ČESKÁ REPUBLIKA A PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI (Sasko, pohraničí Polska)

JEDNOTLIVÉ PROPOZICE VLEVO POD NÁZVEM KONKRÉTNÍ AKCE
Zde jsou akce řazeny chronologicky podle termínů jejich konání.
 
 

Jednotlivé propozice najdete i vlevo v menu pod názvem akce.

ČESKÁ REPUBLIKA A BLÍZKÉ PŘÍHRANIČÍ (Sasko, příhraničí Polsko):

    ČESKOLIPSKO A LUŽICKÉ HORY

               Na Nedvězí  www.ovyt.cz/historie-akci/na-nedvezi/
               Modlivý důl a Sloup s posezením u krbu  www.ovyt.cz/historie-akci/modlivym-dolem-a-posezeni-u-krbu/
               Do Hradčanských stěn   www.ovyt.cz/nase-akce2/hradcanske-steny/
               Po Lužických horách   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-luzickych-horach/
               Silvestr na Luži   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-na-luzi/
               Novoroční besídka pod hradem 2014   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-besidka-pod-hradem/
               Okolo Cvikova   www.ovyt.cz/nase-akce2/okolo-cvikova/
               Přes dva hrady (Bezděz, Houska)   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-dva-hrady/
               Za bledulemi do Pekla   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-bledulemi-do-pekla/
               Za humna: na Ralsko!   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-humna-na-ralsko/
               Štědrý den s OVýTem (Křížovou cestou na Křížovou horu)   www.ovyt.cz/nase-akce2/stedry-den-s-ovytem/
               Setkání pod hradem 2015   www.ovyt.cz/nase-akce2/setkani-pod-hradem
               Silvestr s OVýTem 2015 (Hvozd)   www.ovyt.cz/nase-akce2/silvestr-s-ovytem-2015-na-hvozdu/
               Na Nový rok Českolipskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-novy-rok-ceskolipskem/
               Na Zámecký vrch   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-zamecky-vrch/
               Sloní skály, Horní skály, Popovy skály   www.ovyt.cz/nase-akce2/sloni-skaly-horni-skaly-popovy-skaly/
               Kouzelným Českolipskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/kouzelnym-ceskolipskem/
               Podél Holanských rybníků   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-holanskych-rybniku/
               Přes Strážný vrch   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-strazny-vrch/
               Silvestr s OVýTem na Luži   nase-akce2/silvestr-s-ovytem-na-luzi
               Máchovým krajem   www.ovyt.cz/nase-akce2/machovym-krajem/
               
 

    ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO

                Od Brtníků ke Křinici aneb Už zase z Česka do Německa   www.ovyt.cz/nase-akce2/od-brtniku-ke-krinici/
                Saským Švýcarskem na Schrammsteine   www.ovyt.cz/nase-akce2/saskym-svycarskem-na-schrammsteine/
                Přes Studenec do Jetřichovic   www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-studenec-do-jetrichovic/
                Tiskými stěnami   www.ovyt.cz/nase-akce2/tiskymi-stenami/
                Nejkrásnější vyhlídky Saského Švýcarska   www.ovyt.cz/nase-akce2/nejhezci-vyhlidky-saskeho-svycarska/
                Sváteční toulky Saským Švýcarskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/s-ovytem-svatecni-toulky-saskym-svycarskem/
                Za brtnickými ledopády   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-brtnickymi-ledopady/
                Českosaským Švýcarskem v barvách podzimu   www.ovyt.cz/nase-akce2/ceskosaskym-svycarskem-v-barvach-podzimu/
                Vánoční toulky ve skalách   www.ovyt.cz/nase-akce2/vanocni-toulky-ve-skalach/
                K zamrzlým ledopádům   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-zamrzlym-ledopadum/
                Po svatých schodech Saského Švýcarska   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-svatych-schodech-saskeho-svycarska/
                Sasko-švýcarská klasika   www.ovyt.cz/nase-akce2/saskosvycarska-klasika/
                Advent na Liliensteinu a Königsteinu   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-na-liliensteinu-a-konigsteinu/
                Setkání ve skalách aneb Novoroční besídka OVýTu   nase-akce2/setkani-ve-skalach
                K nejsevernějšímu bodu ČR   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-nejsevernejsimu-bodu-cr/
                Meandry Chřibské Kamenice   www.ovyt.cz/nase-akce2/meandry-chribske-kamenice/
 

     

     JIZERSKÉ HORY A PODJEŠTĚDÍ

                Do Jizerek   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-jizerek/
                Štědrý den s OVýTem - Kryštofovo Údolí   www.ovyt.cz/nase-akce2/stedry-den-s-ovytem-betlem-v-krystofove-udoli/
                Jizerskými horami k Protržené přehradě   www.ovyt.cz/nase-akce2/izerskymi-horami-k-protrzene-prehrade/
                Jizerskými horami k Protržené přehradě (září)   www.ovyt.cz/nase-akce2/jizerskymi-horami-k-protrzene-prehrade/
                Podzimním Podještědím   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimnim-podjestedim/
                
 

     ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ A PODŘIPSKO

                Branou Čech na hrad Střekov   www.ovyt.cz/nase-akce2/branou-cech-na-hrad-strekov/
                Podzim v Českém středohoří   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzim-v-ces-stredohori/
                Novoroční výstup na Říp (2015)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-rip/
                Na předvánoční hrady a zámky (Helfenburk, Úštěk, Ploskovice)   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-predvanocni-hrady-a-zamky/
                Na kouřící kopec (Boreč)   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-kourici-kopec/
                Na Milešovku za východem slunce   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-milesovku-za-vychodem-slunce/
                Portou Bohemicou na Lovoš   www.ovyt.cz/nase-akce2/portou-bohemicou-na-lovos/
                Novoroční výstup na Říp (2017)   www.ovyt.cz/nase-akce2/novorocni-vystup-na-rip
                K ústeckým ledopádům   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-usteckym-ledopadum/
 

     ČESKÝ RÁJ

                Do Českého ráje po stopách Albrechta z Valdštejna   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-ceskeho-raje-po-stopach-albrechta-z-valdstejna/
                Riegrovou stezkou Českého ráje   www.ovyt.cz/nase-akce2/riegrovou-stezkou-ceskeho-raje/
                Českým rájem v zimě   www.ovyt.cz/nase-akce2/ceskym-rajem-v-zime/  
                Podzimním Českým rájem   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimnim-ceskym-rajem/     
                Český ráj to na pohled!   www.ovyt.cz/nase-akce2/cesky-raj-to-na-pohled/
                Českým rájem na Kost   www.ovyt.cz/nase-akce2/ceskym-rajem-na-kost/
                Na Štěpána do Prachovských skal   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-stepana-do-prachovskych-skal/
                Podél Jizery přes Malou Skálu   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-jizery-pres-malou-skalu/
 

      KRKONOŠE A PODKRKONOŠŠÍ

                  Z Krkonoš přes Polsko na Smrk   www.ovyt.cz/nase-akce2/z-krkonos-pres-polsko-na-smrk/
                  Krkonošský slunovrat   www.ovyt.cz/nase-akce2/krkonossky-slunovrat/
                  Po Krkonoších   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-krkonosich/
                  Přechod Krkonoš   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-krkonos           
              

     KOKOŘÍNSKO

                Zimním Kokořínskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/zimnim-kokorinskem/
                Kokořínskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/kokorinskem/
                K soutoku Labe a Vltavy   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-soutoku-labe-a-vltavy/
 

     KRUŠNÉ HORY A PODKRUŠNOHOŘÍ

                 Na vánoční trhy do stříbrného Freibergu (a také Drážďany)   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-vanocni-trhy-do-stribrneho-freibergu/
                 Do hlavní vánoční vsi světa   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-hlavni-vanocni-vsi-sveta/
                 Na Klínovec   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-klinovec/
 

     STŘEDNÍ ČECHY A PRAHA

                Dvořákovou stezkou do Nelahozevsi   www.ovyt.cz/nase-akce2/dvorakovou-stezkou-do-nelahozevsi/
                Podél Stvořidel na Sázavě   www.ovyt.cz/nase-akce2/podel-stvoridel-na-sazave/
                Křivoklátskými lesy aneb Krajem Oty Pavla   www.ovyt.cz/nase-akce2/krivoklatskymi-lesy/
                Pražské parky a zahrady   www.ovyt.cz/nase-akce2/prazske-parky-a-zahrady/
                Po Kutné Hoře   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-kutne-hore/
                Karlštejnský královský advent   www.ovyt.cz/nase-akce2/karlstejnsky-kralovsky-advent
                Do prvomájově rozkvetlé Prahy   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-prvomajove-prahy/
                K soutoku Labe a Vltavy   www.ovyt.cz/nase-akce2/k-soutoku-labe-a-vltavy/
                Přes Medník ke Svatojánským proudům  www.ovyt.cz/nase-akce2/pres-mednik-ke-svatojanskym-proudum/
                Toulky spadaným listím (zámek Loučeň, Jabkenice) www.ovyt.cz/nase-akce2/toulky-spadanym-listim/
                Podzimem přes 3 hrady www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimem-pres-3-hrady/
 

     VÝCHODNÍ ČECHY

                Babiččiným údolím   www.ovyt.cz/nase-akce2/babiccinym-udolim/
                Přechod Orlických hor   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-orlickych-hor/  
                Do míst, kde stávaly tvrze   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-mist-kde-stavaly-tvrze/
                Advent na zámku Hrádek u Nechanic   www.ovyt.cz/nase-akce2/advent-na-zamku-hradek-u-nechanic/
                Za romantikou do zimních Adršpašských skal   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-romantikou-zimnich-adrspasskych-skal/
                Za Matyášem Braunem do Kuksu, a safari   www.ovyt.cz/nase-akce2/za-matyasem-braunem-a-take-safari/
                Po Broumovsku a Hejšovině   nase-akce2/po-broumovsku-a-hejsovine
               
 

     ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ

                Bavorské Alpy a český Island    www.ovyt.cz/nase-akce2/alpy-a-cesky-island/
                Z Lokte do Karlových Varů   www.ovyt.cz/nase-akce2/z-lokte-do-karlovych-varu/
 

     ŠUMAVA

                K pramenu Vltavy aneb Velikonoce na Šumavě (Kvilda)   www.ovyt.cz/nase-akce2/sumava-velikonoce-/
                Podzimní šumavskou náladou   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimni-sumavskou-naladou/
                Velikonoce na Šumavě (Roklan, Železnorudsko)   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-sumave/
                Velhartice a Karel IV.   www.ovyt.cz/nase-akce2/velhartice-a-karel-iv/          
                

      JIŽNÍ ČECHY

                 Krajem jihočeských rybníků na kole i pěšky   www.ovyt.cz/nase-akce2/krajem-jihoceskych-rybniku-na-kole-i-pesky/
                 Na zasněžený Rožmberk za bílou paní   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-zasnezeny-rozmberk-za-bilou-pani/
 

      VYSOČINA

                 Masopust na Veselém kopci   www.ovyt.cz/nase-akce2/masopust-na-veselem-kopci/
                 Divokým kaňonem Doubravy   www.ovyt.cz/nase-akce2/divokym-kanonem-doubravy/
 

     JIŽNÍ MORAVA A SLOVÁCKO          

                 Přechod Pálavy   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-palavy/
                 Velikonoce na Pálavě   www.ovyt.cz/nase-akce2/velikonoce-na-palave/
                 Moravským krasem   www.ovyt.cz/nase-akce2/moravskym-krasem/
                 Po Kroměřížsku a Chřibech   www.ovyt.cz/nase-akce2/po-kromerizsku-a-chribech/
 
 

     STŘEDNÍ MORAVA A JESENÍKY

                 Pendolinem do Olomouci   www.ovyt.cz/nase-akce2/pendolinem-do-olomouci/
                 Přechod Jeseníků   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-jeseniku/
 

     BESKYDY

                 Přechod Beskyd   www.ovyt.cz/nase-akce2/prechod-javorniku-a-beskyd/
                 Na nejhezčí moravské skály   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-nejhezci-moravske-skaly/