S OVýTem NA HALIČ

                  bez nočních přejezdů!               
Termín: 1.-6.6.2022
NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: 
LVOV, ŽOVKVA, TRUSKAVEC, STRYJ, POČAJIVSKÁ LÁVRA, JAVORIVSKYJ NÁRODNÍ PARK, 
NÁRODNÍ PARK SKOLIVSKI BESKYDY, VODOPÁD SKOLE, KRAKOV, PŘEMYŠL...
Program akce: 
1.den: předpokládaný odjezd z České Lípy v ranních hodinách, odpoledne prohlídka KRAKOVA (mj. Mariánský kostel, Rynek, starobylá tržnice Sukiennice, hrad Wawel atd.), ubytování a nocleh.,
2.den: snídaně a po ní přejezd na polsko-ukrajinské hranice., odbavení na hranicích a v odpoledních hodinách návštěva JAVORIJVSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU (krátká procházka v oblasti jezer), v podvečer dojezd do Lvova, ubytování a nocleh.,
3.den: prohlídka LVOVA, zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO. Navštívíme např. radnici s věží, náměstí Rynok, římskokatolickou katedrálu, Arménskou katedrálu, dominikánský kostel či další kostely, budovu Opery, na hlavní tepně - Prospektu Svobody se zastavíme u Ševčenkova památníku., odpoledne krátký výlet do městečka  ŽOVKVA, ve kterém si prohlédneme dřevěný kostel sv.Trojice (někdy nazývaný jako Vánoční kostel) a bývalý zámek., v podvečer návrat do LVOVA a večerní program s možností návštěvy Opery (program bude upřesněn později, vstupenky zakoupíme předem)., nocleh.,
4.den: snídaně a celodenní výlet do Počajiva, kde navštívíme druhý největší pravoslavná klášter na celé Ukrajině -   POČAJAVSKOU LÁVRU. Odpoledne zastávka a prohlídka hradu KREMENEC a zde i dalšího pravoslavného kostela. Kremenec už leží ve Volyni. Večer návrat do Lvova a nocleh.,
5.den: snídaně a po ní opustíme Lvov. Naše cesta povede přes staré město  SKRYJ (krátká zastávka) do oblasti  NÁRODNÍHO PARKU SKOLIVSKI BESKYDY abychom si pěšky (cca 2 km) došli ke zdejším VODOPÁDŮM SKOLE. Odpoledne zastávky v původních typických haličských městech DROHOBYČ a TRUSKAVEC, v podvečer přejezd do Polska a ubytování v okolí Přemyšle.,  nocleh.,
6.den: po snídani prohlídka PŘEMYŠLE, kde se jedná o jedno z vůbec nejstarších měst v Polsku. Najdeme zde mj. zbytky hradeb, kostely či hrad. Kolem poledne odjezd z Přemyšle a cesta po polské dálnici okolo Krakova, Katovic a Wroclawi do Čech. Předpokládaný návrat do České Lípy do 22.00 hodin.  
Ubytování: v hotelech a penzionech střední kategorie, a to vždy ve 2-lůžkových pokojích (v případě trojic je možnost ubytování i ve 3-lůžkových pokojích) s příslušenstvím (toaleta a koupelna nebo sprcha).
Stravování:  snídaně v ubytovacích zařízeních
 
Startovné: 7200.-Kč zahrnuje: dopravu klimatizovaným mikrobusem, 5x ubytování ve 2-lůžkových pokojích a 5x snídaně.   
Startovné nezahrnuje vstupenky do národních parků a do kulturních a historických zařízení
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 30.4.2022., záloha ve výši 3000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná
Odkazy:
 
Předpověď počasí: