S OVýTem NA SKOK POD BÁJNÝ ARARAT

Termín: 7.-16.6.2024


Země hor a klášterů. Arménie je nejstarší křesťanskou zemí na světě nacházející se v Zakavkazsku na pomezí Evropy a Asie. Jejími sousedy jsou Gruzie, Ázerbájdžán, Irán a Turecko. Většina Arménie je hornatá, a proto je vhodná zejména k trekování. Díky její bohaté historii je doslova poseta starými, zejména křesťanskými, památkami a na své si tak přijdou i fanoušci historie. Mnoho památek se navíc nachází uprostřed krásné přírody a je tedy ideální spojit obě tyto možnosti.
      
Program akce:
1.den: přejezd z Prahy vlakem EC "Vindobona" do Vídně a ve večerních hodinách odlet z Vídně přímým letem do Arménie.,
2.den: časně ráno přílet do Jerevenu., po odbavení přesun do centra JEREVANU. V rámci prohlídky se zastavíme v katedrále sv.Řehoře, u Modré mešity, projdeme po třídě Mesrop Mastots k Opeře, k Cafesjianovu centru umění či k Památníku písemnictví Matenadaran a později na Náměstí Republiky. V podvečer ubytování a nocleh.,
3.den: snídaně v hotelu, po snídani dokončení prohlídky hlavního města Arménie - JEREVANU. Výtahem v Kaskádě vyjedeme do nejvyššího patra a dojdeme do parku Haghtanak (Vítězství), kde se nachází socha Matka Arménie. Zastavíme se v bazaru zde zvaném Vernisáž...(možnost nákupu suvenýrů). Později mikrobusem přejedeme také k Památníku a muzeu arménské genocidy. V podvečer se zastavíme u trosek kláštera ZVARNOC (UNESCO), u kostelíku HRIPSIME, duchovního centra Arménie. Kostelík je spojený s "příchodem křesťanství" do Arménie. Poslední zastavení nás čeká u pevnosti AMBERD, odkud spatříme nejvyšší horu Arménie - ARAGAC (4090 mn.m.), a také známější horu ARARAT, která už ovšem leží na území Turecka., .nocleh ve stejném hotelu.,
4.den: snídaně v hotelu., po ní přejezd z Jerevanu k antickému chrámu GARNI (římský chrám, jediný v celém bývalém SSSR. Tisíce čedičových sloupů daly vzniknout jménu ÚDOLÍ PÍŠŤAL podél řeky Azat. Poté cesta malebným kaňonem ke klášteru GERHARD, zapsanému na Seznam dědictví UNESCO. Kolem poledne se zastavíme u kláštera CHOR VIRAB s tím nejlepším výhledem na horu ARARAT, jejíž vrchol leží cca 1 km za hranicí v Turecku. Ještě později navštívíme v tomto dni poslední z proslulých arménských monastýrů - NORAVANK. Po prohlídce kláštera zastávka v nejstarším vinařství na světě, v 6100 let starém ARENI. Nocleh v okolí.,
5.den: po snídani výjezd do průsmyku SELIM PASS (2410 mn.m., skvělé výhledy na okolní hory), kde se zastavíme v nejzachovalejším arménském karavansaraji, Přes Goris dojedeme do Halidzoru, odkud vede 5,5 km dlouhá a údajně nejdelší lanovka na světě k monastýru TATEV. Po prohlídce kláštera se zastavíme u ĎÁBLOVA MOSTU (v létě je zde možnost koupele v řece),
6.den: po snídani v hotelu navštívíme magelitické pole KARAHUNJ, které díky kruhovým útvarům připomíná anglickou Stonehenge a projedeme komplexem jeskyní KHNDZORESK do Sisianu, kde se ubytujeme., nocleh.,
7.den: snídaně v hotelu a poté přejezd přes SELIMŮV PRŮSMYK k SEVANSKÉMU JEZERU, v lokalitě NORATUS zastavíme u rozsáhlého pole chačkarů, což jsou kamenné stély umístěné v krajině, které vytvořili arménští řemeslníci. Na břehu jezera si prohlédneme klášter SEVANAVANK., Ubytování v Dilidžanu., nocleh.,
8.den: po snídani odjedeme z Dilidžanu k jezeru PARZ LICH a k monastýrům GOSHAVANK a HAGHARTSIN (sem můžete dojít i pěšky). Odpoledne přijedete ke klášternímu komplexu MAKARAVANK pyšnícího se překrásnými reliéfy a výhledem do údolí řeky Aghcev. V podvečer cesta do Vanadzoru, kde bude zajištěn další hotel., nocleh.,
9.den: snídaně v hotelu, půvabným údolím a soutěskou řeky DEBED, kde vás kromě hor tyčících se vysoko nad řekou zcela jistě okouzlí i les, který nás svou atmosférou přenese do Středozemě. Přejezd přes hory, k, na Seznam světového dědictví UNESCO zapsanému klášteru HAGHPAT s chrámem sv.Kříže a jedním z nejslavnějších chačkarů v Arménii. V sousedním areálu SANAHIN (UNESCO) shlédneme několik mauzoleí, významnou akademii a knihovnu. Poté se zastavíme u katedrály v ODZUNU a večer dojezd do JEREVANU na letiště, odbavení.,
10.den: časně ráno odlet přímým spojem z Jerevanu do Vídně a odtud rychlíkem EC "Vindobona" doprava do Prahy. Příjezd v odpoledních hodinách.
                   
Obtížnost pěších výletů: 1
(stupnice obtížnosti: 1 - lehká, vhodná i pro děti., 2 - středně těžká, malé převýšení, ale možná větší délka nebo opačně, 3 - náročná, zejména stoupáním, příp. délkou., 4 - těžká, především vícedenní akce s batohem na zádech, 5 - nejnáročnější, těžké přechody vysokých pohoří i s postupy pomocí lezeckých pomůcek)

Ubytování: 7x vždy v penzionu nebo hotelu střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou.,
Stravování: každý den hotelová snídaně

Startovné: 15900.-Kč zahrnuje letenky Vídeň-Jerevan-Vídeň, jízdenky na vlak Praha-Vídeň-Praha, dopravu po Arménii klimatizovaným mikrobusem, 7x ubytování v hotelu nebo penzionu ve 2-lůžkových pokojích a 7x snídaně.

Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity, příp. nejpozději do 20.5.2024, záloha ve výši 5000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!

Vstupní víza do Arménie nejsou třeba

Odkazy:
www.novinky.cz/cestovani/472739-armenie-je-blizka-exotika-bez-navalu.html
https://cestovani.idnes.cz/armenie-crb-/kolem-sveta.aspx?c=A130617_140140_kolem-sveta_hig
https://cestovani.idnes.cz/armenie-zapomenuta-kraska-za-hranici-evropy-fmk-/kolem-sveta.aspx?c=A160316_155238_kolem-sveta_hig

Videoodkazy:
www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/202323234400001-armenie-pod-klenbou-nebes/
www.ceskatelevize.cz/porady/10810720691-svet-z-ptaci-perspektivy/215382559270009-armenie-zeme-plna-prekvapeni/

Předpověď počasí:
www.weatheronline.cz/Armenie/Jerevan.htm
www.weatheronline.cz/Armenie.htm