší turistika: BYLO NÁS 5
22.4.2018             Na kole po Krušných horách   *cykloturistika: BYLO NÁS 11
28.4.-1.5.2018     Krajem lesů, vod a skal   *pěší turistika: BYLO NÁS 6
5.-8.5.2018          Pieninský národní park   *pěší turistika: BYLO NÁS 18
12.-29.5.2018      Peru - země pod Huascaránem   *pěší turistika: BYLO NÁS 8
3.6.2018               Na Smrk netradičně   *pěší turistika: BYLO NÁS 12
9.6.2018               Skály kolem Oybinu   *pěší turistika: BYLO NÁS 131
6.-20.6.2018        Londýn, a také Brusel   *geoturistika a za kulturou: BYLO NÁS 9
22.-26.6.2018      Bílé noci v Rusku (Petrohrad, Moskva)   *geoturistika a pěší turistika: BYLO NÁS 5
30.6.-14.7.2018   Dovolená u moře 2018 - Oděsa   *geoturistika a pobyt u moře: BYLO NÁS 17
15.7.2018             Na Brosinnadel   *pěší turistika: BYLO NÁS 7
20.-22.7.2018      Berchtesgádenské Alpy   *pěší turistika a geoturistika: BYLO NÁS 9
29.7.2018             Přes dva vodopády   *pěší turistika: BYLO NÁS 7
3.-12.8.2018        Rumunské hory Rodnei a Maramureš   *vysokohorská turistika: BYLO NÁS 9
17.-25.8.2018      Irsko   *pěší turistika a geoturistika: BYLO NÁS 9
6.-9.9.2018          Babí léto ve Vysokých Tatrách   *vysokohorská turistika: BYLO NÁS 18
15.9.2018             Toulky českou historií - Blaník   *pěší turistika: BYLI JSME 3
22.9.-3.10.2018   Kyrgyzstán-turistika pod Ťan-Šanem   *pěší turistika a geoturistika: BYLO NÁS 8
13.10.2018           Po východních Krkonoších   *pěší turistika: BYLO NÁS 9
17.-20.10.2018    Caminito del Rey   pěší turistika a geoturistika: BYLO NÁS 9 
26.-30.10.2018    Kde domov můj? - Bílé Karpaty   pěší turistika: BYLO NÁS 8
1.-17.11.2018      Namibie   geoturistika a pěší turistika: BYLO NÁS 6
15.-27.11.2018    Delta řeky Okavango a Viktoriiny vodopády   geoturistika: BYLI JSME 4
5.-12.12.2018      New York a Niagarské vodopády: BYLO NÁS 10
14.-17.12.2018    Advent v Budapešti: BYLO NÁS 7
23.-27.12.2018    Vánoce u Rudého moře v Izraeli: BYLO NÁS 15
31.12.2018           Silvestr na Hvozdu: BYLO NÁS 8

 

2013

Akce 2013 (klikni sem)

19.02.2014 17:23
Propozice akcí roku 2013 jsme dochovaly v jiné podobě než je vhodná k prezentaci na webu. Nicméně přehled našich akcí zde uvádíme a dokumentaci je nejlépe prohlédnou mezi fotografiemi v odkazu: ovyt.rajce.idnes.cz/ Přehled uskutečněných akcí roku...