S OVýTem NAMIBIE s možností prodloužení o Botswanu a Zimbabwe

Termín: 1.-17.11.2018 

 

Program akce:

1.den - čtvrtek 1.listopadu 2018: odlet z Prahy (příp. z Berlína, Mnichova nebo Vídně, dopravu z ČR na odletové letiště zajistíme)., přestup na některém evropském nebo africkém letišti a noční přelet do Namibie.,
2.den - pátek 2.listopadu 2018: přílet do Windhoeku v dopoledních hodinách, odbavení na letišti, převzetí mikrobusu a odpoledne první prohlídka hlavního města Namibie - WINDHOEKu. V rámci prohlídky projdeme mj. po Independence Avenue k náměstí Ausspannplatz a k nádraží, k památníku Kudu (jeden ze symbolů Windhoeku), k Národní galerii a Národnímu muzeu či k nejmenší katedrále v jižní Africe..., v podvečer ubytování v hotelu a nocleh.,
3.den - sobota 3.listopadu.2018: WINDHOEKdopoledne ve WINDHOEKU navštívíme trh Okahandja Mbangura s rukodělnými převážně dřevěnými výrobky., možnost nákupu suvenýrů (sošky, masky, korály apod.). Možnost návštěvy pevnosti Alte Feste či Gathemannova komplexu: gibeonské meteority a poté projížďka "druhou tváří města", kterou je černošská čtvrť KATUTURA, odpoledne přejezd z Windhoeku do KEETMANSHOOPu, který je centrem pěstování karakulských ovcí. Po příjezdu zastávka v bývalém misijním kostele (dnes muzeum), ubytování a nocleh.,
4.den - neděle 4.listopadu 2018: dopolední přejezd do KOKERBOOMu, kde navštívíme tzv. LES ALOÍ. Roste zde asi 250 aloí rozsochatých, rovných jako svíce! Odpoledne zastávka v GIANT´S PLAYGROUND - u jedinečné scenérie gigantických kamenných bloků. Poté přejezd do oblasti národního parku RICHTERSVELD TRANSFRONTIER PARK, ubytování a nocleh.,
5.den - pondělí 5.listopadu 2018: celodenní pobyt v údolí FISH RIVER KAŇONU, což je po americkém Grand Canyonu druhý největší kaňon na světě. Je jedním z největších přírodních zázraků Afriky. Z Vantage Point se nabízí úchvatný pohled na přírodu v kaňonu s jedinou namibijskou vnitrozemskou řekou, jíž trvale protéká voda. Nocleh v AI-AIS, kde bude možnost vykoupat se ve zdejších termálních pramenech s vodou teplou 60 st.C.,
6.den - úterý 6.listopadu 2018: cesta z Ai-Ais podél pouště Namib (v této části skalnatá, pískem pokrytá rovina, vzhledem k těžbě diamantů nepřístupná) do KOLMANSKOPU (zastávka v "městě duchů", tady byly objeveny v r.1908 první diamanty v Namibii), dále cesta kolem písečných dun a v podvečer prohlídka města LÜDERITZ, města s působivou architekturou z koloniální doby. V rámci prohlídky navštívíme Skalní kostel, bývalou říšskou lékárnu či dnes již nefunkční nádraží. Vystoupat můžete i na Diamantovou horu, ze které se dá přehlédnout město, Žraločí ostrov i celý ostrov. Ubytování a nocleh.,
7.den - středa 7.listopadu 2018: z Lüderitz se vydáme do jedné z největších rezervací na světě - do NÁRODNÍHO PARKU NAMIB NAUKLUFT. Pojedeme podél parku cca 500 km krajinou, která bude atraktivní především díky písečným dunám, které nás budou provázet takřka po celý den. V podvečer dojezd do Sesriem, zde ubytování na příští 3 noci.,
8.den - čtvrtek 8.listopadu 2018: celodenní pobyt v NÁRODNÍM PARKU NAMIB NAUKLUFT. V tento den projdeme pěšky úzkou roklinu, kterou tvoří řeka Tsauchab, nazývaná SESRIEM CANYON. 30 metrů hluboký kaňon je v některých místech úzký jen dva metry (pěšky cca 4 km). Cestou ke kaňonu navštívíme DUNU 45, která je vysoká až 300 metrů a vyhlídku SOSSUSPOORT, odkud můžeme vychutnat fascinující pohled na údolí řeky Tsauchab a bizarní krajinu plnou dun. Návrat do Sesriem, nocleh.,
 

9.den - pátek 9.listopadu 2018: za ranních červánků nabízíme fakultativní výlet: LET BALONEM nad grandiózním pouštním panoramatem Namibu, což bude jako sen, jenž se stal skutečností! Výlet trvá cca 3 hodiny 5.00-8.00 hodin, cena výletu: 12500.-Kč, přihlášky do 30.9.2018)., poté celodenní pobyt v NÁRODNÍM PARKU NAMIB NAUKLUFT. Pro zájemce je připraven 17 km dlouhý, ale nepříliš nenáročný tzv. WATERKLOOF TRAIL. Při tomto treku se možná potkáme i se zvířátky - damany. Ti jsou, ač nevelcí, prý nejbližšími příbuznými slonů. Cestou zpět do Sestriem se zastavíme ještě u obce Hauchabfontein, kde navštívíme oblast zvanou QUIVER TREE FOREST (Stromové aloe). Jedná se o les, kde rostou aloe rozsochaté, unikátní rostliny podobné stromům joshua tree. nocleh v Sesriem.,

10.den - sobota 10.listopadu 2018:ejedeme nejprve na pobřeží k WALVIS BAY (Velrybí zátoka), kde budeme mít možnost pozorovat bohatý svět ptactva. Zdejší oblast vytváří příhodné podmínky pro život pelikánů, kormoránů, plameňáků, racků a jiných mořských ptáků. Zasáňkovat v písku si budete moct při další cestě okolo písečných dun. Odpoledne dojedeme na PLÁŇ WELWITSCHIA, v níž stojí 2000 let stará welwitschie podivná. Rostlina oslavovaná jako "živoucí fosilie" vhání svůj kůlovitý kořen do hloubky až 3 m a svými 2 až 8 m dlouhými kožovitými listy přijímá v noci vláhu. Večer ubytování ve Swakopmundu., nocleh.,
 
11.den - neděle 11.listopadu 2018: prohlídka města SWAKOPMUND, evropského města v Africe... Leží na severním okraji NP Namib, kde do Atlantiku ústí řeka Swakop. Projdeme se po 262 metrů dlouhém molu i po půvabné pláži s palmami a promenádou, navštívit můžeme Swakopmund Museum s exponáty dokumentujícími výrazný rozdíl mezi životem ve městě a na poušti. V nedalekém Emil Jensen Herbariu se nacházejí sbírky pouštní flóry, polodrahokamů a minerálů. Staré nádraží dnes slouží jako muzeum dopravy a jako centrum uměleckých řemesel.
Odpoledne se můžete vydat na některý z výletů lodí po moři, nabídka výletů na místě., nocleh.,
12.den - pondělí 12.listopadu 2018: dopoledne projedeme po mystickém POBŘEŽÍ KOSTER (Skeleton Coast). Cesta mezi Swakopmundem po Terrace Bay je nepochybně nejzajímavějším úsekem Pobřeží koster (na tomto hrůzném osamělém pobřeží ztroskotalo nesčetné množství lodí. Jejich trosky, připomínající kostry, lemují v nepravidelných vzdálenostech linii pobřeží.). Na CAPE CROSS či Křížovém mysu, je jedna z největších kolonií lachtanů v Africe. Odpoledne se vydáme do TWYFELFONTEINU (nejméně 2500 kusů skalních rytin) a k úpatí severovýchodních svahů nejvyšší hory Namibie - KÖNIGSTEINU (2606 m) v pohoří Brandberg, kde ještě najdeme skalní malby, z nichž nejznámější je malba Bílé paní (White Lady) v kaňonu Tsisab. Poblíž ubytování a nocleh.,
13.den - úterý 13.listopadu 2018: čeká nás NP Etosha. Ještě než k němu navečer dojedeme zastavíme se dnes v "ZKAMENĚLÉM LESE" (Petrified Forest), což je ložisko velkých kmenů stromů, které se "proměnily na kámen". Najdeme tu také velké množství welwitschií podivných. Další zastávka bude u VINGERKLIPU u jedinečného geologického útvaru v podobě obřího vztyčeného prstu. Pak už dojedeme do NÁRODNÍHO PARKU ETOSHA, ubytujeme se poblíž Okaukuejo., nocleh.,
14.den - středa 14.listopadu 2018: celodenní návštěva NÁRODNÍHO PARKU ETOSHA. Park patří k nejkrásnějším africkým rezervacím založeným již v roce 1907. Celý den budeme pozorovat slony, nosorožce, hyeny, zebry, žirafy, impaly, antilopy skákavé i losí, přímorožce, pštrosy, lvy, ale možná i gepardy či leopardy.... Přes Halali dojedeme k několika napajedlům a k Etosha Viewpoint, jedinému místu, kde je možné vjet asi 1,5 km do hloubi pánve Etosha, bíle pobleskující solné pouště, na níž v tetelícím se horkém vzduchu často nastane efekt zrcadlení (fata morgana). Přes Namutoni (z věže pozorování západu slunce) pak vyjedeme ve východní části národního parku. Nocleh.,
15.den - čtvrtek 15.listopadu 2018: dopoledne zastávka v oblasti HOBA METEORITE. Sem dopadl největší známý, 60 tun vážící, meteorit světa. Jedná se o nejhmotnější přírodní železo známé na povrchu Země. Po poledni dojedeme do NÁRODNÍHO PARKU WATERBERG PLATEAU. Zde se jedná o náhorní plošinu a národní park pojmenovaný po nápadné stolové hoře Waterberg. V podvečer prohlídka farmy OTJIHAENAMAPARERO, kde najdeme dinosauří stopy. Jsou zde dvě skupiny fosilních stop, které zanechali dinosauři ve vlhkém sedimentu asi před 190 miliony let. Obě skupiny ukazují stopy nohou se třemi prsty různých zvířat. Nocleh zde.,
16.den - pátek 16.listopadu 2018:  dopoledne přejezd od  úpatí Klein-Etjo  do Windhoeku, v odpoledních hodinách odlet z Windhoeku a noční přelet.,
17.den - sobota 17.listopadu 2018: přestup na některém evropském nebo severoafrickém letišti a přílet do Prahy nebo na některé z okolních letišť (v tomto případě bude doprava do Prahy zajištěna).

