VELKÁ BRITÁNIE A IRSKO

   Skotsko s ostrovem Skye   www.ovyt.cz/nase-akce2/skotsko-a-ostrov-skye/
   Podzimním Skotskem   www.ovyt.cz/nase-akce2/podzimnim-skotskem/
   Nejkrásnější zahrady Anglie   www.ovyt.cz/nase-akce2/nejkrasnejsi-zahrady-anglie/
   Do staré dobré Anglie   www.ovyt.cz/nase-akce2/do-stare-dobre-anglie/
   Londýn, a také Brusel   www.ovyt.cz/nase-akce2/londyn-a-take-brusel/
   Wales a Stonehenge   www.ovyt.cz/nase-akce2/wales-a-stonehenge/
   Na sok do Skotska   www.ovyt.cz/nase-akce2/na-skok-do-skotska/