S OVýTem LONDÝN, a také Brusel

Propozice na červnový výlet do LONDÝNA, kam pojedeme tentokrát mikrobusem, a to i se zastávkou a noclehem v BRUSELU (prohlídka mj. Grand Place a Atomia), s plavbou lodí přes kanál La Manche a s připlutím ke slavným bílým útesům doverským. V Londýně pak 3 dny a 2 noci s možností návštěvy Queens Theatre a představením muzikálu Les Misérábles... Pojďte se podívat na program...
 

Termín: 16.-20.června 2018

Program akce: 
1.den - sobota 16.6.2018: odjezd z České Lípy po půlnoci, cesta přes Německo do Belgie, po poledni příjezd do BRUSELU - po příjezdu prohlídka historického centra města (mj. náměstí Grand Place, Královský palác, moderní centrum EU, symbol Bruselu - "čůrající panáček", v podvečer přejezd k Atomiu, dějišti světové výstavy EXPO 1958 a poté přesun do hotelu., ubytování, nocleh.,
2.den - neděle 17.6.2018: časně ráno odjezd z Bruselu a cesta kolem Gentu do Francie, cca v 9.00 hodin příjezd do Calais, nalodění na trajekt a plavba přes KANÁL LA MANCHE do Anglie., plavba trvá 1,5 hodiny., připlutí do Doveru s pozorováním jedinečného pohledu na slavné skály - BÍLÉ ÚTESY DOVERSKÉ. Po poledni dojezd do LONDÝNA a první seznámění s metropolí Velké Británie - zastávka v Toweru a u mostu Tower Bridge., večerní procházka centrem LONDÝNA: v okolí Picadely Circle a čtvrtí SoHo. Nocleh v hotelu na okraji Londýna., 
3.den - pondělí 18.6.2018: snídaně, celodenní prohlídka LONDÝNA, při které navštívíme mj. exteriéry Parlamentu a Big Benu, navštívíme Westminsterské opatství, projdeme se po Dawning Street, zastavíme se u Britského muzea (možnost návštěvy), na Trafalgarském náměstí s Národní galerií, na Picadely Circle... Večer pak možnost akce S OVýTem ZA KULTUROU - návštěva divadla QUEENS THEATRE s představením muzikálu LÉS MISÉRÁBLES (Bídníci) - vstupenky nutno objednat do 10.3.2018., návrat na hotel a nocleh.,
4.den - úterý 19.6.2018: snídaně., po snídani výlet na zámek WINDSOR (možnost návštěvy)., odpoledne návrat do LONDÝNA (projížďka po čtvrti City a možnost návštěvy katedrály sv.Pavla), projdeme se po Hyde Parku, střídání stráží můžeme shlédnout u Buckinghamského paláce (sídlo královny) atd. Možnost nákupů v některém nákupním středisku a večer rozloučení s anglickou metropolí u slavného obřího kola - novodobé dominanty metropole nad Temží - London Eye /vstupné cca 960.-Kč/., cca ve 20.30 hodin odjezd z Londýna a cesta do Doveru., noční trajekt přes La Manche.,
5.den - středa 20.6.2018: po půlnoci připlutí do Calais a noční cesta přes Belgii a Německo do Česka., předpokládaný návrat do České Lípy ve 12.00 hodin.
 
Ubytování: 2x vždy v hotelu***, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou., z toho 1x v Bruselu a 2x v LondýnStravování: v hotelu v Londýně 2x snídaně
 
Startovné: 7500.-Kč zahrnuje dopravu klimatizovaným mikrobusem, trajekt přes kanál La Manche, 3x ubytování v hotelu*** ve 2-lůžkových pokojích a 2x snídaně.
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 30.4.2018, záloha ve výši 3000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
 
Vstupenky do divadla QUEENS THEATRE na představení LÉS MISÉRÁBLES nejsou součástí startovného, ale v případě zájmu (nutno se přihlásit nejpozději do 10.3.2018) je zařídím - vstupenky jsou v cenách od 540.-Kč
 
Odkazy: