S OVýTem VIETNAM - PHU QUOC

Termín: 7.-25.března 2018 

NEJVETŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: SAIGON, DELTA MEKONGU, PLOVOUCÍ TRH, OSTROV PHU QUOC, HANOJ (za příplatek také horská oblast SA PA a Dračí zátoka HALONG BAY)

 
Program akce: 
1.den - středa 7.3.2018: odlet z Prahy v 8.55 hodin., přestup v Dauhá, noční přelet + časový posun.,
2.den - čtvrtek 8.3.2018: v 7.30 hodin přílet do Ho Či Minova Města, prohlídka HO ČI MINOVA MĚSTA (Saigon), v jejímž rámci navštívíme tradiční tržnici, bývalý prezidentský palác, historické muzeum, pagodu Vinh Nghiem, katedrálu Notre Dame, čínskou čtvrť s chrámem Thien Hau či Old Saigon Post Office., odpoledne procházka Botanickou zahradou spojenou zde se ZOO, ubytování v hotelu a nocleh., 
3.den - pátek 9.3.2018: snídaně v hotelu, po snídani pojedeme do CAI BE a zde pak loďkou na známý plovoucí trh. Uvidíme pulzující obchodní aktivity odehrávající se přímo na řece. Navštívíme vesnici s tradiční výrobou rýžových koláčů a rýžového papíru. Poté přejedeme loďkou na ostrůvek BINH HOA PHUOC. V průběhu odpoledne plavba lodí DELTOU MEKONGU, kde můžeme pozorovat zdejší život lidí a zastávka ve vesnici VINH LONG a ubytování v CAN THO. Nocleh., 
 
4.den - sobota 10.3.2018: časně ráno možnost fakultativního výletu lodí na další plovoucí trh CAI RANG. Po návratu snídaně v hotelu, přejezd přes BINH THUY (historický dům) do CHAU DOC - zde možnost návštěvy dalšího plovoucího trhu. Odpoledne navštívíme známý labyrint podzemních tunelů CU CHI, pozůstatek vietnamské války. Jedná se o více než 200 km tunelů, které v 60.letech pomohli Viet Kongu ovládnout rozsáhlou venkovskou oblast v blízkosti Saigonu., večer návrat do Ho Či Minova Města, ubytování a nocleh.,
5.den - neděle 11.3.2018: snídaně v hotelu, v průběhu dne transfer na letiště v Saigonu a odlet na ostrov Phu Quoc. Po příletu (doba letu jen cca 1 hodina) transfer do hotelu v blízkosti pláže, ubytování a volný program v kouzelném exotickém prostředí OSTROVA PHU QUOC.,
6.den - pondělí 12.3.2018 a 9.den - čtvrtek 15.3.2018: snídaně v hotelu., volný program na OSTROVĚ PHU QUOC s možností celé řady výletů (první dva dny pobytu na ostrově nabídka výletů po ostrově na mopedech! - cena za půjčení mopedu je cca 150.-Kč/den., v rámci výletů navštívíme např. perlovou farmu nebo se podíváme na ty nejkrásnější pláže ve Vietnamu... Nebudete litovat! Prohlédneme si i vesničky na ostrově, zastavíme se v jedné bývalé věznici z americké války, projdeme se ke skvělému vodopádu či navštívíme noční trh... 
10.den - pátek 16.3.2018 až 16.den - čtvrtek 22.3.2018: dalších 8 dnů na OSTROVĚ PHU QUOC s individuálním programem, pobytem na plážích u báječného moře v Thajském zálivu, každý den hotelová snídaně, možnost nákupu výletů s místními cestovními kancelářemi (mj. možnost výletu lodí do Kambodži - jen 15 km, pozor ovšem - potřebujete víza, zajistíme v případě zájmu předem).,
nebo FAKULTATIVNÍ AKCE DO SEVERNÍHO VIETNAMU (startovné 12000.-Kč) - propozice níže.,
17.den - pátek 23.3.2018: snídaně, v průběhu dne transfer na letiště na ostrově Phu Quoc a přelet do Hanoje., po příletu transfer do centra města a prohlídka HANOJE, při které se zastavíme mj. před Ho Chi Minhovým mauzoleem, jeho bývalou rezidencí a u konfuciánského Chrámu literatury (první univerzity ve Vietnamu založené r.1075), dále v programu prohlídka Pagody jediného sloupu, chrámu Ngoc Son, Červeného mostu, katedrály, Staré čtvrti Old Quarter atd., večer možnost návštěvy slavného představení vodního loutkového divadla., ubytování v hotelu a nocleh.,
18.den - sobota 24.3.2018: snídaně v hotelu, časně ráno transfer na letiště v Hanoji a v 8.55 odlet z Hanoje do Kataru., po příletu do Kataru (cca ve 13.25 hodin) možnost prohlídky města DAUHÁ, fakultativně ubytování v hotelu a možnost noclehu (cca 500.-Kč), příp. návrat na letiště a čekání na letišti.,
19.den - neděle 25.3.2018: odlet z Dauhá v 8.00 hodin, přílet do Prahy ve 13.10 hodin.
 

Program FAKULTATIVNÍ AKCE - SEVERNÍ VIETNAM (příplatek 12000.-Kč):

9.den - čtvrtek 15.3.2018: snídaně v hotelu, v průběhu dne přelet z ostrova Phu Quoc do Hanoje., transfer z letiště do centra města, ubytování v hotelu a volný program v HANOJI., nocleh.,
10.den - pátek 16.3.2018: snídaně v hotelu, přejezd mikrobusem do přístavu HA LONG, odkud se v odpoledních hodinách přesunete do DRAČÍHO ZÁLIVU rychlolodí., ubytování v CAT BA, možnost koupání na místní pláži a nocleh.,
 
11.den - sobota 17.3.2018: snídaně a po ní celodenní lodní výlet po DRAČÍ ZÁTOCE /HALONG BAY/ (za poplatek cca 1000.-Kč). Vyhlídková plavba povede mezi tisíci ostrůvky ve slavné Dračí zátoce s kouzelnými scenériemi, plovoucími vesnicemi a jeskyněmi. V podvečer připlujeme zpátky na OSTROV CAT BA, zde pozorování západu slunce a nocleh na romantickém ostrově uprostřed Dračí zátoky. Nocleh.,
12.den - neděle 18.3.2018: snídaně v hotelu, po ní plavba rychlolodí do přístavu Ha Long a odpolední přejezd mikrobusem do horského střediska SA PA v severní části Vietnamu, ležícího pod nejvyšší horou Vietnamu., po večerním příjezdu (cca v 21.00 hodin) ubytování v hotelu a nocleh.,
13.den - pondělí 19.3.2018: snídaně v hotelu, pěší výlet v oblasti SA PA: jednou z nejzajímavějších horských túr v oblasti je asi 25-ti kilometrový okruh (částečně s mototaxi) do údolí Muong Hoa a k dřevěnému závěsnému mostu, za nímž na vás (na druhé straně řeky) čeká vesnice TA VAN. Vesnici s etnickým obyvatelstvem ve skutečnosti tvoří hned dvě osady., po celý den neustálé výhledy na zdejší hory a nejvyšší horu Vietnamu (nenáročná turistika)., nocleh ve stejném hotelu.,
14.den - úterý 20.3.2018: snídaně v hotelu, v průběhu dne možnost výletu lanovkou na nejvyšší horu Vietnamu - FAN SI PAN (3143 mn.m.) a mikrobusem přejezd PRŮSMYKU TRAM TON PASS (Průsmyk nebeské brány, 1900 mn.m.) - vůbec nejvýše položeného horského průsmyku ve Vietnamu. Celý den si budeme užívat nádherných výhledů na zdejší krajinu a hory. V podvečer návrat do starého horského města SA PA, které patřilo Francii a nachází se v blízkosti hranic s Čínou., nocleh ve stejném hotelu.,
 
15.den - středa 21.3.2018: snídaně v hotelu, pěší výlet v oblasti SA PA: nenáročná turistika: výlet do vesnice CAT CAT (vesnice obyvatel černých Hmongů s volně se potulujícími prasaty uprostřed sadů s ovocnými stromy a bambusovým porostem působí rázovitě) a k VODOPÁDU CAT CAT, celkem asi 10 km ., nocleh ve stejném hotelu.,
16.den - čtvrtek 22.3.2018: snídaně v hotelu, přejezd do Hanoje., ubytování v hotelu, volno v centru města a nocleh.,
17.den - pátek 23.3.2018: snídaně, celodenní prohlídka HANOJE (viz program výše).
 
 
Ubytování: 16x v hotelech střední kategorie, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích s přísl. (WC, sprcha). Na ostrově Phu Quoc (12x) přímo u pláže, budovy jsou umístěny v zahradě, hotel má navíc bazén!
Stravování: ve všech hotelech snídaně
Fotografie z hotelu na ostrově Phu Quoc:
 
 
Startovné: 38000.-Kč zahrnuje letenky Praha-Saigon/Hanoj-Praha, letenky Saigon-Phu Quoc-Hanoj, přepravu po Vietnamu v klimatizovaném mikrobusu, 16x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích a 16x snídaně.
Nezahrnuje víza do Vietnamu (cca 1500.-Kč), výlet lodí po Mekongu (cca 400.-Kč) a projížďku na plovoucí trh Cai Rang (cca 200.-Kč), nocleh v hotelu v Dauhá při cestě zpět (cca 500.-Kč).
Příplatek za 9-ti denní výlet do Severního Vietnamu: 12000.-Kč., tento výlet zahrnuje dopravu po severním Vietnamu klimatizovaným mikrobusem, ubytování v hotelu v 2-lůžkových pokojích, plavbu rychlolodí Ha Long-Cat Ba a zpět a snídaně., 
nezahrnuje celodenní výlet lodí v Halong Bay (cca 1000.-Kč)
 
Přihlášky: vzhledem k měnícím se cenám letenek do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 30.9.2017., záloha ve výši 25000.-Kč je splatná s přihláškou.
Vstupní víza do Vietnamu nejsou součástí startovného, ale zařídíme je!
 
Odkazy:
 
Videodkazy:
 
Předpověď počasí: