S OVýTem NEPÁL A BHÚTÁN

MOŽNOST SAMOSTATNÝCH AKCÍ: S OVýTem NEPÁL (15.10.-28.10.2019) nebo S OVýTem BHÚTÁN (24.10.-5.11.2019)
 
Do Himálaje nejedeme zdolávat těžké trasy, s OVýTem si je jedeme užít. Denní trasy jsou zvládnutelné pro každého, maximální převýšení 700 metrů při výstupu do Namche Bazar (toto stoupání je naprosté maximum, jiné dny bude převýšení okolo 300 výškových metrů). Spát nebudeme výše než 3750 mn.m. Tato akce není určena jen pro sportovně zdatné jedince. Pohybovat se budeme po kvalitních stezkách, nečeká vás žádné lezení. Denní úseky jsou rozumné, délka chůze 1-6 hodin. Nocovat budeme v rodinných lodžiích, ve dvoulůžkových pokojích, stravovat se v místních jídelnách. Stan ani karimatka není potřeba, pouze kvalitní spací pytel. Trekové hole nejsou nutností, ale usnadní hlavně cestu dolů z kopce. 
 

Program akce:
1.den - 15.10.2019:.odlet z Prahy nebo z některého z okolních letišť (doprava v tomto případě na letiště zajištěna), přelet s přestupem na některém evropském nebo asijském letišti., noční přelet., 
2.den - 16.10.2019: přílet do Káthmándú, odbavení na letišti a transfer do hotelu., odpočinek, nocleh.,

3.den - 17.10.2019: snídaně, prohlídka KÁTHMÁNDÚ - Královský palác, náměstí Darbar s palácem žijící bohyně Kumárí a s nespočtem hinduistických stupňovitých chrámů.,

 4.den -18.10.2019: snídaně, v průběhu dne transfer na letiště a přelet do LUKLY, mekky horolezců, odkud se expedice lezců vydávají k nejvyšším vrcholům světa. Po mírně zvlněné stezce dojdeme mezi malebnými poli do vesničky PHAKDING (2650 mn.m.). Délka chůze 3 hodiny, 200 m klesání., nocleh v lodžii.,

5.den - 19.10.2019: snídaně, pěší chůze: mírné stoupání podél mléčně zbarvené řeky Dudh Kosi až k dlouhému drátěnému mostu zavěšenému nad údolím. Finální výstup do hlavního a největšího města šerpů NAMCHE BAZAR (3440 mn.m.). První výhledy na MT.EVEREST. Délka chůze 5-6 hodin, stoupání: 700 m., nocleh v lodžii.,
6.den - 20.10.2019:.po snídani návštěva vesnice KUMCHUNG, ve které najdeme mj. proslavenou Hillaryho školu, střediskovou nemocnici či buddhistickou gompu s yettiho skalpem. Výhledy na Ama Dablam, Mt.Everest, LHOTSE i Khumbilu. Krásný výhled na Namche Bazar s barevnými střechami vklíněných mezi terasovitá pole. Vyhlídky na bílé štíty Kusum Kangguru a Kangtegu. Délka chůze 5-7 hodin, stoupání: 400 m., nocleh v lodžii.,
7.den - 21.10.2019: snídaně, putování pěšky podél řeky Bhote Kosi přes osady Phurte a Thamo do původní vesničky THAME. Buddhistický klášter Thame gompa s krásnými výhledy na strmé vrcholy Teng Kangpoche (6500 m) a Kongde Ri (6187 m). Thame je známá svou vodní elektrárnou, která zásobuje elektřinou několik okolních vesnic. Délka chůze 6 hodin, stoupání: 300 m., nocleh v lodžii.,
8.den - 22.10.2019 po snídani ranní výstup do sedla (4300 m) pětitisícového vrcholu Sunder Peak. Ze sedla lze pozorovat vrcholy dosahující výšek přes 6000 metrů či severní stěnu hory Kongde. Nad vesnicí Thame navštívíme pastevecké útulny či vesnici THYANGMOCHE s buddhistickou stupou a klášter v THAME. Délka chůze 6-7 hodin, stoupání 500 m, klesání: 500 m. Nocleh ve stejné lodžii.,
9.den - 23.10.2019: snídaně, v průběhu dne sestup z Thame do Namche Bazar., délka chůze 5 hodin, klesání: 400 m., nocleh v lodžii.,
10.den - 24.10.2019 (u verze akce S OVýTem BhÚTÁN 1.den: odlet z Prahy a noční přelet do Káthmándú s přestupem na některém evropském nebo asijském letišti): snídaně, celodenní přechod z Namche Bazar do Lukly podél řeky Dudh Kosi., délka chůze 6 hodin, klesání: 700 m., nocleh v hotelu v Lukle.,
11.den - 25.10.2019 (u verze akce S OVýTem BHÚTÁN 2.den: přílet do Káthmándú, transfer do hotelu, odpočinek a nocleh):  snídaně, v ranních hodinách přelet z Lukly do Káthmándú., odpoledne volno a odpočinek v KÁTHMÁNDÚ., nocleh v hotelu.,
12.den (3.den) - 26.10.2019: snídaně, celodenní  okruh KÁTHMANDSKÝM ÚDOLÍM (mj.spalovací gháty na řece Bagmátí v Pašupatináthu, posvátný Šivův chrám, buddhistická stúpa Svajambhunáth obklopená houfy opic..., královské město Pátan s nesčetnými pagodami, hinduistickými chrámy i nejlepším palácovým muzeem v zemi...), nocleh v Káthmándú.,
13.den (4.den)- 27.10.2019: snídaně, přelet panoramatickým letem podél nejvyšších vrcholů Himálaje z  Káthmándú  do hlavního města Bhútánu -  TIMPHU, návštěva Tashicho Dzong, hradu, jenž je sídlem krále a vlády.  Večeře, ubytování a nocleh v Timphu.,
u verze zkrácené akce S OVýTem NEPÁL v průběhu dne transfer na letiště a odlet z Káthmándú do Prahy (přílet do Prahy s přestupem na některém evropském nebo asijském letišti další den)
14.den (5.den) - 28.10.2019: snídaně, po snídani prohlídka TIMPHU, výjezd ke gigantické soše Buddhy s jedinečnou vyhlídkou do údolí, návštěva buddhistického kláštera Changgankha, pevnosti Simtokha Dzong, Národní knihovny, která vlastní největší knihu světa či návštěva školy tradičních umění. Procházka po ulici Norzin lam k hlavní poště s Poštovním muzeem, v němž jsou vystaveny cenné bhútánské známky. Další čas bude věnován návštěvě malé zoologické zahrady, kde můžete spatřit posvátné národní zvíře, kterým je Takin himálajský nebo pro zájemce cca hodinový výšlap ke klášteru Wangditse Goemba (bez velkého převýšení, krásné výhledy). Odpoledne přejezd přes PRŮSMYK DOCHU-LA PASS (3200 mn.m.), za dobrého počasí s nádhernými výhledy na Himálaj do Wangdue Phrodrang, ubytování, večeře a nocleh., 
15.den (6.den) - 29.10.2019: snídaně, návštěva chrámu CHIMI LAKHANG, chrámu, který je od 15.stol. věnován Drukpu Kunley, známému jako "Božský šílenec" a návštěva PUNAKHA DZONG, který je nejzdobnějším hradem v celém království. Odpoledne přejezd do městečka GASA, kde navštívíte slavné horké prameny. Přenocování v Gase bude na statku u místní rodiny! Můžete ochutnat místní speciality, máslový čaj či jiné pochutiny. Nocleh., 
16.den (7.den) - 30.10.2019: snídaně, v dopoledních hodinách navštívíte hrad GASA DZONG, jehož historie sahá až do 17.století. Býval důležitou součástí obrany proti tibetským nájezdům. Ohromující výhled na zasněžené vrcholky, zejména Kang Bum (6550 m). Poté cesta zpět do PUNAKHY a pěší výšlap ke svatyni KHAMSUM YULEY LAKHANG (cca 1,5 hodiny, výstup s nádhernými výhledy do údolí). Večeře a nocleh.,
17.den (8.den) - pondělí 31.10.2019: snídaně, brzy ráno cesta přes PRŮSMYK DOCHU-LA PASS, odkud za jasného počasí můžeme shlédnout panoramatický pohled na vrcholy na severní hranici země, včetně nejvyššího vrcholu Bhútánu - Gangkhar Puensum (7540 m). Přes Timphu budete pokračovat do ÚDOLÍ HAA. Zhlédnete hrad - klášter DOBJI DZONG z 15.století, který byl vůbec první stavbou tohoto druhu v Bhútánu. Ubytování v místním statku a poté ještě návštěva vesnice chrámů IHAKHANGS. Večeře a nocleh., 
18.den (9.den) - 1.11.2019: snídaně, po snídani vám členové rodiny, u které budete ubytováni, předvedou tradiční khuru (hru šipky) nebo jinou tradiční bhútánskou hru - lukostřelbu. Ve vesnici navštívíte bílý a černý chrám zasvěcený místnímu božstvu. Přes nejvýše položený silniční PRŮSMYK CHELE-LA PASS (3800 mn.m.), ze kterého uvidíte při dobrém počasí horu Kančendžengu na západě či nejposvátnější vrchol Bhútánu - Jomolhari na severu a údolí Paro, cesta do PARO, po příjezdu večeře, ubytování a nocleh., 
19.den (10.den) - 2.11.2019: snídaně, prohlídka Národního muzea v PARU, poté návštěva hradu-kláštera Paro Dzong, kde se natáčel Bertolucciho film Malý Buddha. Nedotčený Kyichu Lhakhang je jedním ze dvou nejstarších chrámů postavených v Bhútánu. Vrcholem vaší cesty po Bhútánu bude  pěší výstup ke klášteru Taktsang Gomba, známému u nás pod názvem TYGŘÍ HNÍZDO. Výstup ke klášteru trvá podle zdatnosti a tempa 2-4 hodiny (strmý, ale technicky nenáročný výstup s převýšením 400 metrů do výšky 3120 mn.m.).  
20.den (11.den) - 3.11.2019: snídaně, v průběhu dne odlet z Paro do nepálského Káthmándú., přelet scénickým letem podél nejvyšších vrcholů Himálaje., nocleh v hotelu v Káthmándú.,
21.den (12.den) - 4.11.2019: snídaně, návštěva BHAKTAPURU, dřívějšího hlavního města Nepálu, města prosulého svými náměstími a vyřezávanými domy., odpoledne transfer na letiště a odlet.,
22.den (13.den) - 5.11.2019: přestup na některém evropském nebo asijském letišti a návrat do Prahy nebo na některé z okolních letišť (v tomto případě doprava do Česka zajištěna).

Obtížnost: 2 
(stupnice obtížnosti: 1 - lehká, vhodná i pro děti., 2 - středně těžká, malé převýšení, ale možná větší délka nebo opačně, 3 - náročná, zejména stoupáním, příp. délkou., 4 - těžká, především vícedenní akce s batohem na zádech, 5 - nejnáročnější, těžké přechody vysokých pohoří i s postupy pomocí lezeckých pomůcek)

Ubytování:  13x  v hotelu střední kategorie, a to ve 2- nebo 3-lůžkových pokojích vesměs s toaletou a koupelnou, 6x v lodžiích ve 2- a 3-lůžkových pokojích se společným sociálním zařízením
Stravování: 19x snídaně a v Bhútánu navíc 7x oběd a 7x večeře, ostatní strava není předem zajišťována 

 

 

Startovné: 98500.-Kč zahrnuje letenky Praha-Káthmándú-Praha, Káthmándú-Lukla-Káthmándú, Káthmándú-Paro-Káthmándú, veškerou dopravu v Nepálu i Bhútánu, 13x ubytování v hotelu ve 2- až 3-lůžkových pokojích, 6x ubytování v lodžiích ve 2- až 3-lůžkových pokojích,  19x snídaně a 7x obědy a 7x večeře v Bhútánu, vízum do Bhútánu a anglicky mluvícího průvodce v Bhútánu.

Startovné zkrácených akcí:
jen Nepál: 43000.-Kč zahrnuje letenky Praha-Káthmándú-Praha a Káthmánú-Lukla-Káthmándú, veškerou dopravu v Nepálu, 
jen Bhútán: 72000.-Kč zahrnuje letenky Praha-Káthmándú-Praha a Káthmándú-Paro-Káthmándú, veškerou dopravu, 10x nocleh v hotelu, 7x plnou penzi, vízum do Bhútánu, v Bhútánu anglicky mluvícího průvodce
Nezahrnuje víza do  Nepálu (cca 30.-USD)    
 
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 4

Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 31.5.2019, záloha ve výši 30000.-Kč (u zkrácených akcí 20000.-Kč)  je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá! POZOR! Veškeré zakoupené letenky jsou nevratné a neměnné!
 
Vstupní víza do Nepálu nejsou součástí startovného, ale zařídím je!