S OVýTem ZA ŠÁLKEM ČAJE NA SRÍ LANKU

Termín: 12.-24.1.2024

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:
COLOMBO, ANURÁDHAUPURA, NP YALA, UDAWALAWE a CHUNDIKULAM, ELLA, SIGIRIYA, TANGALLE, NP HORTON PLAINS, LIPTON´S SEAT

 

    

Program akce:
1.den:
předpokládaný odlet z Mnichova (doprava do místa odletu zajištěna, ale není součástí startovného)., přelet s přestupem na některém asijském letišti., noční let.,
2.den: cpřílet do Kolomba v časných ranních hodinách., celodenní prohlídka hlavního města Srí Lanky - KOLOMBA., návštěva čtvrti Fort a zdejší typické tržnice Pettahu. Ubytování a nocleh.,
4.den: z Colomba přejedeme do kdysi hlavního královského města ANURÁDHAUPURA, zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO.. Uvidíte zde památky jako jsou Thuparama, Lankarama, Jetawana Dagaba i nejposvátnější strom - Ficus Religious, který je střežen od chvíle, kdy byl objeven. Je zde mnoho soch, zbytků paláců, chrámy, svatyně, krásné zahrady... Ubytování a nocleh v okolí.,
5.den: ráno se vydáme na cestu na sever ostrova, odpoledne zastávka v přímořském NP CHUNDIKULAM, kde můžete najít četné množství druhů ptáků, plameňáky, ale i krokodýly, lenochoda či leoparda. Večer dojezd do Japané (JAFFNA), jež připomene koloniální minulost a dnes zde žijí především Tamilové., nocleh.,
6.den: dnes nás čeká dlouhá cesta do druhého největšího města Srí Lanky - do města POLONNARUWA. Po příjezdu prohlídka historické části města, ve které se nacházejí památky na středověké království. Ubytování a nocleh.,
7.den: po snídani se vydáme do blízkého okolí a navštívíme slavný skalní masív SIGIRIYA (Lví skála) a později navštívíme největší srílanský jeskynní systém DAMBULLA., odpoledne dojedeme do KANDY, kde se nachází buddhistický chrám s relikvií Buddhova zubu (chrám je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO). Ubytování v okolí a nocleh.,
8.den: z Kandy se vydáme na HORTONSKOU PLÁŇ, kde se z vyhlídky Woorld´s End podíváme do propasti hluboké 1800 metrů a odkud dojdeme při krátkém (cca 9 km) treku k jedinečným vodopádům BAKER´S FALLS. Odpoledne vystoupáme na vrchol LIPTON´S SEAT (dal název těm nejlepším čajům) a rozhlédneme se po četných čajových plantážích. Nocleh v okolí vesničky ELLA, která je centrem pěstování čaje., nocleh.,
9.den: navštívíme NÁRODNÍ PARKU UDAWALAWE. Park byl zřízen jako přírodní rezervace pro divoká zvířata, která byla vysídlena v důsledku výstavby přehrady Udawalawe na řece Walawe, a také jako ochrana povodí této přehrady. Ubytování na okraji parku., nocleh.,

10.den: čeká nás návštěva NÁRODNÍHO PARKU YALA, který je zřejmě nejznámějším národním parkem na Srí Lance. Projížďku po parku absolvujeme v džípech. Žije zde více než 400 slonů indických, leopardi, šakali, krokodýli, vodní buvoli... Mezi dravci vyniká orel mořský a dále můžete zahlédnout např. čápy, pávy či zoborožce. Večer dojezd k moři do letoviska TANGALLE., ubytování a nocleh.,

11.den: celodenní pobyt na pláži v TANGALLE., nocleh.,
12.den: přejezd podél jihozápadního pobřeží ostrova přes hezké město GALLE, které založili Portugalci a později Holanďané zde postavili pevnost, která je dnes zapsaná na seznam světového dědictví (prohlídka) do KOLOMBA., po podvečerním příjezdu ubytování a nocleh.,
13.den: dopoledne možnost nákupu suvenýrů v KOLOMBU, po poledni transfer na letiště, odbavení a v podvečer odlet., přestup na některém asijském letišti a noční let do Evropy.

 14.den: v ranních hodinách přílet do Mnichova (doprava do Prahy zajištěna, ale není součástí startovného).

  

Ubytování: vždy v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím (toaleta a sprcha) na pokoji
Stravování: 10x hotelové snídaně

Startovné: 39200.-Kč zahrnuje: letenky do Kolomba a zpět, dopravu po Srí Lance klimatizovaným mikrobusem nebo autem, 10x ubytování ve 2-lůžkových pokojích a 10x snídaně.
Startovné nezahrnuje vstupenky do národních parků a do kulturních a historických zařízení (cca 70.-USD), další stravu a víza na Srí Lanku (na požádání vyřídím)

Přelety: s renomovanou společností., v ceně letenky také odbavené zavazadlo pro obě cesty.

Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 3.11.2023., záloha ve výši 20000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná

Vstupní víza na Srí Lanku jsou třeba (pomůžeme s jejich vyřízením).

PAMATUJTE NA SKUTEČNOST, ŽE NAŠE AKCE NEJSOU KLASICKÝM ZÁJEZDEM CESTOVNÍ KANCELÁŘE, JEDEME JAKO SKUPINA PŘÁTEL A NEJEZDÍ S NÁMI ŽÁDNÝ ODBORNÝ PRŮVODCE ANI DELEGÁT, PŘIČEMŽ AVIZOVANÝ PROGRAM BUDE VŽDY DODRŽEN!

Odkazy:
www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/sri-lanka-dovolena-v-raji-na-zemi.A081215_113709_igsvet_tom
www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/sri-lanka-raj-kde-chybi-jen-andele.A_2003M015C02A

Videoodkazy:
www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/4986-staty/885-sri-lanka/

Předpověď počasí:
www.weatheronline.cz/weather/maps/forecastmaps?LANG=cz&CONT=asie®ION=0024&LAND=SB&UP=1&R=0&CEL=C