S OVýTem NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADY ANGLIE

Termín: 11.-18.května 2017 

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: Londýn, GARDEN HYDE HALL, WICKHAM PLACE FARM GARDEN, BETH CHATTO GARDENS, ANNE HATTHAWAY COTTAGE, Stratford-upon-Avon, Oxford, KIFSGATE COURT GARDENS, RHS GARDEN WISLEY, Windsor

 

Program akce: 

1.den - čtrvtek 11.5.2017: odlet z Prahy v dopoledních hodinách s nízkonákladovou leteckou společností (specifické podmínky, např. zavazadlo k odbavení jen za příplatek)., přílet a odbavení na letišti v Londýně. Odpoledne okružní jízda LONDÝNEM, při které uvidíte mj. Tower Bridge a Tower, Trafalgarské náměstí s Národní galerií, Big Ben, Parlament, Picadely Circle, Hyde Park, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác atd.). V podvečer ubytování v hotelu na okraji Londýna a večer pro zájemce návrat mikrobusem do centra LONDÝNA: procházka v okolí Picadely Circle a čtvrtí SoHo. Nocleh.,
2.den - pátek 12.5.2017: snídaně, po snídani přejezd ke GARDEN HYDE HALL (cca 4 hodiny budou vyhrazeny pro návštěvu první ze zahrad), odpoledne možnost návštěvy WICKHAM PLACE FARM GARDEN (Wickham Bishops). V podvečer ubytování v hotelu ve městě Colchester., nocleh., 
3.den - sobota 13.5.2017: snídaně, dopoledne cca 3-hodinová možnost prohlídky zahrad BETH CHATTO GARDENS, odpoledne pak cca 3 hodiny času na prohlídku zahrady GIBBERT GARDEN. V podvečer přejezd do okolí Stratfordu-upon-Avon, po příjezdu ubytování v hotelu a nocleh.,
4.den - neděle 14.5..2017: snídaně., dopoledne prohlídka STRATFORDU-UPON-AVON, procházka městem, které je slavným rodištěm Williama Shakespeara, možnost návštěvy rodného domu, kostela Holy Trinity Curch (hrob W.Shakespera) či lékárny v půvabném domě Hall´s Croft. Odpoledne možnost návštěvy zahrad KIFTSGATE COURT GARDENS (3 hodiny)., poté návrat do hotelu v okolí Stratfordu-upon-Avon a nocleh.,
5.den - pondělí 15.5.2017: snídaně, dopoledne možnost prohlídky ANNE HATTHAWAY COTTAGE (cca 3 hodi-ny), Odpoledne přejezd přes OXFORD (pěší prohlídka města, mj. zastávky u rotundy Radcliffe Camera či prohlídka Oxfordské univerzity) a ještě v podvečer zahrady HILL CLOSE GARDENS (cca 1,5 hodiny). Kolem 19.té hodiny příjezd do Windsoru, v jeho blízkém okolí ubytování v hotelu a nocleh.,
6.den - úterý 16.5.2017: snídaně, po snídani celodenní prohlídka RHS GARDEN WISLEY (cca 6-hodinový pobyt v zahradě), v pozdním odpoledni v případě zájmu zastávky v okolí Windsoru v zahradách Valley Gardens a v lesním parku Swinley Forest. Poté návrat do hotelu v okolí Windsoru, nocleh.,
7.den - středa 17.5.2017: snídaně, dopoledne cca 4-hodinová možnost návštěvy zahrad SAVILL GARDEN, odpoledne možnost návštěvy zámku ve WINDSORU, příp. procházka starým městem., návrat do místa ubytování a večer pro zájemce večerní projížďka LONDÝNEM s možností návštěvy novodobé dominanty metropole nad Temží - London Eye...
8.den - čtvrtek 18.5.2017: časně ráno přejezd na letiště v Londýně a v průběhu dopoledne přelet z Londýna do Prahy s nízkonákladovou leteckou společností.
 
Ubytování: 7x vždy v hotelu***, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou
Stravování: v hotelech 6x snídaně (z toho 5x anglická, 1x kontinentální)., poslední den bez záruky snídaně v balíčku
 
Startovné: 21500.-Kč zahrnuje letenky Praha-Londýn-Praha, přepravu po Anglii v klimatizovaném mikrobusu, 7x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích a minimálně 6x snídaně (z toho 5x anglická a 1x kontinentální).
Nezahrnuje vstupenky do zahrad (cca 70.-GBP) a do kulturních zařízení a stravu s výjimkou snídaní.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity, příp. se zárukou výše startovného do 15.února 2017. Záloha ve výši 8000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
Odkazy: