S OVýTem VELHARTICE A KAREL IV. - oslava 700.narozenin českého krále a římského císaře

Termín: 14.-15.května 2016

 
ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:
HRAD VELHARTICE - průvod, rytíři, tanečnice, řemesla, kostýmované prohlídky hradu aneb jak mohly vypadat oslavy narozenin krále na hradě jeho komorníka a přítele. Připomenutí jubilea přímo v den narozenin!
 
Program akce: 
sobota 14.května 2016 - odjezd mikrobusem v 6.00 hodin z České Lípy, cesta přes Prahu a Plzeň do Velhartic., po příjezdu kostýmovaný průvod z kostela na hrad v rámci Oslav 700.narozenin Karla IV., 
před polednem pěší výlet Velhartice - Horní Staňkov - Cihelna - Hory Matky Boží - Werichova vila v Údolí štěstí - po naučné stezce Velhartice údolím Ostružné pod hradem Velhartice - Velhartice.,
cca v 16.00 hodin ubytování v okolí a poté návrat na hrad VELHARTICE - v podvečer a večer účast na programu v rámci OSLAV 700.NAROZENIN KARLA IV., na hradě stánky s řemesly, tradiční středověký trh apod. Možnost kostýmované prohlídky hradu (hradní cisterna, sklepy, bývalé interiéry Rajského paláce, obranná věž Putna, velký kamenný most) a renesančních prostor zámku., prohlídka hradu bude i ve večerních hodinách.,
pozdě večer návrat do místa ubytování a nocleh.,
 
neděle 15.května 2016 - snídaně a celodenní pěší túra na Šumavě: Annín - Mouřenec - Rejštejn - Kašperské Hory - hrad KAŠPERK (možnost prohlídky hradu) - Dolní Dvorce - Annín.,
v podvečer odjezd z Annína, krátká zastávka v Sušici (prohlídka náměstí a kostela) a cesta mikrobusem přes Strakonice a Prahu do České Lípy (předpokládaný návrat do 22.00 hodin)
 
Délka tras: 12 km + 18 km 
Obtížnost: 1-2
(stupnice obtížnosti: 1 - lehká, vhodná i pro děti., 2 - středně těžká, malé převýšení, ale možná větší délka, 3 - náročná, zejména stoupáním, příp. délkou., 4 - těžká, především vícedenní akce s batohem na zádech, 5 - nejnáročnější, těžké přechody vysokých pohoří i s postupy pomocí lezeckých pomůcek)
 
Možnosti občerstvení: Velhartice, Rejštejn, Kašperské Hory, Annín
 
Odjezd z České Lípy: v sobotu 14.5.2016 v 6.00 hodin od KD Crystal., 
předpokládaný návrat do České Lípy v neděli 15.5.2016 do 22.00 hodin (odjezd ze Sušice cca v 18.00 hodin).
Sraz účastníků: v České Lípě u KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky v sobotu 14.5.2016 v 6.00 hodin 
 
Startovné: 1550.-Kč zahrnuje dopravu mikrobusem, ubytování v penzionu ve 2-lůžkových pokojích, 1x snídani v místě ubytování a vstupenku na Oslavy 700.narozenin Karla IV.
Vstupné: hrad Velhartice - 80.-Kč, zámek Velhartice - 80.-Kč, hrad Kašperk - 95.-Kč (senioři 60+ 70.-Kč)
Přihlášky: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 30.dubna 2016. Spolu s přihláškou je nutné zaplatit zálohu ve výši 500.-Kč, která je v případě neúčasti nevratná.
 
Odkazy:
 

Videodkazy:

Velhartice: www.youtube.com/watch?v=ycVGNlp4oRc

Kašperk: www.hrady.cz/index.php?OID=175&PARAM=7&videoID=304

 

Mapky tras:

sobota 14.5.2016: délka trasy 12,1 km, stoupání: 275 m, klesání: 235 m

mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=13.4994547&y=49.2198896&z=14&rc=9e2atx8NvGm0HboOhKRlOseiqf0ydjqXfeHaezc&rs=muni&rs=ward&rs=ward&rs=ward&rs=base&rs=base&ri=1349&ri=2606&ri=3042&ri=3041&ri=1978548&ri=1703059&mrp=%7B%22c%22%3A22%2C%22tt%22%3A3%7D&mrp=%7B%22c%22%3A22%2C%22tt%22%3A3%7D&mrp=%7B%22c%22%3A22%2C%22tt%22%3A3%7D&mrp=%7B%22c%22%3A22%2C%22tt%22%3A3%7D&mrp=%7B%22c%22%3A22%2C%22tt%22%3A3%7D&mrp=%7B%22c%22%3A22%2C%22tt%22%3A3%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=

neděle 15.5.2016: délka trasy 18,1 km, stoupání: 502 m, klesání: 502 m

mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=13.5327047&y=49.1663360&z=14&rc=9eXjTxTlf2ff7xTcX1m1egw9h1hxTjtH9eXjThmx&rs=pubt&rs=pubt&rs=muni&rs=base&rs=pubt&ri=15242375&ri=15242362&ri=1312&ri=1835199&ri=15242375&mrp=%7B%22c%22%3A22%2C%22tt%22%3A3%7D&mrp=%7B%22c%22%3A22%2C%22tt%22%3A3%7D&mrp=%7B%22c%22%3A22%2C%22tt%22%3A3%7D&mrp=%7B%22c%22%3A22%2C%22tt%22%3A3%7D&mrp=%7B%22c%22%3A22%2C%22tt%22%3A3%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=

 

Předpověď počasí:
www.weatheronline.cz/Cesko/Susice.htm

 

 

KAREL IV.
Životopis
Český a německý král, římský císař Karel IV. se narodil 14.5.1316 v Praze, jako nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Dostal jméno běžné u Přemyslovců – Václav. Pocházel z dynastie Lucemburků.
Jako malý čelil Karel rozporům svých rodičů, které zapříčinily, že byl malý princ odloučen od matky a ukrýván na hradě Loket a poté na Křivoklátě.
V roce 1323 ho otec předal na vychování francouzskému dvoru. Ve Francii na pařížské univerzitě studoval Karel svobodná umění a učil se vladaření.Uměl číst a psát, to nebylo v té době u panovníků běžné. Ovládal latinu, francouzštinu, italštinu a němčinu. Po francouzském králi Karlu IV Sličného, který byl jeho kmotrem, přijal jméno Karel.
Ještě jako hodně mladý se Karel oženil se stejně mladou Blankou z Valois. Jejich sňatek byl předem domluven. Ve Francii a v Lucembursku strávil Karel sedm let. Poté spravoval severoitalské državy svého otce.
Česká šlechta požadovala v roce 1333 po Janu Lucemburském, aby se Karel ujal vlády v zemi. Král jim vyhověl a synovi udělil titul moravského markraběte. Svého syna příliš v lásce neměl, bál se jeho silné konkurence.
Po svém příchodu do Čech se Karel setkal se zuboženým královstvím. Pražský hrad se nedal obývat. Těšil se na setkání s matkou, kterou od dětství neviděl. Ta však zemřela před Karlovým návratem do Čech.
Díky funkci správce byl Karel dobře připraven vládnout zemi. V červenci 1346 byl zvolen za německého krále a 26. listopadu v Bonnu korunován. V roce 1346 padl jeho otec v bitvě u Kresčan a on se ujal vlády. O rok později byl arcibiskupem Arnoštem z Pardubic korunován na krále. Jeho hlavu zdobila nová svatováclavská koruna, kterou nechal pro tento účel zhotovit. Při korunovační jízdě do Říma byl zde 5. dubna Karel korunován na římského císaře ve Svatopetrské bazilice.
Karlovi se podařilo najít kompromis mezi panovnickou mocí a politickými nároky šlechty, posílil tím centralizovanou monarchii. V roce 1344 založil arcibiskupství pražské. Tím českou církev osvobodil od německého diktátu. Praha se za jeho vlády stala sídelním městem a centrem českého království. Přítel Karla IV. Arnošt z Pardubic se stal prvním pražským arcibiskupem. Řídil olomouckou a litomyšlskou diecézi.
Rok 1348 byl, co se týče Karlovi aktivity, velice plodným. Vydal důležité listiny, založil mnoho institucí a dal postavit významné stavby. 7.4.1348 založil Pražské vysoké učení. Tím se Praha stala evropským centrem vzdělanosti. Tato univerzita byla první ve střední Evropě a předlohou se jí staly univerzity italské a francouzské. 8. března 1348 začal Karel IV. zakládat Nové Město pražské, jehož centrem se stalo dnešní Karlovo náměstí. Na Pražském hradě došlo jeho zásluhou k obnovení královského paláce a k dalším stavebním pracem na Svatovítské katedrále a kapli sv. Václava. Vedoucím staveb se stal po smrti Matyáše z Arrasu, slavný stavitel a sochař Petr Parléř. Karel nechal postavit novou královskou hrobku a do ní převézt ostatky českých králů a církevních hodnostářů. Starý Juditin most, která spojoval Staré a menší město pražské, nahradil kamenný, na jehož obou koncích jsou věže.Protože v době hladomoru nebyla pro lidi práce, nechal Karel IV. postavit tzv . hladovou zeď na Petříně a tím zajistil nové pracovní příležitosti.
10. června 1348 založil panovník hrad Karlštejn. V kapli sv. Kříže, která je součástí hradu, chtěl Karel uložit ostatky svatých a korunovační klenoty. V roce 1357 vzniklo díky Karlovi IV. děkanství, které existuje dodnes.
Emauzský klášter na Novém Městě vznikl v roce 1348. Karel se snažil získat do osobního vlastnictví další území říše. V tom mu pomáhalo diplomatické jednání i sňatky z rozumu. V roce 1348 mu zemřela manželka Blanka z Alois, kterou velmi miloval. S ní měl dcery Markétu a Kateřinu. Jeho další žena Anna Falcká zemřela v roce 1353. Ta Karlovi zanechala jejich prvorozeného syna Václava, ten ale po roce života zemřel. Třetí Karlova žena Anna Svídnická zemřela také velmi mladá. S ní měl král syna Václava IV, který se měl stát Karlovým nástupcem. Ten se mu proto plně věnoval. Od mala se Václav účastnil otcových jednání a vladaření.Ale i přes veškerou péči se Karlovi nepodařilo vychovat syna k obrazu svému.
V roce 1363 uzavřel Karel svůj poslední sňatek s o třicet let mladší Alžbětou Pomořanskou. Ta měla podle pověsti ohromnou sílu, lámala meče a ohýbala podkovy. Porodila Karlovi další dva syny, Zikmunda, Jana a dceru Markétu.
I přes to, že Karel všechny své sňatky dobře naplánoval tak, aby vyhovovaly jeho mocenským a dynastickým zájmům, byly tyto vztahy harmonické. Karel si jimi pomohl k novým územím – Svídnicku a Javornicku, ke slezským knížectvím, k panství v Bavorsku, Míšeňsku a Falci.
Karel se zajímal o historii, podporoval vznik kronik, které vyzdvihovaly jeho panovnické úspěchy. Pokládal kroniky za důležitý zdroj informací pro nové generace. Nejlépe napsanou kronikou té doby je Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína a také životopis Karla IV, který popisuje panovníkův život od jeho mládí ve Francii a v Itálii a návratu do Čech, až po jeho zvolení za krále římského.
Zejména z maleb na hradě Karlštejně známe podobu Karla IV. Měřil asi 173 cm, byl mírně nahrbený a hlavu držel k jedné straně. To bylo způsobeno jeho četnými zraněními. Měl výrazný nos, velké oči, vlasy dlouhé po ramena a krátké vousy.
Jeho plnohodnotný život byl zmařen zlomeninou v krčku levé nohy. To ho upoutalo na lůžko. Jelikož se prakticky nemohl hýbat, dostal zápal plic a 29.11.1378 zemřel. Byl mu vystrojen honosný pohřeb. Při něm byl označen za „otce vlasti“ a tak je mu říkáno dodnes. Jeho ostatky byly uloženy do královské hrobky u chrámu Sv. Víta na Pražském hradě.
Zásluhy Karla IV.:
Ovlivnil osud české země i celé střední Evropy. Praha se díky němu stala politickým centrem a sídlem vzdělanosti.Upravil vztah českého státu k říši zlatou bulou /1356/, která mimo jiné stanovovala právo svobodné volby českého krále pro případ, že by panovnický rod vymřel. Karel také založil novou státní instituci- země České Koruny. Ta byla nadřazena českému králi i stavovské obci. Za svůj život dal Karel IV. vybudovat nový královský palác, založil Nové Město v Praze, zařídil pokračovací práce na chrámu Sv. Víta, nechal postavit Karlův most a hrad Karlštejn, založil řadu klášterů. Jeho zásluhou vznikla v Praze první univerzita ve střední Evropě / Karlova univerzita 1348/. Karel IV. dovedl svým vladařským uměním hospodářství českých zemí k prosperitě.