S OVýTem ZEMĚ POD HIMÁLAJEM

(Dárdžiling, Západní Bengálsko, Bhútán, Nepál) 

Termín: 2.-20.října 2017 

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:  Himálaj, Tádž Mahal, Varanásí, Dárdžiling, Dárdžilingská himálajská železnice, Timphu, horké prameny v Gasa, průsmyky, buddhistické chrámy, údolí, Tygří hnízdo, Káthmándú

 

Program akce: 

1.den - pondělí 2.10.2017: odlet z Prahy, přestup na některém evropském letišti a noční přelet do Indie.,
2.den - úterý 3.10.2017: ráno přílet do Dillí, převzetí vozidla a dlouhý přejezd do Varanásí, v průběhu dne zastávka u chrámu TÁDŽ MAHAL v Agře., po příjezdu do Varanásí (pozdě večer) ubytování a nocleh.,
3.den - středa 4.10.2017: snídaně, celodenní prohlídka VARANÁSÍ, jednoho z nejstarších měst světa. Hned po ránu možnost projížďky po řece Ganze, u jejíž břehů za úsvitu tisíce poutníků vykonávají rituální očistu v posvátných vodách řeky. Později prohlídka města s návštěvou ghátů (mj. Manikarnika ghát, kde hoří ve dne v noci pohřební hranice). Těla zesnulých, zahalených do rubášů, spočívají na márách vedle hromad dřevěných polen. Odpoledne přejezd do státu Bihár a dojezd do hlavního města tohoto státu, Patny. Ubytování nocleh.,
  
4.den - čtvrtek 5.10.2017: snídaně., prohlídka Golgharu, který je hlavní dominantou města PATNA. Jedná se o neobvyklou kupoli připomínající obří včelí úl, vybudovný jako sýpka v 18.stol. Po prohlídce dlouhý přejezd Biháru do Západního Bengálska a do Siliguri., příjezd ve večerních hodinách,nocleh.,
5.den - pátek 6.10.2017: snídaně, prohlídka SILIGURI, města, choulícího se v podhůří Východního Himálaje u hranic Nepálu. Návštěva bazaru v Tenzing Norgay Road, na němž můžete zakoupit mj. tibetské vlněné zboží. V průběhu dne putování DÁRDŽILINGSKOU HIMÁLAJSKOU ŽELEZNICÍ, což je úzkorozchodný "vláček", který funí a supí z koloniálních dob do půvabného hájemství čaje a do někdejšího letního britského sídla DÁRDŽILINGU, ležícího 2134 mn.m. Železnice je zařazena i na seznam světového dědictví UNESCO. Úchvatné výhledy na pohoří HIMÁLAJ s třetí nejvyšší horou světa - Kančendžengou (8598 m). Ubytování a nocleh v Dárdžilingu.,
 
6.den - sobota 7.10.2017: brzy ráno vyjížďka za svítáním na TIGER HILL (strhující podívaná na mocný Mount Everest a další vrcholy Himálaje jako třeba Makalu, Kančendženga apod.). Výjezd na Tiger Hill bude najatými jeepy, jejich pronájem není součástí startovného a cena za tento výlet bude rozpočítána rovnoměrně mezi všechny zájemce o výjezd. Později návštěva Himálajského horolezeckého muzea vystavujícího fascinující vrstevnicový model himálajských štítů, Everest muzea, mapující různé pokusy o pokoření Mt.Everestu a dalších himálajských vrcholů a hrobu Tenzinga Norgaye. Nocleh v Dárdžilingu.,
7.den - neděle  8.10.2017: snídaně, pobyt pod HIMÁLAJEM v DÁRDŽILINGU. Možnost výletu lanovkou spojující North Point se Single bazárem v Little Rangeet Valley, kdy se při hodinovém přesunu můžete kochat pohledy na hory a čajovníkové zahrady! Odpoledne cca 4-hodinový výšlap podhůří hor, navštívíte gompy tibetských usedlíků i čajové plantáže světově proslulých značek z oblasti Dárdžilingu., možnost návštěvy Himálajské zoologické zahrady (mj. se zde potkáte s pandou či ussurijskými tygry) či Lloydovy botanické zahrady se stovkami druhů orchidejí., nocleh ve stejném hotelu v Dárdžilingu.,
 
8.den - pondělí 9.10.2017: snídaně, půldenní přesun na hranice s Bhútánem., průjezd okolo četných čajových plantáží ubytování na indické straně v městečku Hasimara., nocleh
9.den - úterý 10.10.2017: snídaně, přechod hranic Indie a Bhútánu na hraničním přechodu poblíž Phuntsholingu. Celodenní přejezd do hlavního města Bhútánu - TIMPHU, návštěva Tashicho Dzong, hradu, jenž je sídlem krále a vlády. Večeře, ubytování a nocleh v Timphu.,
10.den - středa 11.10.2017: snídaně, po snídani prohlídka TIMPHU, výjezd ke gigantické soše Buddhy s jedinečnou vyhlídkou do údolí, návštěva buddhistického kláštera Changgankha, pevnosti Simtokha Dzong, Národní knihovny, která vlastní největší knihu světa či návštěva školy tradičních umění. Procházka po ulici Norzin lam k hlavní poště s Poštovním muzeem, v němž jsou vystaveny cenné bhútánské známky. Další čas bude věnován návštěvě malé zoologické zahrady, kde můžete spatřit posvátné národní zvíře, kterým je Takin himálajský nebo pro zájemce cca hodinový výšlap ke klášteru Wangditse Goemba (bez velkého převýšení, krásné výhledy). Odpoledne přejezd přes PRŮSMYK DOCHU-LA PASS (3200 mn.m.), za dobrého počasí s nádhernými výhledy na Himálaj do Wangdue Phrodrang, ubytování, večeře a nocleh.,
11.den - čtvrtek 12.10.2017: snídaně, návštěva chrámu CHIMI LAKHANG, chrámu, který je od 15.stol. věnován Drukpu Kunley, známému jako "Božský šílenec" a návštěva PUNAKHA DZONG, který je nejzdobnějším hradem v celém království. Odpoledne přejezd do městečka GASA, kde navštívíte slavné horké prameny. Přenocování v Gase bude na statku u místní rodiny! Můžete ochutnat místní speciality, máslový čaj či jiné pochutiny. Nocleh., 
 
12.den - pátek 13.10.2017: snídaně, v dopoledních hodinách navštívíte hrad GASA DZONG, jehož historie sahá až do 17.století. Býval důležitou součástí obrany proti tibetským nájezdům. Ohromující výhled na zasněžené vrcholky, zejména Kang Bum (6550 m). Poté cesta zpět do PUNAKHY a pěší výšlap ke svatyni KHAMSUM YULEY LAKHANG (cca 1,5 hodiny, výstup s nádhernými výhledy do údolí). Večeře a nocleh.,
13.den - sobota 14.10.2017: snídaně, brzy ráno cesta přes PRŮSMYK DOCHU-LA PASS, odkud za jasného počasí můžeme shlédnout panoramatický pohled na vrcholy na severní hranici země, včetně nejvyššího vrcholu Bhútánu - Gangkhar Puensum (7540 m). Přes Timphu budete pokračovat do ÚDOLÍ HAA. Zhlédnete hrad - klášter DOBJI DZONG z 15.století, který byl vůbec první stavbou tohoto druhu v Bhútánu. Ubytování v místním statku a poté ještě návštěva vesnice chrámů IHAKHANGS. Večeře a nocleh.,
14.den - neděle 15.10.2017: snídaně, po snídani vám členové rodiny, u které budete ubytováni, předvedou tradiční khuru (hru šipky) nebo jinou tradiční bhútánskou hru - lukostřelbu. Ve vesnici navštívíte bílý a černý chrám zasvěcený místnímu božstvu. Přes nejvýše položený silniční PRŮSMYK CHELE-LA PASS (3800 mn.m.), ze kterého uvidíte při dobrém počasí horu Kančendžengu na západě či nejposvátnější vrchol Bhútánu - Jomolhari na severu a údolí Paro, cesta do PARO, po příjezdu večeře, ubytování a nocleh.,
 
15.den - pondělí 16.10.2017: snídaně, prohlídka Národního muzea v PARU, poté návštěva hradu-kláštera Paro Dzong, kde se natáčel Bertolucciho film Malý Buddha. Nedotčený Kyichu Lhakhang je jedním ze dvou nejstarších chrámů postavených v Bhútánu. Vrcholem vaší cesty po Bhútánu bude pěší výstup ke klášteru Taktsang Gomba, známému u nás pod názvem TYGŘÍ HNÍZDO. Výstup ke klášteru trvá podle zdatnosti a tempa 2-4 hodiny (strmý, ale technicky nenáročný výstup s převýšením 400 metrů do výšky 3120 mn.m.). 
 
16.den - úterý 17.10.2017: snídaně, v průběhu dne odlet z Paro do nepálského Káthmándú., přelet scénickým letem podél nejvyšších vrcholů Himálaje., prohlídka KÁTHMÁNDÚ (Královský palác, náměstí Darbar s palácem žijící bohyně Kumárí a nespočtem hinduistických stupňovitých chrámů), nocleh.,
17.den - středa 18.10.2017: snídaně, celodenní okruh KÁTHMANDSKÝM ÚDOLÍM (mj.spalovací gháty na řece Bagmátí v Pašupatináthu, posvátný Šivův chrám, buddhistická stúpa Svajambhunáth obklopená houfy opic..., nocleh v Káthmándú.,
18.den - čtvrtek 19.10.2017: snídaně, návštěva BHAKTAPURU, dřívejšího hlavního města Nepálu. města proslulého svými náměstími a vyřezávanými okny., odpoledne transfer na letiště a odlet.,
19.den - pátek 20.10.2017: přestup na některém evropském letišti a v průběhu dne návrat do Prahy.
Ubytování: 7x v hotelu*** v Indii, 2x v Káthmándú v hotelu***, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou., 5x v hotelu*** v Bhútánu a 2x v Bhútánu v rodinných farmách - vždy ve 2-lůžkových pokojích.
Stravování: v Indii a v Nepálu 8x snídaně, v Bhútánu 7x plná penze (snídaně, obědy, večeře)
 
Startovné: 98500.-Kč zahrnuje letenky Praha-Varanásí/Paro-Káthmándú-Praha, veškeré přesuny po Indii, Bhútánu a Nepálu v mikrobusu nebo v autech, 14x ubytování v hotelu***, 2x ubytování na rodinné farmě, 15x snídaně, 7x obědy a 7x večeře a v Bhútánu každý den 1 litr minerální vody, v Bhútánu anglicky mluvícího průvodce a řidiče, v Bhútánu veškeré vstupy a poplatky a vstupní vízum do Bhútánu.
Nezahrnuje víza do Indie (1200.-Kč) a Nepálu (na hranicích 30.-USD)
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity, nebo nejpozději do 30.6.2017, záloha ve výši 30000.-Kč je splatná s přihláškou.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 4
 
Vstupní víza do Indie a Nepálu nejsou součástí startovného, ale zařídím je!
Odkazy: