S OVýTem KRYM (hory a moře)

 

 
Propozice akce
 
Termín: 4.-18.7.2015
Program:
1.den: odjezd časně ráno z České Lípy, cesta přes Wroclaw, Krakow a Krakovec do Lvova, sem příjezd v podvečer, prohlídka (centrum města, Opera, Dramatické divadlo, Kostel Proměny Páně, Arménský kostel, Rynok, Kornjakt, Dominikánský kostel, Římsko-katolická katedrála...) a nocleh.,
2.den: v 7.30 h odjezd ze Lvova a přejezd do Oděsy (800 km), po příjezdu ubytování a nocleh.,
3.den: celodenní prohlídka Oděsy (přístav, Primorsky bulvar, Stará tržnice, Dům opery a baletu Oděsy, Oděská filharmonie, Ruské divadlo dramatu, kostel Nejsvětější Trojice..., viz odkazy cestovani.idnes.cz/odesa-mesto-kosmopolitnich-odesitu-a-vonavych-bezdomovcu-pna-/kolem-sveta.aspx?c=A091020_155819_igsvet_tom
,  www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/207562260120021-na-ceste-po-odese/ ), odpoledne odpočinek na pláži a nocleh na stejném místě.,
4.den: přejezd přes Cherson (krátká prohlídka města, střediska ukrajinské stepi) a odpoledne výlet do posledního městečka v deltě Dněpru, do Gola Pristaň. Zde dle možností výlet lodičkou po Dněpru a pozorování ptactva - mj. plameňáků, pisil, pelikánů atd. V podvečer dojezd na poloostrov Krym do okolí Simferopolu, ubytování a nocleh.,
5.den: prohlídka Bachčisaraje (Chánův palác, Fontána slz) a okolí (Uspenský monastir, skalní město Čufut Kale, hrad Mangup Kale a večer zastávka s prohlídkou Simferopolu (mešita Kebir Džami, kostel Tří svatých...) a nocleh na stejném místě.,
6.den: přejezd do Sevastopolu a prohlídka města (vyhlídka a muzeum Sevastopolské panorama, přístav, starý námořní kostel Pokrovskij Sobor, možnost návštěvy Černomořského flotilního muzea a odpoledne výlet do starověkého města Chersonesus - dnes největší řecká ruina na Krymu (katedrála sv.Vladimíra)., nocleh v Sevastopolu.,
7.den: dopoledne zastávka v Balaklavě (mj. se o tomto místě zmiňuje už Homérova Odyssea) odpoledne pěší výlet po malém národním parku Mys Aja (tisícileté jalovce, krymské planiky, vzácné druhy orchidejí... Z fauny zde můžete pozorovat orly a sokoly... Po turistických trasách dojdeme až k moři (pěšky cca 8 km). Možnost koupání., v podvečer krátký přejezd přes Foros (byzantský kostel Vzkříšení) a Alupku (Palácové muzeum - rozlehlé zahrady a bizarní domy) do okolí Jalty (zde ubytování, ve kterém budeme ubytováni i další 4 noci).,
8.den: celodenní prohlídka Jalty (koupání v Černém moři, katedrála Alexandra Něvského, Čechovův dům, palác Lavadia, pěší výlet k největšímu ukrajinskému vodopádu Učan-Su (8 km) a po tzv. carově pěšině 6 km horskou krajinou s četnými vyhlídkami na moře a Vlaštovčí hnízdo až do Gaspry. Zde návštěva Vlaštovčího hnízda (krym.vow.cz/2vlastovka.html) a odtud odjezd zpět do místa ubytování.,

9.den: dopoledne výlet do Velkého kaňonu Krymu (viz www.treking.cz/treky/velky-kanon-krym.htm) , zde pěší procházka dnem kaňonu a po severním hřebeni zpět k parkovišti, celé cca 6-7 km. Po návratu do místa ubytování volno, možnost koupání... Nocleh ve stejném místě.,

10.den: výlet z Jalty nejprve do Massandry (palác ve stylu francouzského zámečku, zvláštní osobitá atmosféra) a později do Nikity (Nikitská botanická zahrada s ohromující sbírkou dvaceti osmi tisíc druhů rostlin - mj. sekvoje a cedry z Libanonu apod.). Celé odpoledne a večer zastávka v letovisku Alušta (konkurent Jalty mezi krymskými letovisky, procházka po promenádě, možnost koupání a odpočinku, večer posezení v restauracích či barech...), nocleh stále na stejném místě v Jaltě., 
11.den: výlet do hor Demerdži (zde pěší túra k vodopádu Džur-Džur a podél řeky Ulu-Uzeň na pláže v Solnečnohorskoje (celé cca 12 km), odpoledne možnost koupání a v podvečer návrat do Jalty na ubytování.,
12.den: odjezd z Jalty, krátký přejezd do Angarského průsmyku v horách Demerdži, pěší túra v horách přes Severní Demerdži (1356 m) - skvělé vyhlídky téměř na celý Krym, do ohromujícího Údolí důchů, k vodopádu Džuria a k útesům Jurkini . Celé cca 16 km. Večer příjezd do Simferopolu, zde nocleh.,
13.den: časně ráno odjezd ze Simferopolu a celodenní přejezd do Lvova, sem příjezd před půlnocí, ubytování a nocleh.,
14.den: celodenní přejezd přes Polsko do Česka. Předpokládaný návrat do České Lípy do 23.00 hodin.
Cestu zpět můžeme zkombinovat s příp.noclehem na Slovensku a návrat by pak byl do České Lípy 15.den v podvečer.

Startovné: předpokládané náklady na akci vychází včetně veškeré dopravy a 13 noclehů v hotelu střední kategorie (2-lůžkové pokoje se soc.zařízením) na 13500.-Kč. Nezahrnují stravu a vstupy do pamětihodností a národního parku na Krymu (není drahé).


Odkazy na Krym:
Cestománie v ČT: www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/204562260100016-ukrajina-krym-svet-v-malem/

www.national-geographic.cz/detail/krym-skalni-mesta-a-klastery-odhaluji-multikulturni-historii-poloostrova-21464/

cestovani.idnes.cz/dovolena-na-krymu-krasne-hory-i-more-d7a-/kolem-sveta.aspx?c=A050427_180455_igsvet_tom

skalní města Krymu: www.national-geographic.cz/detail/krym-skalni-mesta-a-klastery-odhaluji-multikulturni-historii-poloostrova-21464/