S OVýTem ZA ANTIKOU DO ŘECKA

Termín: jarní prázdniny na Liberecku = 1.-9.3.2025

NEJVETŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: ATÉNY, METEORA, PIREUS, OSTROV SANTORINI, OLYMPIA, EPIDAUROS, KORINTH, NAUPLIO, SPARTA, MYKÉNY...

 
Program akce: 
1.den - sobota 1.3.2025: odlet z Prahy nebo z některého z okolních letišť (v tom případě doprava z Prahy zajištěna., není ale součástí startovného)  s nízkonákladovou leteckou společností do Athén., po odbavení cesta do centra města.  Odpoledne procházka částí ATHÉN (mj. stará čtvrť Plaka s trhem, Olympijský stadion, kde se konaly I.olympijské hry), ubytování v hotelu, odpočinek a nocleh.,
2.den - neděle 2.3.2025: snídaně, dopoledne pokračování prohlídky ATHÉN (Acropole, Národní muzeum, budova řeckého Parlamentu, návštěva starověké Agory, chrámu Dia Olympského, Dionýsova divadla, Archeologického muzea, rybího trhu, náměstí Omonia atd. atd.), v podvečer přejezd do přístavu v PIREU, prohlídka známého přístavního města., nocleh.,
3.den - pondělí 3.3.2025: dopoledne přelet a poté pobyt na OSTROVĚ SANTORINI, ležícího na jižním okraji souostroví Kyklady na rozhraní Egejského a Krétského moře - procházka po hlavním městě ostrova - FIŘE, které je známé svou tradiční řeckou kykladskou bílou architekturou. Odpoledne možnost koupání na zdejších plážích, v podvečer posezení v některé z tradičních řeckých restaurací a ubytování a nocleh na ostrově.,
4.den - úterý 4.3.2025: po snídani v hotelu přejezd na letiště, přelet do Athén a poté přejezd mikrobusem na POLOOSTROV PELOPONÉS, zastávka s vyhlídkou na KORINTSKÝ PRŮPLAV, návštěva řeckého divadla v EPIDAURU a v podvečer příjezd do Olympie, ubytování a nocleh.,
5.den - středa 5.3.2025: snídaně, dopoledne prohlídka OLYMPIE, místa, kde se konaly první olympijské hry dávné éry a dnes se zde zapaluje olympijský oheň... Součástí návštěvy Olympie není jen stadion, ale také třeba Héřin chrám, Diův oltář atd. Odpoledne přejezd do SPARTY, návštěva trosek starodávných chrámů a prohlídka byzantského města MYSTRAS, ležícího ve svazích nad Spartou... V podvečer přejezd do okolí Nauplia, ubytování a nocleh.,
6.den - čtvrtek 6.3.2025: snídaně, po snídani návštěva pevnosti v NAUPLIU, zřejmě nejhezčího města na Peloponésu. Odpoledne prohlídka bájných MYKÉN, oblasti, která byla osídlena již v době bronzové. Možnost návštěvy muzea a archeologického okrsku se slavnou Lví bránou. V podvečer dojezd do ATHÉN a výstup na vrchol hory Lukavítos v centru města s možností pozorování západu slunce., ubytování a nocleh.,
7.den - pátek 7.3.2025: snídaně a přejezd do Trikaly a návštěva KLÁŠTERŮ METEORA, postavených na vrcholcích bizarních skal., ubytování v oblasti klášterů., nocleh.,
8.den - sobota 8.3.2025: snídaně, přejezd do DELF, prohlídka posvátného okrsku s Věštírnou., zastávka u památníku v THERMOPYLÍCH a v podvečer krátká zastávka v městečku MARATHON...  ubytování na okraji Athén., nocleh.,
9.den - neděle 9.3.2025: po snídani transfer na letiště, odlet z Řecka  a návrat do místa odletu (v případě, že přílet nebude do Prahy doprava do Česka zajištěna, není ovšem součástí startovného)
 
  
 
 
 
 
Ubytování: v průběhu akce 8x v hotelu, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou
Stravování: 8x hotelová snídaně
 
Startovné: 21500.-Kč zahrnuje letenky s nízkonákladovou společností (specifická pravidla, v ceně pouze zavazadlo na palubu), letenku z Athén na Santorini a zpět, dopravu po Řecku klimatizovaným mikrobusem, 8x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích a 8x snídaně 
Nazahrnuje povinné příplatky v letadlech nízkonákladové společnosti: : PRIORITY a místenka na cestě zpět:1350.-Kč
 
Přihlášky: se zárukou výše startovného nejpozději do 30.11.2024, záloha ve výši 10000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá! 
V případě zaplacení zálohy ve výši 5000.-Kč do 30.4.2024 SLEVA na startovném ve výši 1500.-Kč
 
 
Odkazy:
 
Videodkazy:
 
Předpověď počasí: