S OVýTem LITOVELSKÝM POMORAVÍM

 
Přicházíme s nabídkou na akci s pěší turistikou, a to do oblasti Litovelského Pomoraví, kterému se přezdívá Moravská Amazonie. A pak také na hrad Bouzov, do Mladečské jeskyně či v sobotní večer do kouzelné Olomouci...

To vše při cestě MIKROBUSEM a s ubytováním v jediném hotelu!
 


Propozice akce
S OVýTem LITOVELSKÝM POMORAVÍM


Termín: 6.-8.září 2024
NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:
HRAD BOUZOV, LITOVELSKÉ POMORAVÍ, MLADEČSKÉ JESKYNĚ, OLOMOUC, LITOVEL

          

Program akce:
1.den: předpokládaný odjezd z České Lípy v 15.00 hodin od KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky., cesta přes Poděbrady (možnost přípoje vlaku z Teplic) a Mohelnici do Litovle, po příjezdu cca ve 20.00 hodin ubytování a nocleh., (přípoje také z Nového Boru a ze zastávek Holý vrch a Střelnice). Předpokládaný příjezd do v hodin.
2.den: autobusem přejedeme do Bouzova a zde možnost návštěvy hradu BOUZOV. Po prohlídce pěší túra: Bouzov - Bílá Lhota - Měník - Mladečská jeskyně (možnost prohlídky) - Litovel
Mapka trasy: https://mapy.cz/s/bokejezevo
Délka trasy: 19.2 km Stoupání: 186 m Klesání: 325 m
Večer návštěva města OLOMOUC, procházka centrem města a návrat do Litovle na ubytování., nocleh ve stejném zařízení.,
3.den: autobusem přejedeme do Horky nad Moravou a pěší túra: Horka nad Moravou - CHKO Litovelské Pomoraví (Moravská Amazonie) - Lesní chrám - Sluneční hora snů - podél ramena řeky Moravy - Litovel
Mapka trasy: https://mapy.cz/s/pofararale
Délka trasy: 15.8 km Stoupání: 16 m Klesání: 0
V podvečerních hodinách cesta z Litovle do České Lípy., předpokládaný příjezd ve 21.00 hodin (cesta přes Poděbrady - možnost odjezdu vlaku do Teplic)

Ubytování: v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím (toaleta a sprcha) na pokoji
Stravování: bez předem zajištěné stravy

Startovné: 4200.-Kč zahrnuje: dopravu mikrobusem a 2x ubytování v hotelu ve 2-lůžkoých pokojích
Startovné nezahrnuje další dopravu (autobusy, jízdné cca 50.-Kč)

Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 31.7.2024 ., záloha ve výši 1000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná

                    

PAMATUJTE NA SKUTEČNOST, ŽE NAŠE AKCE NEJSOU KLASICKÝM ZÁJEZDEM CESTOVNÍ KANCELÁŘE, JEDEME JAKO SKUPINA PŘÁTEL A NEJEZDÍ S NÁMI ŽÁDNÝ ODBORNÝ PRŮVODCE ANI DELEGÁT, PŘIČEMŽ AVIZOVANÝ PROGRAM BUDE VŽDY DODRŽEN!

Odkazy:
www.idnes.cz/cestovani/na-kole/litovelske-pomoravi-stredni-morava-tip-na-kole-meandry-reky-moravy.A220428_132554_na-kolo_hig
www.idnes.cz/cestovani/po-cesku/morava-reka-litovelske-pomoravi-moravicanske-jezero-postrelmov-tresin-vrapac-vodak-vodaci.A180807_104932_po-cesku_hig

Videoodkazy:
www.ceskatelevize.cz/porady/10582479956-klenoty-nasi-krajiny/415235100151002/
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1039-litovelske-pomoravi

Předpověď počasí:
www.weatheronline.cz/Cesko/Litovel.htm