S OVýTem GRUZIE - OD KAVKAZU K MOŘI

                              

Na letní prázdniny přinášíme propozice na akci pod Kavkazem a u Černého moře, v Gruzii.

Termín: 12.-24.srpna 2023
NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:
SVANETIE, TBILISI, KAZBEG, ČERNÉ MOŘE - BATUMI
        
Program akce:
1.den: předpokládaný odlet z Wroclawi (doprava z Česka zajištěna, ale není součástí startovného)., přílet do Kutaisi., ubytování a nocleh.,
2.den: z Kutaisi se vydáme nejprve do oblasti Imereti, kde se nachází monastýr postavený na 30 metrů vysoké vápencové skále (KATSHKI COLUMM) a hned vedle bývalé hornické město ČIATURA, ve kterém kdysi městskou dopravu tvořilo 17 navazujících lanovek (dnes už jsou v provozu pouze dvě z nich). Později pojedeme po "gruzínské vojenské silnici" vstříc Kavkazu., zastávka u mohutné pevnosti ANANURI, pocházející z 16.-17.století a ležící v nádherné poloze). Přes PASANAURI dojedeme četnými serpentinami do lyžařského střediska GUDAURI (2100 mn.m.) a přes vyhlídku na Kavkaz v Křížovém sedle (2379 mn.m.) do horského střediska STEPANSMINDA, ležící pod horou Kazbeg. Ubytování, nocleh.,
3.den: po noclehu místní dopravou (taxi) vyjedeme ke kostelíku GERGETI v nadmořské výšce 2200 metrů (ze 14.stol., výhled) a odpoledne pojedeme naším mikrobusem k soutěsce Dariali k hranici s Ruskem (Severní Osetie)., krátká procházka ke zdejšímu hradu a ke dvěma vodopádům., návrat do Stepansmindy, nocleh.,
4.den: cesta nás dovede po vojenské silnici zase zpátky do podhůří Kavkazu. První zastávkou tohoto dne bude IKALTO, kde se nachází kostel ze 7.století a jedná se o starobylé centrum vzdělanosti. Nedaleko odtud se později zastavíme v městě TELAVI, ve kterém najdeme pevnost s bývalým královským palácem a ještě později zastávka v TSINANDALI (centrum vinařské oblasti, zámeček, muzeum). Poslední zastávkou tohoto dne bude SIGHNAGHI (historické městečko s charakteristickými gruzínskými domy, hradby, klášter Bodbe, hrob sv.Niny). Ubytování v obasti, nocleh.,

       
5.den: v průběhu dne navštívíme oblast DAVID GOREJE. Jedná se o komplex skalních klášterů s postupným vývojem od 6.století, nacházejících se v polopouštní krajině u ázerbájdžánských hranic. V podvečer dojezd do TBILISI, ubytování a večerní výlet lanovkou k pevnosti Narikala a k soše Matky Gruzie, odkud se naskytne také ten nejhezčí pohled na toto město., procházka večerními uličkami starého města a nocleh.,
6.den: dopolední prohlídka hlavního města Gruzie - TBILISI (krásná poloha v údolí řeky Kury, nejkrásnější město Zakavkazska, nová katedrála Nejsvětější Trojice /Sameba/, poklidné uličky města, elegantní bulvár Rustaveli, Náměstí Svobody - symbol rozpadu ruské říše v roce 1918 - se sochou sv.Jiří, katedrála Sioni...). Odpoledne výlet v okolí gruzínské metropole: nejprve pojedeme do DZVELI (uprostřed obce sirný vodopád a ve čtvrti sirné lázně), poté dojedeme do MTSCHETY (středověké hlavní město země, dnes nejvýznamnější náboženské centrum s katedrálou Svetishoveli a kostelem Samtavro a s možností výletu lanovkou na nedaleký kopec s kostelem).

          
7.den: z Tbilisi přejezd do UPLISTISIKHE. Zde se jedná o jednu z nejstarších obývaných lokalit v Gruzii a jeho historie sahá ještě do dob několika set let před Kristem. Další zastávkou bude město GORI, kde můžete navštívit rodný dům J.V.Stalina a jeho muzeum s drážním vagónem, kterým jezdil. Odpoledne zastávka u skalního kláštera s freskami ze 13.století ve VERDZII. Před příjezdem do Kutaisi zastávka u katedrály BAGRATI (UNESCO) nad městem. V podvečer procházka po městě KUTAISI - jedná se o druhé největší město země v bájné lokalitě, která byla cílem výpravy Argonautů za zlatým rounem. Město má dvě divadla, zrekonstruované náměstí, tržnici, vysokou školu atd. Ubytování, nocleh.,
8.den: zastávka v dříve lázeňském městě TSKALTUBO, kde můžete navštívit PROMÉTHEOVU JESKYNI, která skýtá dechberoucí scenérie z podzemní říše. V průběhu odpoledne přejedeme do oblasti SVANETIE, v podvečer dojezd do kavkazského střediska MESTIA, ubytování, nocleh.,
9.den: celodenní výlet jedinečnou kavkazskou scenérií do vesničky UŠGULI (cesta údolím s tradičními gruzínskými stavbami - obrannými věžemi a v poslední části také jedinečným kaňonem)., v Ušguli malé etnografické muzeum, možnost pěšího výletu, kostelík... Po návratu do Mestie volný program, možnost výjezdu autem taxi k zdejším jezerům, ke kříži apod. Výhledy na nejvyšší horu Gruzie - Šcharu (5197 m), a také na fotogenickou horu Ušba (4710 m)., nocleh.,


10.den: dopoledne přejezd z Kavkazu k Černému moři., zastávka na čajových plantážích a po poledni příjezd do BATUMI., průjezd městem, ubytování, volný program - koupání a pobyt na pláži u Černého moře., nocleh.,
11.den: celodenní pobyt v BATUMI - možnost pobytu na pláži u Černého moře nebo výlet do zdejší, vyhlášené, botanické zahrady., nocleh.,
12.den: ještě jeden den strávíme na březích Černého moře., volný program, nocleh.,
13.den: cesta na letiště v Kutaisi a v průběhu dne odlet., návrat do Wroclawi (zajištěna doprava do Česka, není ovšem součástí startovného)
      
Ubytování: vždy v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím (toaleta a sprcha) na pokoji
Stravování: hotelové snídaně (12x)

Startovné: 27150.-Kč zahrnuje: letenky do Gruzie a zpět, dopravu po Gruzii klimatizovaným mikrobusem nebo autem, 12x ubytování ve 2-lůžkových pokojích a 12x snídaně.
Startovné nezahrnuje vstupenky do národních parků a do kulturních a historických zařízení (cca 30.-€), jízdenky lanovkou (cca 15.-€), stravu (cca 250.-€), pojištění mikrobusu a příp. dopravu z Česka na okolní letiště.
Povinný příplatek: 1975.-Kč za službu Priority, umožňující přednostní nástup do letadla, druhé větší palubní zavazadlo a místenku pro cestu zpět

Možnost připojištění: nejpozději 14 dní před začátkem akce je možnost připojištění, které zahrnuje kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19. Pojistné plnění až 500000000.-Kč, příp. náhradní ubytování v případě karantény v zahraničí (Evropa do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí a náhradní dopravu vč. letenky na cestu zpět do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí., u akcí mimo Evropu je výše náhrady u obou záležitostí - ubytování a dopravy zpět 20000.-Kč s 20% spoluúčastí).
Pojištění stojí v rámci této akce 1261.-Kč (u osob nad 70 let dvojnásobek) a je třeba ho objednat a zaplatit nejpozději 14 dní před zahájením akce.

Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 31.5.2023., záloha ve výši 15000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná

Vstupní víza do Gruzie nejsou třeba.

                       

PAMATUJTE NA SKUTEČNOST, ŽE NAŠE AKCE NEJSOU KLASICKÝM ZÁJEZDEM CESTOVNÍ KANCELÁŘE, JEDEME JAKO SKUPINA PŘÁTEL A NEJEZDÍ S NÁMI ŽÁDNÝ ODBORNÝ PRŮVODCE ANI DELEGÁT, PŘIČEMŽ AVIZOVANÝ PROGRAM BUDE VŽDY DODRŽEN!

Odkazy:
www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/gruzie-levne-stopovani-turistika-prechody-hor-kavkaz-hiking.A220919_202547_kolem-sveta_pitt
www.svetcestovatele.cz/v-jednom-z-klasteru-v-gruzii-slapou-vino/
Videoodkazy:
www.ceskatelevize.cz/porady/13865799033-tajemna-gruzie/
 

Předpověď počasí:
www.weatheronline.cz/