S OVýTem ARMÉNIE A NÁHORNÍ KARABACH

Termín: 4.-16.6.2019

Země hor a klášterů
Arménie je nejstarší křesťanskou zemí na světě nacházející se v Zakavkazsku na pomezí Evropy a Asie. Jejími sousedy jsou Gruzie, Ázerbájdžán, Irán a Turecko.
Většina Arménie je hornatá, a proto je vhodná zejména k trekování. Díky její bohaté historii je doslova poseta starými, zejména křesťanskými, památkami a na své si tak přijdou i fanoušci historie. Mnoho památek se navíc nachází uprostřed krásné přírody a je tedy ideální spojit obě tyto možnosti.

Program akce:


1.den: odlet z Prahy nebo okolních letišť (doprava z České Lípy na okolní letiště je součástí startovného)., přelet do Arménie.,
2.den: přestup na některém evropském letišti., v ranních hodinách přílet do Jerevenu., po odbavení přesun do centra JEREVANU. Po cestě z letiště se zastavíme u trosek kláštera ZVARNOC (UNESCO) a u kostelíku HRIPSIME, duchovního centra Arménie. Kostelík je spojený s "příchodem křesťanství" do Arménie. V rámci prohlídky hlavního města Arménie se zastavíme v katedrále sv.Řehoře, u Modré mešity, projdeme po třídě Mesrop Mastots k Opeře, k Cafesjianovu centru umění či k Památníku písemnictví Matenadaran a později na Náměstí Republiky. V podvečer ubytování a nocleh.,
3.den: snídaně v hotelu, přejezd z Jerevanu k antickému chrámu GARNI (římský chrám, jediný v celém bývalém SSSR. Tisíce čedičových sloupů daly vzniknout jménu ÚDOLÍ PÍŠŤAL podél řeky Azat. Poté cesta malebným kaňonem ke klášteru GERHARD, zapsanému na Seznam dědictví UNESCO. Kolem poledne se zastavíme u kláštera CHOR VIRAB s tím nejlepším výhledem na horu ARARAT, jejíž vrchol leží cca 1 km za hranicí v Turecku. Ještě později navštívíme v tomto dni poslední z proslulých arménských monastýrů - NORAVANK. Po prohlídce kláštera zastávka v nejstarším vinařství na světě, v 6100 let starém ARENI. Nocleh v okolí.,
4.den: po snídani výjezd do průsmyku SELIM PASS (2410 mn.m., skvělé výhledy na okolní hory), kde se zastavíme v nejzachovalejším arménském karavansaraji, po návštěvě pokračujeme v naší cestě a zakrátko přejedeme do oblasti Náhorního Karabachu. První zastávkou zde, na území, které donedávna patřilo a podle téměř všech mezinárodních protokolů i dnes patří Ázerbájdžánu (mezi Arménií a Náhorním Karabachem dnes ovšem nejsou oficiální hranice), bude městečko ŠUŠI, kde stojí pevnost, a také katedrála Krista Spasitele. Projdeme se ulicemi tohoto mn.m.)okouzlujícího městečka. Odpoledne dojezd do STEPANAKERTU, šedesátitisícové metropole Náhorního Karabachu, kde jako první záležitost vyřídíme vstupní víza na území Náhorního Karabachu (jsou zahrnuta ve startovném). Poté si město prohlédneme, ale upřímně: mnoho k prohlížení toho tady nebude... Ubytování, nocleh.,
5.den: snídaně v hotelu a celodenní výlet v Náhorním Karabachu. V tento den se podíváme k troskám pevnosti MAYRABERD, která se honosí obrovskými středověkými hradbami a věžemi. Později prozkoumáme pozůstatky starověkého TIGRANAKERTU a nad městem kostel Vankasar... Odpoledne přejedeme ke klášteru AMARAS z 5.stol. a pak do vesnice KARMIR ŠUKA, kde vystoupáme do kopce k platanu, který je starý 2000 let a v jehož kmeni byste mohli pořádat večírek. Tak je jeho kmen velký. V podvečer návrat do Stepanakertu, nocleh ve stejném hotelu.,
6.den: snídaně a celodenní výlet na území Náhorního Karabachu. Cesta nás zavede k jedinečným klášterům v severozápadní části země - ke klášteru GANDZASAR (pravděpodobně nejvýznamnější stavbě v celém Karabachu) a ke klášteru DADIVANK (nádherný klášter zarůstající trávou...). Klášter má naprosto mimořádnou polohu a dost náročný přístup. Na závěr výletu se kromě řady panoramatických pohledů na jedinečné hory Karabachu zastavíme v od jiných vesnic zcela odlišné obci VANK. Celá vesnice je neobyčejně bizarní a u jednoho z místních hotelů se honosí obrovskou kamennou otevřenou lví tlamou zabudovanou do skály... Návrat do stejného hotelu a nocleh.,
7.den: po snídani se z Náhorního Karabachu vrátíme zpátky do Arménie a přes Goris dojedeme do Halidzoru, odkud vede 5,5 km dlouhá a údajně nejdelší lanovka na světě k monastýru TATEV. Po prohlídce kláštera se zastavíme u ĎÁBLOVA MOSTU (možnost koupele v řece), navštívíme magelitické pole KARAHUNDJ, které díky kruhovým útvarům připomíná anglickou Stonehenge a projedeme komplexem jeskyní KHNDZORESK do Sisianu, kde se ubytujeme., nocleh.,
8.den: snídaně v hotelu a poté přejezd přes SELIMŮV PRŮSMYK k SEVANSKÉMU JEZERU, v lokalitě NORATUS zastavíme u rozsáhlého pole chačkarů, což jsou kamenné stély umístěné v krajině, které vytvořili arménští řemeslníci. Na břehu jezera si prohlédneme klášter SEVANAVANK., Ubytování v Dilidžanu., nocleh.,
9.den: snídaně a celodenní výlet do Yenokavanu a odtud pěší výlet do oblasti vodopádů a jeskyní LASTIVER., v průběhu dne zastávka v typické arménské vesnici, kde můžete ochutnat tradiční "chorovadz" (arménské BBQ) a koupání., návrat do hotelu v Dilidžanu.,
10.den: po snídani odjedeme z Dilidžanu k jezeru PARZ LICH a k monastýrům GOSHAVANK a HAGHARTSIN (sem můžete dojít i pěšky). Odpoledne přijedete ke klášternímu komplexu MAKARAVANK pyšnícího se překrásnými reliéfy a výhledem do údolí řeky Aghcev. V podvečer cesta do Vanadzoru, kde bude zajištěn další hotel., nocleh.,
11.den: snídaně v hotelu, dopoledne nás čeká pohodlná pěší túra půvabným údolím a soutěskou řeky DEBED. Kromě hor tyčících se vysoko nad řekou vás zcela jistě okouzlí i les, který nás svou atmosférou přenese do Středozemě. Po pěším výletu přejezd přes hory, k, na Seznam světového dědictví UNESCO zapsanému klášteru HAGHPAT s chrámem sv.Kříže a jedním z nejslavnějších chačkarů v Arménii. V sousedním areálu SANAHIN (UNESCO) shlédneme několik mauzoleí, významnou akademii a knihovnu. Poté se zastavíme u katedrály v ODZUNU a večer se vrátíme do Vanadzoru, nocleh ve stejném hotelu.,
12.den: po snídani přejedeme do SPITAKU (Památník obětem zemětřesení) a poté k JEZERU KARI, odkud se můžete vydat na výstup na nejvyšší horu Arménie - ARAGAC (4090 mn.m., stoupání cca 1100 metrů). Snazší je výšlap v okolí pevnosti AMBERD. V podvečer dojezd do JEREVANU, ubytování, nocleh. Poslední večer v Arménii pak můžeme strávit u barevných fontán na Náměstí Republiky.,
13.den: časně ráno transfer na letiště, odbavení a odlet z Jerevanu do Prahy s přestupem na některém evropském letišti., v průběhu dne přílet do Prahy nebo na některé z okolních letišť (jízdné do České Lípy v tomto případě je součástí startovného).

Obtížnost: 1
(stupnice obtížnosti: 1 - lehká, vhodná i pro děti., 2 - středně těžká, malé převýšení, ale možná větší délka nebo opačně, 3 - náročná, zejména stoupáním, příp. délkou., 4 - těžká, především vícedenní akce s batohem na zádech, 5 - nejnáročnější, těžké přechody vysokých pohoří i s postupy pomocí lezeckých pomůcek)

Ubytování: 10x vždy v penzionu nebo hotelu střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou.,
Stravování: každý den hotelová snídaně

Startovné: 22540.-Kč zahrnuje letenky Praha-Jerevan-Praha, dopravu po Arménii a Náhorním Karabachu klimatizovaným mikrobusem, vízum do Náhorního Karabachu, 11x ubytování v hotelu nebo penzionu ve 2-lůžkových pokojích a 10x snídaně.

Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity, příp. nejpozději do 30.4.2019, záloha ve výši 8000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!

Vstupní víza do Arménie nejsou třeba, víza do Náhorního Karabachu jsou součástí startovného, a zařídím je pro každého účastníka na základě vyplnění dotazníku a dodání jedné fotografie pasového formátu!

Odkazy:
www.novinky.cz/cestovani/472739-armenie-je-blizka-exotika-bez-navalu.html
cestovani.idnes.cz/armenie-crb-/kolem-sveta.aspx?c=A130617_140140_kolem-sveta_hig

cestovani.idnes.cz/armenie-zapomenuta-kraska-za-hranici-evropy-fmk-/kolem-sveta.aspx?c=A160316_155238_kolem-sveta_hig

 

Videoodkazy:
www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/202323234400001-armenie-pod-klenbou-nebes/

www.ceskatelevize.cz/porady/10810720691-svet-z-ptaci-perspektivy/215382559270009-armenie-zeme-plna-prekvapeni/

Předpověď počasí:
www.weatheronline.cz/Armenie/Jerevan.htm