S OVýTem PODZIMNÍM ŘECKEM

Termín: 2.-10.listopadu 2019  

NEJVETŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: ATÉNY, METEORA, PIREUS, OSTROV SANTORINI, OLYMPIA, EPIDAUROS, KORINTH, NAUPLIO, SPARTA, MYKÉNY...

 
Program akce: 
1.den - sobota 2.11.2019: odjezd z České Lípy minutu po půlnoci, cesta mikrobusem do Vídně na letiště Schwechat., v 6.35 hodin odlet z Vídně s nízkonákladovou leteckou společností do Athén (přílet v 9.45 hodin)., po odbavení cesta do centra města.  Odpoledne procházka částí ATHÉN (mj. stará čtvrť Plaka s trhem, Olympijský stadion, kde se konaly I.olympijské hry), ubytování v hotelu, odpočinek a nocleh.,
2.den - neděle 3.11.2019: snídaně, dopoledne pokračování prohlídky ATHÉN (Acropole, Národní muzeum, budova řeckého Parlamentu, návštěva starověké Agory, chrámu Dia Olympského, Dionýsova divadla, Archeologického muzea, rybího trhu, náměstí Omonia atd. atd.), v podvečer přejezd do přístavu v PIREU, prohlídka známého přístavního města a večer nalodění na trajekt., ve 20.30 hodin odplutí z Pirea a cesta na ostrov Santorini., nocleh na lodi., 
3.den - pondělí 4.11.2019: v 5.30 hodin připlutí na Santorini a celodenní pobyt na OSTROVĚ SANTORINI, ležícího na jižním okraji souostroví Kyklady na rozhraní Egejského a Krétského moře - procházka po hlavním městě ostrova - FIŘE, které je známé svou tradiční řeckou kykladskou bílou architekturou. Odpoledne možnost koupání na zdejších plážích, v podvečer posezení v některé z tradičních řeckých restaurací a v  18.50 hodin odplutí trajektu do Pirea., noc na trajektu.,
4.den - úterý 5.11.2019: po snídani v hotelu přejezd v dopoledních hodinách mikrobusem na POLOOSTROV PELOPONÉS, zastávka s vyhlídkou na KORINTSKÝ PRŮPLAV, návštěva řeckého divadla v EPIDAURU a v podvečer příjezd do Olympie, ubytování a nocleh.,
5.den - středa 6.11.2019: snídaně, dopoledne prohlídka OLYMPIE, místa, kde se konaly první olympijské hry dávné éry a dnes se zde zapaluje olympijský oheň... Součástí návštěvy Olympie není jen stadion, ale také třeba Héřin chrám, Diův oltář atd. Odpoledne přejezd do SPARTY, návštěva trosek starodávných chrámů a prohlídka byzantského města MYSTRAS, ležícího ve svazích nad Spartou... V podvečer přejezd do okolí Nauplia, ubytování a nocleh.,
6.den - čtvrtek 7.11.2019: snídaně, po snídani návštěva pevnosti v NAUPLIU, zřejmě nejhezčího města na Peloponésu. Odpoledne prohlídka bájných MYKÉN, oblasti, která byla osídlena již v době bronzové. Možnost návštěvy muzea a archeologického okrsku se slavnou Lví bránou. V podvečer dojezd do ATHÉN a výstup na vrchol hory Lukavítos v centru města s možností pozorování západu slunce., ubytování a nocleh.,
7.den - pátek 8.11.2019: snídaně a přejezd do Trikaly a návštěva KLÁŠTERŮ METEORA, postavených na vrcholcích bizarních skal., ubytování v oblasti klášterů., nocleh.,
8.den - sobota 9.11.2019: snídaně, přejezd do DELF, prohlídka posvátného okrsku s Věštírnou., zastávka u památníku v THERMOPYLÍCH a v podvečer krátká zastávka v městečku MARATHON...  ubytování na okraji Athén., nocleh.,
9.den - neděle 10.11.2019: po snídani transfer na letiště a v 10.10 hodin odlet., v 11.35 hodin přílet do Vídně. Z Vídně do Prahy mezinárodním rychlíkem Railjet s odjezdem v 17.10 hodin., předpokládaný příjezd do Prahy  v 21.07 hodin.
 
 
 
 
 
Ubytování: v průběhu akce 6x v hotelu, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou.,  2 noci na trajektu  ve 2-lůžkových vnitřních kajutách
Stravování: při ubytování v hotelech snídaně
 
Startovné: 11500.-Kč zahrnuje letenky Vídeň-Atény-Vídeň s nízkonákladovou společností (specifická pravidla, v ceně pouze zavazadlo na palubu), trajektovou jízdenku z Pirea na Santorini a zpět, dopravu po Řecku klimatizovaným mikrobusem, 6x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích, 6x snídaně a dopravu na/z letiště Vídeň..
Nazahrnuje povinné příplatky v letadlech nízkonákladové společnosti: : PRIORITY a místenka na cestě zpět: 650.-Kč
 
Přihlášky: se zárukou výše startovného nejpozději do 30.6.2019, záloha ve výši 10000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
 
Odkazy:
 
Videodkazy:
 
Předpověď počasí: