S OVýTem OD KASPICKÉHO MOŘE KE KAVKAZU-ÁZERBÁJDŽÁN

Termín: 11.-19.10.2017 

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: BAKU, KASPICKÉ JEZERO (MOŘE), QUBA, XINALIQ, SAKI, QOBUSTAN, LAHIC...

Cestování po Zakavkazsku a poznávání jeho
úchvatných přírodních krás, mimořádné
pohostinnosti místních lidí, malebných odlehlých
oblastí a kosmopolitních hlavních měst je skutečně strhujícím, neobyčejným zážitkem! 
                                                                     Alex Jones, Lonely Planet
 
 
Program akce:
1.den - středa 11.10.2017: odjezd z České Lípy hl.nádr. v 8.23 hodin nebo z Prahy v 9.48 hodin, cesta vlakem Eurocity do Budapešti (doprava vlakem, příp. jiná doprava podle počtu účastníků, není zahrnuta ve startovném), v 16.35 hodin příjezd do BUDAPEŠTI a krátká prohlídka hlavního města Maďarska., přesun na letiště a v 23.45 hodin odlet z Budapešti s nízkonákladovou leteckou společností., noční přelet.,
2.den - čtvrtek 12.10.2017: v 5.30 hodin přílet do Baku., odbavení na letišti, vyzvednutí mikrobusu a cesta do hlavního města Ázerbájdžánu - BAKU. Zde prohlídka staré části města, zapsaná na seznam UNESCO. V rámci procházky po městě možnost návštěvy Panenské věže, vysoké 29 metrů, která je jedním z největších ázerbájdžánských symbolů. V okolí věže řada tradičních prodejen koberců a restaurace přeměněných z původních kamenných karavanserájů. Dojdeme na středověké tržní náměstí i k pískovcovému palácovému komplexu Širvanšáhů, na Náměstí Fontán, k Národnímu muzeu, k moderním Plamenným věžím (Flame Towers), u kterých se koná každý večer světelná show... Dojdeme i ke známému hřbitovu Shedidler Xyibani, od kterého se naskýtá panoramatický výhled na celé město. V podvečer ubytování ve ****hotelu na okraji historické části města., odpočinek a nocleh.,
 
3.den - pátek 13.10.2017: snídaně, výlet na POLOOSTROV ABSERON, na kterém navštívíme mj. OHŇOVÝ CHRÁM SURAXANI, jehož ústředním bodem je planoucí oheň uprostřed otevřené průchozí stavby, pevnost MERDEKEN, vykoupat se budete moct ve vodách KASPICKÉHO MOŘE a navštívíme i "hořící horu" YANAR DAG, kde věčné plameny šlehají samovolně z četných přírodních vývěrů zemních plynů. Večer návrat do Baku na hotel a nocleh.,
4.den - sobota 14.10.2017: snídaně., po ní přejezd k posvátné hoře BESBARMAQ DAGI (Pětiprstá hora) - pěší výstup, za což bude odměnou krásný výhled na Kaspické moře i působivá poutní svatyně a zbytky opevnění. Později zahlédneme pevnost CIRAQQALA a dojedeme do města QUBA, kde si můžeme prohlédnout také malebné mešity, lázně Günbezli Hammam, památník genocidy - nesmírně působivý památník, který je děsivou hmotou, z níž vystupují lidské kosti a lebky - či židovskou čtvrť Qirmizi Qesebe a zdejší synagogu. Ubytování v hotelu a nocleh.,
5.den - neděle 15.10.2017: snídaně, přejezd do XINALIQU, která je nezapomenutelnou starověkou vesnicí, ležící pod vrcholy Velkého Kavkazu. Jedná se o jedno z nejkrásnějších míst v celém Ázerbájdžánu. Již cesta z Quby je atrakce sama o sobě. Silnice prochází lesnatou krajinou kolem řady grilů a pak několika kaňony, než se vynoří nad téměř opuštěným, vysoko položeným údolím. Výlet v oblasti XINALIQU, údajně nejvýše položené vesnici v Evropě (2335 mn.m.), bez přestávky osídlované již víc než 5000 let., dech beroucí výhledy na nejvyšší vrcholy Ázerbájdžánu (nejvyšší BAZARDÜZÜ - 4466 mn.m.)... Ubytování v soukromí., nocleh.,
 
6.den - pondělí 16.10.2017: snídaně. Poté odjezd z Xinaliqu a cesta přes Qubu a Qusar k úchvatným vrcholům Velkého Kavkazu. Mohutná hora SAHDAG (4243 mn.m.) je viditelná ze vzdálenosti mnoha kilometrů, ale nejpůsobivější pohled je od téměř historické vesnice Enig. O pár kilometrů dál leží prostá vesnice LAZA, jež má pravděpodobnější nejúžasnější polohu v celém Ázerbájdžánu. V podvečer přejezd do města SAKI, poklidně dřímajícího uprostřed zelených hor a patřícího k nejmalebnějším v celé zemi. Je poseto starými domy s taškovými střechami, nad nimiž se vyjímá zářivý chánův palác. Ubytování v hotelu, který byl vybudován z původního karavanseráje a nocleh.,
7.den - úterý 17.10.2017: snídaně, výlet ke křesťanským kostelíkům ve vesnicích KIS i QUM a pak v převážně gruzínském městečku QAX. Odpoledne prohlídka města ZAQATALA, které je ázerbájdžánským hlavním městem lískových ořechů a leží na soutoku dvou širokých horských řek, jež prudce stékají z Velkého Kavkazu. V rámci návštěvy si prohlédneme Staroměstské náměstí (Meydan), přilehlý park s třicetimetrovými platany, mešitu či ruský pravoslavný chrám... Večer návrat do Saki, kde nás čeká druhý nocleh.,
8.den - středa 18.10.2017: snídaně, dopoledne navštívíme vesnici kovotepců - LAHIC. Lahic je opět malebná, vysoko položená vesnice, ve které projdeme po její hlavní třídě s hrbolatou dlažbou ze světlých říčních kamenů lemující starší domy, mnohé s dřevěnými balkony. Po poledni návštěva Páteční mešity v SAMAXI. Později zastávka v QOBUSTANU (Gobustán), ochraňující pod záštitou UNESCO tisíce figurálních skalních rytin, starých až 12 tisíc let. Na vrcholku kopce DASGIL je zvláštní shluk bahenních sopek. Večer dojezd do Baku, ubytování v hotelu a nocleh.,
9.den - čtvrtek 19.10.2017: časně ráno transfer na letiště, odbavení a v 6.05 hodin odlet z Baku do Budapešti., předpokládaný přílet v 8.10 hodin. V případě vlakové dopravy do/z Budapešti je odjezd v 11.25 hodin z nádraží Keleti, příjezd do Prahy v 18.06 hodin a do České Lípy (přestup v Kolíně) v 19.35 hodin.
 
Ubytování: 6x v hotelu*** a ****, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou., 1x v horách v penzionu v soukromí (tak trochu jiná kategorie..., společné sociální zařízení)
 
Stravování: kromě poslední noci, snídaně
 
Startovné: 9900.-Kč zahrnuje letenky Budapešť-Baku-Budapešť s nízkonákladovou leteckou společností (specifické podmínky), dopravu mikrobusem v Ázerbájdžánu, 6x ubytování v hotelech ve 2-lůžkových pokojích, 1x v penzionu a 6x snídaně.
Nezahrnuje víza do Ázerbájdžanu (cca 1200.-Kč) a dopravu do Budapešti (cca 1500.-Kč, bude upřesněno později).
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity, příp. se zárukou výše akčního startovného (s ohledem na letenky) do 3.8.2017 nebo bez záruky výše startovného nejpozději do 20.9.2017, záloha ve výši 5000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
 
Vstupní víza do Ázerbájdžánu nejsou součástí startovného, ale zařídíme je! Cena víza cca 1200.-Kč. 
 
Odkazy:
 
Videodkazy:
 
Předpověď počasí: