S OVýTem JIŽNÍ AFRIKOU Z KAPSKÉHO MĚSTA DO DURBANU

(a také Mys Dobré naděje, Zahradní cesta, Stolová hora, NP ADDO Elephant National Park, možnost turistiky v Dračích horách a v Království Lesotho)

Termín:   10.-24.11.2015
 
Program:
1.den: odlet z Prahy (příp. z Vídně, příp. přeprava do Vídně zabezpečena)., přelet do Jihoafrické republiky s přestupem na některém evropském letišti (noční přelet).,
2.den: v poledních hodinách přílet do KAPSKÉHO MĚSTA, odpoledne průjezd městem a návštěva světoznámé botanické zahrady Kirtenbosch. V podvečer ubytování v hotelu a nocleh.,
3.den: celodenní prohlídka KAPSKÉHO MĚSTA, procházka centrem přes náměstí Grand Parade s  radnicí (City Hall) a tržištěm, okolo Hradu Dobré naděje (možnost návštěvy), budovy Houses of Parliament (parlament),  po třídách Adderley Street a Long Street atd. Navštívíme "barevnou" čtvrť Bo-Kaap (muslimská čtvrť, ve které žijí potomci otroků dovezených do Jižní Afriky na těžkou práci). Dle momentálního počasí v podvečer výlet lanovkou na  STOLOVOU HORU a večer návštěva nábřežní čtvrti Waterfront - moderně řešená oblast původních lodních doků (nákupní střediska, kino IMAX, Muzeum moře, restaurace, bary...)., nocleh ve stejném hotelu.,
tip pro turisty: kdo by chtěl, může podniknout v průběhu dne výstup pěšky na Stolovou horu (náročný výstup, obtížnost: 3)
 
4.den: celodenní výlet na  KAPSKÝ POLOOSTROV.  Cestou z Kapského Města zastávka v HOUT BAY (původní rybářská vesnička, pláž s možností koupání v Atlantském oceánu), poté přejezd po vyhlídkové silnici Chapman´s Peak Drive na KAPSKÝ MYS. Zde nejprve výstup na nejvyšší bod skály mysu (omylem někdy nazývaným nejjižnějším bodem Afriky., ve skutečnosti je tímto nejjižnějším mysem ovšem Střelkový mys poblíž Hermanusu)  a poté procházka (cca 3 km) na MYS DOBRÉ NADĚJE. Odpoledne zastávka na pláži v městečku SIMON´S TOWN, kde kromě koupání můžete navštívit i velice zdařilou expozici Boulders Beach tučňáků brýlovitých. V pozdním odpoledni zastávka ve vinařské oblasti CONSTANTIA a návštěva jednoho z vinařství s možnou ochutnávkou zdejších proslulých vín.
Po návratu z výletu výjezd mikrobusem na tzv. Lví hlavu (Lion´s Head) u Signální hory, kde se s návštěvou Kapského Města rozloučíme. Jsou odtud bezvadné výhledy na město i Stolovou horu. Nocleh ve stejném hotelu.,
 
5.den: časně ráno odjezd z Kapského Města a první zastávka v městě HERMANUS, přezdívaném hlavním městem velryb. Zde je možné zakoupit lodní výlet a vydat se pozorovat velryby do zátoky WALKER BAY, která je skutečně jedním z nejlepších míst na pozorování velryb na celém světě. V poledních hodinách zastávka u majáku na STŘELKOVÉM MYSU (Cape Agulhas) - nejjižnějším místě Afriky, a také místě, kde se mísí vody Atlantského a Indického oceánu. Odpoledne cesta přes Mossel Bay do KNYSNY, před příjezdem možnost krátkého podvečerního  pobytu u moře na pláži před Knysnou. Celý den budeme projíždět tzv. Zahradní cestou. Ubytování v hotelu a nocleh.,
6.den: odjezd z Knysny a nejprve cesta do oblasti NATURE´S VALLEY (dlouhá pláž, možnost vykoupání) a do NÁRODNÍHO PARKU TSITSIKAMMA,  jehož přírodní krásy, především v nejdramatičtější části u ústí řeky Storm, se nedají ani slovy popsat. Přejdeme při cca 5-ti kilometrové procházce (jen pro zájemce) mj. zavěšený most nad řekou či první část tzv. Vydří stezky. Procházka po mořském pobřeží může být zakončena koupáním ve sladkovodním jezeru, do něhož spadá obrovský vodopád.  V podvečer přejezd po dálnici do Port Elizabeth, po příjezdu ubytování a nocleh,
7.den: volný den v PORT ELIZABETH, zde možnost pobytu na pláži nebo návštěva Oceanaria (mj. se show delfínů). 
Pro zájemce za poplatek 200.-Kč (+ vstupné) půldenní výlet do NÁRODNÍHO PARKU ADDO ELEFHANT NATIONAL PARK, tentokrát do skutečného afrického zvířecího safari parku, který proslul záchranou slonů afrických a nosorožců. V parku žijí ve volné přírodě také lvi, žirafy a další divoká zvěř. Výlet se uskuteční v době cca 6.00-13.00 hodin. Odpoledne volno v PORT ELIZABETH a v podvečer možnost krátké procházky městem, ve kterém působil také Emil Holub (při procházce mj. návštěva  náměstí se sochou královny Viktorie). Nocleh ve stejném hotelu v Port Elizabeth.,
8.den: celodenní přejezd, který nebude příliš zajímavý. Pojedeme oblastmi Transkei a Ciskei (typické černošské oblasti, průjezd např. městem Umtata, kde studoval i Nelson Mandela) a naše dlouhá cesta skončí v přímořském letovisku Durban, a to v pozdních večerních hodinách. Po příjezdu ubytování a nocleh.,    
9.den: dopoledne prohlídka  DURBANU, což je jedno z největších jihoafrických měst s významnou menšinou indických obyvatel  a současně poměrně příjemné letovisko u Indického oceánu, do kterého se v době apartheidu jezdili rekreovat bílí Jihoafričané. V rámci prohlídky města navštívíme např. hlavní náměstí s Městskou radnicí, v níž se nachází galerie umění Durban Art Gallery a  přírodovědecké Natural Science Muzeum., přejdeme po rušných třídách (např.Grey Street) na vyhlášený  indický trh Victoria Street Market, kde můžete nakoupit nejrůznější koření, ale i africké suvenýry ze dřeva či jiné prapodivné artefakty, v jiné části tržiště pak potraviny, ryby nebo i třeba opičí varlata či jiné "zboží" od místních šamanů. 
Odpoledne volno na plážích, kterým se v Durbanu říká Zlatá míle (Golden Mile) nebo
pro zájemce za poplatek 150.-Kč (+vstupné) půldenní výlet do ÚDOLÍ TISÍCE PAHORKŮ, kde se můžete seznámit se životem původních obyvatel (Zuulů) - s jejich životem a kulturními zvyky, představení zuulských tanců atd. V rámci výletu návštěva krokodýlí farmy. 
 
10.-13.den: Program dalších dnů nabízí dvě varianty (každý si může vybrat svou):
Varianta A - POBYT U MOŘE V DURBANU s možností rekreace na písečných plážích, návštěvou zábavního parku atd.

Varianta B - TURISTIKA V KRÁLOVSTVÍ LESOTHO A V DRAČÍCH HORÁCH - pobyt v Dračích horách a hvězdicové výlety - pěší túry do zdejších hor., 10.den dopoledne přejezd do Království Lesotho, návštěva hlavního města MASERU,  v podvečer mikrobusem výlet do OKOLÍ MASERU - do městeček Roma a Semonkong.,  ubytování v Maseru., nocleh.,

11.den: výlet do nejvyšších partií Království Lesotho., nocleh ve stejném hotelu v Maseru.,
12.den a 13.den: přejezd přes průsmyk Sani (v případě nepříznivých podmínek objezd podél lesothských hranic) a túry v NÁRODNÍM PARKU ROYAL NATAL v okolí Champagne Valley mj. ke Cathedral Peak a do soutěsek Rainbow Gorge a Tugela Gorge s vyhlídkou na skalní masív Amfiteátr a na vodopády Tugela Falls. 
13.den: v podvečer přejezd do Durbanu, ubytování a nocleh.,
 
14.den: dopoledne možnost koupání na pláži v DURBANU., po poledni transfer na letiště a odbavení., odpoledne odlet.,     
15.den: přílet do Prahy (příp. do Vídně, doprava z Vídně zajištěna).
 
STARTOVNÉ: 45500.-Kč obsahuje  letenky Praha-Kapské Město/Durban-Praha,  dopravu klimatizovaným mikrobusem po Jihoafrické republice a 12x ubytování v hotelech střední kategorie ve 2-lůžkových pokojích.
Sleva pro stávající členy KČT OVýT - 500.-Kč.
Fakultativně (pro zájemce):
Výlet z Port Elizabeth do ADDO Elephant NP - 200.-Kč/os. + vstupné do NP (cca 200.-Kč)
Výlet z Durbanu do Údolí tisíce pahorků - 150.-Kč/os. + vstupné na představení Zuulů a do krokodýlí farmy (cca 250.-Kč)
4-denní výlet z Durbanu na turistiku v Dračích horách a v Království Lesotho (min.počet 3 zájemci) - 4500.-Kč/os. zahrnuje dopravu a 3x ubytování.
 
Pěší turistika: 
pěší výlety v Dračích horách a v Království Lesotho - obtížnost 3
(stupnice obtížnosti: 1 - lehká, vhodná i pro děti., 2 - středně těžká, malé převýšení, ale možná větší délka, 3 - náročná, zejména stoupáním, příp. délkou., 4 - těžká, především vícedenní akce s batohem na zádech, 5 - nejnáročnější, těžké přechody vysokých pohoří i s postupy pomocí lezeckých pomůcek)
 
Přihlášky: vzhledem k zaručení ceny letenek, kalkulovaných v rozpočtu, žádám případné zájemce o přihlášku do vyprodání míst nebo max. do 31.května 2015. Po tomto datu nemohu garantovat uvedenou výši startovného. Záloha na letenku a pronájem mikrobusu 23000.-Kč je splatná s přihláškou. 
Odkazy na internetu: 
 
Předpověď počasí:
Lesotho a Dračí hory: www.wetteronline.de/wetter/maseru