S OVýTem PĚŠKY A S KOLEM KOLEM MAZURSKÝCH JEZER

Termín: 25.července - 1.srpna 2015 (bez nočních přejezdů)
Program:
1.den: odjezd v časných ranních hodinách z České Lípy, odpoledne krátká zastávka v centru staré části VARŠAVY a ve večerních hodinách dojezd do oblasti MAZURSKÝCH JEZER, do střediska GIŽYCKO, zde ubytování, nocleh.,
2.den: cyklotúra podél břehů Mazurských jezer: Gižycko - Bogaczewo - Rydzewo (jezero Niegočin) Wierciejki - Milki (jezero Wojnowo) - Lipinskie - Wydminy (jezero Wydminskie) - Sucholaski - Kruklin (jezero Kruklin) - Sulimy - Gižycko., délka trasy: 56 km
           pěší túra podél břehů Mazurských jezer: Gižycko - Wilkasy (jezero Wilkasy) - Bogaczewo - přívozem přes jezero Niegočin - Rydzewo (jezero Niegočin) - Kula (jezero Jagodne) - možnost výletu lodí po jezeru - Bogaczewo - Gižycko., délka trasy: 22 km
nocleh ve stejném místě.,
3.den: cyklotúra podél břehů Mazurských jezer k Hitlerově Vlčímu doupěti: Gižycko - Piekna Gora - Guty - Kamionki - Doba (jezero Kisajno) - Parcz - Gierlož (Hitlerovo Vlčí doupě) - Czerniki - Ketrzyn (hrad) - Czerniki - Parcz...
      varianta A - delší: ... - Mazany - Dlužec - Radzieje - Kamionek (jezero Mamry) - Sztynort Duzy (jezero Dargin) - Harsz (jezero Harsz) - Pozezdrze - Pieczarki (jezero Drgal) - Gižycko., délka trasy: 89 km
      varianta B - kratší: ... - Doba - Kamionki - Guty - Piekna Gora - Gižycko (65 km)
           pěší túra k Hitlerově Vlčímu doupěti: odjezd vlakem z Gižycka v 8.05 hodin do Ketrzynu (příj. 8.34 hodin)., pěšky Ketrzyn (hrad) - Czerniki - Gierlož (Hitlerovo Vlčí doupě) - Parcz - Doba (jezero Kisajno) - Bogacko (jezero Dejguny) - Sterlawski Male., délka trasy: 28 km., vlakem v 18.37 hodin do Gižycka (příjezd v 18.47 hodin).,
nocleh ve stejném místě.,
4.den: cyklotúra podél břehů jižní části Mazurských jezer: Gižycko - Wilkasy - Skop - Ryn (jezera Olów a Rynskie, hrad) - Rybical - Mrowki - Talty (jezero Talty) - Mikolajki (jezero Mikolajskie) - Luknajno (jezero Luknajno) - Dziubiele (jezero Šniardwy) - Suchy Rog (jezero Tuchlin) - Chmielewo - nádraží Tuchlin - Okartowo (jezero Tyrklo) délka trasy: 66 km., koupání v jezeru a odpočinek.,
           pěší túra s přejezdy mikrobusem: přejezd mikrobusem z Gižycka do Rynu - prohlídka městečka u jezer Olów a Rynskie, hrad) - Rynsky Dwor - pěšky z Rybicalu - Mrowki - Talty (jezero Talty) - Mikolajki (jezero Mikolajskie)., délka trasy: 16,5 km., přejezd mikrobusem na vyhlídku na jezero Luknajno - dále mikrobusem do Suchy Rog (jezera Šniardwy a Tuchlin) a do Okartowa, koupání v jezeru a odpočinek.,
společná cesta mikrobusem z Okartowa do Gižycka.,
nocleh ve stejném místě.,
5.den: dopoledne přejezd do Litvy podél hranic Kaliningradské oblasti Ruska a kolem 14.té hodiny příjezd do letoviska PALANGA. Odpoledne volno, prohlídka střediska, možnost pobytu na pláži u Baltského moře... Ubytování v Palanze a nocleh.,
6.den: celodenní výlet do NÁRODNÍHO PARKU NERINGA - KURSKÁ KOSA v Litvě. Ráno krátký přejezd mikrobusem z Palangy do Klaipedy, zde nalodění na trajekt a přejezd na Kurskou kosu (trajekt není ve startovném, ale poplatek není nikterak významný), možnost prohlídky muzea moře a delfinária a nejstarších budov ve Smiltyné na Kurské kose, poté:
           cyklotúra po NP Neringa - Kurská kosa: Smyltiné - písečná duna - koupání v moři - Juodkranté (výstup na tzv. Vrch čarodějnic - dřevěné sochy) - Nida (písečná duna)., délka trasy: 51 km, prodloužená trasa - návrat stejnou cestou s možností nástupu do mikrobusu kdekoliv po cestě.,
           pěší výlet: písečná duna, koupání v moři, návštěva městečka Nida (nejzajímavější obec v litevské části Kurské kosy), výstup na tzv. Vrch čarodějnic v Juodkranté atd., pěšky cca 10 km., ostatní přesuny mikrobusem.,
v podvečer přejezd trajektem do Klaipedy a návrat do Palangy, nocleh ve stejném místě., 
7.den: celodenní pobyt v letovisku PALANGA (možnost pobytu na pláži u Baltského moře, koupání, procházky střediskem) nebo výlet do okolí Palangy na kole, a to do lázeňského města ŠVENTOJI (klimatické a balneologické lázně) a do lázeňské obce BÜTINGÉ (délka trasy max. 30 km). 
Nocleh ve stejném místě., 
8.den: časně ráno odjezd z Palangy a přejezd do Česka. V průběhu přejezdu dopoledne návštěva skvělého litevského skanzenu v RUMŠIŠKÉŠ (lidové stavby jsou tu uspořádány do 4 vesnic, které reprezentují 4 litevské regiony - Aukštaltija, Dzúkija, Suvaljija a Žemaltija. Mezi budovami z 18. a 19.století zde najdete celé farmy, stodoly, seníky, kapli, hostinec.. V létě tu probíhají ukázky lidových řemesel, hrnčířství, tkalcovství, truhlářství atd.). Po zbytek dne dlouhý přejezd Polska okolo Varšavy a Wroclawi. Předpokládaný návrat do České Lípy ve 24.00 hodin.
 
STARTOVNÉ: 6250.-Kč obsahuje dopravu mikrobusem a přepravu kol dle programu, 7x ubytování ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím. .
Sleva pro stávající členy KČT OVýT - 300.-Kč.
 
Pěší turistika: pěší výlety - obtížnost 2 (stupnice obtížnosti: 1 - lehká, vhodná i pro děti., 2 - středně těžká, malé převýšení, ale možná větší délka, 3 - náročná, zejména stoupáním, příp. délkou., 4 - těžká, především vícedenní akce s batohem na zádech, 5 - nejnáročnější, těžké přechody vysokých pohoří i s postupy pomocí lezeckých pomůcek).
 
PŘIHLÁŠKY: do vyprodání míst nebo maximálně do 30.4.2015., s přihláškou záloha startovného 1000.-Kč.
 
Odkazy:
 
Předpověď počasí: 
Palanga a Kurská kosa: www.wetteronline.de/wetter/palanga