S OVýTem DO STARÉ DOBRÉ ANGLIE

Termín: 25.4.-1.5.2018 (státní svátek a přesuny volna)

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: LONDÝN, STONEHENGE, WINDSOR, STRATFORD-UPON-AVON, OXFORD, YORK, CHESTER, LIVERPOOL...

 
Program akce:
1.den - středa 25.4.2018: odlet z Prahy v podvečerních hodinách s nízkonákladovou leteckou společností (specifické podmínky, např. zavazadlo k odbavení jen za příplatek)., přílet a odbavení na letišti Southend (cca 80 km od Londýna). Přejezd na hotel, ubytování a nocleh.,
2.den - čtvrtek 26.4.2018: celodenní prohlídka LONDÝNA, při které navštívíme mj. Tower Bridge a Tower, zastavíme se u Britského muzea (možnost návštěvy), na Trafalgarském náměstí s Národní galerií, u Big Benu, Parlamentu, na Picadely Circle, projdeme se po Hyde Parku a po Downing Street, navštívíme Westminsterské opatství, střídání stráží můžeme shlédnout u Buckinghamského paláce (sídlo královny) atd. Večer pak procházka centrem LONDÝNA: v okolí Picadely Circle a čtvrtí SoHo. Nocleh v hotelu na okraji Londýna.,
3.den - pátek 27.4.2018: dopoledne přejezd přes OXFORD (pěší prohlídka města, mj. zastávky u rotundy Radcliffe Camera či prohlídka Oxfordské univerzity), odpoledne prohlídka STRATFORDU-UPON-AVON, procházka městem, které je slavným rodištěm Williama Shakespeara, možnost návštěvy rodného domu, kostela Holy Trinity Curch (hrob W.Shakespera) či lékárny v půvabném domě Hall´s Croft. Kolem 20.té hodiny příjezd do Yorku, v jeho blízkém okolí ubytování v hotelu a nocleh.,
4.den - sobota 28.4.2018: celodenní návštěva YORKU, jednoho z nejkrásnějších měst Anglie (zařazeno mezi 14 míst, které časopis Koktejl zařadil na seznam míst, které musíte navštívit dokud nejsou zaplaveny turisty). Prohlídka historického centra opevněného mohutnými městskými hradbami a uvnitř starého města s řadou středověkých, renesančních i barokních domů, s největší anglickou gotickou katedrálou či s gotickou pevností Clifford´s Tower. Zastavíme se také u zámku Castle Howard a navštívíme opatství a zahrady FOUNTAINS ABBEY - STUDLEY ROYAL PARK, které jsou považovány za jedny z nejkrásnějších v Evropě. Toto místo (klášter zapsaný na seznam UNESCO) je pojmenováno podle mnoha vodních pramenů, která v místě vyvěrají a byly svedeny do soustavy potoků a jezírek. Také večerní procházka YORKEM, návrat do místa ubytování a nocleh.,
 
5.den - neděle 29.4.2018: dopoledne přejezd z Yorku do LIVERPOOLU - důležitého přístavu a nejvýznačnějšího města v severozápadní části Anglie. Prohlídku města zahájíme na nábřeží Pier Head (budovy Royal Liver Building, Cunard Building a Port of Liverpool Building), poté se zastavíme v přístavišti Albert Dock a dále bude možnost návštěvy slavného muzea Beatles Story. Odpoledne přejedeme nejprve do města CHESTER (prohlídka města s viktoriánskou a tudorovskou architekturou. Prohlédneme si římskou pevnost Deva Castra, městské hradby /až 3 km dlouhé/, amfiteátr s římskými zahradami či Water Tower a nejstarší dostihovou dráhu v Anglii) a později k hradu CHIRK CASTEL, který v minulosti sloužil jako hraniční hrad mezi Anglií a Walesem a strážil vstup do údolí. K hradu patří také krásná zahrada. V podvečer ještě zastávka u akvaduktu PONTCYSYLLTE (zapsaný na seznam UNESCO), postaveného 40 metrů vysoko nad údolím řeky Dee na začátku 19.století pro kanál Llangollen. Ubytování a nocleh v oblasti Llangollenu.,
6.den - pondělí 30.4.2018: dopoledne cesta do STONEHENGE, prohlídka nejznámějšího prehistorického monumentu opředeného tajemstvími. Komplex menhirů a kamenných kruhů je důkazem prehistorického osídlení Anglie. V podvečer dojezd do LONDÝNA (projížďka po čtvrti City a možnost návštěvy katedrály sv.Pavla, večer ještě možnost návštěvy novodobé dominanty metropole nad Temží - London Eye /vstupné cca 960.-Kč/ nebo muzikálu Mamma Mia /ceny od 2500.-Kč/ - na obě akce je nutná rezervace předem, prosím příp.zájemce o tyto atrakce, aby se přihlásili nejpozději do 28.2.2018)., ubytování a nocleh na okraji Londýna.,
7.den - úterý 1.5.2018: možnost návštěvy královského zámku ve WINDSORU, příp. procházka starým městem., po poledni dojezd na letiště Southend a přelet z Londýna do Prahy s nízkonákladovou leteckou společností. Předpokládaný přílet do Prahy v podvečer (bez záruky).
 
Ubytování: 6x vždy v hotelu***, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou.,
stravování: bez předem zajišťované stravy
 
Startovné: 13200.-Kč zahrnuje letenky Praha-Londýn-Praha, přepravu po Anglii v autech střední kategorie a 6x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích.
Nezahrnuje vstupenky do kulturních zařízení a stravu.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity, nejpozději však do 31.ledna 2018. Záloha ve výši 6000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
 
Odkazy:
 
Videoodkazy:
 
Mapka trasy po Anglii:
www.google.cz/maps/dir/Southend+Airport,+Rochford,+Southend-on-Sea,+Velk%C3%A1+Brit%C3%A1nie/Lond%C3%BDn,+Velk%C3%A1+Brit%C3%A1nie/Oxford,+Velk%C3%A1+Brit%C3%A1nie/Stratford-upon-Avon,+Stradford-on-Avon,+Velk%C3%A1+Brit%C3%A1nie/York,+Velk%C3%A1+Brit%C3%A1nie/Liverpool,+Velk%C3%A1+Brit%C3%A1nie/Chester,+Velk%C3%A1+Brit%C3%A1nie/Stonehenge,+Amesbury,+Salisbury+SP4+7DE,+Velk%C3%A1+Brit%C3%A1nie/Windsor,+Velk%C3%A1+Brit%C3%A1nie/Southend+Airport,+Southend-on-Sea,+Velk%C3%A1+Brit%C3%A1nie/@52.5448627,-3.4345194,7z/data=!3m1!4b1!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x47d8d91c7ac69433:0xd5123b777bd9bc3f!2m2!1d0.7051893!2d51.5696521!1m5!1m1!1s0x47d8a00baf21de75:0x52963a5addd52a99!2m2!1d-0.1277583!2d51.5073509!1m5!1m1!1s0x48713380adc41faf:0xc820dba8cb547402!2m2!1d-1.2577263!2d51.7520209!1m5!1m1!1s0x4870c523f8188037:0xaf31886dcf419977!2m2!1d-1.708298!2d52.19173!1m5!1m1!1s0x4878c340e19865f1:0x4774ab898a54e4d1!2m2!1d-1.0872979!2d53.9599651!1m5!1m1!1s0x487adf8a647060b7:0x42dc046f3f176e01!2m2!1d-2.9915726!2d53.4083714!1m5!1m1!1s0x487ac1d9629cf569:0x49626cb38dd8f89f!2m2!1d-2.893075!2d53.193392!1m5!1m1!1s0x4873e63b850af611:0x979170e2bcd3d2dd!2m2!1d-1.826215!2d51.178882!1m5!1m1!1s0x48767a0c48323997:0x4a6d76d3ed7d32b6!2m2!1d-0.613576!2d51.4817279!1m5!1m1!1s0x47d8d91af40370eb:0xcae40eb74b28cd36!2m2!1d0.6996315!2d51.5679084!3e0
 
Předpověď počasí: