S OVýTem PODÉL STVOŘIDEL NA SÁZAVĚ

 
Termín: sobota 15.února 2014
Pěší trasa: Světlá nad Sázavou - Smrčná - Stvořidla - Ledeč nad Sázavou (celé podél řeky Sázavy, cca 15 km)
 
Odjezd vlakem v 6.24 h z hlavního nádraží v České Lípě přes Kolín, příjezd do Světlé nad Sázavou v 9.43 h (vše rychlíky).
Předpokládaný návrat do České Lípy v 21.36 hodin (odjezd z Ledče nad Sázavou v 17.43 h, ze Světlé n.Sáz. vše rychlíky).
 
CESTA Z LEDČE NAD SÁZAVOU DO SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU TZV. POSÁZAVSKÝM PACIFIKEM!
 
Jízdné podle počtu účastníků, max. 198.-Kč za obousměrnou jízdenku.
 
Akce se neuskuteční v případě nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, velký mráz apod.).
 
 

 

Mapka naší trasy:

 http//www.mapy.cz/#!x=15.396972&y=49.676903&z=11&l=16&t=r&rc=15.416874_49.670213_15.350408_49.659925_15.270009_49.697273&rl=Sv%C4%9Btl%C3%A1%20nad%20S%C3%A1zavou%2C%20okres%20Havl%C3%AD%C4%8Dk%C5%AFv%20Brod_Stvo%C5%99idla_Lede%C4%8D%20nad%20S%C3%A1zavou%2C%20okres%20Havl%C3%AD%C4%8Dk%C5%AFv%20Brod&rp=%7B%22criterion%22%3A%22turist2%22%7D