S OVýTem TOULKY STŘEDNÍ ASIÍ I. /Uzbekistán-Kyrgyzstán/

Příště (budeme-li na živu): 2021 - Toulky Střední Asií II. /Kazachstán/, 2022 - Toulky Střední Asií III. /Turkmenistán/

             aneb S OVýTem Za romantikou Hedvábné stezky 

Termín: 2020 - bude upřesněn později

 
Uzbekistán, který byl více než dvě tisíciletí kolébkou středoasijské kultury, se pyšní úžasným souborem architektury a starověkých měst, hluboce prodchnutých krvavými, fascinujícími dějinami Hedvábné stezky. Pokud jde o památky, je Uzbekistán ze všech středoasijských zemí nepřitažlivější a nejpůsobivější. Samarkand, Buchara a Chiva nepřestávají okouzlovat návštěvníky svými velkolepými mešitami, medresami a mauzolei, zatímco méně obvyklé zajímavosti, jako je rychle se ztrácející Aralské jezero, rozrůstající se hlavní město Taškent a možnosti ekoturistiky v pohoří Nurota či cesty pouští Kyzylkum a Karakum, zajišťují, že si tu na své přijde skutečně každý.
Život v Kyrgyzstánu je určen hornatým povrchem země: nádherně panenská horská krajina, drsná skalnatá pohoří a zvlněné letní pastviny obývají polokočovné pastevecké kultury. Kyrgyzstán se rychle stává vstupní bránou do Střední Asie a současně její přírodní perlou!
Střední Asie si uchovává romantiku Hedvábné stezky, jakou jinde nenajdete!


Program akce:

1.den: odlet z Prahy nebo z okolních letišť (dopravu do místa odletu zajišťujeme)., přestup na některém evropském letišti., noční přelet do Taškentu.,

2.den: v ranních hodinách přílet do Taškentu., po odbavení prohlídka hlavního města Uzbekistánu - TAŠKENTU. V rámci prohlídky města navštívíme mj. Páteční mešitu, medresu Moji Muborak na náměstí Hasti Imom v muslimské čtvrti Khast Imom, ve které je uložen údajně nejstarší osmanský korán na světě, zastavíme se v tržnici Čorsu ve staré části města, prohlédneme si pravoslavnou Katedrálu svatého Nanebevzestoupení, bránu na náměstí Mustaqillik maydoni s budovou Senátu či s palácem velkoknížete...   Zastavíme se u budovy Státní opery a baletu a večer navštívíme i Televizní věž, odkud je ten nejlepší výhled na město. Ubytování v hotelu a nocleh.,

3.den: cesta z Taškentu přes kamennou vesnici SENTYAB k pouštnímu JEZERU AJDARKUL .Projdeme se pěšky v posledním výběžku pohoří Pamíro-Alaj v rozmáhající se oblasti ekoturistického hnutí. Ubytování a nocleh.,
4.den:  prohlídka města NUROTA - pevnosti Alexandra Velikého mešity z 16.stol., mauzolea z 9.stol. a posvátného pramene Čašma… Odpoledne přejezd do Buchary, po příjezdu ubytování a nocleh.,
 5.den: prohlídka BUCHARY, nejposvátnějšího města Střední Asie. Procházka křivolakými uličkami města, návštěva mešity Magoki attori, muzea koberců, jedinečné stavby mauzolea Ismáíla Sámáního či kupolovitého mauzolea Časmai ajjúb neboli mauzolea Jóbova pramene. Prohlédnete si také mešitu Kolon s minaretem Kolon, medresu Mir Arab či na pohled působivou citadelu Ark, která je současně nejstarší stavbou ve městě. Odpoledne zastávky na krytých tržnicích, kde se prodává mj. hedvábí. Večer možnost návštěvy historických lázní ("hammam") Bozori Kord. Nocleh., 
6.den: odjezd z Buchary a celodenní přejezd napříč pouští KYZYLKUM. V oblasti Ellikkaly je kolem dvaceti pevností, z nichž si prohlédneme alespoň dvě: AJAZ-KALA a naprosto jedinečnou, nejstarší KOJ-KRYLGAN-KALA s kruhovým půdorysem. Pokud zbyde čas, navštívíme ještě pevnost TOPRAK-KALA, která sloužila jako hlavní chrámový komplex chórezmských králů. Večer dojezd do Chivy, ubytování a nocleh., 
7.den: celodenní prohlídka města CHIVA, vyvolávající představy karavan otroků, barbarské krutosti, strašného putování přes pouště a stepi plné divokých domorodých kmenů. Nejkrásnější bývá za ranního rozbřesku, při západu slunce a v noci, kdy siluety sloupů a medres působí v měsíčním svitu skutečně magicky. V rámci prohlídky navštívíme mj. brány a hradby Ičan Kaly, starou pevnost Kunya Ark, Letní mešitu, Páteční mešitu, Minaret Kalta Minor s bohatě vykládanou mozaikou, palác Taš-Chauli s harémem či tradiční karavansaraj Chána Allakuliho s bazarem...  nocleh.,  
8.den: pouští Kyzylkum se budeme vracet zpět do BUCHARY, po příjezdu v odpoledních hodinách volno, odpočinek, ubytování a nocleh., 
9.den:  dopoledne cesta do odlehlého pohraničního města TERMIZ, které leží přímo na hranicích s Afghánistánem a jedná se o příjemné pestrobarevné město s takřka evropskou atmosférou. Odpoledne možnost návštěvy jedinečného Archeologického muzea. Již cestou do Termizu projedeme okolo rozmanitých sutin na bavlníkových polích, kde v minulosti Termiz stával. Jde o ruiny buddhistických staveb, které v roce 1220 spolu se zbytkem Starého Termizu srovnal se zemí Čingischán. Velká sbírka buddhistických artefaktů je právě ukryta v termizském Archeologickém muzeu. Ubytování, nocleh., 
10.den: přejezd do uzbeckého městečka ŠAHRISABZ, prohlídka paláce Oksaroj, který byl Timurovým (vojevůdce a vládce) letním palácem, mešity Kok gumbaz či komplexu Chazrati Imáma a dvou mauzoleí. V podvečer přejezd do Samarkandu., po příjezdu ubytování v hotelu a nocleh., 
11.den: prohlídka SAMARKANDU,  skutečné perly Uzbekistánu. V rámci celého dne navštívíme mj. Staré město Registán (s komplexem impozantních medres, zdobených majolikou a azurovými mozaikami, náměstí je pravděpodobně i nejúchvatnější památkou ve Střední Asii. Ve středověku byl obchodním centrem Samarkandu a plocha náměstí zřejmě sloužila jako tržiště.). Tři velkolepé stavby obklopující náměstí patří k nejstarším dochovaným medresám na světě. Jedná se o Ulugbekovu metresu, Medresu Šerdor a o metresu Tillakori. Prohlédneme si také gigantickou Mešitu Bibi Chánum, velkolepého mauzolea Gur-Emir i ruiny původního města Afrasiab s muzeem nejstaršího osídlení nebo Ulugbekovu observatoř z 15.století. Nocleh ve stejném hotelu., 
12.den: hned časně ráno výlet do URGUTU na urgutský bozor, což je jeden z nejlepších trhů v zemi. Poté návrat do SAMARKANDU a dokončení prohlídky města - prohlídka mauzolea Šáhí Zinda ("Hrobka živého krále") s překrásnou výzdobou či hrobky starozákonního proroka Daniela... Odpoledne přejezd do Taškentu, po příjezdu ubytování, volno, možnost posledních nákupů, ubytování a nocleh.,
13.den: v průběhu dne přelet z Taškentu do Biškeku v Kyrgyzstánu., nebo v případě volby zkráceného programu přelet z Taškentu do Prahy nebo na letiště v okolních zemích., účastníci celé akce pokračují návštěvou hlavního města Kyrgyzstánu - BIŠKEKU. Zde se jedná o nepříliš hezké, spíš sovětské město s betonovými stavbami. Projížďka městem s prohlídkou Národního muzea, budovy Opery a baletu, Univerzity atd. V podvečer ubytování a nocleh.,
 
