S OVýTem ZEMÍ VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE (JAPONSKO)

Po deseti letech návrat S OVýTem do Japonska!

Propozice akce
Termín akce: 18.-29.4.2025 (vč.Velikonoc)

       

Program:
1.den: odlet z Prahy nebo z některého z okolních letišť., přestup na některém evropském nebo asijském letišti., noční přelet.,
2.den: v ranních hodinách odlet a pozdě večer místního času přílet do TOKIA, transfer na hotel poblíž letiště a nocleh.,
3.den: celodenní program v TOKIU., okruh městem a pěší procházka (mj. chrámy Meiji a Asakusa), večer ubytování v hotelu ve městě.,
4.den: po snídani výlet do města NIKKO ke svatyni Toshogu a po silnici s 20 ostrými zatáčkami k JEZERU CHÜZEJNI v kráteru sopky Nantai, zastávka u VODOPÁDŮ KEGON a návrat do hotelu v Tokiu., nocleh
5.den: snídaně a celodenní program v oblasti NÁRODNÍHO PARKU  FUDŽI & HAKONE, v oblasti hory MT.FUJI, která je nejvyšší horou Japonska (3776 m) a symbolem Japonska., možnost výletu lanovkou na ONAKUDANI, odkud se naskýtá bezvadný výhled na horu Fuji a kde se nachází horké prameny., večer dojezd na hotel do Kjóta, nocleh.,
6.den:  snídaně a celodenní pobyt v KJÓTO s návštěvou bývalého sídelního místa japonských císařů. Hlavní místa prohlídky jsou chrámy Kinkakuji a Kiomyzu, chrám z r.798., nocleh ve stejném hotelu.
7.den: snídaně, po snídani přejezd a v odpoledních hodinách návštěva hradu HIMEJI, večer příjezd přes Kobe do Osaky, ubytování a nocleh v hotelu.,
8.den: snídaně v hotelu, prohlídka druhého největšího města Japonska - ÓSAKY, historické části města, po obědě možnost fakultativního výletu šinkanzenem do HIROŠIMY (6250.-Kč, min. počet zájemců: 5), večer návrat do hotelu.,
9.den: snídaně v hotelu, dopoledne dokončení prohlídky ÓSAKY, procházka okolo zámku a chrámu Shitennoji, který je považován za jeden z nejstarších buddhistických chrámů v zemi. Odpoledne přejezd do města NARA, zde prohlídka svatyně Kasuga a chrámu Todaidži. Kasuga je místem starého japonského náboženství šintó! Nocleh.,
10.den: po snídani dlouhý přejezd do dějiště Zimních olympijských her 1998 - NAGANA, odpoledne prohlídka chrámu Zenkódži, večer dojezd do Isesaki a nocleh., 
11.den: snídaně, přejezd do Tokia a  dokončení prohlídky TOKIA (moderní obchodní čtvrť Ginza, parky, zahrady), v podvečer krátká zastávka v přístavním městě YOKOHAMA a přejezd na letiště., odbavení.,
12.den:  odlet., přestup na některém asijském nebo evropském letišti a přílet do místa odletů (v případě, že přílet bude na některé z okolních letišť, bude doprava do a z letiště do Česka zajištěna, ale není součástí startovného)

STARTOVNÉ: 58900.-Kč obsahuje letenky do Japonska a zpět, dopravu klimatizovaným mikrobusem po Japonsku, 9x ubytování v hotelech střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích a 9x snídaně.
 
FAKULTATIVNÍ VÝLET: výlet šinkanzenem (360 km za 90 minut) z Osaky do Hirošimy - 6250.-Kč
 
Přihlášky: do vyprodání kapacity akce (max. 7 účastníků) nebo nejpozději do 31.1.2025. Současně s přihláškou je třeba zaplatit zálohu ve výši 25000.-Kč, která je v případě neúčasti nevratná.