S OVýTem ZIMNÍ TOULKY KRAJEM TICHÉ ORLICE

Termín: 23.-24.února 2019

S NOČNÍ PROHLÍDKOU KLÁŠTERA HORA MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH

a s noclehem na moc hezké chatě v polském pohraničí!

 
Přijďte zažít tajemnou atmosféru při noční prohlídce kláštera, kde jemné osvětlení spolu se stíny zvýrazňuje tajemný a duchovní význam speciálně osvětlených exponátů, obrazů, sousoší, ale také klášterní kryptu a unikátní Kapli Svatých Schodů.

Program:

1.den - sobota 23.2.2019: odjezd mikrobusem v 7.30 hodin z České Lípy od KD Crystal., cesta přes Hradec Králové a kolo Suchého vrchu do Králíků., předpokládaný příjezd v 11.00 hodin., 
možnost lyžování na sjezdovce u Čeňkovic nebo
pěší výlet: Králíky - Černý důl - rozhledna Val - klášter Hora Matky Boží - Králíky (9 km).,
v podvečer ubytování na chatě Zajazd Byczy Róg v Polsku kousek za hranicemi., 
v 19.00 hodin návrat do Králíků k poutnímu klášteru HORA MATKY BOŽÍ, zde cca hodinová prohlídka kláštera s výjimečnou atmosférou.,
cca ve 21.00 hodin návrat do místa ubytování a nocleh.,
2.den - neděle 24.2.2019: snídaně na chatě, 9.00-14.00 hodin možnost lyžování na sjezdovce v Dolní Moravě nebo 
pěší výlet: Králíky - Dělostřelecká tvrz Hůrka - Vojenské muzeum - Prostřední Lipka - Dolní Lipka - podél Tiché Orlice - Králíky (13 km).,
příp. dle momentální sněhové situace výstup z Dolní Moravy na "Stezku v oblacích" (12,8 km, stoupání: 510 m), vstupné 200.-Kč.,
cca ve 14.00 hodin odjezd z Králíků a cesta přes Hradec Králové do České Lípy., přepokládaný návrat do 19.00 hodin.
 
Startovné: 1450.-Kč zahrnuje dopravu mikrobusem, 1x ubytování ve 2-lůžkových pokojích a 1x snídani.
Přihlášky: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 10.2.2019. Současně s přihláškou je třeba zaplatit zálohu ve výši 800.-Kč, která je v případě neúčasti nevratná.
 
Ubytování: chata Zajazd Byczy Róg (viz internetové stránky: byczyrog.pl/ ) ve 2-lůžkových pokojích s WC a sprchou
Stravování: snídaně po noclehu přímo na chatě
Odkazy:
 
Mapky pěších tras:
sobota: délka: 9,3 km, stoupání: 235 m, klesání: 235 m
neděle: délka: 13,3 km, stoupání: 147 m, klesání: 147 m
 
Lyžařské středisko Čenkovice:
Lyžařské středisko Dolní Morava:
 
Stezka v oblacích

Nařízením komunistické moci byli všichni příslušníci mužských řeholí při tzv. akci "K" v noci ze 13. na 14. dubna 1950 odvlečeni ze svých řeholních domů a soustředěni do několika "soustřeďovacích klášterů", kde museli pracovat za státního dozoru. Jeden z těchto koncentračních táborů byl zřízen i na Hoře Matky Boží u Králík. Prostor poutního místa byl obehnán ostnatým drátem a v celém širokém okolí byly umístěny tabulky s varováním, že vstup do prostoru je zakázán. Protože objekt je zdaleka vidět, působilo toto rozhodnutí pro všechny velmi stísněně. Žili zde řeholníci z různých řádů, mezi nimi i pováleční správci Hory Matky Boží - redemptoristé.

Večerní prohlídky poutního areálu na Hoře Matky Boží

V zimním období – od konce prosince do poloviny března - zveme na komentované prohlídky ambitů, krypty a kostela Nanebevzetí Panny Marie při nočním osvětlení. Prohlídka trvá cca 60 minut (lze upravit dle zájmu návštěvníků), zahájení vždy v 19:30 hod. u vstupu do kostela.