S OVýTem FÁNSKÉ HORY A PAMÍR (Tádžikistán)

Pamír je třetím nejvyšším světovým pohořím a díky své centrální poloze vůči ostatním asijským velehorám je právem nazýván střechou světa. Jeho popularitu zastiňuje jižněji položený Himálaj, právě proto ale láká zejména cestovatele, kteří chtějí objevit něco nového. Jeho rozlehlé prostory zprístupňuje unikátní horská silnice, tzv. Pamírský trakt, který propojuje odlehlý východ Tádžikistánu s jižním Kyrgyzstánem a otevírá širokou náruč velehor nejen horolezcům, ale i běžným cestovatelům, kteří jsou schopni snášet trochu nepohodlí. 
Mimořádně malebné Fánské hory jsou součástí mnohasetkilometrového pásma Pamíroalaje, kde se podíváme mj. do malebné kotliny Kulikalonských jezer či k jezeru Iskanderkul. 
Během dalších dnů nás cesta provede srdcem Pamíru - krásně zbarvenými kaňony mohutných řek, vyprahlými náhorními planinami, zastavíme se na prohlídky historických pamětihodností na jedné z větví Hedvábné stezky, projedeme pověstným Vachánským údolím podél hraniční řeky Pjanž, zastavíme se na afghánském trhu a na majestátních vyhlídkách na sedmitisícovky afghánského Hindúkuše., kolem rozlehlých jezer i přes vysokohorská sedla včetně nejvyššího Ak-bajtal (Bílý kůň, 4655 mn.m.) - až do Kyrgyzstánu, kde se ocitneme tváří v tvář sedmitisícovému Piku Lenina. Poté se přehoupneme přes východní pásma Pamíroalaje zpátky do Tádžikistánu a dojedeme do našeho cíle, do Dušanbe... 
 
Termín: 14.-27.srpna 2020 
Program akce: 
1.den - pátek 14.srpna 2020: předpokládaný odlet z Prahy nebo z některého z okolních letišť (doprava z Prahy zajištěna) v poledních hodinách (bez záruky), přestup na evropském letišti a noční přelet do Tádžikistánu., 
2.den - sobota 15.srpna 2020: v časných ranních hodinách přílet do Dušanbe., po odbavení transfer do hlavního města a celodenní prohlídka DUŠANBE., jedná se o jedno z nejmladších měst, ve kterém si můžete prohlédnout mj. Národní muzeum památek minulosti Tádžikistánu, jehož zastaralý a špatně osvětlený ponurý interiér představuje vynikající artefakty z tádžikistánské islámské a předislámské historie, stejně jako z historie buddhistické či hinduistické. Muzeum ukazuje, že Tádžikistán byl důležitou křižovatkou ve střední Asii. Vrcholem je 14 metrů dlouhý ležící Buddha v Nirváně, 1400 let stará socha vytvořená stejnou Kušánskou civilizací, která v Afghánistánu vytvořila bamijské Buddhy. Zastavíme se také u nejviditelnější sochy v Dušanbe, u sochy Ismáíla Sámáního, zakladatele dynastie Samanidů. Tlukoucím srdcem obchodu je Zelený bazar a budeme-li chtít, můžeme odpoledne navštívit zdejší botanickou zahradu nebo největší čajovnu na světě (Somoni). Západ slunce pak budeme pozorovat z Parku Vítězství (památník obětem druhé světové války). V podvečer ubytování v hotelu, odpočinek a nocleh.,
3.den - neděle 16.srpna 2020: přejezd do oblasti Fánských hor. Cesta nás zavede do ISKANDERKULU, a to mj. okolo stejnojmenného jezera. Cesta k jezeru vede tunelem Istiklol (2630 m) podél rokle Varzob s úžasným panoramatickým výhledem. Rozloha jezera je 30000 ha a je považováno za největší jezero ve Fánských horách. Podle legendy bylo jezero Iskanderkul pojmenováno po Alexandru Velikém, známém jako Iskander na východě. Podíváme se pěšky i do okolí jezera, mj. k 38 m vysokému vodopádu, kterému se přezdívá "Fan Niagara"., nocleh.,
4.den - pondělí 17.srpna 2020: dopoledne přejezd přes horské vesnice Urmetan a Šiškat na turistickou základnu Artuč, odkud se opět pěšky vydáme na turistický výšlap ve Fánských horách, a to do mimořádně malebné kotliny KULIKALONSKÝCH JEZER (cca 13,2 km, stoupání a klesání cca 800 m)., nocleh.,
5.den - úterý 18.srpna 2020: celodenní přejezd přes Dušanbe do starobylého města VOSE, kde navštívíme pevnost HULBUK. Poté dojezd do KULOBU, kde můžete navštívit mauzoleum Mir Saiyida Ali Hamadoniho. Nocleh zde.,
6.den - středa 19.srpna 2020: tento den se přejedeme z Kulobu do KALAIKHUMU, které se nachází v podhůří Pamíru na řece Pjanž, hlavním přítoku řeky Amu Darya. Po příjezdu do města procházka centrem tohoto životem kypícího správního střediska. Ubytování v Kalaikumu., nocleh., 
7.den - čtvrtek 20.srpna 2020: cesta povede monumentálním kaňonem hraniční řeky Pjanž, valící své kalné vody soutěskami pod námi. Výhledy přes řeku na izolované vesničky sousedních afghánských domorodců. Pojedeme po legendárním Pamírském traktu, postaveném sovětskými inženýry ve 30.letech minulého století. Zastávka v RÜSHANU na soutoku řek Bartang a Pjanž. V podvečer dojezd do CHOROGU, hraničního města s botanickou zahradou a bizarní příměsí ruského a perského vlivu., zde ubytování a nocleh.,
8.den - pátek 21.srpna 2020: z Chorogu se nejprve vydáme na koupel do CHASHMA, do horkých minerálních pramenů GARM.   Poté projedeme přes Iskhashim, kam se později vrátíme na ubytování. Předtím si ovšem prohlédneme jednu ze starých pevností v Nemadgutu, a to pevnost KAH-KAHA pocházející ze 3.stol. př.n.l. a nacházející se na skále 500 metrů nade dnem údolí. Návrat do místa ubytování v ISKHASIMU,  města rozděleného hraniční řekou na tádžickou a afghánskou část., budeme také na dříve nejjižnější hranici bývalého ruského a později sovětského impéria. Odtud se naskýtají výhledy na sedmitisícový afghánský HINDÚKUŠ., nocleh.,
9.den - sobota 22.srpna 2020: hned po ránu se v případě zájmu můžete vydat do afghánské části města (bez potřeby mít afghánské vízum) a zde navštívit místní sobotní trh. Po návratu z Afghánistánu přejedeme VACHANSKÝM ÚDOLÍM podél řeky Pjanž do oblasti BIBI FATIMA ZAHRA k dalším horkým pramenům, pojmenovaných po Mohamedově dceři a k ruinám pevnosti JAMCHUN. Další cesta povede k muzeu Mubaraka-i-Vakhaního, místního filozofa, vynálezce a súfijského mudrce, který zde žil v 19.století. Zpátky přes Iskhasim nás cesta později dovede zpět do Chorogu., po příjezdu v podvečerních hodinách ubytování a nocleh.,
10.den - neděle 23.srpna 2020: během celodenního přejezdu do Murgabu mj. zastávka v PRŮSMYKU CHARGUŠ (4344 mn.m.). Po příjezdu ubytování v MURGABU, významném správním středisku oblasti Horský Badachšán., po cestě zastávka ve vesnici ALIČUR, zde návštěva čínského hřbitova Baškumbos., nocleh.,  
11.den - pondělí 24.srpna 2020: přes nejvyšší sedlo na Pamírském traktu - sedlo AK-BAJTAL (4655 mn.m.) přijedeme k nejvýše položenému meteorickému jezeru na světě - KARAKULU (3944 mn.m.).  Procházka v okolí jezera, kde spatříte zbytky chátrající železné opony mezi bývalým SSSR a Čínou. Přes hraniční sedlo KYZYL-ART (4280 mn.m.) v hlavním pamírském hřebenu nás cesta dovede do Kyrgyzstánu. Tento hraniční přechod je také jedním z nejvýše položených hraničních přechodů světa. Před námi se otevře výhled na panorama Pamíru s dominantním Pikem Lenina (7134 mn.m.). Po celý den úchvatné výhledy na hory a ledovce. Až večer dojedeme přes významnou křižovatku na cestě do Číny, která se nachází ve městě SARY-TAŠ (pouhých 70 km je odtud Čína). Po příjezdu ubytování a nocleh.,
12.den - úterý 25.srpna 2020: celodenní výlet pod horami Pamíru k jezeru TULPAR KUL a odtud možnost pěšího výletu třeba až do basecampu pod Pikem Lenina (7134 m) - výhledy na panorama Pamíru... V podvečer návrat do Tádžikistánu a ubytování v městě Vakhsh.,
13.den - středa 26.srpna 2020: cca 5-hodinový přejezd do DUŠANBE, po příjezdu volný program s možností nákupu suvenýrů, odpočinek, ubytování a nocleh.,
14.den - čtvrtek 27.srpna 2020: časně ráno transfer na letiště, odbavení a odlet do Evropy.,  přestup na některém evropském letišti a návrat do Prahy nebo na některé z okolních letišť (doprava do Prahy zajištěna).
Ubytování: 12x ubytování ve 2-lůžkových nebo i vícelůžkových pokojích v různých dostupných ubytovacích zařízeních (hotely, hostely, chaty, homestay - ubytování v soukromí, tedy u místních obyvatel doma, převážně v domcích z nepálené hlíny na kobercích a matracích na zemi, se suchým WC za domem a s mytím v umývadle vodou z pumpy...), 
Stravování:  12x snídaně v ubytovacích zařízeních
 
Startovné: 43100.-Kč zahrnuje: letenky do Tádžikistánu, dopravu po Tádžikistánu nasmlouvanou dopravou, 12x ubytování ve 2-lůžkových nebo i vícelůžkových pokojích v různých dostupných ubytovacích zařízeních, 12x snídaně a vízum do Tádžikistánu.   
Startovné nezahrnuje vstupenky do národních parků a do kulturních a historických zařízení, permit do oblasti Pamíru (cca 20.-USD) a stravu s výjimkou snídaní.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 30.6.2020., záloha ve výši 15000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná
 
Odkazy: