S OVýTem ŘECKO A OSTROVY

Termín: 4.-18.října 2018 (pozor - vyhrazujeme si právo posunout termín +-2dny s ohledem na časy plaveb na řecké ostrovy)

NEJVETŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: SOLUŇ, OLYMP, ATÉNY, METEORA, PIREUS, OSTROV SANTORINI, OLYMPIA, EPIDAUROS, KORINTH, NAUPLIO, SPARTA, MYKÉNY

 
 
Program akce: 
1.den - čtvrtek 4.10.2018: odlet z Prahy nebo okolních letišť (Berlín, Bratislava, Budapešť, Wroclaw) s nízkonákladovou společností do Soluně (Thessalonike)., po příletu transfer do hotelu a nocleh.,
2.den - pátek 5.10.2018: prohlídka SOLUNĚ a přejezd do oblasti LEPTOKARIE, ležící pod OLYMPEM. Pro zájemce možnost 2-denního výletu s výstupem na bájný OLYMP (poměrně náročné!, přihlášky na 2-denní výstup nutné do 31.8.2018)., nocleh v hotelu u moře nebo na chatě pod Olympem.,
3.den - sobota 6.10.2018: celodenní pobyt u Egejského moře v oblasti LEPTOKARIE nebo dokončení výstupu na OLYMP a sestup do výchozího místa., nocleh v hotelu u moře.,
4.den - neděle 7.10.2018:  v ranních hodinách zastávka v KAŇONU ŘEKY PENEIOS, přes Larissu a Trikalu v poledních hodinách příjezd a návštěva KLÁŠTERŮ METEORA, postavených na vrcholcích bizarních skal., nocleh v oblasti.,
5.den - pondělí 8.10.2018: dopoledne přejezd přes THERMOPYLY (zastávka u památníku Bitvy u Thermopyl, kdy Řekové podlehli perským bojovníkům) do DELF, prohlídka posvátného okrsku se slavnou Věštírnou., v podvečer zastávka v obci MARATHON, odkud vítězství Řeků nad Peršany běžel oznámit do Athén řecký voják Thersippose nebo Euklea. Uběhl bez odpočinku trať 42 km 200 m. Na athénském náměstí zvolal: Zvítězili jsme! (Neníkékamen!). Poté klesl mrtev zcela vyčerpán nadlidským výkonem. Do Atén večer dojedeme i my, po příjezdu ubytování a nocleh.,
  
 
6.den - úterý 9.10.2018: snídaně, dopoledne prohlídka ATÉN (mj. stará čtvrť Plaka s trhem, slavná Akropole, Olympijský stadion, kde se konaly I.olympijské hry, budova řeckého Parlamentu atd.), odpoledne přejezd do přístavu v PIREU, prohlídka známého přístavního města a v nalodění na trajekt., večer odplutí z Pirea a cesta trajektem na ostrov Rhodos.,
7.den - středa 10.10.2018: dopoledne připlutí na OSTROV RHODOS, prohlídka stejnojmenného hlavního města ostrova a poté okruh po ostrově s návštěvou nejzajímavějších míst na ostrově, nocleh v hotelu., 
8.den - čtvrtek 11.10.2018: dopoledne dokončení prohlídky OSTROVA RHODOS, v odpoledních hodinách plavba na ostrov Santorini po půlnoci připlutí do přístavu a transfer do hotelu., ubytování a nocleh.,
9.den - pátek 12.10.2018: snídaně, po snídani celodenní pobyt na OSTROVĚ SANTORINI, ležícího na jižním okraji souostroví Kyklady na rozhraní Egejského a Krétského moře - procházka po hlavním městě ostrova - FIŘE, které je známé svou tradiční řeckou kykladskou bílou architekturou. Odpoledne možnost koupání na zdejších plážích, večer posezení v některé z tradičních řeckých restaurací. Nocleh v hotelu.,
 
 
10.den - sobota 13.10.2018: : dopoledne volno na SANTORINI, před polednem odplutí a plavba na OSTROV MYKONOS, na jeden z nejhezčích Kykladských ostrovů, pověstný svými větrnými mlýny... Po zbytek odpoledne (cca od 14.30 hodin) poznávání krás ostrova a koupání v moři., nocleh na ostrově.,
11.den - neděle 14.10.2018: dopoledne ještě strávíme na OSTROVĚ MYKONOS, odpoledne poplujeme lodí do Pirea (14.15-19.45 h)., po připlutí  ubytování a nocleh.,
 

12.den - pondělí 15.10.2018: cesta mikrobusem na poloostrov Peloponés, zastávka s vyhlídkou na KORINTSKÝ PRŮPLAV, návštěva řeckého divadla v EPIDAURU a v podvečer příjezd do Olympie, ubytování a nocleh.,
13.den - úterý 16.10.2018: prohlídka OLYMPIE, antického okrsku, kde se zapaluje olympijský oheň... Součástí návštěvy Olympie není jen stadion, ale také třeba Héřin chrám, Diův oltář atd. Odpoledne přejezd do ISPARTY, návštěva trosek starodávných chrámů a prohlídka byzantského města MYSTRAS, ležícího ve svazích nad Ispartou... V podvečer přejezd do okolí Nauplia, ubytování a nocleh.,
14.den - středa 17.10.2018: snídaně, po snídani návštěva pevnosti v NAUPLIU, zřejmě nejhezčího města na Peloponésu. Odpoledne prohlídka bájných MYKÉN, oblasti, která byla osídlena již v době bronzové. Možnost návštěvy muzea a archeologického okrsku se slavnou Lví bránou. V podvečer dojezd do ATÉN a výstup na vrchol hory Lukavítos v centru města s možností pozorování západu slunce., ubytování a nocleh.,
15.den - čtvrtek 18.10.2018: snídaně, pobyt v ATÉNÁCH, návštěva starověké Agory, chrámu Dia Olympského, Dionýsova divadla, Archeologického muzea, rybího trhu, náměstí Omonia atd. Cca v 15.00 hodin přejezd na letiště a v podvečer přelet z Atén do Prahy nebo na okolní letiště (Bratilsava, Berlín, Budapešť, Wroclaw). Dopravu z těchto letišť do ČR zajistíme ihned po příletu.
 
 
 
Ubytování: v průběhu akce  13x v hotelu, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou (*zájemci o výstup na Olymp 1x nocleh na chatě pod Olympem ve vícelůžkových pokojích a 12x v hotelech), 1 noc na trajektu., kajutu je možné zajistit za příplatek 500.-Kč.
Stravování: 13x snídaně
 
Startovné: 24500.-Kč zahrnuje letenky do Soluně a z Atén zpět s nízkonákladovou společností (specifická pravidla, v ceně pouze zavazadlo na palubu), trajektové jízdenky z Pirea na Rhodos, z Rhodosu na Santorini, ze Santorini na Mykonos a z Mykonosu do Pirea,  dopravu po Řecku klimatizovaným mikrobusem, 13x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích* a 13x snídaně.
Nezahrnuje případnou dopravu na okolní letiště a zpět (na požádání zajistíme)
 
Přihlášky: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 31.8.2018, záloha ve výši 8000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná.
 
 
Odkazy:
 
Videodkazy:
 
Předpověď počasí: