S OVýTem PŘES ŘEKU KWAI NA PHUKET (THAJSKO)

Na téměř konec letošního roku přicházím ještě s nabídkou na 17-ti denní výlet do Thajska, a to od Bangkoku k mostu přes řeku Kwai a pak přes některé národní parky podél moře do letoviska Phuket a na ostrovy Phi Phi… či na 3 dny i do Singapuru!
Propozice akce S OVýTem PŘES ŘEKU KWAI NA PHUKET (Thajsko)
Termín: 24.11.-10.12.2023
      
           
S více než šesti miliony návštěvníků, kteří přilétají do země každý rok, se Thajsko řadí na první místo prázdninových destinací v Asii. Prolínání tradičního a moderního života je nejmarkantnější v Bangkoku, první zastávce téměř každého itineráře.
Fascinující údolí řeky Kwai nás seznámí i s nechvalně proslulým mostem přes tuhle řeku a pak moře... Letovisko Phuket, úžasná zátoka Phangnga a ostrůvky s nedotčenou přírodou Phi Phi… To vše při jediné cestě Thajskem...
 
                                          
 
Program akce:
1.den: odlet z Vídně v pozdních večerních hodinách (doprava z Prahy zajištěna, ale není součástí startovného)., noční přelet.,
2.den: v odpoledních hodinách přílet do Bangkoku, odbavení, transfer do hotelu a nocleh.,
3.den: snídaně, celodenní prohlídka BANGKOKU, při které se projedeme na lodích po řece Chao Phraya ("řeka králů"), navštívíme mj. starou čtvrť Ratanakosini, skvostnou dominantu hlavního města Thajska - Wat Arun či královský palác a palác Wat Phra Kaeo, kterému dominuje smaragdový Buddha a je nejposvátnějším svatostánkem buddhistů v Thajsku…., na závěr dne procházka Čínskou čtvrtí s nepřetržitě otevřeným tržištěm., nocleh ve stejném hotelu.,
4.den: snídaně, cesta na sever a prohlídka KANCHANABURI, možnost návštěvy muzea války JEATH, připomínající historii železnice smrti a kruté podmínky, kterým byli vystaveni váleční zajatci pracující na stavbě dráhy. Podíváme se i na Válečný hřbitov Don Rak a odpoledne zavítáme k neslavně proslulému MOSTU PŘES ŘEKU KWAI... Zde můžete navštívit i Muzeum II.světové války. Později přejedeme do NÁRODNÍHO PARKU ERAWAN, kde se nachází sedmistupňový vodopád. Pěší cesta k vodopádu je asi 2 km dlouhá, částečně vede po žebřících i vratkých můstcích a v jezírcích, které se nacházejí pod každým stupněm vodopádu je možné se i vykoupat. Večer ubytování a nocleh.,
5.den: snídaně, výlet do pitoreskní vesnice LAHU, situované na vrcholu hory, kde jsou zdejšími obyvateli Lahuové, třetí největší skupina horských kmenů. Odpoledne zastávka v ELEPHANT NATURE PARKU, kde na vás může čekat projížďka na slonech., nocleh ve stejném hotelu.,
6.den: snídaně, po ní odjezd a cesta do PHETCHABURI k chrámu Wat Yai Suwannaram ze 17.stol. Po poledni návštěva NÁRODNÍHO PARKU KHAO SAM ROI YOT v nejužší části Malajského poloostrova. Zde se jedná o přímořský park s vápencovými výchozy. Přejezd do Chumphonu podél západního mořského pobřeží., ubytování, nocleh.,
7.den: po snídani přejezd na jih Thajska do letoviska PHUKET, jednoho z nejlepších a nejznámějších přímořských středisek v Thajsku., po cestě ubytování a nocleh.,
8.den: snídaně, pobyt na pláži v oblasti PHUKETU nebo celodenní výlet do NÁRODNÍHO PARKU KHAO PHANOM BENCHA k burácejícímu vodopádu HUAY TO a k vodopádu HUAY SADEH. Nocleh ve stejném hotelu v Phuketu.,
9.den: snídaně, pobyt na pláži v oblasti PHUKETU nebo celodenní výlet lodí (není zahrnuto ve startovném) na jedinečné OSTROVY KO PHI PHI. Návštěva dvou ostrovů, které spojuje kilometr dlouhá písečná šíje a muslimské vesnice Ban Ton Sai… Milovníky přírody uchvátí průzračné moře a korálové lavice, skýtající domov široké škále mořských tvorů. Možnost koupání na dlouhých bílých písečných plážích. Večer návrat do Phuketu, nocleh ve stejném hotelu.,
10.den: snídaně, pobyt na pláži v oblasti PHUKETU nebo celodenní výlet mikrobusem do malebné ZÁTOKY AO NANG. Možnost plavby lodí cca 3 km k tamním strmým vápencovým útesům s čistým bílým pískem a smaragdově modrým mořem. V průběhu dne zastávky na krásných plážích a u vyhlídek na vápencové útesy... Možnost koupání. Nocleh ve stejném hotelu v Phuketu.,
 
                                  
 
11.den: snídaně a pobyt na plážích v PHUKETU., odpočinek a volný program., nocleh ve stejném hotelu v Phuketu.,
12.den: snídaně a pobyt na plážích v PHUKETU., odpočinek a volný program., nocleh ve stejném hotelu v Phuketu nebo odlet na 3-denní fakultativní výlet do SINGAPURU.,
13.den: snídaně a pobyt na plážích v PHUKETU., odpočinek a volný program., nocleh ve stejném hotelu v Phuketu nebo pokračování 3-denního fakultativního výletu do SINGAPURU (prohlídka města).,
14.den: snídaně a pobyt na plážích v PHUKETU., odpočinek a volný program., nocleh ve stejném hotelu v Phuketu nebo pokračování 3-denního fakultativního výletu do SINGAPURU (prohlídka města a zpáteční let do Phuketu).,
                          
                               
15.den: snídaně, celodenní přejezd do Bangkoku se zastávkou na některé z pláží a možností koupání., večer ubytování v Bangkoku a nocleh.,
16.den: snídaně, dokončení prohlídky BANGKOKU, při které navštívíme chrám Wat Pho, který je nejen největším a nejstarším watem v Bangkoku, ale také předním centrem vzdělávání v zemi., najdeme zde i velkou sochu Ležícího Buddhy odpoledne možnost nákupu suvenýrů a odpočinek v Dusitském parku s chodníky stíněnými stromovím. Možnost prohlídky Národního muzea atd. Ve večerních hodinách transfer na letiště, odbavení a odlet.,
17.den: v průběhu dne přílet do Vídně (cesta z Vídně do Prahy zajištěna, ale není součástí startovného)
 
        
 
Ubytování: 14x vždy v hotelu střední kategorie, a to ve 2- nebo 3-lůžkových pokojích vesměs s toaletou a koupelnou
Stravování: 14x snídaně, ostatní strava není předem zajišťována, příležitostí, kde se najíst, bude dostatek
 
Startovné: 49800.-Kč zahrnuje letenky Vídeň-Bangkok-Vídeň, dopravu klimatizovaným mikrobusem po Thajsku, 14x ubytování v hotelu ve 2- až 3-lůžkových pokojích a 14x snídaně.
Nezahrnuje lodní výlet na ostrov Ko Phi Phi a 3-denní fakultativní výlet do Singapuru (cena: 8000.-Kč)
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 30.9.2023, záloha ve výši 25000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá! POZOR! Veškeré zakoupené letenky jsou nevratné a neměnné!
 
Odkazy:
 
Předpověď počasí: