S OVýTem JIŽNÍ AFRIKA aneb TO NEJLEPŠÍ Z JAR

DO JIŽNÍ AFRIKY MŮŽEME S TESTEM NA COVID-19, 
PŘI NÁVRATU JE TEST NUTNÝ (třeba na letišti v Praze) NEBO KARANTÉNA
 

Termín: 18.-28.ledna 2021

NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE: JOHANNESBURG, PANORAMA ROUTE - Pilgrims´Rest, Three Rondawels, NÁRODNÍ PARKY KRUGER,  HLUHLUWE-UMFOLOZI a SANTA LUCIA, SVAZIJSKO, DURBAN, KAPSKÉ MĚSTO, MYS DOBRÉ NADĚJE 

Program akce: 

1.den: odlet z Prahy v ranních hodinách, přestup na některém evropském letišti a pozdě večer přílet do Johannesburgu., transfer do hotelu a nocleh.,

2.den: snídaně, prohlídka JOHANNESBURGU (mj. vyhlídka z výšky 202 metrů na město, a to z 50.patra Carlton Centre, stará radnice, burza, Orient Plaza...), odpoledne přejezd přes PRETORII (okružní jízda po hlavním městě JAR) do Graskopu., po příjezdu ubytování a nocleh.,  

3.den: snídaně, celodenní putování po tzv. PANORAMA ROUTE, vyhlídkové silnici, která nás zavede do původně zlatokopeckého městečka PILGRIM´S REST, zastávky v kaňonu řeky Blyde u "Burkeho šťastných děr, v deštném lese, na vyhlídkách Three Rondawels a God´s Window, u vodopádu Mac Falls či v městečku Graskop, večer nocleh poblíž vstupu do Krugerova NP., nocleh.,

 

4.den: celodenní návštěva KRUGEROVA NÁRODNÍHO PARKU (odjezd časně ráno, brány parku otevírají v 6.00 hodin... a po ránu je k vidění nejvíc zvířat)., snídaně v parku., celodenní putování parkem, kde můžete najít celou tzv. Velkou pětku (lev, slon, nosorožec, buvol, gepard), ale i další zvířata., v průběhu dne zastávky na vyhlídkách, v restech na občerstvení i v "hlavním městě" tohoto největšího safari parku - ve Skukuze., nocleh v Nelspruitu.,

5.den: snídaně,  přejezd z Nelspruitu na hranice se SVAZIJSKEM (nově nazývané eSWATINI) a poté přejezd této druhé nejmenší země Afriky - mj. přes hlavní město MBABANE, odpoledne průjezd NP HLUHLUWE-UMFOLOZI a ve večerních hodinách dojezd do Santa Lucie, střediskové obce stejnojmenného národního parku., ubytování a večer možnost pozorování života u moře a jezera (hroši zde v noci přicházejí až do obce)., 

6.den: snídaně, dopoledne návštěva NÁRODNÍHO PARKU SANTA LUCIA ve kterém budeme pozorovat opět divokou zvěř - slony, nosorožce apod., odpoledne možnost výletu lodí po řece a jezeru SANTA LUCIA, z lodi možnost pozorování hrochů, krokodýlů a divokého ptactva... Večer přejezd a ubytování a nocleh v Durbanu.,

7.den: snídaně,  celodenní pobyt v DURBANU, možnost pobytu na pláži Indického oceánu nebo prohlídka města (radnice, tržnice atd.)., odpoledne výlet do oblasti nazvané TISÍCE AFRICKÝCH PAHORKŮ  a s návštěvou typické zuulské vesničky a možnost návštěvy parku s krokodýly., nocleh ve stejném hotelu v Durbanu.,

 

8.den: snídaně, transfer na letiště v Durbanu a během dopoledne přelet z Duranbu do Kapského Města., odpoledne procházka po KAPSKÉM MĚSTĚ, projdeme mj. přes náměstí Grande Parade s radnicí City Hall a tržištěm, okolo hradu Dobré naděje k budově parlamentu (Houses of Parliament) a po třídách Adderley Street a Long Street. Navštívíme "barevnou" čtvrť Bo-Kaap (muslimská čtvrť, ve které žijí potomci otroků dovezených do Jižní Afriky na těžkou práci). V podvečer ubytování a před setměním dle momentálního počasí výlet lanovkou na STOLOVOU HORU, příp. návštěva bývalého přístavu - dnes moderně řešené čtvrti Waterfront s nákupními středisky, kinem IMAX, Muzeem moře, čtvrti plné restaurací a barů... Pokud jedno nebo druhé nestihneme (i s ohledem na počasí) v tento den, přesuneme na večer další den., nocleh v Kapském Městě., 

 

10.den:  celodenní výlet na KAPSKÝ POLOOSTROV. Cestou z Kapského Města zastávka v HOUT BAY (původní rybářská vesnička, pláž s možností koupání v Atlantském oceánu), poté přejezd po vyhlídkové silnici CHAPMAN´S PEAK DRIVE  na KAPSKÝ MYS. Zde nejprve výstup na nejvyšší bod skály mysu (omylem někdy nazývaným nejjižnějším bodem Afriky., ve skutečnosti je tímto nejjižnějším mysem ovšem Střelkový mys poblíž Hermanusu)  a poté procházka (cca 3 km) na MYS DOBRÉ NADĚJE. Odpoledne zastávka na pláži v městečku SIMON´S TOWN, kde kromě koupání můžete navštívit i velice zdařilou expozici BOULDERS BEACH (kolonie tučňáků nejmenších). V pozdním odpoledni zastávka ve vinařské oblasti CONSTANTIA a návštěva jednoho z vinařství s možnou ochutnávkou zdejších proslulých jihoafrických  vín. Po návratu do KAPSKÉHO MĚSTA   výjezd mikrobusem na tzv. Lví hlavu (Lion´s Head) u Signální hory, kde se s návštěvou Kapského Města rozloučíme. Jsou odtud bezvadné výhledy na město i Stolovou horu. Pozdě večer transfer na letiště a krátce po půlnoci odlet z Jižní AFriky., noční přelet.,

 

 

Ubytování: 9x vždy v hotelu střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou

Stravování: v hotelech snídaně

Startovné: 36000.-Kč zahrnuje letenky Praha-Johannesburg/Kapské Město-Praha, letenku Durban-Kapské Město, dopravu po Jihoafrické republice klimatizovaným mikrobusem, 9x ubytování v hotelu ve 2-lůžkových pokojích a 9x snídaně.

Nezahrnuje pouze vstupenky do NP a na lanovku na Stolovou horu (cca za 1800.-Kč), jízdenku lodí v NP Santa Lucia (cca za 400.-Kč) a stravu (cca 3000.-Kč).

Přihlášky a záloha: o vyprodání kapacity nebo nejpozději do 30.11.2020, záloha ve výši 25000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá! Možnost pojištění letenky!

Vstupní víza do Jihoafrické republiky nejsou třeba! Víza do Svazijska zajistíme na vyžádání.

 

 

Odkazy:

www.novinky.cz/cestovani/exotika-amerika/164511-vydejte-se-dosrdce-jihoafricke-republiky.html

www.mojeafrika.cz/informace-narodni-parky-a-soukrome-rezervace-jar-100022_100076_0

Videoodkazy:

www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/203562260100013-jihoafricka-republika-cernobila-zem/

 

Předpověď počasí:

Johannesburg: www.weatheronline.cz/Jihoafrickarepublika/Johannesburg.htm

Durban: www.weatheronline.cz/Jihoafrickarepublika/Durban.htm

Kapské Město: www.weatheronline.cz/Jihoafrickarepublika/KapskeMesto.htm