S OVýTem SANTORINI A ŘECKO

Termín: 13.-20.října 2016

NEJVETŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: ATÉNY, METEORA, PIREUS, OSTROV SANTORINI, OLYMPIA, EPIDAUROS, KORINTH, NAUPLIO, SPARTA, MYKÉNY...

 
Program akce: 
1.den - čtvrtek 13.10.2016: odlet z Bratislavy ve 20.00 hodin, přílet do Atén ve 23.10 hodin., odbavení a noční přejezd ke klášterům Meteora.,
2.den - pátek 14.10.2016: sv ranních hodinách příjezd do Trikaly a návštěva KLÁŠTERŮ METEORA, postavených na vrcholcích bizarních skal., odpoledne přejezd do DELF, prohlídka posvátného okrsku s Věštírnou., cca ve 20.00 hodin ubytování na okraji Atén., nocleh.,
 
3.den - sobota 15.10.2016: snídaně, dopoledne prohlídka ATÉN (mj. stará čtvrť Plaka s trhem, slavná Akropole, Olympijský stadion, kde se konaly I.olympijské hry, budova řeckého Parlamentu atd.), odpoledne přejezd do přístavu v PIREU, prohlídka známého přístavního města a v nalodění na trajekt., v 17.30 hodin odplutí z Pirea a cesta na ostrov Santorini, připlutí v 1.15 hodin po půlnoci., ubytování v hotelu a nocleh.,
4.den - neděle 16.10.2016: snídaně, po snídani celodenní pobyt na OSTROVĚ SANTORINI, ležícího na jižním okraji souostroví Kyklady na rozhraní Egejského a Krétského moře - procházka po hlavním městě ostrova - FIŘE, které je známé svou tradiční řeckou kykladskou bílou architekturou. Odpoledne možnost koupání na zdejších plážích, večer posezení v některé z tradičních řeckých restaurací. Ve 23.30 hodin přesun do přístavu a v 0.50 hodin odplutí trajektu do Pirea., noc na trajektu.,
 
5.den - pondělí 17.10.2016: po připlutí do Pirea přejezd mikrobusem na POLOOSTROV PELOPONÉS, zastávka s vyhlídkou na KORINTSKÝ PRŮPLAV, návštěva řeckého divadla v EPIDAURU a v podvečer příjezd do Olympie, ubytování a nocleh.,
6.den - úterý 18.10.2016: snídaně, dopoledne prohlídka OLYMPIE, místa, kde se konaly první olympijské hry dávné éry a dnes se zde zapaluje olympijský oheň... Součástí návštěvy Olympie není jen stadion, ale také třeba Héřin chrám, Diův oltář atd. Odpoledne přejezd do SPARTY, návštěva trosek starodávných chrámů a prohlídka byzantského města MYSTRAS, ležícího ve svazích nad Spartou... V podvečer přejezd do okolí Nauplia, ubytování a nocleh.,
7.den - středa 19.10.2016: snídaně, po snídani návštěva pevnosti v NAUPLIU, zřejmě nejhezčího města na Peloponésu. Odpoledne prohlídka bájných MYKÉN, oblasti, která byla osídlena již v době bronzové. Možnost návštěvy muzea a archeologického okrsku se slavnou Lví bránou. V podvečer dojezd do ATÉN a výstup na vrchol hory Lukavítos v centru města s možností pozorování západu slunce., ubytování a nocleh.,
8.den - čtvrtek 20.10.2016: snídaně, pobyt v ATÉNÁCH, návštěva starověké Agory, chrámu Dia Olympského, Dionýsova divadla, Archeologického muzea, rybího trhu, náměstí Omonia atd. Cca v 15.00 hodin přejezd na letiště a v 18.25 hodin odlet., v 19.35 hodin přílet do Bratislavy.
 
Ubytování: v průběhu akce 5x v hotelu, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou., 1 noc na trajektu., kajutu je možné zajistit za příplatek 500.-Kč.
Stravování: při ubytování v hotelech snídaně
 
Startovné: 12500.-Kč zahrnuje letenky Bratislava-Atény-Bratislava s nízkonákladovou společností (specifická pravidla, v ceně pouze zavazadlo na palubu), trajektovou jízdenku z Pirea na Santorini a zpět, dopravu po Řecku klimatizovaným mikrobusem, 5x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích a 5x snídaně.
Nezahrnuje dopravu do Bratislavy a zpět (na požádání zajistím autobusem z Prahy).
 
Přihlášky: se zárukou výše startovného nejpozději do 31.8.2016, záloha ve výši 8000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
 
Odkazy:
 
Videodkazy:
 
Předpověď počasí: