S OVýTem TO NEJLEPŠÍ Z NAMIBIE

jen s PCR testem na Covid-19 můžeme do Namibie
 
 
 

Termín: 27.5.-8.6.2021

Program akce:

1.den: odlet z Drážďan v podvečer (dopravu z ČR na odletové letiště zajistíme)., přestup na některém evropském letišti a noční přelet do Namibie.,
2.den: přílet do Windhoeku v ranních hodinách, odbavení na letišti, převzetí mikrobusu a po celý den prohlídka hlavního města Namibie - WINDHOEKU. V rámci prohlídky projdeme mj. po Independence Avenue k náměstí Ausspannplatz a k nádraží, k památníku Kudu (jeden ze symbolů Windhoeku), k Národní galerii a Národnímu muzeu či k nejmenší katedrále v jižní Africe..., v podvečer ubytování v hotelu a nocleh.,
3.den: snídaně, WINDHOEK - projížďka "druhou tváří města", kterou je černošská čtvrť KATUTURA, poté přejezd z Windhoeku do KEETMANSHOOPU, který je centrem pěstování karakulských ovcí. Po příjezdu zastávka v bývalém misijním kostele (dnes muzeum), ubytování a nocleh.,
4.den: dopolední přejezd do KOKERBOOMu, kde navštívíme tzv. LES ALOÍ. Roste zde asi 250 aloí rozsochatých, rovných jako svíce! Odpoledne zastávka v GIANT´S PLAYGROUND - u jedinečné scenérie gigantických kamenných bloků. Poté přejezd do oblasti národního parku RICHTERSVELD TRANSFRONTIER PARK, ubytování a nocleh.,
5.den: celodenní pobyt v údolí FISH RIVER KAŇONU, což je po americkém Grand Canyonu druhý největší kaňon na světě. Je jedním z největších přírodních zázraků Afriky. Z Vantage Point se nabízí úchvatný pohled na přírodu v kaňonu s jedinou namibijskou vnitrozemskou řekou, jíž trvale protéká voda. Podvečer v AI-AIS, kde bude možnost vykoupat se ve zdejších termálních pramenech s vodou teplou 60 st.C., návrat do ubytování, nocleh.,
6.den: cesta do KOLMANSKOPU (zastávka v "městě duchů", tady byly objeveny v r.1908 první diamanty v Namibii), dále cesta kolem písečných dun a v podvečer prohlídka města LÜDERITZ, města s působivou architekturou z koloniální doby. V rámci prohlídky navštívíme Skalní kostel, bývalou říšskou lékárnu či dnes již nefunkční nádraží. Vystoupat můžete i na Diamantovou horu, ze které se dá přehlédnout město, Žraločí ostrov i celý ostrov. Ubytování a nocleh.,
7.den: z Lüderitz se vydáme do jedné z největších rezervací na světě - do NÁRODNÍHO PARKU NAMIB NAUKLUFT. Pojedeme podél parku cca 500 km krajinou, která bude atraktivní především díky písečným dunám, které nás budou provázet takřka po celý den. V podvečer dojezd do Sesriem, zde ubytování na příští 2 noci.,
8.den: celodenní pobyt v NÁRODNÍM PARKU NAMIB NAUKLUFT. V tento den projdeme pěšky úzkou roklinu, kterou tvoří řeka Tsauchab, nazývaná SESRIEM CANYON. 30 metrů hluboký kaňon je v některých místech úzký jen dva metry (pěšky cca 4 km). Cestou ke kaňonu navštívíme DUNU 45, která je vysoká až 300 metrů a vyhlídku SOSSUSPOORT, odkud můžeme vychutnat fascinující pohled na údolí řeky Tsauchab a bizarní krajinu plnou dun a typických stromů v pouštní krajině. Návrat do Sesriem, nocleh.,
 
 
 
9.den: za ranních červánků nabízíme fakultativní výlet: LET BALONEM nad grandiózním pouštním panoramatem Namibu, což bude jako sen, jenž se stal skutečností! Výlet trvá cca 3 hodiny 5.00-8.00 hodin, cena výletu: 12500.-Kč, přihlášky do 30.4.2021)., poté cesta se zastávkou u obce Hauchabfontein, kde navštívíme oblast zvanou QUIVER TREE FOREST (Stromové aloe). Jedná se o les, kde rostou aloe rozsochaté, unikátní rostliny podobné stromům joshua tree. Poté přejedeme nejprve na pobřeží k WALVIS BAY (Velrybí zátoka), kde budeme mít možnost pozorovat bohatý svět ptactva. Zdejší oblast vytváří příhodné podmínky pro život pelikánů, kormoránů, plameňáků, racků a jiných mořských ptáků. Odpoledne dojedeme na PLÁŇ WELWITSCHIA, v níž stojí 2000 let stará welwitschie podivná. Rostlina oslavovaná jako "živoucí fosilie" vhání svůj kůlovitý kořen do hloubky až 3 m a svými 2 až 8 m dlouhými kožovitými listy přijímá v noci vláhu. Později prohlídka města SWAKOPMUND, evropského města v Africe... Leží na severním okraji NP Namib, kde do Atlantiku ústí řeka Swakop. Projdeme se po 262 metrů dlouhém molu i po půvabné pláži s palmami a promenádou, navštívit můžeme Swakopmund Museum s exponáty dokumentujícími výrazný rozdíl mezi životem ve městě a na poušti. V nedalekém Emil Jensen Herbariu se nacházejí sbírky pouštní flóry, polodrahokamů a minerálů. Staré nádraží dnes slouží jako muzeum dopravy a jako centrum uměleckých řemesel. Večer ubytování ve Swakopmundu., nocleh.,
10.den: snídaně., dopoledne projedeme po mystickém POBŘEŽÍ KOSTER (Skeleton Coast). Cesta mezi Swakopmundem po Terrace Bay je nepochybně nejzajímavějším úsekem Pobřeží koster (na tomto hrůzném osamělém pobřeží ztroskotalo nesčetné množství lodí. Jejich trosky, připomínající kostry, lemují v nepravidelných vzdálenostech linii pobřeží.). Na CAPE CROSS či Křížovém mysu, je jedna z největších kolonií lachtanů v Africe. Odpoledne dojedeme k národnímu parku Etosha, nocleh cca 100 km od vstupu do parku v Oudtju.,
11.den: celodenní návštěva NÁRODNÍHO PARKU ETOSHA. Park patří k nejkrásnějším africkým rezervacím založeným již v roce 1907. Celý den budeme pozorovat slony, nosorožce, hyeny, zebry, žirafy, impaly, antilopy skákavé i losí, přímorožce, pštrosy, lvy, ale možná i gepardy či leopardy.... Přes Halali dojedeme k několika napajedlům a k Etosha Viewpoint, jedinému místu, kde je možné vjet asi 1,5 km do hloubi pánve Etosha, bíle pobleskující solné pouště, na níž v tetelícím se horkém vzduchu často nastane efekt zrcadlení (fata morgana). Přes Namutoni (z věže pozorování západu slunce) pak vyjedeme ve východní části národního parku. Nocleh .,
12.den: dopoledne zastávka v oblasti HOBA METEORITE. Sem dopadl největší známý, 60 tun vážící, meteorit světa. Jedná se o nejhmotnější přírodní železo známé na povrchu Země. V průběhu odpoledne transfer na letiště a odlet., noční přelet.,
13.den: přestup na některém evropském letišti a přílet do Drážďan v odpoledních hodinách (cesta z Drážďan do Česka zajištěna).
 
 
 
Ubytování: v Namibii 10x vždy v hotelu nebo penzionu***, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou.,
Stravování: ve startovném zahrnuty 2x snídaně (ve Windhoeku a ve Swakopmundu), jinak bez stravy zahrnuté ve startovném
 
Startovné: 49500.-Kč zahrnuje letenky Drážďany-Windhoek a zpět, dopravu po Namibii v klimatizovaném mikrobusu, 10x ubytování v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích a 2x snídaně.
Nezahrnuje víza do Namibie (zajistíme po příletu na letišti - cena 1-vstupového víza cca 1600.-Kč) a stravu.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 30.4.2021, záloha ve výši 30000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
 
Možnost připojištění: v rámci přihlášení se na akci je možnost připojištění, které zahrnuje  také kompletní pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19 (pojistné plnění až 500.000.000.-Kč, z toho i náklady na příp. karanténu v zahraničí ve výši max. 20000.-Kč s 20-ti % spoluúčastí a max. 20000.-Kč na příp. náhradní dopravu z Namibie domů vč. letenek, i zde s 20-ti % spoluúčastí). Pojištění stojí 907.-Kč (u osob starších 70 let 1815.-Kč) a je třeba ho zaplatit maximálně 3 týdny před konáním akce.  V případě požadavku pojištění storna letenky je cena pojistky 1630.-Kč (osoby starší 70 let 3260.-Kč)
 
Vstupní víza do Namibie nejsou součástí startovného, ale zařídíme vám je!
 
 
 
Odkazy:
 
Videoodkazy:
 
Předpověď počasí: