S OVýTem BABÍ LÉTO V KARPATECH (Podkarpatská Rus)

 

                                                      
Propozice:
Termín: 07.-13.září 2014 
minimální počet účastníků: 7
Startovné 5300.-Kč zahrnuje: dopravu mikrobusem, 2x ubytování v penzionu na Slovensku, 5x ubytování v penzionu střední kategorie v Karpatech. 
Doporučené kapesné: 500.-UKH (cca 1500.-CZK) 

KARPATY Divoká krajina a působivé scenérie tvoří z Karpat jedinečnou destinaci jako stvořenou pro skutečné milovníky přírody. Výrazné horské pásmo prochází v oblouku jihozápadním koutem země a tvoří tak přirozenou hranici s Maďarskem a Rumunskem. Zdejší vrcholy jsou relativně nízké (nejvyšší ukrajinský vrchol Hoverla dosahuje jen 2061 mn.m.), zato však Karpaty tvoří nejzelenější kout celé Ukrajiny. Jde také o nejčistší oblast, kde vás překvapí svěží horský vzduch a mělké potůčky procházející nedotčenými údolími.

PROGRAM:
1.den: v časných ranních hodinách odjezd z České Lípy., cesta přes Olomouc, Žilinu, Poprad a Michalovce do místa ubytování u Zemplínské Šíravy., nocleh., 
2.den: dopoledne přejezd hranic (Ubĺa/Malyj Bereznyj) a cesta přes Volovec do oblasti NÁRODNÍHO PARKU SINĚVIR. Odpoledne výlet do jedné z nejhezčích vesnic na Podkarpatské Rusi, do SVOBODY. Zde krátký výšlap s vyhlídkami na obec a přilehlé pásmo Karpat. Večer ubytování v Siněviru a možnost večeře v kolibě (mj. typické ukrajinské jídlo – šašlik). Nocleh.,
3.den: pěší túra v POHOŘÍ GORGONY: Siněvirskaja Pol´jana-chata Pereniz-Plaek-býv.Muzeum vorařství-Šlagbaum-Siněvirskaja Pol´jana. Celkem cca 21 km. V podvečer krátký výlet k SINĚVIRSKÉMU JEZERU (pěší procházka kolem jezera, celkem cca 2 km). Nocleh.,
4.den: pěší túra v POHOŘÍ GORGONY: chata u hájenky mezi Pol´janou a Siněvirem-Piškoňa-V.Gropa-Negrovec-Horb-Koločava. Celkem cca 24 km. Posezení v restauraci bývalé Četnické stanice a návrat mikrobusem do místa ubytování (na stejném místě v Siněviru)., nocleh.,
5.den: návrat mikrobusem do KOLOČAVY (dopoledne prohlídka místa známého z románu Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupežník, v programu mj. návštěva Četnické stanice, památníku Ivana Olbrachta v místní škole, zastávka na hřbitově u hrobu Nikoly Šuhaje a u dřevěného kostela sv.Kříže, u kterého jsou pohřbeni zavraždění čs. četníci)., poté pěší výlet v POHOŘÍ POLONINA KRASNA: z Koločavy výstup na Strimbu (1719 mn.m. (tam a zpět cca 16 km)., nocleh.,
6.den: odjezd ze Siněviru a cesta do MUKAČEVA (krátká zastávka ve městě a u hradu Poljanok), odpoledne prohlídka UŽHORODU s hradem a skanzenem., ve večerních hodinách přejezd hranic poblíž slovenské Ubĺy a nocleh v oblasti Zemplínské Šíravy.,
7.den: cesta do Česka a ve večerních hodinách návrat do České Lípy… 
https://cestovani.idnes.cz/krasna-priroda-jako-nikde-jinde-i-ozveny-totality-podkarpatska-rus-1fw-/kolem-sveta.aspx?c=A110406_125013_igsvet_tom
 
 
 
https://karpaty.net/kolocava/