S OVýTem DO INDIE - sever i jih

  
Termín akce: 5.3.-25.3.2015
Program:
1.den: odlet v denních hodinách z Prahy (příp. z Vídně nebo Mnichova), přelet do Dillí (noční let).,
2.den: v časných ranních hodinách přílet do DILLÍ, transfer z letiště a celodenní prohlídka Starého a Nového Dillí., návštěva Náměstí Vidžaj čauk, Náměstí Čándní čauk, Červené pevnosti, Páteční mešity či Rádž Ghátu - místa zpopelnění Máhatmy Gándhího. Návštěva místních bazarů a později zastávky v archeologickém parku Mehraulí s věží Kulub minár, u moderní Baháistické modlitebny či v Šábdžahánábádu, který byl sedmým městem v Dillí, a který nechal vybudovat mughalský císař Šabdžahán. Nocleh v hotelu.,
3.den: přejezd z Dillí do JAIPURU a po příjezdu prohlídka hlavního města Rádžastánu. Procházka okolím Velkého náměstí (mj. Brána Tripólia, věž Íšvar lát, Městský palác a mnoho bazarů, možnost nákupu suvenýrů), později prohlídka Džantar mantar - jedné z hvězdáren, které nechal postavit Saváí Džaj Singh II. Nocleh v hotelu.,      
4.den:  cesta do AMBERU na předměstí Jaipuru. Zde prohlídka opevněného paláce, který byl až do roku 1727 citadelou Kečváhů. Po návštěvě pevnosti návrat do JAIPURU a dokončení prohlídky města, zastávka u Havá Mahal neboli Paláce větrů apod. Nocleh ve stejném hotelu.,
5.den: přejezd do ABHANERI, zastávka u stupňovité rádžasthánské studny. Odpoledne návštěva opuštěného města FATEHPUR SIKRÍ, které zůstalo zachováno do dnešní doby, prohlídka Domu turecké sultánky, Paňčmahalu či Akbarova sloupu v Diváne chásu. V podvečer přejezd do Agry, ubytování v hotelu a nocleh.,
6.den: celodenní prohlídka AGRY, prohlídka skvostu světové architektury, zřejmě nejkrásnějšího chrámu této planety - mauzolea Tádž Mahal, které nechal postavit z bělostného mramoru sultán Šándžahán pro svpji ženu. Odpoledne návštěva Pevnosti na západním břehu Jamuny s impozantními hradbami z červeného pískovce. Nocleh ve stejném hotelu.,      
7.den: dlouhý celodenní přejezd přes Kanpur do LAKHNAÚ, hlavního města bývalého nezávislého království Avadh. Zde zastávka u hrobky Churšída Zádiho a u obřadní síně Bará ibambára, jejíž součástí je také mešita Asáfí a schodovitá studna (bez záruky, v březnu bývá Bará ibambára pro veřejnost uzavřena). V podvečer zastávka v JAUNPURU - městě s Akbarovým mostem, Starou Šahí pevností či nejskvostnější mešitou Atala masdžid... Večer příjezd do Varanásí a ubytování v hotelu., nocleh.,
8.den: celodenní prohlídka VARANÁSÍ. Hned po ránu možnost projížďky po řece Ganze, u jejíž břehů za úsvitu tisíce poutníků vykonávají rituální očistu v posvátných vodách řeky. Později prohlídka města s návštěvou ghátů (mj. Manikarnika ghát, kde hoří ve dne v noci pohřební hranice). Těla zesnulých, zahalených do rubášů, spočívají na márách vedle hromad dřevěných polen. Odpoledne prohlídka pevnosti Rámnagar, a také centra jednoho z nejstarších měst světa. Nocleh ve stejném hotelu.,
9.den: dopoledne přejezd do státu Bihár, odpoledne pak příjezd do PATNY a prohlídka Golgharu, který je hlavní dominantou hlavního města Biháru. Jedná se o neobvyklou kupoli připomínající obří včelí úl, vybudovaný jako sýpka v 18.století. Nocleh v hotelu.,
10.den: cesta pod vrcholy HIMÁLAJE k hranicím Nepálu a Bhútánu, do země Západního Bengálska. Odpoledne dojezd do SHILIGURI, města choulícího se v podhůří Východního Himálaje. Po příjezdu pobyt ve městě - návštěva bazaru v Tenzing Norgay Road, kde můžete zakoupit mj. tibetské vlněné zboží..., ubytování a nocleh.,
11.den:  putování DÁRDŽILINGSKOU HIMÁLAJSKOU ŽELEZNICÍ, což je úzkorozchodný "vláček", který funí a supí do Dárdžilingu, ležícího 2134 mn.m. Železnice je zařazena i na seznam světového dědictví UNESCO. Úchvatné výhledy na pohoří HIMÁLAJE s třetí nejvyšší horou světa - Kančendžengou (8598 mn.m.). Odpoledne pobyt v DÁRDŽILINGU a zastávka u KLÁŠTERA BHUTA BUSTY (vstup bez záruky - jen na požádání a povolení)., nocleh v hotelu., 
 12.den-13.den: dva dny budou vyhrazeny pro pobyt pod vrcholky nejvyšších hor světa a podle momentálního počasí zvolíme program: za úsvitu možnost fakultativního výletu jeepem na TIGER HILL (strhující podívaná na mocný Mount Everest a další vrcholy Himálaje jako třeba Makalu apod.)., prohlídka DÁRDŽILINGU, možnost výletu lanovkou spojující North Point se Single bazárem v Little Rangeet Valley, kdy se při hodinovém přesunu se můžete kochat pohledy na hory a čajovníkové zahrady! Další možností dvoudenního pobytu v Dárdžilingu bude návštěva horolezeckého muzea vystavujícího fascinující vrstevnicový model himálajských štítů a Everest muzea, mapující různé pokusy o pokoření Mt.Everestu a dalších himálajských vrcholů., v rámci dvoudenního pobytu i cca 4-hodinový výšlap v podhůří hor a možnost návštěvy Himálajské zoologické zahrady (mj. zde chovají pandy červené či tygry ussurijské) či Lloydovy botanické zahrady se stovkami druhů orchidejí., noclehy ve stejném hotelu., 
 
14.den: celodenní přejezd (cca 14 hodin) z Dárdžilingu do Varanásí, po příjezdu v pozdních večerních hodinách ubytování na okraji města a nocleh.,
15. a 16.den: přesun (1500 km) do Bombaje s noclehem cca uprostřed cesty., po příjezdu do Bombaje (Mumbaí) 16.den ve večerních hodinách ubytování v hotelu a nocleh., pro zájemce fakultativní akce: přejezd z Varabásí do Bombaje lehátkovým vlakem (doba jízdy cca 25 hodin, podrobnosti k cestě budou zveřejněny později).,
17.den:prohlídka BOMBAJE - nejdynamičtějšího, nejkosmopolitnějšího a nejlidnatějšího města Indie. V průběhu dne prohlídka centra města (Viktorinino nádraží, Kálá ghóra s Hodinovou věží, budova Nejvyššího soudu, Muzeum prince z Walesu, zastávky u radnice a u katedrály sv.Tomáše)., odpoledne výlet na pobřeží (pláž Chowpatty, projížďka po Marine Drive a návštěva visutých zahrad na Malabárském vrchu., nocleh ve stejném hotelu.,
18.den: v popoledních hodinách přelet z Bombaje do letoviska GOA, po příletu transfer do hotelu a odpočinek s možností pobytu na pláži u Indického oceánu.,
19.den: GOA - celodenní odpočinek v letovisku s možností pobytu na pláži u Indického oceánu., nocleh.,
20.den:  GOA - celodenní pobyt v letovisku., v podvečer transfer na letiště a přelet z Goy do Prahy.,
21.den:  přílet do Prahy ve večerních hodinách.
 
 STARTOVNÉ: 49500.-Kč obsahuje letenky Praha-Dillí/Bombay-Goa a Goa-Praha, 18x nocleh v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích, 18x snídani, přesun po Indii klimatizovaným mikrobusem, jízdenku na vlak po Dárdžilingské himálajské železnici...
Nezahrnuje fakultativní služby a vízum do Indie.
Sleva pro stávající členy KČT OVýT - 600.-Kč.
 
VÍZOVÉ PODMÍNKY: Pro cestu je nutné vstupní vízum do Indie, které stojí 850.-Kč a je pro jeho vyřízení nutný cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců po návratu, kopie cestovního pasu, 1x fotografie rozměru 5x5 cm, letenka a v angličtině vyplněná žádost. 
Vyřízení víza do Indie zajistíme.
 
Náročnost akce: pěší výlety jsou nenáročné, nejsou nezbytně nutné - kdo nebude chtít pěší výlet absolvovat může mít individuální program.
 
Přihlášky: vzhledem k cenám letenek žádám případné zájemce o přihlášku do 5.listopadu 2014.
 
Odkazy na internetu: 
 
Předpověď počasí: