S OVýTem KAVKAZ-SVANETIE (Gruzie)

Svanetie jako oblast s nebezpečnou pověstí mizí. Stále více turistů dnes míří do tohotokrálovství hor, architektonických skvostů a přátelských lidí. Podívejte se tam s námi dříve, než podlehne turistickému boomu.

Možná nejkrásnější část celé Gruzie se nachází na severozápadě země a nazývá se Svanetie. Je to nádherná oblast vklíněná mezi nejvyšší hřebeny Velkého Kavkazu, z nichž některé jsou vyšší než 5 000 metrů. Svanové jsou národ, který tuto oblast obývá. Jejich řeč je vzdáleně příbuzná gruzínštině a řadí se spolu s ní do jazykové rodiny kavkazských jazyků, Gruzínci a Svanové si však navzájem nerozumí, jen několik slov je podobných. Svanové byli vždy nezávislí a žili si po svém. Zatímco zbytek Gruzie často obsadili Turci, Peršané, Rusové a další dobyvatelé, Svanové žili relativně v bezpečí v nepřístupných horách.

 

Termín: 1.-9.července 2016

Program akce: 

1.den - pátek 1.července 2016: v ranních hodinách odjezd mikrobusem z České Lípy do VARŠAVY, přes poledne krátká prohlídka města (Staré Město), odpoledne transfer na letiště ve Varšavě a odlet do Gruzie., ve 23.55 hodin přílet do Kutaisi, transfer na hotel a nocleh,

2.den - sobota 2.července 2016:  přejezd do oblasti Svanetie., prohlídka MESTIE, unikátní svanské věže, svanský dům, etnografické muzeum apod. Odpoledne výlet autem do okolí Mestie., ubytování v Mestii a nocleh.,

3.den - neděle 3.července 2016: fakultativní výlet džípem do jedinečného městečka UŠGULI (místo zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, údajně nejvýše položené trvale obydlené vesnice v Evropě, architektura obranných věží) a odpoledne možnost procházky směrem k nejvyšší gruzínské hoře ŠCHARA (5068 m). Večer návrat do Mestie a nocleh.,

4.den - pondělí 4.července 2016: celodenní vysokohorská túra na KAVKAZU: z Mestie ke kříži nad Mestií a k jezerům Koruldi s nádhernými výhledy na horu Ušba (4710 m)., návrat stejnou cestou (celkem cca 10 hodin)., nocleh v Mestii.,

5.den - úterý 5.července 2016: celodenní vysokohorská túra (přechod) na KAVKAZU: z Mestie přejezd mikrobusem do Nesguni a odtud pěší přechod přes sedlo Guli pass (2953 mn.m.) do Badgvdanarí (celkem cca 10 hodin), krátký přejezd do Tvebeshi, zde ubytování a nocleh.,

6.den - středa 6.července 2016: celodenní vysokohorská túra na KAVKAZU: z Tvebeshi po tzv. Ushba Trail z nadm.výšky 1600 m k ledovcovému splazu Ushba ve výšce 2700 mn.m. Vyhlídka na ledovcový splaz s jedinečným výhledem i na zřejmě nejhezčí horu ve Svanetii - Ušbu (4710 m)., návrat stejnou cestou zpět (celkem cca 8-9 hodin)., nocleh v Tvebeshi.,

7.den - čtvrtek 7.července 2016: celodenní vysokohorská túra (přechod) na KAVKAZU: z Tvebeshi tentokrát nejprve ke kostelíku Mazeri a odtud přes vyhlídku do průsmyku v nadm.výšce 2416 m., z průsmyku pak sestup na druhého údolí, přes vesnici Cheliri do Borshi (celkem cca 8 hodin)., v podvečer přejezd mikrobusem ze Svanetie do Kutaisi, po příjezdu ubytování a nocleh.,

8.den - pátek 8.července 2016: dopoledne zastávka u skály s kostelíkem v IMERETI (krátká zastávka), odpoledne pro zájemce fakultativní výlet (250.-Kč) do jedinečného skalního klášterního města VARDZIA, vybudovaného ve stěně hory Emšetu na břehu řeky Kury v Malém Kavkazu, večer návrat do KUTAISI, procházka druhým největším gruzínským městem, odpočinek na hotelu, nocleh., 

9.den - sobota 9.července 2016: cca ve 3.00 hodiny ráno transfer na letiště a odlet z Kutaisi do Varšavy. Odpoledne cesta mikrobusem a večer návrat do České Lípy.

Ubytování: 

3x v Mestii, 2x v Tvebeshi a 3x v Kutaisi, a to ve 2-lůžkových pokojích v penzionech v soukromí. Spací pytle nejsou třeba.

 

Startovné: 19060.-Kč  

zahrnuje dopravu Česká Lípa-Varšava-Česká Lípa, letenky Varšava-Kutaisi-Varšava včetně letištních tax, přepravu mikrobusem v Gruzii, 8x ubytování v penzionech ve 2-lůžkových pokojích a 7x snídaně.

Sleva pro členy OVýTu: 500.-Kč

Přihlášky: 

do naplnění kapacity (max. 8 účastníků) nebo nejpozději do 31.března 2016., a to vzhledem k včasnému zajištění v rozpočtu kalkulovaných letenek.

 

Odkazy: 

 

Videoodkazy:

www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/211562260120035-na-ceste-po-svanetii/

www.youtube.com/watch?v=SUasu2pyTX8

 

Předpověď počasí: 

 www.wetteronline.de/wetter/kutaisi