S OVýTem INDONÉSIÍ (JÁVA-BALI-LOMBOK-FLORES-KOMODO)

 
Při jediné cestě můžete navštívit ostrovy Jávu, Bali, Flores, Lombok i Komodo a na všech ostrovech vidět to nejzajímavjší, co ten který z ostrovů nabízí...

Propozice akce S OVýTem INDONÉSIÍ 

(JÁVA-BALI-LOMBOK-FLORES-KOMODO)

 

Termín: 24.srpna-13.září 2024

Program akce:

1.den: předpokládaný odlet z Prahy nebo z některého z okolních letišť (doprava z Prahy zajištěna), přestup na některém letišti v Asii a noční přelet., 
2.den: v průběhu dne přílet do Jakarty, odbavení a převzetí mikrobusu., ubytování, odpočinek a nocleh.,
3.den: snídaně, dopoledne prohlídka JAKARTY, mj. náměstí Merdeka s památníkem nezávislosti Monas, mešita Istqlal, katolická katedrála, stále funkční přístav dřevěných škunerů Sunda Kelapa. Odpoledne přejedeme do turistického střediska TEGAL. Zde ubytování a nocleh., 
4.den: snídaně, po ní přejezd z Tegalu přes BOROBODUR (jeden z nejvýznamnějších buddhistických chrámů na světě, zapsaný na seznam UNESCO. Chrám postavený na návrší má tvar terasovité pyramidy a na samém vrchu 72 zvonovitých stúp se sochami Buddhy) do YOGYAKARTY, která se nachází na úpatí aktivní sopky Merapi (2930 m)., po příjezdu ubytování a večer možnost procházky po rušné ulici Malioboro, která je tepnou města a je vždy přeplněná a známá svým jídlem, nočním životem a pouličními prodavači., nocleh., 
5.den: snídaně, poté prohlídka města YOGYAKARTA, kde můžete navštívit mj. sultánský palác Kraton a jeho ruiny vodního paláce se sultánovým harémemTaman Sari, královské zahrady či divadlo Wayang Kulit. Místní řemeslníci vynikají v umění zpracování stříbra, kůže a tvoření botiky. Odpoledne návštěva hinduistické svatyně PRAMBANAN, kde najdeme svatou trojici Trimutri a chrámy pro ně postavené. Jedná se o největší hinduistický chrámový komplex v Indonésii z 9.století. Nocleh ve stejném hotelu.,
6.den: snídaně, přejezd přes město KERTOSON rozmanitou krajinou se sopečnými úpatími a plantážemi s rýží do MALANGU. Ještě před příjezdem do tohoto cílového místa zastávka v odpoledních hodinách v TAMAN SAFARI.  Po příjezdu do Malangu se ubytujeme., nocleh..
7.den: před svítáním možnost fakultativního výletu džípem na vyhlídku PENANJAKAN (2770 mn.m.) v NÁRODNÍM PARKU BROMO TENGGER SEMERU, odkud se naskýtá impozantní východ slunce, kdy se barvy mění z minuty na minutu. Před vámi se odehrává nádherné divadlo přírody a nabízí se panoramatický výhled na sopky Semeru (3676 m), Bromo (2392 m) a ostatní část kaldery. Výlet pokračuje výjezdem džípem pod samotnou sopku Bromo a pěšky vyjdeme pískovým mořem (Laut Pasir) vedle hinduistického chrámu a vyhaslé sopky Batok (2470 m) až na samotný vrchol kráteru. Jedná se o jedno z nejfotografovanějších míst na Indonésii. Před polednem návrat do horského města MALANG a procházka po výstavním bulváru Jalan Ijen s ukázkami koloniální architektury. Možnost návštěvy ptačího a květinového trhu. Nocleh v Melangu., 
8.den: snídaně a po ní přejezd do Licinu, vesnice, která už leží v jednom z posledních deštných pralesů ostrova Jáva. Kousek za Licinem výjezd najatým džípem kolem kávovníkových a hřebíčkových stromů k sopce IJEN a výstup pěšky na vrchol. Na konci cesty se otevírá výjimečný pohled na kráterové jezero a na sírové stěny kráteru (tam a zpět cca 8 km, 3 hodiny)., nocleh v okolí.,
9.den: po snídani přejezd k trajektu a cesta lodí na ostrov BALI a po připlutí na Bali přejezd na jihovýchodní pobřeží a ubytování v některém ze zdejších letovisek., po ubytování volno na zdejších plážích., nocleh., 
 
10.den: po snídani se vydáme do městečka CELUK, které je proslavené svými šperkařskými dílnami zpracovávajícími stříbro a zlato. Tropickou přírodou pak dojedeme do města KLUNGKUNG, kde se zastavíme u soudního paláce Kertha Gosa. Navštívíme i nejvýznamnější chrám BALI BESAKIH, odkud se naskýtá i fascinující výhled na nejvyšší vulkán ostrova Gunung Agung. Podél terasovitých rýžových polí a salakových plantáží dojedeme k vodnímu paláci TIRTAGANGGA s přírodními královskými bazénky a vodní zahradou Ujang. Přes letovisko CANDIDASA se vrátíme do místa našeho ubytování., nocleh., 
11.den: snídaně a celodenní výlet do vnitrozemí ostrova Bali... Po ránu prohlídka pohádkového chrámu PURA SARASWATI s lotosovou zahradou. Návštěva neodolatelné tržnice, kde můžete za výhodné ceny nakoupit nejkrásnější suvenýry, masky, keramiku, batiky a různé doplňky. Poté navštívíme netopýří jeskyni GOA LAWAH a vesničku TENGANAN, kde žijí původní obyvatelé Bali a kterým se říká Agabalijci. Později dojedeme do centra balijského umění, do městečka  UBUD. V Ubudu působí velké množství řezbářů, umělců a stříbrotepců. Odpoledne pěší výlet mezi rýžovými poli na kopcích nad Ubudem, kde můžete ochutnat místní speciality v originální restauraci přímo mezi rýžovými políčky. V podvečer zastávka v MONKEY FOREST (Opičí prales) lákající turisty tajemnou atmosférou a malými opičkami Makak. Návrat do místa ubytování a nocleh.,
12.den: po snídani se vydáme do přístavu Pedang Bai, odkud se přeplavíme na ostrov LOMBOK... Plavba trvá 4 hodiny, trajekty jezdí cca každou hodinu, ale rezervovat předem se nedají. Proto se dá těžko odhadnout, kdy připlujeme na druhý ostrov. Nicméně po plavbě nás čeká krátký přejezd a ubytování v oblasti pláže SENGGIGI BEACH., odpoledne možnost pobytu na pláži a odpočinek., nocleh.,
13.den: po snídani nás čeká celodenní okruh po ostrově LOMBOK. Nejprve pojedeme k úpatí sopky RINJANI a kolem ní přejedeme až na východní pobřeží ostrova Lombok do stejnojmenného městečka. Zpáteční cesta povede po severním pobřeží s několika zastávkami na fotografování., večer plavba trajektem z ostrova Lombok zpět na ostrov Bali... Pozdě, v nočních hodinách, ubytování a nocleh.,
14.den: snídaně, dopoledne přejedeme do vesnice KINTAMANI, která leží na okraji kráteru sopky Penulisan a poté se nám od jezera Batur naskytnou výhledy na činné vulkány Batur a Gunung Agung. Cesta nás dále zavede ke kráterovému jezeru BRATAN a k jeho vodnímu chrámu. Odpoledne si prohlédneme královskou puru TAMAN AYUN ve vesničce Mengwi a na závěr dne pak prohlídka mořského chrámu TANAH LOT, který je postaven na skále čnějící z moře. Návrat do hotelu a nocleh.,
15.den: po snídani krátká zastávka v DENPASARU (hlavní město ostrova Bali) a v průběhu dne odlet z Bali na ostrov FLORES., po příletu ubytování v přístavním městečku LABUAN BAJO, které je přezdíváno "barnou do NP Komodo". Volný program a nocleh.,
16.den: snídaně, 2-denní lodní výlet na "ostrovy draků" do NP KOMODA A RINCO.  Zastávka u ostrůvku s písečnou pláží a poté přistaneme u prvního dračího ostrova RINCA. Nenáročný výlet po ostrově, na kterém je kromě varanů možné spatřit divoké jeleny, buvoly či makaky. Odpoledne možnost šnorchlování a v podvečer zastávka u ostrova KALOŇŮ, kteří po západu slunce vzlétají za potravou na Flores., večeře a nocleh na lodi.,
17.den: snídaně na lodi, poté pěší výlet s místním rangerem po ostrově KOMODO, při kterém potkáme skutečné velikány dosahující třímetrových délek - VARANY KOMODSKÉ. Zastávka na Růžové pláži a na ostrově KAWA (možnost koupání). V podvečer návrat na ostrov FLORES a nocleh v Labuan Bajo...
 
18.den: snídaně a celodenní výlet po OSTROVĚ FLORES: v nitru ostrova nás čekají mystická pavoučí rýžová pole kmene Manggara. Pod nejvyšším vrcholem ostrova GUNUNG RANAKA (2382 m) navštívíme tradiční vesničku s kruhovými domy a centrálním kamenným oltářem. V podvečer pak navštívíme tradiční trh v RUTENGU, kde kromě velkého množství nasolených ryb můžeme nakoupit asijskou rostlinnou drogu - betel. Pozdě večer návrat do hotelu v Labuan Bajo., nocleh., 
19.den: snídaně, v průběhu dne odlet z Flores do Denpasaru na Bali., přejezd na některou z pláží na jihu ostrova Bali, odpočinek, koupání., ubytování a nocleh., 
20.den: snídaně., v průběhu dne odlet z Denpasaru., noční přelet.,
21.den: přestup na některém letišti v Asii nebo v Evropě a během dne přílet do Prahy nebo na některé z okolních letišť (doprava do Prahy zajištěna)
 
Ubytování: v hotelech a penzionech střední kategorie, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích (v případě trojic nebo v případě samostatně cestujících osob stejného pohlaví si vyhrazujeme právo na ubytování i ve 3-lůžkových pokojích) s příslušenstvím (toaleta a koupelna nebo sprcha).
Stravování:  v ubytovacích zařízeních snídaně., v rámci 2-denního lodního výletu 1x snídaně a 1x večeře na lodi, ostatní strava v rámci denních přejezdů., minimálně obden i možnost nákupu potravin.
 
Startovné: 74000.-Kč
zahrnuje: letenky do Jakarty a z Bali zpět, přelety Bali-Flores-Bali, dopravu po Indonésii klimatizovaným mikrobusem, trajekty z Bali na Lombok a zpět, 2-denní výlet lodí na ostrov Komodo,  17x ubytování v hotelech a penzionech střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích, 1x na lodi v kajutách, 18x snídaně a 1x večeři na lodi.   
Startovné nezahrnuje vstupenky do národních parků a do kulturních a historických zařízení (cca 100.-USD) a  stravu (cca 350.-USD) 
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 31.5.2024. Spolu s přihláškou je splatná záloha ve výši 30000.-Kč, která je v případě neúčasti na akci nevratná (záloha slouží pro nákup nevratných a neměnných letenek).
 
Vstupní víza do Indonésie na 30 dní jsou zdarma a vyřídíme je při příletu na letiště v Jakartě 
 
Odkazy:
 
Pořad České televize:  Hledání ztracených světů s Romanem Zachem
 
Předpověď počasí: