S OVýTem PERU - OD HUASCARÁNU PO MACHU PICCHU

OPAKOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ AKCE Z ROKU 2018
 
 

Termín: 12.-29.května 2025

 

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:

LIMA, CORDILLERA BLANCA S HUASCARÁNEM, ISLAS BALLESTAS (Peruánské Galapágy), NAZCA, PÍSEČNÉ DUNY, COLCA CANYON, JEZERO TITICACA, MALOVANÝ KOSTEL V ANDAHUAYLILLAS, CUZCO, MACHU PICCHU...

Program akce:

1.den: odlet z Prahy, Mnichova, Frankfurtu nebo Berlína, příp. z Vídně (doprava z Prahy do Mnichova, Frankfurtu nebo do Berlína či Vídně zajištěna) a noční přelet do Jižní Ameriky.,
2.den: ráno přílet do Limy, po odbavení přejezd do centra města a celodenní prohlídka LIMY, hlavního města Peru. V rámci prohlídky historického centra navštívíme mj. náměstí Plaza Mayor s prezidentským a arcibiskupským palácem, katedrálu, klášter San Francisco, koloniální balkony paláce Torre Tagle., později možnost návštěvy Muzea archeologie nebo světoznámého Muzea zlata. Obě muzea představují cenné sbírky předkolumbovské éry a můžete se v nich blíže seznámit s dějinami Peru, s dávnými kulturami země... Ubytování a nocleh.,
3.den: přejezd podél moře do vesničky Barranca a k pevnosti PARAMONGA, nejzachovalejší peruánské památce na pobřeží Tichého oceánu. Odpoledne cesta provincií Ancash do města HUARAZ pod Bílými Kordillery (Cordillera Blanca). Zde ve městě, ležícím pod Huascaránem v nadmořské výšce 3060 metrů prohlídka katedrály či náměstí Plaza de Armas. V rámci návštěvy vyjedeme i na vyhlídku Mirador de Rataquenua, odkud se otevře nádherný výhled na celé město a úchvatnou scenérii údolí Callejón de Huaylas a jedinečnou velehorskou krajinu, které dominuje zasněžený štít Huascaránu! Večer ubytování a nocleh.,
4.den: z Huarazu k rozlehlé oblasti termálních pramenů MONTERREY (přírodní nádrže s horkými prameny, možnost koupání., pěší výstup k horskému vodopádu) a návštěva chrámu WILKAWAIN, což je nezvyklá dvoupodlažní stavba, která se tyčí na okraji skalního útesu)., v podvečer návrat do Huarazu, nocleh.,
 
5.den: celodenní výlet do Bílých Kordiller - CORDILLERA BLANCA. Cesta přes vesničky Paltay (leží v úrodném údolí, kde se pěstuje avokádo = peruánsky paltay), Yungay a Caraz k nejkrásnějšímu z jezer v této oblasti - JEZERU PARON. I odtud budeme obdivovat čarokrásné pozadí s nejvyšším vrcholem Peru - HUASCARÁNem (6768 mn.m.). Odpoledne zastávky v CARAZU (po staletí patří k jednomu z nejkrásnějších měst v Peru) a u jezer LLANGANUCO LAKES. Večer návrat do Huarazu., nocleh.,
6.den: celodenní výlet za rostlinou "Puya Raymondi"., přesun do Catacu a odtud cesta asi hodinu do opuštěné krajiny a oblasti NÁRODNÍHO PARKU HUASCARÁN k proslulým gigantickým rostlinám Puya Raymondi, které dosahují výšky až 12 metrů., zastávka ve vesnici PACHACOTO (vesnice s kavárnami, kde často zastavují hlavně řidiči kamiónů)., v podvečer návrat do Huarezu., nocleh.,
7.den: přejezd z Huarázu podél Tichého oceánu a kolem Limy do Paracasu, po příjezdu ve večerních hodinách ubytování a nocleh.,
8.den: pro zájemce (nutno se přihlásit nejpozději do 28.2.2022, cena cca 50.-USD) ranní VYHLÍDKOVÁ PLAVBA kolem slavného peruánského Trojzubce, což je obrovská postava ve tvaru kaktusu vyrytá do pískovcových útesů, ke skalnatému pobřeží OSTROVŮ BALLESTAS (někdy přezdívaných Peruánskými Galapágy). Zdejší moře patří k biologicky nejbohatším vodám na světě. Ne nadarmo si tu budete připadat jako byste se ocitli uprostřed přírodopisného dokumentu - hejna delfínů hravě skotačí ve vlnách, kondoři pátrají po potravě, drobné pouštní lišky přicházejí až k plážím lovit ptáky a hledat mrtvé lvouny, zatímco malinkaté ještěrky cupitají po horských písečných dunách... Později zastávka v NÁRODNÍ REZERVACI PARACAS v písečných dunách a v letovisku LAGUNILLAS (jeskyně La Catedral). V podvečer přejezd do Nazcy, po příjezdu ve večerních hodinách ubytování a nocleh.,
9.den: v dopoledních hodinách pro zájemce (nutno se přihlásit nejpozději do 28.2.2022, cena cca 75.-USD) VYHLÍDKOVÝ LET nad více než 300 gigantickými kresbami (nejčastěji zvířecích postav) tajemné kultury NAZCA. Přelet je sice poněkud drahá, ale zato fantastická podívaná. Čím dřív ráno se letu zúčastníte, tím viditelnější jsou linie kreseb, později s poledním sluncem se vytváří nad krajinou opar. Odpoledne odjezd z Nazcy a přejezd podél moře do letoviska CAMANÁ, v jehož blízkosti se nachází nejpopulárnější pláž La Punta. Po příjezdu ubytování a nocleh.,
10.den: dopoledne přejezd do AREQUIPY (2400 mn.m.) ležící pod sopkou El Misti (5822 mn.m.), prohlídka města s náměstím Plaza de Armas (patří k největším v celé Jižní Americe), katedrálou ze 17.stol., kostelem Compania či obzvláště působivým koloniálním sídlem - domem Casa Tristan del Pozo... Poté možnost návštěvy klášterního komplexu SANTA CATALINA (nejvýznamnější a nejprestižnější církevní stavba v Peru). Později odpoledne ještě výlet mikrobusem do vesničky PAUCARPATA ležící pod sopkou El Misti. Navštívíme zde i starý mlýn Sabandia z koloniální éry. V podvečer přejezd přes průsmyk PATAPAMPA (4900 mn.m.) do města CHIVAY, zde ubytování a nocleh.,
11.den: dopoledne možnost výletů s pěší turistikou u jednoho z nejhlubších kaňonů na světě - COLCA CANYON. Zastávka na nejnavštěvovanější vyhlídce v kaňonu - MIRADOR CRUZ DEL CÓNDOR. Odpoledne přejezd malebným údolím přes indiánské vesničky MACA (zastávka) a Yanque do Chivay k jezeru Titicaca a do střediska PUNO., po příjezdu ve večerních hodinách ubytování a nocleh.,
12.den: celodenní odpočinek u JEZERA TITICACA, v jehož průběhu možnost prohlídky města PUNO (náměstí Plaza de Armas s katedrálou, rozlehlá čtvrť prastarých doků přístavu jezera Titicaca), v rámci výletu zastávky u věžovitých hrobek Chullpas, pocházející z období incké říše, možnost plavby lodí na ostrov AMANTANI (cca 10.-USD, 3,5 hodiny) nebo na ostrov TAQUILE a plovoucí ostrov UROS, obývaný indiánským kmenem Uros. Tyto plovoucí ostrovy jsou vytvořeny z rákosu zvaného totora. Ostrov Taquile je zapsán na seznam UNESCO a v rámci zastávky také procházka po ostrově s nádhernými výhledy na zasněžené Kordillery na bolívijské straně jezera. Cena tohoto výletu cca 30.-USD, plavba na rychlém člunu, délka cca 7 hodin včetně oběda. Nocleh v Punu.,
 
13.den: podél řeky Vlicanota cesta do Cuzca., v průběhu dne přejedeme přes průsmyk LA RAYA (4335 mn.m.) a prohlédneme si zbytky inckého chrámu a centrálních sýpek v REQCHI. Další zastávka bude ve vesnici ANDAHUAYLILLAS, kde navštívíme krásně malovaný kostelíček ze 17.stol., často přezdívaný jako Sixtinská kaple Jižní Ameriky. V podvečer přejezd do Cuzca, ubytování a nocleh.,
14.den: po snídani projedeme POSVÁTNÝM ÚDOLÍM INKŮ a navštívíme citadely v PISAKU a v OLLANTAYTAMBO. Kromě možnosti prohlídky citadel navštívíme také zdejší pestrobarevný indiánský trh, kde budete moci nakoupit suvenýry nebo tradiční řemeslné výrobky. Odpoledne prohlídka CUZCA, zřejmě nejkrásnějšího města Peru, bývalého hlavního města říše Inků. Prohlédneme si bohatě zdobené koloniální domy a kostely s kamennými stěnami okolo náměstí Plaza de Armas, dále katedrálu i chrám Slunečních panen., projdeme spletitými uličkami a tržištěmi až dojdeme i na náměstíčko Balcon de Cuzco, ze kterého se otevírají nejhezčí pohledy. Později možnost návštěvy inckého komplexu Koricancha, kdysi pokrytého těžkými pláty zlata a možnost výstupu k pevnosti Sacsayhuaman s další skvělou vyhlídkou na město.
15.den: snídaně v balíčku a časně ráno přesun na nádraží v Poroy. Z nádraží se pak vydáme vlakem podél řeky Urubamba do Machu Picchu Village., zde ubytování. Odpoledne volný program ve vesnici MACHU PICCHU VILLAGE, možnost návštěvy zdejších horkých pramenů., nocleh.,
16.den: cca 6-hodinový pobyt na MACHU PICCHU, nejznámějším jihoamerickým archeologickým nalezištěm. Pro zdatnější je možnost výstupu na HUAYNA PICCHU (doporučujeme, NUTNO SE PŘIHLÁSIT NEJPOZDĚJI DO 28.2.2022!), odkud se nabízí nezapomenutelný pohled na obrovské rozvaliny tohoto záhadného města Inků. V podvečer návrat vlakem do Poroy a taxikem do Cuzca., ubytování, nocleh.,
17.den: dle zakoupených letenek v průběhu dne transfer na letiště v Cuzcu a odlet do Limy., ve večerních hodinách odlet z Limy do Evropy (noční let).,
18.den: přestup na některém evropském letišti a návrat do místa odletu (v případě přistání na letištích mimo Prahu bude zajištěna doprava do Česka)
 
 
 
Ubytování: 15x vždy v hotelu střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích vesměs s toaletou a koupelnou.,
Stravování: 12x snídaně, a to vždy po noclehu v hotelu., další strava není předem zajištěna., každý den bude příležitost v průběhu dne možnost občerstvení, resp. minimálně obden možnost nákupu v prodejnách potravin.,
 
Startovné: 65500.-Kč zahrnuje letenky Praha (Berlín apod.)-Lima-Praha (Berlín apod.), přelet Cusco-Lima, příp. dopravu z Prahy na odletové letiště a zpět, dopravu mikrobusem po Peru, vlakovou jízdenku do Machu Picchu Village, 15x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích a 12x snídaně.
Pozor! Startovné nezahrnuje odletovou taxu z Limy, která je 28.- až 31.-USD (bez záruky) a asi 3 přejezdy vozidly taxi (cca 10.-USD/os.).
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 28.2.2025, záloha ve výši 25000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
 
Vstupní víza do Peru nejsou třeba., nutný je pro cestu cestovní pas s platností minimálně do 30.listopadu 2022.
 
Odkazy:
 
 
Videoodkazy:
 
Předpověď počasí: