S OVýTem LITOVELSKÝM POMORAVÍM

Termín: 13.-15.května 2022

 

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:

LITOVEL, MEANDRY ŘEKY MORAVY, HRAD BOUZOV, MLADEČSKÉ JESKYNĚ

 

Program akce:

1.den: předpokládaný odjezd z České Lípy v 14.24 hodin (přípoje také z Nového Boru a ze zastávek Holý vrch a Střelnice). Předpokládaný příjezd do Loštic v 19.14 hodin. Po příjezdu ubytování v penzionu ve 2-lůžkových pokojích a nocleh.,
2.den: snídaně a po ní cesta do Litovle autobusem a vlakem., pěší túra: LITOVEL (prohlídka města pžezdívaného "Hanácké Benátky") - MLADEČSKÉ JESKYNĚ (možnost prohlídky) - Čertův most - zřícenina Rytířská síň - Měník - Bílá Lhota - Palonín - Loštice
Mapka trasy: mapy.cz/s/jopepajebu
Délka trasy: 17,3 km stoupání: 208 m klesání: 188 m
Nocleh ve stejném zařízení
3.den: snídaně a pěší túra: Loštice - HRAD BOUZOV (možnost prohlídky) - Javořičské jeskyně - Luká
Mapka trasy: mapy.cz/s/regabadaca
Délka trasy: 18,1 km stoupání: 455 m klesání: 232 m
V odpoledních hodinách cesta z Luká (odjezd v 16.08 hodin) do České Lípy., předpokládaný příjezd ve 21.32 hodin (vlak pokračuje také do Nového Boru a na zastávku Střelnice)
 
Ubytování: v penzionu ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím (toaleta a sprcha) na pokoji
Stravování: v rámci ubytování snídaně
 
Startovné: 2400.-Kč zahrnuje: jízdenky na cesty vlakem Česká Lípa-Loštice a Luká-Česká Lípa včetně místenek v rychlících a včetně všech autobusových jízdenek a 2x ubytování ve 2-lůžkových pokojích se snídaní.
Startovné pro osoby - seniory 65+: sleva ve výši 400.-Kč (nutno uvést v přihlášce)
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 20.4.2022., záloha ve výši 1000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná
 
Odkazy:
 
Videoodkazy:
 
Předpověď počasí: