S OVýTem ŘECKEM OD OLYMPU PO SANTORINI

akce spojená s výstupem na bájný Olymp!

 

Termín: 13.-23.září 2019  

NEJVETŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: OLYMP, ATÉNY, METEORA, PIREUS, OSTROV SANTORINI, OLYMPIA, EPIDAUROS, KORINTH, NAUPLIO, SPARTA, MYKÉNY...

 

Program akce: 
1.den - pátek 13.9.2019: odjezd z Prahy hl.nádr. mezinárodním rychlíkem EC Metropolitan v 9.50 hodin (přípojiné vlaky  také z České Lípy do Kolína a z Ústí nad Labem hl.nádr. do Prahy), příjezd do Bratislavy ve 13.55 hodin., krátké odpolední zastavení v centru hlavního města Slovenska., odlet z Bratislavy ve 21.05 hodin, přílet do Soluně ve 23.55 hodin, transfer do hotelu, ubytování a nocleh.,
2.den - sobota 14.9.2019: po snídani krátká prohlídka SOLUNĚ (THESSALONIKI) a poté přejezd do oblasti OLYMPSKÉ RIVIÉRY s možností koupání na zdejších plážích., odpoledne výjezd na poslední parkoviště pod Olympem, přesun pěšky na chatu Spilios Agapitos (cca 5 km, 1000 metrů stoupání a cca 3 hodiny chůze), nocleh na chatě ve vícelůžkových pokojích.,
varianta programu bez výstupu na Olymp: možnost zůstat v hotelu na Olympské riviéře a 3.den namísto výstupu na bájný Olymp zůstat na plážích u moře.,
3.den - neděle 15.9.2019: po snídani na chatě výstup na nejvyšší horu Řecka v POHOŘÍ OLYMP - horu MYTIKAS (2917 m). Výstup je náročný, cca 3 hodiny. Po sestupu na parkoviště (další cca 3 hodiny chůze) přejezd na OLYMPSKOU RIVIÉRU a nocleh v hotelu.,
4.den - pondělí 16.9.2019: snídaně a přejezd do Trikaly a návštěva KLÁŠTERŮ METEORA, postavených na vrcholcích bizarních skal., odpoledne přejezd do DELF, prohlídka posvátného okrsku s Věštírnou., cca ve 20.00 hodin ubytování na okraji Atén., nocleh.,
 
5.den - úterý 17.9.2019: snídaně, dopoledne prohlídka ATÉN (mj. stará čtvrť Plaka s trhem, slavná Akropole, Olympijský stadion, kde se konaly I.olympijské hry, budova řeckého Parlamentu atd.), v podvečer přejezd do přístavu v PIREU, prohlídka známého přístavního města a v nalodění na trajekt., ve 20.30 hodin odplutí z Pirea a cesta na ostrov Santorini., nocleh na lodi.,  
6.den - středa 18.9.2019: v 5.30 hodin připlutí na Santorini a celodenní pobyt na OSTROVĚ SANTORINI, ležícího na jižním okraji souostroví Kyklady na rozhraní Egejského a Krétského moře - procházka po hlavním městě ostrova - FIŘE, které je známé svou tradiční řeckou kykladskou bílou architekturou. Odpoledne možnost koupání na zdejších plážích, v podvečer posezení v některé z tradičních řeckých restaurací a v  18.50 hodin odplutí trajektu do Pirea., noc na trajektu.,
 
7.den - čtvrtek 19.9.2019: po snídani v hotelu přejezd v dopoledních hodinách mikrobusem na POLOOSTROV PELOPONÉS, zastávka s vyhlídkou na KORINTSKÝ PRŮPLAV, návštěva řeckého divadla v EPIDAURU a v podvečer příjezd do Olympie, ubytování a nocleh.,
8.den - pátek 20.9.2019: snídaně, dopoledne prohlídka OLYMPIE, místa, kde se konaly první olympijské hry dávné éry a dnes se zde zapaluje olympijský oheň... Součástí návštěvy Olympie není jen stadion, ale také třeba Héřin chrám, Diův oltář atd. Odpoledne přejezd do SPARTY, návštěva trosek starodávných chrámů a prohlídka byzantského města MYSTRAS, ležícího ve svazích nad Spartou... V podvečer přejezd do okolí Nauplia, ubytování a nocleh.,
9.den - sobota 21.9.2019: snídaně, po snídani návštěva pevnosti v NAUPLIU, zřejmě nejhezčího města na Peloponésu. Odpoledne prohlídka bájných MYKÉN, oblasti, která byla osídlena již v době bronzové. Možnost návštěvy muzea a archeologického okrsku se slavnou Lví bránou. V podvečer dojezd do ATÉN a výstup na vrchol hory Lukavítos v centru města s možností pozorování západu slunce., ubytování a nocleh.,
10.den - neděle 22.9.2019: snídaně, pobyt v ATÉNÁCH, návštěva starověké Agory, chrámu Dia Olympského, Dionýsova divadla, Archeologického muzea, rybího trhu, náměstí Omonia atd. Po poledni odjezd z Athén, zastávka v THERMOPYLÍCH a večer dojezd do Soluně, ubytování a nocleh.,
11.den - pondělí 23.9.2019: po snídani transfer na letiště a v 8.45 hodin odlet., v 9.35 hodin přílet do Bratislavy. Z Bratislavy do Prahy mezinárodním rychlíkem EC s odjezdem ve 12.10 hodin., předpokládaný příjezd do Prahy  v 16.07hodin (přípojné vlaky z Kolína do České Lípy - příj. v 17.33 hodin a z Prahy do Ústí nad Labem).
 
 
Ubytování: v průběhu akce 8x v hotelu, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou.,  1x na chatě pod Olympem ve vícelůžkovém pokoji nebo za příplatek 400.-Kč v hotelu na pláži na Olympské riviéře, 1 noc na trajektu při cestě tam ve 2-lůžkových vnitřních kajutách
Stravování: při ubytování v hotelech snídaně
 
Startovné: 21500.-Kč zahrnuje letenky Bratislava-Atény-Bratislava s nízkonákladovou společností (specifická pravidla, v ceně pouze zavazadlo na palubu), trajektovou jízdenku z Pirea na Santorini a zpět, dopravu po Řecku klimatizovaným mikrobusem, 8x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích, 1x ubytování na chatě pod Olympem a 9x snídaně.
Nezahrnuje dopravu do Bratislavy a zpět (na požádání zajistím vlakem Eurocity z Prahy) a příplatek za ubytování v hotelu v rámci náhradní varianty programu bez výstupu na Olymp).
 
Přihlášky: se zárukou výše startovného nejpozději do 30.6.2019, záloha ve výši 10000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
 
Odkazy:
 
Videodkazy:
 
Předpověď počasí: