ČESKÁ REPUBLIKA A PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI (Sasko, pohraničí Polska)

JEDNOTLIVÉ PROPOZICE VLEVO POD NÁZVEM KONKRÉTNÍ AKCE
Zde jsou akce řazeny chronologicky podle termínů jejich konání.
 
 

Jednotlivé propozice najdete i vlevo v menu pod názvem akce.

ČESKÁ REPUBLIKA A BLÍZKÉ PŘÍHRANIČÍ (Sasko, příhraničí Polsko):

    ČESKOLIPSKO A LUŽICKÉ HORY

               Na Nedvězí  www.ovyt.cz/historie-akci/na-nedvezi/
               Modlivý důl a Sloup s posezením u krbu  www.ovyt.cz/historie-akci/modlivym-dolem-a-posezeni-u-krbu/
               Do Hradčanských stěn   www.ovyt.cz/nase-akce2/hradcanske-steny/
               Po Lužických horách   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-luzickych-horach/
               Silvestr na Luži   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-na-luzi/
               Novoroční besídka pod hradem 2014   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-besidka-pod-hradem/
               Okolo Cvikova   www.ovyt.cz/nase-akce2/okolo-cvikova/
               Přes dva hrady (Bezděz, Houska)   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-dva-hrady/
               Za bledulemi do Pekla   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-bledulemi-do-pekla/
               Za humna: na Ralsko!   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-humna-na-ralsko/
               Štědrý den s OVýTem (Křížovou cestou na Křížovou horu)   www.ovyt.cz/nase-akce2/stedry-den-s-ovytem/
               Setkání pod hradem 2015   www.ovyt.cz/nase-akce2/setkani-pod-hradem
               Silvestr s OVýTem 2015 (Hvozd)   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-s-ovytem-2015-na-hvozdu/
               Na Nový rok Českolipskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-novy-rok-ceskolipskem/
               Na Zámecký vrch   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-zamecky-vrch/
               Sloní skály, Horní skály, Popovy skály   www.ovyt.cz/nase-akce2/sloni-skaly-horni-skaly-popovy-skaly/
               Kouzelným Českolipskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/kouzelnym-ceskolipskem/
               Podél Holanských rybníků   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-holanskych-rybniku/
               Přes Strážný vrch   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-strazny-vrch/
               Silvestr s OVýTem na Luži   nase-akce2/silvestr-s-ovytem-na-luzi
               Máchovým krajem   www.ovyt.cz/nase-akce2/machovym-krajem/
               Silvestr na Hvozdu   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-s-ovytem-hvozd/
               Přes Děvín do lázní   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-devin-do-lazni/
               Na sever od Cvikova   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-sever-od-cvikova/
               Skály kolem Oybinu   www.ovyt.cz/nase-akce2/skaly-kolem-oybinu/
               Podzimní toulky Lužickými horami   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimni-toulky-luzickymi-horami/
               Silvestr na Hvozdu (2018)   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-na-hvozdu/
               Jonsdorfským skalním městem    www.ovyt.cz/nase-akce2/jonsdorfskym-skalnim-mestem/
               Silvestr na Luži   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-na-luzi2/
               Ze Žitavy do Žitavských hor   www.ovyt.cz/nase-akce2/ze-zitavy-do-zitavskych-hor/
               Advent v Horní Lužici (Budyšín a Zhořelec)    www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-horni-luzici/
               Štědrý den s OVýTem (Křížová cesta Jiřetín pod Jedlovou)    www.ovyt.cz/nase-akce2/stedry-den-s-ovytem2/
               Krajem rybníků   www.ovyt.cz/nase-akce2/krajem-rybniku/
               K Roverským skalám   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-roverskym-skalam/
               Za arcivévodou d´Este   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-arcivevodou-d´este/               
               Na Spravedlnost   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-spravedlnost/
               Na Liščí kazatelnu   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-lisci-kazatelnu/ 
               Okolo Hvozdu   www.ovyt.cz/nase-akce2/okolo-hvozdu/
               Silvestr s OVýTem na Luži   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-s-ovytem-na-luzi2/
               Z Jablonného na Hvozd   www.ovyt.cz/nase-akce2/z-jablonneho-na-hvozd/
               Silvestr na Hvozdu   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-na-hvozdu2/
                 Roklemi Hradčanských stěn   www.ovyt.cz/nase-akce2/roklemi-hradcanskych-sten/
 
 

    ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO

                Od Brtníků ke Křinici aneb Už zase z Česka do Německa   www.ovyt.cz/nase-akce2/od-brtniku-ke-krinici/
                Saským Švýcarskem na Schrammsteine   www.ovyt.cz/nase-akce2/saskym-svycarskem-na-schrammsteine/
                Přes Studenec do Jetřichovic   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-studenec-do-jetrichovic/
                Tiskými stěnami   www.ovyt.cz/nase-akce2/tiskymi-stenami/
                Nejkrásnější vyhlídky Saského Švýcarska   www.ovyt.cz/nase-akce2/nejhezci-vyhlidky-saskeho-svycarska/
                Sváteční toulky Saským Švýcarskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/s-ovytem-svatecni-toulky-saskym-svycarskem/
                Za brtnickými ledopády   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-brtnickymi-ledopady/
                Českosaským Švýcarskem v barvách podzimu   www.ovyt.cz/nase-akce2/ceskosaskym-svycarskem-v-barvach-podzimu/
                Vánoční toulky ve skalách   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanocni-toulky-ve-skalach/
                K zamrzlým ledopádům   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-zamrzlym-ledopadum/
                Po svatých schodech Saského Švýcarska   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-svatych-schodech-saskeho-svycarska/
                Sasko-švýcarská klasika   www.ovyt.cz/nase-akce2/saskosvycarska-klasika/
                Advent na Liliensteinu a Königsteinu   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-na-liliensteinu-a-konigsteinu/
                Setkání ve skalách aneb Novoroční besídka OVýTu   nase-akce2/setkani-ve-skalach
                K nejsevernějšímu bodu ČR   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-nejsevernejsimu-bodu-cr/
                Meandry Chřibské Kamenice   www.ovyt.cz/nase-akce2/meandry-chribske-kamenice/
                Vánoce v Českosaském Švýcarsku   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanoce-v-ceskosaskem-svycarsku/
                Na Brosinnadel   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-brosinnadel/ 
                Podél Křinice i po ní   www.ovyt.cz/podel-krinice-i-po-ni/
                Na Křížový vrch (Šluknovský výběžek)    www.ovyt.cz/nase-akce2/na-krizovy-vrch-sluknovsky-vybezek/
                Vánoční toulky Saským Švýcarskem    www.ovyt.cz/nase-akce2/vanocni-toulky-saskym-svycarskem/
                O Vánocích na Tokáň   www.ovyt.cz/nase-akce2/o-vanocich-na-tokan/
                Českým Švýcarskem na hrad Falkenštejn   www.ovyt.cz/nase-akce2/ceskym-svycarskem-na-hrad-falkenstejn/
                Soutěskou Obere Schleuse   www.ovyt.cz/nase-akce2/souteskou-obere-schleuse/
                Podzim v Saském Švýcarsku   kct-ovyt-ceska-lipa.cms.webnode.cz/nase-akce2/podzim-v-saskem-svycarsku/
                Konec prázdnin ve skalách   www.ovyt.cz/nase-akce2/konec-prazdnin-ve-skalach/
                Zasněženým Saským Švýcarskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/zasnezenym-saskym-svycarskem/
                Na Vlčí horu   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-vlci-horu/
                Advent v Saském Švýcarsku a v Míšni   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-saskem-svycarsku-a-v-misni/
 
 

    JIZERSKÉ HORY A PODJEŠTĚDÍ

                Do Jizerek   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-jizerek/

                Štědrý den s OVýTem - Kryštofovo Údolí   www.ovyt.cz/nase-akce2/stedry-den-s-ovytem-betlem-v-krystofove-udoli/
                Jizerskými horami k Protržené přehradě   www.ovyt.cz/nase-akce2/izerskymi-horami-k-protrzene-prehrade/
                Jizerskými horami k Protržené přehradě (září)   www.ovyt.cz/nase-akce2/jizerskymi-horami-k-protrzene-prehrade/
                Podzimním Podještědím   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimnim-podjestedim/
                Na Černou Studnici   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-cernou-studnici/
                Z Ještědu k novinskému viaduktu   www.ovyt.cz/nase-akce2/z-jestedu-k-novinskemu-viaduktu/  
                Štědrý den s Ovýtem v Kryštofově Údolí   www.ovyt.cz/nase-akce2/stedry-den-v-krystofove-udoli/
                Na Smrk netradičně   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-smrk-netradicne/
                Na Frýdlantské cimbuří   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-frydlantske-cimburi/
                Na Prvního máje na Ještěd    www.ovyt.cz/nase-akce2/na-1-maje-na-jested/
                Přes Jizeru k vodopádům    www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-jizeru-k-vodopadum/
                Jizerskými horami z Polska na Smědavu   www.ovyt.cz/nase-akce2/jizerskymi-horami-z-polska-na-smedavu/
                Měsíc věží a rozhleden   www.ovyt.cz/nase-akce2/mesic-vezi-a-rozhleden/
                Přes Roimund na Grabštejn   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-roimundu-na-grabstejn/
                Jizerskohorskými rašeliništi   www.ovyt.cz/nase-akce2/jizerskohorskymi-raselinisti/
                Z Kryštofova Údolí na transbordér   www.ovyt.cz/nase-akce2/z-krystofova-udoli-na-transborder/
                Za Járou da Cimrmanem    www.ovyt.cz/nase-akce2/za-jarou-da-cimrmanem/
                K Pohanským kamenům   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-pohanskym-kamenum/
        
            
         

     ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ A PODŘIPSKO

                Branou Čech na hrad Střekov   www.ovyt.cz/nase-akce2/branou-cech-na-hrad-strekov/
                Podzim v Českém středohoří   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzim-v-ces-stredohori/
                Novoroční výstup na Říp (2015)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-rip/
                Na předvánoční hrady a zámky (Helfenburk, Úštěk, Ploskovice)   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-predvanocni-hrady-a-zamky/
                Na kouřící kopec (Boreč)   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-kourici-kopec/
                Na Milešovku za východem slunce   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-milesovku-za-vychodem-slunce/
                Portou Bohemicou na Lovoš   www.ovyt.cz/nase-akce2/portou-bohemicou-na-lovos/
                Novoroční výstup na Říp (2017)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-vystup-na-rip
                K ústeckým ledopádům   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-usteckym-ledopadum/
                Za Oldřichem a Boženou   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-oldrichem-a-bozenou/
                Novoroční výstup na Říp (2018)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-vystup-na-rip2/                
                Od Přemysla Oráče ke Casanovi   www.ovyt.cz/nase-akce2/od-premysla-orace-ke-casanovi/
                Novoroční výstup na Říp (2019)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-vystup-na-rip3/
                K Bobřím vodopádům   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-bobrim-vodopadum/
                Porta Bohemica   www.ovyt.cz/nase-akce2/porta-bohemica/
                 Novoroční výstup na Říp (2020)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-vystup-na-rip4/
                 Od kněžny Libuše na Lovoš   www.ovyt.cz/nase-akce2/od-knezny-libuse-na-lovos/
                 Přes Bořeň k pramenu kyselky   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-boren-k-pramenu-kyselky/
                 Přes Vysoký Ostrý   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-vysoky-ostry/
                 Ze skanzenu přes kopec na zámek   www.ovyt.cz/nase-akce2/ze-skanzenu-pres-kopec-na-zamek/
                 Přes Házmburk do Libochovic   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-hazmburk-do-libochovic/
                 Za K.H.Máchou na Radobýl   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-k-h-machou-na-radobyl/   
                 Za bledulemi do Českého středohoří   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-bledulemi-do-ceskeho-stredohori/
                 Novoroční výstup na Říp   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-vystup-na-rip5/
                   Za Frantou Málkem    www.ovyt.cz/nase-akce2/za-frantou-malkem/
                   K ptačím domlům do Úšrěku www.ovyt.cz/nase-akce2/k-ptacim-domkum-do-usteku/
      
 
 

     ČESKÝ RÁJ

                  Do Českého ráje po stopách Albrechta z Valdštejna   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-ceskeho-raje-po-stopach-albrechta-z-valdstejna/
                  Riegrovou stezkou Českého ráje   www.ovyt.cz/nase-akce2/riegrovou-stezkou-ceskeho-raje/
                  Českým rájem v zimě   www.ovyt.cz/nase-akce2/ceskym-rajem-v-zime/  
                  Podzimním Českým rájem   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimnim-ceskym-rajem/     
                  Český ráj to na pohled!   www.ovyt.cz/nase-akce2/cesky-raj-to-na-pohled/
                  Českým rájem na Kost   www.ovyt.cz/nase-akce2/ceskym-rajem-na-kost/
                  Na Štěpána do Prachovských skal   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-stepana-do-prachovskych-skal/
                  Podél Jizery přes Malou Skálu   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-jizery-pres-malou-skalu/
                  Plakánkem na Kost   www.ovyt.cz/nase-akce2/plakankem-na-kost/
                  Na východ slunce na Kozákov   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-vychodem-slunce-na-kozakov/
                  Údolím Jizery přes Suché skály   www.ovyt.cz/nase-akce2/udolim-jizery-pres-suche-skaly/
                  Vánoce v ráji    www.ovyt.cz/nase-akce2/vanoce-v-raji/
                  Po skalních hradech Českého ráje   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-skalnich-hradech-ceskeho-raje/
                  Českým rájem ke Kopicově statku   www.ovyt.cz/nase-akce2/ceskym-rajem-ke-kopicove-statku/
                  Vánoce v ráji    www.ovyt.cz/nase-akce2/vanoce-v-raji2/
                  Na Prvního máje na Kozákov   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-prvniho-maje-na-kozakov/
                  Podzim v Českém ráji   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzim-v-ceskem-raji/
 
 

      KRKONOŠE A PODKRKONOŠŠÍ

                Z Krkonoš přes Polsko na Smrk   www.ovyt.cz/nase-akce2/z-krkonos-pres-polsko-na-smrk/
                Krkonošský slunovrat   www.ovyt.cz/nase-akce2/krkonossky-slunovrat/
                Po Krkonoších   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-krkonosich/
                Přechod Krkonoš   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-krkonos   
                Na nejkrásnější přehradu Česka   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-nejhezci-prehradu-ceska/        
                Přes Zvičinu na hrad Pecka   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-zvicinu-na-hrad-pecka/
                Polským Podkrkonoším na hrad Chojnik   www.ovyt.cz/nase-akce2/polskym-podkrkonosim-na-hrad-chojnik/
                K Mumlavskému vodopádu   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-mumlavskemu-vodopadu/
                Přes dva vodopády   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-dva-vodopady/
                Po východních Krkonoších   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-vychodnich-krkonosich/
                Toulky polskými Krkonošemi    www.ovyt.cz/nase-akce2/toulky-po-polskych-krkonosich/
                Do Špindlerova Mlýna   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-spindlerova-mlyna/
                Novoroční Mumlavský vodopád    www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-mumlavsky-vodopad/
                Přes vodopády k pramenu Labe   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-vodopady-k-pramenu-labe/
                  
              

     KOKOŘÍNSKO

                Zimním Kokořínskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/zimnim-kokorinskem/
                Kokořínskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/kokorinskem/
                K soutoku Labe a Vltavy   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-soutoku-labe-a-vltavy/
                Zimní Cinibulkovou stezkou po skalách Kokořínska   www.ovyt.cz/nase-akce2/zimni-cinibulkovou-stezkou-po-skalach-kokorinska/
 

     KRUŠNÉ HORY A PODKRUŠNOHOŘÍ

                 Na vánoční trhy do stříbrného Freibergu (a také Drážďany)   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-vanocni-trhy-do-stribrneho-freibergu/
                 Do hlavní vánoční vsi světa   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-hlavni-vanocni-vsi-sveta/
                 Na Klínovec   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-klinovec/
                 Po stopách úzkokolejky "Weisseritztalbahn"   www.ovyt.cz/nase-akce2/kuba-dokud-je-kubou/po-stopach-uzkokolejky-weisseritztalbahn/
                 Od Přemysla Oráče ke Casanovi   www.ovyt.cz/nase-akce2/od-premysla-orace-ke-casanovi/
                 Na kole po Krušných horách   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-kole-po-krusnych-horach/
                 Ježíškovou cestou na Boží Dar   www.ovyt.cz/nase-akce2/jeziskovou-cestou-na-bozi-dar/                 
                 Advent v Seiffenu   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-v-seiffenu/
                 Krušnohořím k měděným dolům   www.ovyt.cz/nase-akce2/krusnohorim-k-medenym-dolum/
                 Za Ježíškem na Boží Dar   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-jeziskem-na-bozi-dar/
                 Přechod západních Krušných hor    www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-zapadnich-krusnych-hor/
 
 

     STŘEDNÍ ČECHY A PRAHA

                Dvořákovou stezkou do Nelahozevsi   www.ovyt.cz/nase-akce2/dvorakovou-stezkou-do-nelahozevsi/
                Podél Stvořidel na Sázavě   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-stvoridel-na-sazave/
                Křivoklátskými lesy aneb Krajem Oty Pavla   www.ovyt.cz/nase-akce2/krivoklatskymi-lesy/
                Pražské parky a zahrady   www.ovyt.cz/nase-akce2/prazske-parky-a-zahrady/
                Po Kutné Hoře   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-kutne-hore/
                Karlštejnský královský advent   www.ovyt.cz/nase-akce2/karlstejnsky-kralovsky-advent
                Do prvomájově rozkvetlé Prahy   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-prvomajove-prahy/
                K soutoku Labe a Vltavy   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-soutoku-labe-a-vltavy/
                Přes Medník ke Svatojánským proudům  www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-mednik-ke-svatojanskym-proudum/
                Toulky spadaným listím (zámek Loučeň, Jabkenice) www.ovyt.cz/nase-akce2/toulky-spadanym-listim/
                Podzimem přes 3 hrady www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimem-pres-3-hrady/
                Vánoční Prahou   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanocni-prahou/
                Přes tři hrady    www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-tri-hrady/
                Toulky českou historií - Blaník   www.ovyt.cz/nase-akce2/toulky-ceskou-historii-blanik/
                Od Berounky na Karlštejn   www.ovyt.cz/nase-akce2/od-berounky-na-karlstejn/
                Podél Vltavy na Slapy      www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-vltavy-na-slapy/
                Krajem plným příběhů   www.ovyt.cz/nase-akce2/krajem-plnym-pribehu/
                Za Josefem Ladou do Hrusic  www.ovyt.cz/nase-akce2/za-ladou-do-hrusic/
                Prahou stověžatou www.ovyt.cz/nase-akce2/prahou-stovezatou/
                Procházka Českým krasem    www.ovyt.cz/nase-akce2/prochazka-ceskym-krasem/
                Májově rozkvetlou Prahou   www.ovyt.cz/nase-akce2/majove-rozkvetlou-prahou/
                K Solenické podkově   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-solenicke-podkove/
                Kolem Kutné Hory   www.ovyt.cz/nase-akce2/kolem-kutne-hory/
                  Za Hrabalem do Kerska   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-hrabalem-do-kerska/
                  Vítání jara na Křivoklátě   www.ovyt.cz/nase-akce2/vitani-jara-na-krivoklate/
                  Skryjská jezírka    www.ovyt.cz/nase-akce2/skryjska-jezirka/
                  Za Hrabalem do Kerska      www.ovyt.cz/nase-akce2/za-hrabalem-do-kerska2 /
 
 
               

     VÝCHODNÍ ČECHY

                Babiččiným údolím   www.ovyt.cz/nase-akce2/babiccinym-udolim/
                Přechod Orlických hor   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-orlickych-hor/  
                Do míst, kde stávaly tvrze   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-mist-kde-stavaly-tvrze/
                Advent na zámku Hrádek u Nechanic   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-na-zamku-hradek-u-nechanic/
                Za romantikou do zimních Adršpašských skal   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-romantikou-zimnich-adrspasskych-skal/
                Za Matyášem Braunem do Kuksu, a safari   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-matyasem-braunem-a-take-safari/
                Po Broumovsku a Hejšovině   nase-akce2/po-broumovsku-a-hejsovine
                Po hradech východních Čech   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-hradech-vychodnich-cech/
                Podél Tiché Orlice   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-tiche-orlice/
                Zimní toulky krajem Tiché Orlice   www.ovyt.cz/nase-akce2/zimni-toulky-krajem-tiche-orlice/
                Teplicko-adršpašské skály v zimě   www.ovyt.cz/nase-akce2/teplicko-adrspasske-skaly-v-zime/
                Okolo Seče po Železných horách    www.ovyt.cz/nase-akce2/okolo-sece-po-zeleznych-horach/
                Za F.L.Věkem   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-f-l-vekem/
                Na sv.Štěpána do Betléma   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-sv-stepana-do-betlema/    
  
 

   ZÁPADNÍ ČECHY               

                Za Janem Nepomuckým   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-janem-nepomuckym/
                Advent na hradě Loket   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-na-hrade-loket/

 

     ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ

                Bavorské Alpy a český Island    www.ovyt.cz/nase-akce2/alpy-a-cesky-island/
                Z Lokte do Karlových Varů   www.ovyt.cz/nase-akce2/z-lokte-do-karlovych-varu/
                Po Doupovských horách   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-doupovskych-horach/
                Do českého Yellowstone   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-ceskeho-yellowstone/
 

     ŠUMAVA A POŠUMAVÍ

                K pramenu Vltavy aneb Velikonoce na Šumavě (Kvilda)   www.ovyt.cz/nase-akce2/sumava-velikonoce-/
                Podzimní šumavskou náladou   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimni-sumavskou-naladou/
                Velikonoce na Šumavě (Roklan, Železnorudsko)   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-sumave/
                Velhartice a Karel IV.   www.ovyt.cz/nase-akce2/velhartice-a-karel-iv/
                Chodsko a Český les   www.ovyt.cz/nase-akce2/chodsko-a-cesky-les/   
                Podzim na Šumavě aneb Okolo Boubína   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-sumave2/      
                Velikonoce na Šumavě aneb Okolím Boubína   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-sumave-aneb-okolim-boubina/

 

      JIŽNÍ ČECHY

                 Krajem jihočeských rybníků na kole i pěšky   www.ovyt.cz/nase-akce2/krajem-jihoceskych-rybniku-na-kole-i-pesky/
                 Na zasněžený Rožmberk za bílou paní   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-zasnezeny-rozmberk-za-bilou-pani/
                 Putování Českou Kanadou   www.ovyt.cz/nase-akce2/putovani-ceskou-kanadou/
                 Po stopách husitů   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-stopach-husitu/  
                 Údolím Lužnice   www.ovyt.cz/nase-akce2/udolim-luznice/
                 Zimní pohádka na Hluboké   www.ovyt.cz/nase-akce2/zimni-pohadka-na-hluboke/
                 K nejjižnějšímu bodu ČR   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-nejjiznejsimu-bodu-cr/
 
 

      VYSOČINA

                 Masopust na Veselém kopci   www.ovyt.cz/nase-akce2/masopust-na-veselem-kopci/
                 Divokým kaňonem Doubravy   www.ovyt.cz/nase-akce2/divokym-kanonem-doubravy/
                 Na Devět skal    www.ovyt.cz/nase-akce2/na-devet-skal/
                 Třebíčskem    www.ovyt.cz/nase-akce2/trebicskem/
                 Přes Javořici do Telče   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-javorici-do-telce/
 
 

     JIŽNÍ MORAVA A SLOVÁCKO          

                 Přechod Pálavy   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-palavy/
                 Velikonoce na Pálavě   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-palave/
                 Moravským krasem   www.ovyt.cz/nase-akce2/moravskym-krasem/
                 Po Kroměřížsku a Chřibech   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-kromerizsku-a-chribech/
                 Národním parkem Podyjí   www.ovyt.cz/nase-akce2/narodnim-parkem-podyji/
                 Velikonoce v NP Podyjí   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-v-np-podyji/
                 Krajem lesů, vod a strání    www.ovyt.cz/nase-akce2/krajem-lesu-vod-a-strani/
                 Kde domov můj? - Bílé Karpaty   www.ovyt.cz/nase-akce2/kde-domov-muj-bile-karpaty/
                 Velikonoce na Valašsku   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-valassku/
                 Na Slovácko   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-slovacko/    
                   Do kraje vína aneb Moravským Toskánskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-kraje-vina-aneb-moravskym-toskanskem/ 
 
 

     STŘEDNÍ MORAVA A JESENÍKY

                 Pendolinem do Olomouci   www.ovyt.cz/nase-akce2/pendolinem-do-olomouci/
                 Přechod Jeseníků   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-jeseniku/
                 Po Rychlebských horách   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-rychlebskych-horach/
                 K pramenu Moravy   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-pramenu-moravy/
                 Přes Hostýnské vrchy   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-hostynske-vrchy/
¨
 
 

     SEVERNÍ MORAVA A BESKYDY

                 Přechod Beskyd   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-javorniku-a-beskyd/
                 Na nejhezčí moravské skály   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-nejhezci-moravske-skaly/
                 Výstup na Lysou horu   www.ovyt.cz/nase-akce2/vystup-na-lysou-horu/V
                 Přes Vsetínské vrchy do Beskyd   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-vsetinske-vrchy-do-beskyd
                 Podzimní toulky po Beskydech   www.ovyt.cz/podzimni-toulky-po-beskydech/
                 Přechod Vsetínských Beskyd   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-vsetinskych-beskyd/