S OVýTem VÍTÁNÍ JARA NA KŘIVOKLÁTĚ        

                                        
Termín: neděle 26.března 2023
NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:
KŘIVOKLÁT, NIŽBOR, BEROUNKA 


Program akce:
neděle 26.března 2023: předpokládaný odjezd z České Lípy v 6.45 hodin do Prahy (autobus jede také z Nového Boru a ze zastávky Borská) a odtud vlakem do Nižboru (předpokládaný příjezd v 10.21 hodin).,
pěší trasa: Nižbor - zámek Nižbor - Roztoky - Křivoklát
Mapka trasy: https://mapy.cz/s/rebavetare
Délka trasy: 18 km Stoupání: 470 m Klesání: 443 m
V 17.15 hodin odjezd z Křivoklátu vlakem přes Beroun do Prahy a dále cesta autobusem do České Lípy., předpokládaný příjezd v 21.08 hodin (autobus pokračuje také do Nového Boru a na zastávku Borská)

Jízdné: 460.-Kč 
Startovné pro osoby - seniory 65+: sleva ve výši 50% (nutno uvést v přihlášce) 

Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do pátku 24.3.2023