S OVýTem TO NEJLEPŠÍ Z GRUZIE

Termín: 14.-23.7.2020

 
 
Program:
1.den : odlet z Prahy ve večerních hodinách s nízkonákladovou společností přímým letem do Kutaisi v Gruzii., noční přelet.,
2.den: časně ráno (ve 4.45 hodin místního času) přílet do Kutaisi v Gruzii, vyzvednutí mikrobusu, přesun  do hlavního města Gruzie a okruh po TBILISI (krásná poloha v údolí řeky Kura, nejkrásnější město Zakavkazska, nová katedrála Tsminda Sameba, pevnost Narikala, poklidné uličky starého města, elegantní bulvár Rustaveli, katedrála Sioni, kostel Metechi). Nocleh.,
3.den: lanovkou na horu  Mtatsminda, kostel Jvari ve výhledové poloze; poté přejezd mikrobusem MTSCHETA  (středověké hl. m. země, dnes nejvýznamnější náboženské centrum, katedrála Svetishoveli, kostel Samtavro). Po "gruzínské vojenské silnici“ vstříc Kavkazu, ANANURI (mohutná pevnost z 16. - 17. st. v nádherné poloze), PASANAURI, četnými serpentinami do GUDAURI (2100 m, lyžařské středisko). Nocleh.,
4.den: okolo památníku (výhled) na Křížové sedlo (2379 m) a do obce KASBEGI (Stepantsminda) přímo pod horou Kazbek (5033 m, podle bájí zde byl připoután Prométheus). Pěšky či taxíkem ke kostelíku GERGETI v nadm. výšce 2200 m (ze 14. st., výhled, ledovec Gergeti), soutěskou Dariali k ruské hranici (hrad, vodopád); ÚDOLÍ SNO (vesničky, věže); návrat do Gunauri., nocleh ve stejném hotelu.,
5.den: po snídani přejezd z Kavkazu do podhůří, zastávka v GORI (rodné město Stalina) a v podvečer dojezd do KUTAISI (2. největší město země v bájné Kolchidě, cíl výpravy Argonautů za zlatým rounem), prohlídka města se dvěma divadly a upravenými parky, a také katedrály Bagrati (11. st.), nocleh.,
6.den: snídaně., přejezd do oblasti Svanetie., prohlídka MESTIE, unikátní svanské věže, svanský dům, etnografické muzeum apod. Odpoledne odpoledne možnost výstupu ke slavnému kříži nad Mestií (poměrně náročný výstup nebo možnost výjezdu autem)., ., ubytování v Mestii a nocleh.,

7.den: fakultativní výlet džípem do jedinečného městečka UŠGULI (místo zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, údajně nejvýše položené trvale obydlené vesnice v Evropě, architektura obranných věží) a odpoledne možnost procházky směrem k nejvyšší gruzínské hoře ŠCHARA (5068 m). Večer návrat do Mestie a nocleh.,

8.den: ranní přejezd do TVEBESHI a pro zájemce  nenáročná pěší túra na KAVKAZU: z Tvebeshi po tzv. Ushba Trail z nadm.výšky 1600 m k ledovcovému splazu Ushba ve výšce 2700 mn.m. Vyhlídka na ledovcový splaz s jedinečným výhledem i na zřejmě nejhezčí horu ve Svanetii - Ušbu (4710 m)., návrat stejnou cestou zpět (celkem cca 5-6 hodin)., v podvečer přejezd k Černému moři do letoviska BATUMI, zde ubytování a nocleh.,

9.den: celodenní pobyt u ČERNÉHO MOŘE v lázeňském středisku BATUMI, odpoledne možnost návštěvy výjimečné botanické zahrady na okraji Batumi., nocleh.,
10.den: dopoledne pobyt na plážích u Černého moře v BATUMI., po poledni cesta na letiště v Kutaisi. Cestou zastávka na čajových plantážích. V podvečer odbavení na letišti a poté odlet letadlem nízkonákladové letecké společnosti do Prahy. Pozdě večer návrat do Prahy.
 
 
Ubytování a strava:
v hotelech střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích, vesměs s příslušenstvím (8x).,
strava formou snídaní vždy v ubytovacím zařízení (8x)
 
Startovné: 18300.-Kč zahrnuje letenky Praha-Kutaisi-Praha, dopravu klimatizovaným mikrobusem po Gruzii, 8x ubytování v hotelu ve 2-lůžk.pokojích a 8x snídaně.
Nezahrnuje lanovky a vstupenky (cca 20.-€).
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 15.dubna 2020., záloha ve výši 7000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě zrušení účasti na akci je nevratná
 
Odkazy:
 
 
 
Videoodkazy:
 
Fotogalerie z minulých akcí OVýTu do Gruzie:
2016: S OVýTem Kavkaz - Svanetie (Gruzie): ovyt.rajce.idnes.cz/S_OVyTem_KAVKAZ_-_SVANETIE_1.-9.7.2016/
 
Předpověď počasí: