lS OVýTem THAJSKEM AŽ K ŘECE KWAI (a také pobyt u moře v Krabi)

Termín:  5.-22.2.2019
 
S více než šesti miliony návštěvníků, kteří přilétají do země každý rok, se Thajsko řadí na první místo prázdninových destinací v Asii. Prolínání tradičního a moderního života je nejmarkantnější v Bangkoku, první zastávce téměř každého itineráře. 
Chiang Mai, atraktivně situovaný v srdci severních pahorkatin přitahuje turisty na treky do vesniček obývaných horskými kmeny. 
A co zastávky v okouzlujících ruinách někdejších hlavních měst Ayutthayi a Sukhothaje, které představují skvostný umělecký odkaz? 
Fascinující údolí řeky Kwai nás seznámí i s nechvalně proslulým mostem přes tuhle řeku a pak moře... Letovisko Krabi, úžasná zátoka Phangnga a ostrůvky s nedotčenou přírodou Phi Phi… To vše při jediné cestě Thajskem... 
 
1.den - středa 6.2.2019: PROGRAM:
1.den - úterý 5.2.2019: odlet z Prahy v odpoledních hodinách, v noci přestup v Dauhá.,,
2.den - středa 6.2.2019: odpoledne odbavení na letišti v BANGKOKU a volno ve městě, okružní jízda městem, ubytování v hotelu a nocleh., 
3.den - čtvrtek 7.2.2019: snídaně, celodenní prohlídka BANGKOKU, při které se projedeme na lodích po řece Chao Phraya ("řeka králů"), navštívíme mj. starou čtvrť Ratanakosini, skvostnou dominantu hlavního města Thajska - Wat Arun či královský palác a palác Wat Phra Kaeo, kterému dominuje smaragdový Buddha a je nejposvátnějším svatostánkem buddhistů v Thajsku…., na závěr dne procházka Čínskou čtvrtí s nepřetržitě otevřeným tržištěm., nocleh ve stejném hotelu.,
4.den - pátek 8.2.2019: snídaně, cca 3-hodinový přejezd do NÁRODNÍHO PARKU KHAO YAI, kde strávíme zbytek dne. Je možné zde spatřit gibbony či makaky, zoborožce, oba asijské druhy slonů a možná zahlédneme i tygry... Zde se jedná totiž o největší populaci tygrů v Thajsku vůbec. Zcela jistě spatříte cibetky, noční primáty žijící v korunách stromů. V podvečer přejezd do Ayutthaya, zde ubytování a nocleh.,
5.den - sobota 9.2.2019: snídaně, prohlídka starobylého města AYUTTHAYA, které je zapsáno do Seznamu kulturního dědictví UNESCO a které bylo přes 400 let hlavním městem Siamu. Zde si prohlédneme zdejší pamětihodnosti, kterými jsou především tři nejzachovalejší chrámy -  Wat Phra Mahathat, Wat Phu Khao Thong  či Wat Ratchaburana., odpoledne přejezd přes WAT MUANG (nejvyšší socha Buddhy /95m/ v Thajsku) do SUKHOTAI, pamatující zlatý věk thajské civilizace. V podvečer procházka historickým parkem s Královským městem. Ubytování a nocleh.,
6.den - neděle 10.2.2019: snídaně, celodenní přejezd do ČIANG MAI, města přezdívaného "Růže severu". Po dojezdu seznámení s městem a večer návštěva nočního bazaru. V rámci prohlídky města návštěva opevněné historické části a starobylých chrámů z období říše Lanna. Ubytování a nocleh.,
6.den - pondělí 11.2.2019: snídaně, výlet do pitoreskní vesnice LAHU, situované na vrcholu hory, kde jsou zdejšími obyvateli Lahuové, třetí největší skupina horských kmenů.  Odpoledne zastávka v ELEPHANT NATURE PARK,  kde na vás může čekat projížďka na slonech. V podvečer návrat do ČIANG MAI, dokončení prohlídky města a nocleh ve stejném hotelu.,
7.den - úterý 12.2.2019: snídaně, přejezd do KAMPHAENG PHET s prohlídkou starého města Muang Kao Kamphaeng Phet uvnitř hradeb. Najdeme zde chrámy Wat Phra Kaeo a Wat Phra That se třemi věžemi. Večer dojezd do Kanchanaburi, zde ubytování  v plovoucích domcích a nocleh.,
8.den - středa 13.2.2019:  snídaně, prohlídka KANCHANABURI - možnost návštěvy muzea války JEATH, připomínající historii železnice smrti a kruté podmínky, kterým byli vystaveni váleční zajatci pracující na stavbě dráhy. Podíváme se i na Válečný hřbitov Don Rak a odpoledne zavítáme k neslavně proslulému MOSTU PŘES ŘEKU KWAI... Zde můžete navštívit Muzeum II.světové války. Později přejedeme do NÁRODNÍHO PARKU ERAWAN, kde se nachází sedmistupňový vodopád. Pěší cesta k vodopádu je asi 2 km dlouhá, částečně vede po žebřících i vratkých můstcích a v jezírcích, které se nacházejí pod každým stupněm vodopádu je možné se i vykoupat. Večer návrat do místa ubytování a nocleh., 
9.den - čtvrtek 14.2.2019: snídaně, po ní odjezd a cesta do PHETCHABURI k chrámu Wat Yai Suwannaram ze 17.stol. Po poledni návštěva NÁRODNÍHO PARKU KHAO SAM ROI YOT v nejužší části Malajského poloostrova. Zde se jedná o přímořský park s vápencovými výchozy. Přejezd do Chumphonu podél západního mořského pobřeží., ubytování, nocleh.,
10.den - pátek 15.2.2019: po snídani přejezd na jih Thajska do letoviska KRABI, jednoho z nejlepších a nejznámějších přímořských středisek v Thajsku., po cestě a nocleh.,
11.den - sobota 16.2.2019: snídaně, pobyt na pláži v oblasti KRABI nebo celodenní výlet do NÁRODNÍHO PARKU KHAO PHANOM BENCHA k burácejícímu vodopádu HUA TO a k vodopádu HUAY SADEH. Nocleh ve stejném hotelu v Krabi.,
12.den - neděle 17.2.2019: snídaně, pobyt na pláži v oblasti KRABI nebo celodenní výlet lodí (není zahrnuto ve startovném) na jedinečné OSTROVY KO PHI PHI. Návštěva dvou ostrovů, které spojuje kilometr dlouhá písečná šíje a muslimské vesnice Ban Ton Sai… Milovníky přírody uchvátí průzračné moře a korálové lavice, skýtající domov široké škále mořských tvorů. Možnost koupání na dlouhých bílých písečných plážích. Večer návrat do Krabi, nocleh ve stejném hotelu.,
13.den - pondělí 18.2.2019: snídaně, pobyt na pláži v oblasti KRABI nebo celodenní výlet mikrobusem do malebné ZÁTOKY AO NANG. Možnost plavby lodí cca 3 km k tamním strmým vápencovým útesům s čistým bílým pískem a smaragdově modrým mořem. V průběhu dne zastávky na krásných plážích a u vyhlídek na vápencové útesy... Možnost koupání. Nocleh ve stejném hotelu v Krabi.,
14.den - úterý 19.2.2019: snídaně a pobyt na plážích v KRABI., odpočinek a volný program., nocleh ve stejném hotelu v Krabi.,
15.den - středa 20.2.2019: snídaně, celodenní přejezd do Bangkoku se zastávkou na některé z pláží a možností koupání., večer ubytování v Bangkoku a nocleh.,
16.den - čtvrtek 21.2.2019: snídaně, dokončení prohlídky BANGKOKU, při které navštívíme chrám Wat Pho, který je nejen největším a nejstarším watem v Bangkoku, ale také předním centrem vzdělávání v zemi., najdeme zde i velkou sochu Ležícího Buddhy odpoledne možnost nákupu suvenýrů a odpočinek v Dusitském parku s chodníky stíněnými stromovím. Možnost prohlídky Národního muzea atd. Ve večerních hodinách transfer na letiště, odbavení a odlet.,
17.den - pátek 22.2.2019: přestup na některém evropském nebo asijském letišti a v průběhu dne přílet do Prahy.
 
Ubytování: 15x vždy v hotelu střední kategorie, a to ve 2- nebo 3-lůžkových pokojích vesměs s toaletou a koupelnou
Stravování:   15x snídaně, ostatní strava není předem zajišťována, příležitostí, kde se najíst, bude dostatek
 
Startovné: 39500.-Kč zahrnuje letenky Praha-Bangkok-Praha, dopravu klimatizovaným mikrobusem po Thajsku,  15x ubytování v hotelu ve 2- až 3-lůžkových pokojích a  15x snídaně.
Nezahrnuje lodní výlet na ostrov Ko Phi Phi 
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 10.1.2019, záloha ve výši 23000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá! POZOR! Veškeré zakoupené letenky jsou nevratné a neměnné!
 
Odkazy: