S OVýTem KAZACHSTÁN - ZEMÍ ORLŮ

Termín: 16.-30.září 2024

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:

ASTANA, ŠYMKENT, TURKISTÁN, ALMATY, MEDEO, 
NP ALTYN EMEL, CHARYN CANYON
 

Program akce:

1.den: odlet z Prahy nebo z některého z okolních letišť (doprava z Česka zajištěna, ale není součástí startovného)., přestup na některém evropském nebo asijském letišti., noční přelet.,
2.den: časně ráno přílet do Astany (dříve do září 2022 Nur-Sultan)., transfer na hotel, nocleh., pozdní snídaně a poté prohlídka hlavního města Kazachstánu - ASTANY., procházka k Prezidentskému paláci, k Paláci míru a souladu - moderní budově ve tvaru pyramidy, na náměstí Zpívajících fontán, k mešitě Nur Astana či k bílé vzdušné konstrukci monumentu Bajtěrek představující strom života s kořeny v podsvětí a korunou v nebi. Později se zastavíme také v Prezidentském kulturním centru ve tvaru jurty a v multifunkčním rezidenčním komplexu Severní (Polární) záře. Večer návštívíme Chan šatyr ("Chánský stan"), 150 metrů vysokou průsvitnou stavbu z ethylen-tetrafluorethylenového materiálu. Návrat na hotel ve večerních hodinách a nocleh.,
3.den: po snídani celodenní přejezd do Balkaše, města ležícícho na břehu velkého Balkašského jezera, po příjezdu ubytování a nocleh.,
4.den: snídaně a i dnes dlouhý přejezd na jih Kazachstánu, do města Taraz., ubytování a nocleh.,
5.den: hned po ránu navštívíme v TARAZU tržiště Šachristan, abychom nasáli atmosféru pravého kazašského bazaru. Později projedeme úchvatnou horskou krajinou v přírodní rezervaci AKSU-ŽABAGYLY (pěší procházka i možnost výletu v sedle koně, za příplatek můžeme využít i terénní auto a dojet ke kaňonu Aksa) a dojedeme do SAJRAMU, města, kde se narodil Hodža Ahmed Jasaví a kde si prohlédneme mj. minaret Proroka Kydyra, Páteční mešitu a projdeme se po zdejších hradbách. Večer přijedeme do ŠYMKENTU, kde strávíme následující 2 noci. Zde se jedná o nejživější jihokazašské město s rušnými tržišti a pulzujícím centrem. Tady bude zajištěn hotel a nocleh.,
6.den: po snídani celodenní výlet do TURKISTÁNU, kde stojí nejvelkolepější architektonická památka a nejvýznamnější poutní místo v Kazachstánu - Mauzoleum Hodži Ahmeda Jasavího, prvního velkého turkického svatého muže. Majestátní mauzoleum je srovnatelné s nádhernými stavbami v Samarkandu a svou krásou se mu v Kazachstánu žádný jiný lidský výtvor nevyrovná. Nocleh v Šymkentu.,
7.den: snídaně a poslední dlouhý přejezd po jižní hranici Kazachstánu (podél hranic s Kyrgyzstánem) do ALMATY., večer po příjezdu možnost výjezdu lanovkou na věž Kok-Tobe (372 m vysoká televizní věž), ze které se naskytne jedinečný výhled na město., ubytování a nocleh.,
8.den: po snídani nás čeká celodenní prohlídka města ALMATY., navštívíme mj. Zelený trh - dvoupatrovou tržnici, Náměstí Republiky s monumentem Nezávislosti, Prezidentským palácem i Ústředním státním muzeem., v Pamfilově parku katedrálu Nanebevzestoupení, Centrální mešitu, pěší zónu Arbat (Žibek Žoly) atd. Nocleh ve stejném hotelu.,
9.den: mikrobusem se vydáme do nedalekého NÁRODNÍHO PARKU ILE ALATAU, kde si prohlédneme sportovní olympijský komplex MEDEO., později do ŠYMBULAKU, odkud je možný výlet lanovkou k ledovci do nadmořské výšky přes 3000 metrů. Úžasné výhledy nabízí také VELKÉ ALMATINSKÉ JEZERO, nacházející se výšce přes 2500 metrů nad mořem., nocleh v Almaty.,
10.den: po snídani se pojedeme podívat kolem KAPČAGAJSKÉHO JEZERA do TAMGALY-TAS, kde najdeme petroglyfy, a na protějším břehu řeky Ili navštívíme Filmové městečko, kde se točil kazašský velkofilm "Kočovník". Prohlédnout si zde můžeme kulisy středověkého karavanseraje a středoasijského města na Hedvábné stezce. Po příjezdu do vesnice BASSHIY nás čeká pravá kazašská večeře u našich hostitelů, u kterých strávíme následující dvě noci.,
11.den: celodenní výlet terénními auty do NÁRODNÍHO PARKU ALTYN EMEL - další výlet úchvatnou přírodou do hor a k písečné "Zpívající" duně Singing. Výlet terénními vozy není zahrnut do startovného (cena výletu cca 25.-USD)., večeře a nocleh ve stejném zařízení.,
12.den: snídaně u místních lidí a po snídani cesta do vesnice AULIE-AGAŠ. Tady se zastavíme u posvátného stromu a poté navštívíme ZHARVENT u čínských hranic a zdejší mešitu postavenou v čínském stylu. Odpoledne nás čekají zastávky a pěší procházky v CHARYNSKÉM KAŇONU, nazývaném také jako "Červený kaňon" nebo "Údolí hradů". Večer dojedeme do vesničky Saty, kde budeme ubytováni v místním hotýlku po další dvě noci.,
13.den: snídaně., právě odtud se vydáme na výlety k jezerům v pohoří ŤAN-ŠAN ve výškách kolem 2000 mn.m. Terénními auty s místními průvodci (cena cca 20.-USD) navštívíme dopoledne jezero KAINDY LAKE., poslední úsek je i průjezdem řekou a od parkoviště krátkou procházkou. Odpoledne už naším mikrobusem dojedeme i k JEZERŮM KOLSAI... Nocleh ve stejném ubytovacím zařízení v Saty.,
14.den: snídaně v Saty a poté cesta do v Turgenského údolí, kde dojedeme do míst, odkud se vydáme pěšky k MEDVĚDÍMU VODOPÁDU. Další zastávkou bude městečko ESIK, kde najdeme slavné vykopávky pohřebních kurhanů včetně mohyly Zlatého muže. Večer pak přijedeme do Almaty, kde nás v místním hotelu čeká poslední noc na naší cestě Kazachstánem.,
15.den: časně ráno transfer na letiště a odlet z Almaty do Prahy nebo na některé z okolních letišť (doprava do Česka zajištěna, ale není součástí startovného), přestup na některém asijském nebo evropském letišti.
 
Možnost prodloužení akce o 3 dny s výletem k ARALSKÉMU JEZERU a na KOSMODROM BAJKONUR, kde si můžete prohlédnout Muzeum kosmodromu, startovací rampu, ze které svůj kosmický let odstartoval i Gagarin a některé další přístupné budovy. Cena 3-denního výletu s místní cestovní kanceláří je ale vysoká, od 900.- do 1400.-eur/os.). V případě zájmu o tento výlet uveďte tuto skutečnost již v přihlášení se na akci!
 
 
 
Ubytování: v rámci akce 9x v hotelech*** ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím a 5x v jednodušších ubytovacích zařízeních s 2-lůžkovými pokoji a společným příslušenstvím (toto ubytování bude vesměs v horách)
Stravování: 14x snídaně (z toho poslední den vzhledem k časnému rannímu odletu bez záruky) a 2x večeře u místních obyvatel
 
Startovné: 44990.-Kč zahrnuje: letenky Praha-Astana/Almaty-Praha, dopravu po Kazachstánu mikrobusem, 14x ubytování ve 2-lůžkových pokojích, 14x snídaně a 2x večeře.
Startovné nezahrnuje vstupenky do národních parků a do kulturních a historických zařízení (cca 100.-USD), a bude-li třeba, vstupní vízum do Kazachstánu.
 
Přelety: s renomovanou leteckou společností., v ceně letenky je také zavazadlo do max.váhy 23 kg
Možnost připojištění: v rámci nákupu letenek je možnost připojištění, které zahrnuje v případě zrušení cesty ze zdravotních důvodů také vrácení 80% z ceny letenky a zahrnuje také kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19 (pojistné plnění až 5000000.-Kč). Cena pojištění bude sdělena na vyžádání a je třeba ho objednat a zaplatit současně s přihlášením se na akci!
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 30.6.2024., záloha ve výši 20000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná
 
Podmínky vstupu do Kazachstánu se často mění, pokud budou třeba vstupní víza, na požádání je pro všechny zajistíme.
 
Odkazy:
 
Videoodkazy:
 
Předpověď počasí: