S OVýTem VIETNAM

 

Termín: prosinec 2022 (termín bude upřesněn již brzy)

Program akce:

1.den: odlet z Prahy., přestup na některém evropském letišti., noční přelet + časový posun.,
2.den: přílet do HO-ČI-MINOVA MĚSTA (SAIGON), transfer do hotelu., odpočinek a nocleh.,
3.den: snídaně v hotelu, po snídani pojedeme do CAI BE a zde pak loďkou na známý plovoucí trh. Uvidíme pulzující obchodní aktivity odehrávající se přímo na řece. Navštívíme vesnici s tradiční výrobou rýžových koláčů a rýžového papíru. V průběhu odpoledne plavba lodí DELTOU MEKONGU, kde můžeme pozorovat zdejší život lidí a zastávka ve vesnici VINH LONG a ubytování v CAN THO. Nocleh.,
4.den: časně ráno možnost fakultativního výletu lodí na další plovoucí trh CAI RANG. Po návratu snídaně v hotelu, přejezd přes BINH THUY (historický dům) do CHAU DOC - zde možnost návštěvy dalšího plovoucího trhu. Odpoledne navštívíme známý labyrint podzemních tunelů CU CHI, pozůstatek vietnamské války. Jedná se o více než 200 km tunelů, které v 60.letech pomohli Viet Kongu ovládnout rozsáhlou venkovskou oblast v blízkosti Saigonu., večer návrat do Ho Či Minova Města, ubytování a nocleh.,
5.den: snídaně v hotelu, prohlídka HO ČI MINOVA MĚSTA (Saigon), v jejímž rámci navštívíme tradiční tržnici, bývalý prezidentský palác, historické muzeum, pagodu Vinh Nghiem, katedrálu Notre Dame, čínskou čtvrť s chrámem Thien Hau i Old Saigon Post Office., odpoledne transfer na letiště v Saigonu a odlet do Hanoie. Po příletu (doba letu jen cca 1 hodina) transfer do hotelu., ubytování a nocleh.,
6.den: snídaně v hotelu a prohlídka HANOJE, při které se zastavíme mj. před Ho Chi Minhovým mauzoleem, jeho bývalou rezidencí a u konfuciánského Chrámu literatury (první univerzity ve Vietnamu založené r.1075), dále v programu prohlídka chrámu Ngoc Son, Staré čtvrti Old Quarter atd.
 
 
 
7.den: snídaně v hotelu, po ní cesta přes místní vesnice, kolem rýžových polí deltou Červené řeky do města HALONG. Odtud vyplujeme do ZÁTOKY HA LONG. Vyhlídková plavba povede mezi tisíci ostrůvky ve slavné Dračí zátoce s kouzelnými scenériemi a jeskyněmi. V podvečer připlujeme na OSTROV CAT BA, zde pozorování západu slunce a nocleh na romantickém ostrově uprostřed Dračí zátoky.
 
 
 
8.den: snídaně v hotelu, plavba Dračí zátokou se zastávkou u plovoucí vesnice BA HANG. Poté návrat do Halongu a odtud mikrobusem do HANOJE., večer možnost návštěvy slavného představení vodního loutkového divadla., ubytování v hotelu a nocleh.,
9.den: snídaně v hotelu, přejezd mikrobusem do severní části Vietnamu. Budeme stoupat do hor okolo vesnic, jejichž četnost se bude snižovat s přibývající nadmořskou výškou. Po cestě budeme také míjet kávové a čajové plantáže. Zastávka ve vesnicích MAI CHAU a BAN LAC, cesta úchvatnou krajinou, kde strávíme další noc., možnost přespání v etnické rodině (thajské etnikum) nebo v hotelu (vlastní výběr přímo na místě)
10.den: snídaně v hotelu, přejezd do MOC CHAU, při kterém budeme míjet četná rýžová pole, kávové a čajové plantáže a pozorovat zdejší obyvatele při práci na těchto políčkách., odpoledne cesta přes vesnice, kde probíhají menší či větší trhy... Nocleh ve vesnici SON LA, která se nachází na úžasném místě (návštěva Francouzského vězení z II.sv.války). Odpoledne cesta okouzlující krajinou opět kolem rýžových polí a švestkových sadů do oblasti krasových skalních útvarů, které vyčnívají nad okolní stromy. Zdejší země je domovem etnika Black Thai, které původně pochází z Číny. Místní ženy většinou pracují na poli, oblékají tradiční pestrobarevné šaty s typickým kloboukem. Děti zde jezdí na vodních buvolech rýžovými poli a muži jezdí na hlučných motocyklech... Nocleh ve vesnici TUAN GIAO.,
11.den: snídaně v hotelu, v průběhu dne přejezd PRŮSMYKU TRAM TON PASS (Průsmyk nebeské brány, 1900 mn.m.) - vůbec nejvýše položeného horského průsmyku ve Vietnamu. Celý den si budeme užívat nádherných výhledů na zdejší krajinu a hory. Naskytne se nám i pohled na nejvyšší horu jihovýchodní Asie - Mt.Fan Si Pan (3143 mn.m.). Odpoledne dojezd do starého horského města SA PA, které patřilo Francii a nachází se v blízkosti hranic s Čínou., nocleh.,
12.den: snídaně v hotelu, pěší výlet v oblasti SA PA: jednou z nejzajímavějších horských túr v oblasti je asi 25-ti kilometrový okruh (částečně s mototaxi) do údolí Muong Hoa a k dřevěnému závěsnému mostu, za nímž na vás (na druhé straně řeky) čeká vesnice TA VAN. Vesnici s etnickým obyvatelstvem ve skutečnosti tvoří hned dvě osady., po celý den neustálé výhledy na zdejší hory a nejvyšší horu Vietnamu (nenáročná turistika)., nocleh ve stejném hotelu.,
 
 
 
13.den: snídaně v hotelu, pěší výlet v oblasti SA PA: nenáročná turistika: výlet do vesnice CAT CAT (vesnice obyvatel černých Hmongů s volně se potulujícími prasaty uprostřed sadů s ovocnými stromy a bambusovým porostem působí rázovitě) a k VODOPÁDU CAT CAT, celkem asi 10 km ., nocleh ve stejném hotelu., 
v průběhu obou dnů (podle momentálního počasí) možnost výletu lanovkou na nejvyšší horu Vietnamu FAN SI PAN (3143 mn.m.)
14.den: snídaně v hotelu, dopoledne přejezd ze Sa Py do Hanoje a v podvečer cesta na letiště, odbavení a ve večerních hodinách odlet., noční přelet.,
15.den: přestup na některém asijském nebo evropském letišti a návrat do Prahy
 
Ubytování: 12x v hotelech střední kategorie, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích s přísl. (WC, sprcha), 1x možnost výměny hotelového ubytování za přespání v rodině s etnickým původem (thajské etnikum) v horské obci Ban Lac. Hotely jsou na slušné úrovni!
 
Stravování: ve všech hotelech snídaně
 
 
Startovné: 40400.-Kč zahrnuje letenky Praha-Ho*Chi*Minh City/Hanoj-Praha, letenku Ho*Chi*Minh City-Hanoj, přepravu po Vietnamu v klimatizovaném mikrobusu, plavbu lodí po Halong Bay, 12x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích, 12x snídaně.
Nezahrnuje víza do Vietnamu (cca 1500.-Kč)
 
Přihlášky: vzhledem k měnícím se cenám letenek nejpozději do 30.4.2021, záloha ve výši 25000.-Kč je splatná s přihláškou
 
Vstupní víza do Vietnamu nejsou součástí startovného, ale zařídíme je!
 
 
 
Odkazy:
 
Videodkazy:
 
Předpověď počasí: