S OVýTem SKOTSKO A OSTROV SKYE

V PŮVODNÍM TERMÍNU NEUSKUTEČNĚNO Z DŮVODU MALÉHO ZÁJMU
  •                              
Propozice akce
SKOTSKO S OSTROVEM SKYE
Termín: 2.-9.srpna 2014 
Startovné:  18500.-Kč (sleva pro členy KČT OVýT: 300.-Kč)
zahrnuje  letenky Praha-Edinburgh-Praha s nízkonákladovými společnostmi, dopravu mikrobusem po Skotsku a  7x ubytování v hotelech ve 2-lůžkových pokojích. 
 
1.den: Odlet z Prahy, ubytování v Edinburghu, příp. první procházka městem., 
2.den:  celodenní prohlídka EDINBURGHU,  celodenní  prohlídka města, hrad s koruno- vačními  klenoty,  prohlídka  královské  jachty  Britannia,    reprezentativní třídy Princess Street, Královské míle.  Možnost výstupu na Arthur´s Seat - nejvyšší vrcholek ve skotském   hlavním městě,  je součástí parku Holyrood  a dosahuje výšky 251 m a nabízí  překrásný  výhled na celé město nebo návštěva Holyrood Palace, oficiálního skotského sídla královny. Nocleh ve stejném hotelu.,
3.den: ráno přes FORTHSKÉ MOSTY do města STIRLING,   návštěva královského hra-du,  tyčícího  se vysoko  na  skále,  který  po  staletí  vévodil skotským  dějinám, Wallace  Monument,   rozhledna  s  expozicí  o  skotské historii i současnosti.    Zastávka na bitev-ním  poli BANNOCKBURN, kde Robert I. porazil Angličany.  Návštěva jediného rotačního lodního výtahu tohoto typu na světě - FALKIRK WHEEL., ubytování a nocleh.,
4.den:     dopoledne  exkurze  v palírně  whisky  EDRADOUR  DISTILLERY,   spojenou s ochutnávkou,   dále  navštívíme  velkolepé sídlo  vévody  z  Athollu  -  BLAIR CASTLE, prohlídka zámku, sídla rodu Murray, vévodů z Athollu. Přes pohoří Grampian Mountains a kolem  několika jezer  přijdeme k  nejfotografovanějšímu hradu Skotska k hradu EILEAN DONAN, krátká zastávka. Ubytování v okolí.,
5.den: výlet po OSTROVĚ SKYE,  opředeného legendami bez něhož si návštěvu Skotska nelze představit. Nejprve zastavíme u vyhlídky KILT ROCK - útesy vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt, přejezd  po východním pobřeží poloostrova TROTTERNISH – skalní jehla OLD MAN OF STORR, lehký pěší výstup. Hlavní město ostrova  PORTREE s malebnou řadou barevných domů na pobřeží.  Navštívíme  také  nejstarší  rodové  sídlo Skotska HRAD DUNVEGAN   s nejcennější relikvií Fairy Flag, kde je při příznivém počasí možno odjet do laguny s tuleni. Nocleh.,
6.den:    cesta   k nejznámějšímu  jezeru  Skotska  LOCH NESS,  po cestě kolem jezera zastávka v DRUMNADROCHITU – možnost  návštěvy   zajímavé  expozice    „Loch Ness Centre“,   v   INVERNESS – procházka  centrem  města  k  hradu, dále u  trosek   hradu  URQUHART CASTLE, dále v malebném městečku FORT AUGUSTUS,  prohlídka zdyma-  del  Kaledonského kanálu,   údolí   GLEN NEVIS   s nejvyšší horou  Británie  BEN NEVIS (1.344m ) - možnost vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range, popř. zastávka na sousta-
vě osmi zdymadel tzv. NEPTUNOVÝCH SCHODECH. Přejezd přes jedno z nejkrásnějších údolí   Skotska  GLEN COE  s  krátkými  zastávkami na fotografování    až  do    vesničky    LUSS,   která patří k nejhezčím vesnicím v Lowlands,  s neobyčejně   pitoreskními domky na břehu jezera LOCH LOMOND. Nocleh.,
7.den: prohlídka univerzitního města ST. ANDREWS, mj. návštěva British Golf Museum.   Poté  zastávka  u  ROSLYNSKÉ KAPLE  -  poutního  místa  hledačů   záhad spojených se svatým grálem   (dnes  proslavená  románem   Šifra mistra Leonarda).    Pokračujeme do Lowlands a ke konci dne prohlídka jednoho z  nejkrásnějších  opatství MELROSE ABBEY, ze kterého  se  dochovaly  úžasné  ruiny.  Návrat do EDINBURGHU, dokončení prohlídky města, možnost nákupů na hlavní třídě Princess Street. 
8.den: v průběhu dne transfer na letiště a odlet do Prahy. 
ZÁLOHA 8000.-CZK na zakoupení letenek
minimální počet účastníků: 7