14.den: snídaně, přesun z Biškeku, zastávka v TOKMOKU u jedné z nejzajímavějších historických památek Kyrgyzstánu - věže a středověkého komplexu BURANA.  Po návštěvě Tokmoku pokračování v cestě do hor, a to podél největšího horského jezera ISSYK-KUL se zastávkou v ČOLPON-ATA (petroglyfy, skalní rytiny z přelomu letopočtu).  Večer ubytování v městečku Karakol  pod horami Ťan-Šan a Altau., nocleh.,
15.den: snídaně, KARAKOL - ranní návštěva nedělního trhu s dobytkem - neopakovatelný zážitek, pravá středoasijská atmosféra, koně, kozy, ovce, krávy a místní Kyrgyzové se svými kalpaky na hlavách (bez záruky v případě posunu termínu +-1 den). Později prohlídka dřevěného pravoslavného kostela, možnost návštěvy místního muzea a mešity postavené v čínském stylu. Odpoledne dobrodružný výlet auty do PRŮSMYKU ČON-AŠUU (3822 mn.m.), v podvečer návrat do Karakolu.,
16.den: snídaně, možnost fakultativního výletu nákladním autem (jízdné cca 400.-Kč)do lázeňského místa s termálními prameny ALTYN-ARASHAN  (možnost koupání), ochutnávka místních specialit jako jsou kumys, plov, brizol, langman, kurdak či bliny a šašlik... V průběhu dne je v Altyn-Arashan i možnost pěší turistiky, a to v jedinečném ÚDOLÍ KEL´DEKE s výhledy na zasněžený vrchol Palatka (4260 mn.m.).
17.den: snídaně, dopoledne zastávka u skalních útvarů Zlomené srdce a Sedm býků v oblasti JETI OGUZ. Později turistika (krátká túra) v KAŇONU SKAZKA (jedinečné a čarokrásné odstíny červených skal v pohádkovém kaňonu) a možnost koupání na plážích u jezera ISSYK-KUL., v podvečer dojezd do v městečka Kočkor., zde ubytování a nocleh.,
 mn.m.)
18.den: po snídani vyjedeme k druhému největšímu horskému jezeru Kyrgyzstánu, k jezeru SONG-KOL ležícímu v nadmořské výšce 3016 m a obklopeného horskou stepí a magickým věncem hor. Na řadě míst, ale nejvíce právě tady, nahlédneme také do života místních pastevců. Zde si na odpoledne najmeme i místní koně a na koních absolvujeme  krátký výlet k břehům jezera. Večeře a nocleh ve zdejších tradičních jurtách (vícelůžkové!).,
19.den: snídaně, po snídani volný program u jezera SONG-KOL s možností koupání a po poledni odjezd a cesta do Biškeku., v podvečer ubytování a nocleh.,
20.den: snídaně, v průběhu dne transfer na letiště a odlet do Prahy nebo na některé z okolních letišť, a to s přestupem na některém evropském letišti.
 
Ubytování: 17x vždy v hotelu střední kategorie (** nebo ***), a to ve 2- nebo 3-lůžkových pokojích vesměs s toaletou a koupelnou a 1x ve vícelůžkových jurtách se společným sociálním zařízením
Stravování: v Kyrgyzstánu 7x snídaně a 1x večeře, ostatní strava není předem zajišťována, příležitostí, kde se najíst, bude dostatek
 
Startovné: 51300.-Kč zahrnuje letenky Praha-Taškent, Taškent-Biškek a Biškek-Praha,  veškerou dopravu po Uzbekistánu a Kyrgyzstánu, a to klimatizovaným mikrobusem nebo dvěma auty SUV, 17x ubytování v hotelu ve 2- až 3-lůžkových pokojích, 1x ubytování ve vícelůžkových jurtách, 7x snídaně a 1x večeře.
Nezahrnuje víza do Uzbekistánu (cca 2800.-Kč) a fakultativní výlet do lázní Archan
Startovné zkrácené akce (jen Uzbekistán): 34300.-Kč zahrnuje letenky Praha-Taškent-Praha, dopravu po Uzbekistánu a 11x nocleh v hotelu ve 2-lůžkových pokojích.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 31.5.2020, záloha ve výši 10000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá! POZOR! Veškeré zakoupené letenky jsou nevratné a neměnné!
 
Vstupní víza do Uzbekistánu nejsou součástí startovného, ale zařídím je!
 
Odkazy:
 
Videoodkazy:
 
Předpověď počasí: