S OVýTem ALŽÍRSKEM NA SAHARU

 
Termín: 22.-30.listopadu 2023
NEJVĚTŠÍ ATRAKTIVITY V PRŮBĚHU AKCE:
ALŽÍR, KASBA, SAHARSKÉ DUNY, CONSTANTINE, TIMGAD, NAKHLA
 

Program akce:
1.den: předpokládaný odlet z Drážďan v časných ranních hodinách (přesun z České Lípy zajištěn)., odpoledne přílet do Alžíru, transfer do hotelu a odpočinek., ubytování a nocleh.,
2.den: prohlídka hlavního města Alžírska, města ALŽÍR, zvaný také Paříž Afriky. Prohlédneme si Kasbu - nejstarší část města uložené v kopci nad mořem (zapsané na seznam světového dědictví). Dnes bohužel v již zašlé slávě domy chátrají a vyskytují se zde ti nejchudší. Později prohlídka nejznámější mešity v celé zemi - Ketschaoua Mosquée. Rozhlédneme se také z 600 metrů vysokého kopce Yemma Gouraya, kde se nachází španělská pevnost a odkud je výhled na celé město., nocleh.,
3.den: celodenní přejezd do města CONSTANTINE, kde se po příjezdu ubytujeme., nocleh.,
4.den: prohlídka CONSTANTINE v jehož středu se nachází 140 metrů hluboká soutěska řeky Rumel. Soutěska je překlenutá nádhernými kamennými a řetězovými mosty. V rámci hromadné dopravy zde dokonce funguje lanovka. Toto město založili již Féničané a dali mu název "Cirta" (v překladu město vytesané do skály)., nocleh.,
5.den: dopoledne přejedeme do nedalekého města TIMGAD, které je nejzachovalejším římským městem s nádhernými antickými ruinami a panoramaty. Zastavíme se např. u Trajánova oblouku či u zachovalých paláců. Dalším cílem bude poměrně zachovalé antické divadlo s výbornou akustikou. Také Timgad je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Odpoledne přejezd na Saharu, ubytování a první noc v poušti., nocleh.,
6.den: v průběhu dne se zastavíme v pouštních oázách BISKRA či EL OUED., ubytování a nocleh.,
7.den: pobyt na SAHAŘE (projížďka na velbloudech, výstup na písečnou dunu apod.)., nocleh.,
8.den: pobyt na SAHAŘE (návštěva další z oáz - NAKHLA) a později přesun do Bou Saada., ubytování a nocleh.,
9.den: přejezd do Alžíru a po poledni odlet z Alžíru do Frankfurtu nad Mohanem a dále vlakem ICE do Drážďan. Po příjezdu do Drážďan zajištěna cesta do České Lípy.

Ubytování: vždy v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím (toaleta a sprcha) na pokoji

Stravování: bez předem zajišťované stravy

Startovné: 19900.-Kč zahrnuje: letenky Drážďany - Alžír - Frankfurt n.M., , dopravu vlakem ICE z Frankfurtu do Drážďan a mikrobusem nebo autem po Alžírsku a 8x ubytování ve 2-lůžkových pokojích.
Startovné nezahrnuje vstupenky do národních parků a do kulturních a historických zařízení (cca 30.-USD), a jízdné na trase Česká Lípa - Drážďany - Česká Lípa.

Přelety: s renomovanou společností Lufthansa., v ceně letenky pouze kabinové zavazadlo., příplatek za odbavené zavazadlo pro obě cesty činí 2080.-Kč. Je třeba zakoupit při přihlášení se na akci.

Možnost připojištění: nejpozději 14 dní před začátkem akce je možnost připojištění, které zahrnuje kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19. Pojistné plnění až 500000000.-Kč, příp. náhradní ubytování v případě karantény v zahraničí (Evropa do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí a náhradní dopravu vč. letenky na cestu zpět do výše 10000.-Kč s 20% spoluúčastí., u akcí mimo Evropu je výše náhrady u obou záležitostí - ubytování a dopravy zpět 20000.-Kč s 20% spoluúčastí).
Pojištění stojí v rámci této akce 1393.-Kč (u osob nad 70 let dvojnásobek) a je třeba ho objednat a zaplatit nejpozději 14 dní před zahájením akce.

Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity akce nebo nejpozději do 30.9.2023., záloha ve výši 8000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci je nevratná

Vstupní víza do Alžírska jsou třeba, pro jejich vyřízení je třeba cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po návratu, 2 fotografie, potvrzení o zaměstnání v angličtině, výpis z účtu za poslední tři měsíce a cena víza je od 2600.-Kč...

PAMATUJTE NA SKUTEČNOST, ŽE NAŠE AKCE NEJSOU KLASICKÝM ZÁJEZDEM CESTOVNÍ KANCELÁŘE, JEDEME JAKO SKUPINA PŘÁTEL A NEJEZDÍ S NÁMI ŽÁDNÝ ODBORNÝ PRŮVODCE ANI DELEGÁT, PŘIČEMŽ AVIZOVANÝ PROGRAM BUDE VŽDY DODRŽEN!

Odkazy:
www.novinky.cz/clanek/cestovani-exotika-a-amerika-alzirsko-dokaze-prekvapit-poznejte-pet-mist-ktera-v-nem-stoji-za-navstevu-88474

Předpověď počasí:
www.weatheronline.cz/Alzirsko.htm