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ AKCE O BOTSWANU A ZIMBABWE (prodloužení akce s terénními vozidly 4x4):

16.den - pátek 16.listopadu 2018: odpoledne přejezd k hranicím s Botswanou., nocleh v oblasti Buitepos.,
17.den - sobota 17.listopadu 2018: přejezd do Botswany, cesta přes Ghanzi do města Maun, zde ubytování a nocleh.,
18.den - neděle 18.listopadu a 19.den - pondělí 19.listopadu 2018: 2-denní výlet v DELTĚ ŘEKY OKAVANGO, což je poslední ráj na zemi. Projedeme po řece v největší vnitrozemské deltě na světě, a to jak terénním autem, tak na člunech vydlabaných z kmene stromu, zde nazývaných "mokoro". Delta Okavanga je obrovským bludištěm, v němž se papyrem a rákosem lemované kanály podobají jako vejce vejci. Voda je křišťálově průzračná, přírodně čistá a místy je pokryta lekníny. Mezi stále se zužujícími kanály existuje mnoho ostrovů a ostrůvků, na kterých místy vznikla velmi různorodá flóra i fauna. Zde leží pravý ráj delty řeky Okavango, na němž se člověk ještě nestačil podepsat.... Část dne bude věnován i NÁRODNÍMU PARKU MOREMI na východním okraji delty. Jedná se o hustý les s ostrovy porostlými palmami. Mezi nimi se rozkládají laguny, v nichž se prohánějí hroši. Můžeme se zde potkat také se lvy, buvoly, gepardy či smečkami psů hyenovitých., noclehy v Maunu.,
20.den - úterý 20.listopadu 2018: přejedeme do města Nata přes NÁRODNÍ PARK NXAI PAN., na okraji Naty ubytování a nocleh.,
21.den - středa 21.listopadu 2018 a 22.den - čtvrtek 22.listopadu 2018:  v tyto den překročíme hranice do Zimbabwe a navštívíme VIKTORIINY VODOPÁDY a NÁRODNÍ PARK CHOBE. Misionář a cestovatel David Livingstone objevil v roce 1855 pro Evropu Viktoriiny vodopády a pojmenoval je podle britské královny. Domorodci je pojmenovali příznačněji: "Kouř, který hřmí". V šířce 1700 metrů tu Zambezi přitéká ze Zambie a řítí se hluboko do úzké skalní propasti. Tvoří přitom obrovskou vodní oponu a úchvatnou podívanou! Navštívíme také malé muzeum, vyhlídkovou plošinu Main Falls, Livingstonův měděný pomník či prastarý baobab, pod nímž již odpočíval tento proslulý misionář. V průběhu odpoledne možnost výletu historickým vlakem taženým starou parní lokomotivou z Victoria Falls po ocelovém železničním mostě, z jehož středu lze přehlédnout vodopády a pocítit mrholení. Další možností jak si vodopády prohlédnout, je večerní plavba proti proudu Zambezi pod vodopád. Z paluby lodi je navíc možné pozorovat divoká zvířata, která se přicházejí napít ke břehu, porostlému datlovými palmami. Nocleh ve Viktoria Falls.,
 
23.den - pátek 23.listopadu 2018: u Katima Mulilo překročíme hranice ze Zimbabwe do Namibie a poté projedeme tzv. CAPRIVIHO PRUHEM až do Bagani. Tzv. Capriviho pruh (úzký pruh Namibie mezi Botswanou, Angolou a Zambií) měl tvořit koridor mezi německou západní a východní Afrikou a měl Němcům umožnit dosáhnout až k řece Zambezi. Je pojmenován po Bismarckově nástupci, hraběti Caprivi. Ubytování v okolí Bagani, nocleh.,
24.den - sobota 24.listopadu 2018: kousek od Bagani se vrátíme k řece Okavango a zastavíme se u POPA FALLS, kde řeka překonává několikametrové peřeje. Popa přitahuje také milovníky ptáků. Odpoledne se už vydáme na cestu k namibijské metropoli. Nocleh na cestě poblíž Grootfonteinu.,
25.den - neděle 25.listopadu 2018:  přejezd do Windhoeku, ubytování, volno a nocleh.,
26.den - pondělí 26.listopadu 2018: snídaně, dopoledne volno ve WINDHOEKU, možnost nákupu suvenýrů a odpoledne odlet z Namibie., noční let.,
27.den - úterý 27.listopadu 2018: přestup na některém evropském nebo severoafrickém letišti a přílet do Prahy nebo na některé z okolních letišť (v tomto případě bude doprava do Prahy zajištěna).
 
Ubytování: v Namibii 14x vždy v hotelu nebo penzionu***, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a koupelnou.,
v rámci prodloužení akce o Botswanu a Zimbabwe pak ve stanech, jež jsou součástí auta 4x4, a to v předem rezervovaných kempech. V Namibii i v rámci prodloužení 4x v hotelech střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích.
 
Stravování: bez stravy zahrnuté ve startovném
 
Startovné: 55000.-Kč zahrnuje letenky z/do Prahy nebo z/do okolní letiště-Windhoek a zpět, dopravu po Namibii v klimatizovaném mikrobusu a 14x ubytování v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích.
Nezahrnuje víza do Namibie (zajistíme předem - cena 1-vstupového víza 4000.-Kč) a stravu.
 
U prodloužené akce příplatek 36450.-Kč zahrnuje dopravu terénními auty 4x4, 18x nocleh v hotelu střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích v Namibii, 6x ubytování v kempu ve speciálním stanu, jež je součástí terénního auta a 1x snídani.,
Nezahrnuje víza do Namibie (zajistíme předem - cena vícevstupového víza 5000.-Kč), poplatek za vjezd a výjezd z Botswany (2x 30.-USD) a víza do Zimbabwe (zajistíme na hranicích, cena 30.-USD) a stravu.
 
V případě, že zvolíte jen akci S OVýTem DELTA OKAVANGO A VIKTORIINY VODOPÁDY (15.-27.11.2018, viz samostatné propozice) je startovné ve výši 56450.-Kč a zahrnuje letenky z/do Prahy nebo okolních letišť do Windhoeku a zpět, dopravu terénními auty 4x4, 4x ubytování v Namibii v hotelu střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích s přísl., 6x ubytování v kempu ve speciálním stanu, jež je součástí terénního auta a 1x snídani.
 
Přihlášky a záloha: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 31.7.2018, záloha ve výši 20000.-Kč je splatná s přihláškou a v případě neúčasti na akci propadá!
 
Vstupní víza do Namibie a Zimbabwe nejsou součástí startovného, ale zařídíme vám je! Víza do Botswany nejsou třeba.
Odkazy:
 
Videoodkazy:
 
Předpověď počasí: