S OVýTem AŽ NA KONEC SVĚTA... PATAGONIE

Termín:  12.11.-6.12.2019 
PŘIDALI JSME NAVÍC VODOPÁDY IGUAZU! Z brazilské i argentinské strany!
 
Patagonie je jednou z nejkrásnějších a nejpůsobivějších částí celého kontinentu Jižní Ameriky. Pokud jste vyznavači přírody, horských masívů, ledovcových jezer a ledovců, potom je tato oblast jako šitá na míru právě vám. V průběhu akce navštívíme taková místa jako jsou národní park Torres del Paine, park, který se stal jedním z nejvyhledávanějších na této planetě, ledovec Perito Moreno s neuvěřitelně měnícími se modrými barvami vody a ledu, věže slavné Fitz Roy či Cerro Torre... Projedeme Patagonii v Argentině i v Chile, dojedeme na skutečný konec světa, do nejjižnějšího města světa - Ushuai, navštívíme Buenos AIres…
Patagonie - to je panenská příroda, pláně, ledovce i nekonečné hory,
Program akce
1.den - úterý 12.11.2018: odlet z Prahy nebo některého z okolních letišť (v tomto případě doprava na letiště zajištěna), noční přelet do Jižní Ameriky.,
2.den - středa 13.11.2019: přílet do IGUAZU FALLS, prohlídka vodopádů z brazilské i argentinské strany., pozdě večer přelet do Buenos Aires, ubytování, nocleh.,
3.den - čtvrtek 14.11.2019 a 4.den - pátek 15.11.2019: do BUENOS AIRES, po odbavení přejezd do centra a prohlídka hlavního města Argentiny (náměstí Plaza de Mayo s vládní budovou, prezidentským palácem Casa Rosada a metropolitní katedrálou, bulvár Avenida 9 de Julio s obeliskem postaveným k 400.výročí založení města, Teatro Colón - nejslavnější  opera v Jižní Americe, pestrobarevná čtvrť umělců La Boca kde uvidíte barevné malebné domy (čtvrť je také domácím klubem Diega Maradony Boca Juniors)...
Večer návštěva čtvrti San Telmo s tradičními bary a restauracemi, kde se tančí tango.... (fakultativně možnost návštěvy večera plného vášně v rytmu tanga - (vstupné cca 40.-USD, nutno objednat do 15.9.2019)... Buenos Aires je přece jeho kolébkou... nocleh.,
5.den - sobota 16.11.2019: dopoledne volno v BUENOS AIRES, kolem poledne transfer na letiště a odpoledne přelet do Ushuaie., po příletu v podvečerních hodinách ubytování v Ushuaii a nocleh.,
6.den - neděle 17.11.2019 a 7.den - pondělí 18.11.2019: 2-denní přejezd do EL CALAFATE, v průběhu cesty  nocleh se snídaní a zastávkou v RIO GALLEGOS
8.den -   úterý 19.11.2019: snídaně, celodenní výlet do NÁRODNÍHO PARKU LOS GLACIARES, kde se vydáme k ledovci PERITO MORENO. Z našeho hotelu vyjedeme brzy ráno, abychom se vyhnuli davům turistů, navštěvujících tento park. Tento ledovec je jeden z mála narůstajících ledovců na světě, který nabízí neskutečnou podívanou, při které se až 60 metrů vysoké kusy ledu řítí do vod jezera Argentino. Fakultativně plavba lodí k ledovci (jízdné cca 670.-Kč, nutno objednat do 15.7.2019)., v podvečer cesta zpět do El Calafate přes typickou patagonskou step se zastávkou ve vesnici ANITA, která se stala dějištěm jedné z nejstrašnějších událostí v dějinách Patagonie: v roce 1921 tu bylo zastřeleno 121 mužů, jež popravil armádní prapor, který měl za úkol potlačit venkovskou stávku. Nocleh.,
9.den - středa 20.11.2019: snídaně, dopoledne přejezd do městečka EL CHALTÉN, výchozího místa pro jedny z nejkrásnějších scenérií Jižní Ameriky. Odpoledne možnost pěšího výšlapu k vodopádu CHORILLO DEL SALTO se zastávkou u jezera LAGO VIEDMA. Nocleh v El Chaltén.,
10.den - čtvrtek 21.11.2019: snídaně, možnost celodenní pěší túry  v severní části NÁRODNÍHO PARKU LOS GLACIARES: trasa povede k LAGUNĚ DE LOS TRES a k úpatí majestátní skalnaté špici FITZ ROY (3405 mn.m.). Celá túra je cca na 7-8 hodin, převýšení 750 m. Méně zdatní účastníci se dostanou od našeho hotelu již za 2 hodiny pěšího pochodu k velmi krásným výhledům, a to s převýšením jen 200 metrů. Nocleh ve stejném hotelu., 
11.den - pátek 22.11.2019: snídaně, možnost celodenní pěší túry v severní části NÁRODNÍHO PARKU LOS GLACIARES: dnešní cesta je vůbec nejpůsobivější trasou, která vede z El Chalténu k jezeru, v jehož hladině se za pěkného počasí odráží impozantní štít CERRO TORRE (3102 mn.m.). Celá túra je cca 6-hodinová s převýšením 250 metrů. Naším cílem bude LAGUNA TORRE, odkud, z vrcholu morény, se budeme kochat pohledy na žulové jehlice Cerro Torre. Pro zdatnější se naskýtá možnost prodloužení trasy o cca 40 minut pěšího pochodu k vyhlídce MIRADOR MAESTRI, která skýtá úžasné výhledy na Cerro Torre a Cerro Grande i na celý hřeben štítů táhnoucí se mezi oběma horami., nocleh ve stejném hotelu.,
12.den - sobota 23.11.2019: snídaně, po snídani přejezd nedotčenou krajinou Patagonie do Chile, v podvečer dojezd do rybářského města PUERTO NATALES, kde se ubytujeme v hotelu na další noc.,
13.den - neděle 24.11.2019: snídaně, celodenní pobyt v NÁRODNÍM PARKU TORRES DEL PAINE, který je považován za skvost celého Chile! Pěší túra (4 hodiny) nás dovede od blankytně modré LAGUNY AMARGO na vyhlídku k monumentálním skalním věžím TORRES. Nocleh v turistické chatě (vícelůžkové pokoje, příslušenství společné)., nocleh.,
14.den - pondělí 25.11.2019: snídaně, celý den v NÁRODNÍM PARKU TORRES DEL PAINE., pěšky k jezeru LAGO PAHOÉ a zde plavba lodí po jezeru., jízdné katamaránem vzhledem k měnícím se cenám není zahrnuto ve startovném (cca 30.-USD zpáteční jízdenka).,
15.den - úterý 26.11.2019: snídaně, po snídani návrat do NÁRODNÍHO PARKU TORRES DEL PAINE a možnost pěšího výletu k vodopádu SALDO GRANDE a k vyhlídce MIRADOR NORDENSKFJÖLD mezi jezery Nordenskfjöld a Pahoé (celkem pěšky 4-5 hodin, nenáročné). V podvečer přejezd mikrobusem do Puerto Natales, kde bude zajištěn nocleh v hotelu.,
16.den - středa 27.11.2019: snídaně, dopoledne přejezd do chilského města Punta Arenas. Ještě před příjezdem zastávka v SENO OTWAY PINGÜINERA, což je kolonie tučňáků magellanských, kterých právě tady žije asi 6000 párů. Vstupné do rezervace je jen cca 8.-USD. Po příjezdu do PUNTA ARENAS  prohlídka města ležícího na okraji Magalhaesova průlivu. Prohlédneme si náměstí Plaza Muňoz Gamero ,známější pod názvem Plaza de Armas, či Námořní muzeum s replikou lodi zachraňující sira Ernesta Shackletona a jeho muže z Antarktidy. Ubytování a nocleh.,
17.den - čtvrtek 28.11.2019: snídaně,  celodenní přejezd přes MAGALHAESŮV (MAGELLANŮV) PRŮLIV do Argentiny a do oblasti OHŇOVÉ ZEMĚ (Tierra del Fuego). V podvečer prohlídka nejjižnějšího města světa, města USHUAIA. Toto místo je nejblíž Antarktidě a ze zdejšího přístavu tam vyplouvají ledoborce. Prohlídku města začneme u mola zvaného Muelle Turistico, kde obelisk připomíná vyhlášení argentinské suverenity v této části světa. Můžete navštívit i původní věznici, dnes muzeum, které vystavuje pestrou sbírku exponátů. Hlavní atrakcí je ovšem budova samotné věznice, kde se k holým celám pojí krvavé detaily ze života nechvalně známých zločinců, kteří je obývali. Zdáli také uvidíme maják na Isle de los Estados, jenž inspiroval Julesa Verne při psaní knihy Maják na konci světa. Ubytování a nocleh v Ushuaia.,
18.den - pátek 29.11.2019: snídaně, celodenní výlet po OHŇOVÉ ZEMI (Tierra del Fuego). Pojedeme nejprve přes průsmyk PASO GARIBALDI k jezeru LAGO ESCONDIDO a podél jižního břehu jezera LAGA FAGNANO. Toto působivé jezero je lemované hřebeny hor. Od východního konce pojedeme po staré, malebné, hrázové silnici na sever do TOLHUINU, nejpodivnějšího městečka v regionu. Po vyhlídkové silnici pak přejedeme k vyboulenému výběžku CABO SAN PABLO , kde se otevírají panoramatické výhledy, mimo jiné na vrak lodi Desdémona, která tu na počátku 80.let uvízla na mělčině uprostřed bouře. Večer návrat do Ushuaia a nocleh.,
19.den - sobota 30.11.2019: snídaně, celodenní návštěva NÁRODNÍHO PARKU TIERRA DEL FUEGO. Navštívíme park "na konci světa", kde mj. končí i Panamerická dálnice. dlouhá neuvěřitelných 17000 km a táhnoucí se odtud až na Aljašku. Podél jezera LAGO ROCA a LAGUNY VERDE dojedeme do LAPATAIE, odkud se vydáme na pěší výlet přes souostroví kormoránů s okružní cestou Paseo de la Isla k Laguně Verde, která vás kouzelných hrbatých ostrůvcích. Další okružní stezka se nazývá Sendy Laguna Negra, podíváme se na vyhlídku Paseo Mirador a projdeme se po chodníku rašeliništěm Paseo del Turbal (vše cca 6 km). Přejedeme a přejdeme také k bobří přehradě, kde kanadští bobři byli vysazeni ve 40.letech  i k často fotografované ceduli v Lapatai u zálivu BAHIA LAPATAIA, což je krásný poklidný záliv. Nocleh v Ushuaia.,
20.den - neděle 1.12.2019: snídaně, volný den v USHUAIA s možností prohlídky muzea původních indiánských kultur nebo výlet ke KANÁLU BEAGLE. Při fakultativní plavbě lodí (cena cca 20.-USD) po tomto kanálu, můžete zblízka pozorovat kolonie tučňáků magallanských, albatrosy, rybáky, kormorány, lachtany hřivnaté (lvouny) a při troše štěstí i velryby... Poslední nocleh v Ushuaia.,
21.den - pondělí 2.12. 2019:  v ranních hodinách transfer na letiště v Ushuaii a přelet do BUENOS AIRES., po odbavení na letišti v Buenos AIres, transfer na hotel a s návštěvou  exkluzivní čtvrti La Recoleta se známým hřbitovem, kde je pohřbena mj. Evita Perón a s návštěvou čtvrti Palermo, zde se zelenou oázou klidu, plnou parků a zahrad., 
22.den - úterý 3.12.2019 a 23.den - středa 4.12.2019: snídaně a pobyt v BUENOS AIRES nebo fakultativní 2-denní výlet do Uruguaye s návštěvou a prohlídkou hlavního města - MONTEVIDEA. Výlet lodí je nutné objednat do 30.9.2019, cena výletu 2700.-Kč zahrnuje trajekt z Buenos Aires do Montevidea a zpět a 1x nocleh se snídaní v Montevideu., po návratu z výletu nocleh v Buenos Aires.,  
24.den - čtvrtek 5.12.2019: snídaně, po snídani volno BUENOS AIRES, možnost nákupu suvenýrů a po poledni transfer na letiště a odlet., noční přelet do Evropy.,
25.den - pátek 6.12.2019: přílet na letiště v Amsterdamu v dopoledních hodinách, možnost prohlídky AMSTERDAMU (historické centrum města s náměstím Dam, Královským palácem, Mincovní věží atd., procházka podél amsterdamských kanálů s možností projížďky lodí či s návštěvou některého z četných muzeí ve městě., večer odlet a návrat do Prahy.
 
Prodloužení akce o Velikonoční ostrov:  !V RÁMCI TÉTO AKCE V ROCE 2019 MOŽNOST PRODLOUŽENÍ ODPADÁ!
19.den - sobota 30.11.2019: snídaně, v průběhu dne transfer na letiště a přelet přes Santiago (Chile) na VELIKONOČNÍ OSTROV., po příletu transfer do hotelu v HANGA ROA., ubytování a nocleh.,
20.den - neděle 1.12.2019: snídaně, celodenní výlet na VELIKONOČNÍM OSTROVĚ s návštěvou lomu RANO RARAKU. Poté se přesuneme na kamennou plošinu AHU TONGARIKI, největší ahu nalézající se na jižním pobřeží Velikonočního ostrova, která je více než 100 metrů dlouhá a okolo dvou metrů vysoká. Na této ahu je vztyčeno 15 soch, vč. nejtěžší dokončené a vztyčené sochy, vážící 86 tun. Další sochy moai uvidíte na TE PITO KURA a odpoledne se zastavíme na příjemné pláži ANAKENA. Nocleh ve stejném hotelu.,
21.den - pondělí 2.12.2019: snídaně, po snídani výlet do NÁRODNÍHO PARKU RAPA NUI, který je zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Navštívíme zde kráter RANO KAU (324 metrů vysoká vyhaslá sopka) tvořící jihozápadní část VELIKONOČNÍHO OSTROVA. Cestou zpět navštívíme místní vesnici ORONGO. V podvečer návrat do místa ubytování, volno a nocleh.,
22.den - úterý 3.12.2019: snídaně, dopoledne návštěva AHU AKIVI (7 soch moai), poté pak prohlídka jeskyně ANA TEPAHU a lomu PUNA PAU, který je jediným zdrojem červené sopečné strusky na VELIKONOČNÍM OSTROVĚ, sloužící k výrobě pukaa, jež byly nasazovány na hlavy některým sochám moai. Odpoledne koupání na některé z pláží v okolí ubytování., nocleh ve stejném hotelu.,
23.den - středa 4.12.2019: snídaně, volný program na VELIKONOČNÍM OSTROVĚ, v průběhu dne transfer na letiště a přelet do Santiaga., po příletu transfer na hotel a večerní prohlídka hlavního města Chile - SANTIAGA., procházku začneme na náměstí Plaza de Armas s katedrálou Metropolitana, navštívíme tržnici Central a zbydou-li síly, můžete vystoupat i na nevysoký kopec Cerro Santa Lucia, odkud se naskýtá hezký pohled na město z výšky. Večer možnost večeře ve čtvrti Bellavista… Ubytování, nocleh.,
24.den - čtvrtek 5.12.2019: snídaně, dopoledne pobyt v SANTIAGU (dokončení prohlídky města, mj. Centrum umění či vila La Chascona spojená s pobytem Pabla Nerudy), nakupování suvenýrů a odpoledne cesta na letiště, odbavení a odlet., noční přelet do Evropy.,
25.den - pátek 6.12.2019: přílet na letiště v Praze nebo v okolních zemích (v tomto případě zajištěna doprava do Česka).
Obtížnost: 2 
(stupnice obtížnosti: 1 - lehká, vhodná i pro děti., 2 - středně těžká, malé převýšení, ale možná větší délka nebo opačně, 3 - náročná, zejména stoupáním, příp. délkou., 4 - těžká, především vícedenní akce s batohem na zádech, 5 - nejnáročnější, těžké přechody vysokých pohoří i s postupy pomocí lezeckých pomůcek)
 
Ubytování: 22x v hotelu střední kategorie, a to ve 2- nebo 3-lůžkových pokojích vesměs s toaletou a koupelnou 
Stravování:  22x snídaně, ostatní strava není předem zajišťována, příležitostí, kde se najíst, bude dostatek
 
Startovné: 74840.-Kč zahrnuje letenky Praha-Iguazu, Iguazu-Buenos Aires-Ushuaia-Buenos Aires-Praha, dopravu klimatizovaným mikrobusem v Argentině a Chile, 22x ubytování v hotelu ve 2- až 3-lůžkových pokojích a  22x snídaně.
Nezahrnuje hromadnou dopravu  v Buenos Aires, katamarán po jezeru Pahoé (cca 660.-Kč) a vstupenky do národních parků (cca 1000.-Kč).
 
Prodloužení akce o Velikonoční ostrov: startovné: plus 39000.-Kč zahrnuje navíc letenky Buenos Aires-Velikonoční ostrov /Hanga Roa/-Santiago, 5x nocleh v hotelu se snídaní a dopravu po Velikonočním ostrově. Letenka zpět do Evropy zajištěna ze Santiaga.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 31.7.2019, záloha ve výši 20000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá! POZOR! Veškeré zakoupené letenky jsou nevratné a neměnné!
Vstupní víza nejsou ani do Argentiny ani do Chile třeba. 
 
Odkazy:
 
Videoodkazy:
 
Předpověď počasí: