S OVýTem VIETNAM

 

Termín: 29.11.-14.12.2022

Program akce:

1.den: odlet z Vídně (doprava do Vídně zajištěna)., přestup na některém evropském letišti., noční přelet + časový posun.,
2.den: přílet do HO-ČI-MINOVA MĚSTA (SAIGON), transfer do hotelu., odpočinek a nocleh.,
3.den: snídaně v hotelu, po snídani pojedeme do CAI BE a zde pak loďkou na známý plovoucí trh. Uvidíme pulzující obchodní aktivity odehrávající se přímo na řece. Navštívíme vesnici s tradiční výrobou rýžových koláčů a rýžového papíru. V průběhu odpoledne pro zájemce plavba lodí DELTOU MEKONGU, kde můžeme pozorovat zdejší život lidí a zastávka ve vesnici VINH LONG a ubytování v CAN THO. Nocleh.,
4.den: časně ráno možnost fakultativního výletu lodí na další plovoucí trh CAI RANG. Po návratu snídaně v hotelu, přejezd přes BINH THUY (historický dům) do CHAU DOC - zde možnost návštěvy dalšího plovoucího trhu. Odpoledne navštívíme známý labyrint podzemních tunelů CU CHI, pozůstatek vietnamské války. Jedná se o více než 200 km tunelů, které v 60.letech pomohli Viet Kongu ovládnout rozsáhlou venkovskou oblast v blízkosti Saigonu., večer návrat do Ho Či Minova Města, ubytování a nocleh.,
5.den: snídaně v hotelu, prohlídka HO ČI MINOVA MĚSTA (Saigon), v jejímž rámci navštívíme tradiční tržnici, bývalý prezidentský palác, historické muzeum, pagodu Vinh Nghiem, katedrálu Notre Dame, čínskou čtvrť s chrámem Thien Hau i Old Saigon Post Office., odpoledne transfer na letiště v Saigonu a odlet do Hanoie. Po příletu (doba letu jen cca 1 hodina) transfer do hotelu., ubytování a nocleh.,
6.den: snídaně v hotelu a prohlídka HANOJE, při které se zastavíme mj. před Ho Chi Minhovým mauzoleem, jeho bývalou rezidencí a u konfuciánského Chrámu literatury (první univerzity ve Vietnamu založené r.1075), dále v programu prohlídka chrámu Ngoc Son, Staré čtvrti Old Quarter atd.
 
 
 
7.den: snídaně v hotelu, po ní cesta přes místní vesnice, kolem rýžových polí deltou Červené řeky do města HALONG. Odtud vyplujeme do ZÁTOKY HA LONG. Vyhlídková plavba povede mezi tisíci ostrůvky ve slavné Dračí zátoce s kouzelnými scenériemi a jeskyněmi. V podvečer připlujeme na OSTROV CAT BA, zde pozorování západu slunce a nocleh na romantickém ostrově uprostřed Dračí zátoky.
 
 
 
8.den: snídaně v hotelu, plavba Dračí zátokou se zastávkou u plovoucí vesnice BA HANG. Poté návrat do Halongu a odtud mikrobusem do HANOJE., večer možnost návštěvy slavného představení vodního loutkového divadla., ubytování v hotelu a nocleh.,
9.den: snídaně v hotelu, přejezd mikrobusem do severní části Vietnamu. Budeme stoupat do hor okolo vesnic, jejichž četnost se bude snižovat s přibývající nadmořskou výškou. Po cestě budeme také míjet kávové a čajové plantáže. Zastávka ve vesnicích MAI CHAU a BAN LAC, cesta úchvatnou krajinou, kde strávíme další noc., 
10.den: snídaně v hotelu, přejezd do MOC CHAU, při kterém budeme míjet četná rýžová pole, kávové a čajové plantáže a pozorovat zdejší obyvatele při práci na těchto políčkách., odpoledne cesta přes vesnice, kde probíhají menší či větší trhy...  
11.den: po snídani cesta přes město SON LA se nachází na úžasném místě (návštěva Francouzského vězení z II.sv.války). V podvečer cesta okouzlující krajinou opět kolem rýžových polí a švestkových sadů do oblasti krasových skalních útvarů, které vyčnívají nad okolní stromy. Zdejší země je domovem etnika Black Thai, které původně pochází z Číny. Místní ženy většinou pracují na poli, oblékají tradiční pestrobarevné šaty s typickým kloboukem. Děti zde jezdí na vodních buvolech rýžovými poli a muži jezdí na hlučných motocyklech... Nocleh v městě TUAN GIAO.,
12.den: snídaně v hotelu, v průběhu dne přejezd PRŮSMYKU TRAM TON PASS (Průsmyk nebeské brány, 1900 mn.m.) - vůbec nejvýše položeného horského průsmyku ve Vietnamu. Celý den si budeme užívat nádherných výhledů na zdejší krajinu a hory. Naskytne se nám i pohled na nejvyšší horu jihovýchodní Asie - Mt.Fan Si Pan (3143 mn.m.). Odpoledne dojezd do starého horského města SA PA, které patřilo Francii a nachází se v blízkosti hranic s Čínou., nocleh.,
13.den: snídaně v hotelu, pěší výlet v oblasti SA PA: jednou z nejzajímavějších horských túr v oblasti je asi 25-ti kilometrový okruh (částečně s mototaxi) do údolí Muong Hoa a k dřevěnému závěsnému mostu, za nímž na vás (na druhé straně řeky) čeká vesnice TA VAN. Vesnici s etnickým obyvatelstvem ve skutečnosti tvoří hned dvě osady., po celý den neustálé výhledy na zdejší hory a nejvyšší horu Vietnamu (nenáročná turistika)., nocleh ve stejném hotelu.,
 
 
 
14.den: snídaně v hotelu, pěší výlet v oblasti SA PA: nenáročná turistika: výlet do vesnice CAT CAT (vesnice obyvatel černých Hmongů s volně se potulujícími prasaty uprostřed sadů s ovocnými stromy a bambusovým porostem působí rázovitě) a k VODOPÁDU CAT CAT, celkem asi 10 km ., nocleh ve stejném hotelu., 
v průběhu obou dnů (podle momentálního počasí) možnost výletu lanovkou na nejvyšší horu Vietnamu FAN SI PAN (3143 mn.m.)., 
15.den: snídaně v hotelu, dopoledne přejezd ze Sa Py do Hanoje.,  v podvečer cesta na letiště, odbavení a ve večerních hodinách odlet., noční přelet.,
16.den: přestup v ISTANBULU (fakulativní prohlídka staré části města)  a v podvečer návrat do Prahy
 
Ubytování: 13x v hotelech střední kategorie, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích s přísl. (WC, sprcha). Hotely jsou na slušné úrovni!
 
Stravování: ve všech hotelech snídaně
 
 
Startovné: 41400.-Kč zahrnuje letenky Vídeň-Ho*Chi*Minh City/Hanoj-Vídeň, letenku Ho*Chi*Minh City-Hanoj, přepravu po Vietnamu v klimatizovaném mikrobusu, plavbu lodí po Halong Bay, 13x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích, 13x snídaně.
Nezahrnuje víza do Vietnamu (cca 1500.-Kč), plavbu trajektem do Cat Ba a zpět (celkem cca 20.-USD) a dopravu do Vídně  
Povinný příplatek: pojištění letenek na Covid-19: 850.-Kč
Fakultativní nabídka: plavba lodí po Mekongu (3 hodiny) - 750.-Kč
 
Přihlášky: vzhledem k měnícím se cenám letenek nejpozději do 31.8.2022, záloha ve výši 25000.-Kč je splatná s přihláškou
 
Vstupní víza do Vietnamu nejsou součástí startovného, ale zařídíme je!
 
 
 
Odkazy:
 
Videodkazy:
 
Předpověď počasí: