S OVýTem OD KARTÁGA NA SAHARU

  

Termíny: 20.11.-1.12.2023

Navštivte největší písečnou poušť světa, navštivte její oázy Neftu a Tozeur, palmérie, a také horské oázy na hranicích s Alžírskem...
A pak také skalní útesy, vyschlá jezera, datlové plantáže či podzemní města, jakým je třeba Matmata...
Navštivte ale také Tunisko a tady stará města, jako Kartágo, či Kairouan, Sousse, El Jem, Sidi Bou Said... A co tuniské ksary?!
A pak moře, letoviska Sfax, Hammamet, ostrov Djerbu!
To vše při jediné cestě, poznávacím okruhu Tuniskem!

Program:
1.den: odlet z Berlína (doprava na letiště zajištěna, ale není součástí startovného), V podvečer odbavení na letišti a ubytování v hlavním městě Tuniska, v Tunisu., nocleh.,
2.den: po snídani cesta do KARTÁGA - prohlídka nejznámějšího archeologického naleziště v Tunisku - starověkého města, které patřilo Féničanům, Kartagincům a později i Římanům., poté zastávka v malebné a romantické modrobílé čtvrti SIDI BOU SAID a večerní procházka tuniskou metropolí - TUNISEM, při které projdeme medinou přes zdejší súky (trhy), zastavíme se mj. před Velkou mešitou a prohlédneme si třeba i komplex tří muslimských škol (meders), Hodinovou věž či katedrálu sv.Vincence a sv.Olivy., nocleh.,
3.den: snídaně a cesta ke Středozemnímu moři., dopoledne zastávka s koupáním na plážích v letovisku HAMMAMET., odpoledne prohlídka jednoho z nejvýznamnějších a největších koloseí na světě, prohlídka kolosea v EL JEM. V podvečer příjezd do přístavního města SFAX, kde se ubytujeme a večer můžeme navštívit pravé turecké lázně - hammám. Nocleh.,
4.den: snídaně., po snídani cesta k ostrovu DJERBA, na něž se přepravíme trajektem. Odpoledne zastávka v hlavním městě ostrova - v HOUMT SOUK, kde se podíváme do zdejšího přístavu, na zdejší súk i do bludiště úzkých uliček., ubytování, nocleh.,
5.den: po snídani cesta k hrázi spojující pevninu s odtrovem Djerba., zde také možná zahlédneme četná hejna plameňáků. V tento den přijedeme i na okraj pouště, zastavíme se v jednom typickém tuniském ksaru - v KSARU GHILANE a odpoledne navštívíme "podzemní město" MATMATU, kde se natáčely mj. Hvězdné války s Georgem Lucasem. Nocleh zde v tradičním zdejším domě - hotelu.,
6.den: snídaně., cesta Saharou nás zavede přes DOUZ ("Brána do Sahary") do vnitrozemí Sahary. Zastavíme se u berberských obydlí (stanů), v pouštních oázách i na datlových plantážích. Dlouhou dobu pojedeme také po hrázi pouštního jezera CHOTT E-JERID, kde "potkáme" také nejznámější symbol pouště - pouštní růži. V podvečer příjezd do TOZEURU, jedné ze dvou významných a velkých oáz v této oblasti. Podíváme se do staré mediny, a také do opravdové oázy - do zdejších zahrad chráněných před sluncem palmérií. Nocleh.,
7.den: snídaně., tento den navštívíme druhou velkou oázu NEFTA a odpoledne také horské oázy TAMERZA, CHÉBIKA a MIDAS na hranicích s Alžírskem. Večer návrat do Tozeuru a nocleh.,
8.den: snídaně., z Tozeuru se vydáme nejprve do Metlaoui, kde, pokud bude v provozu, nastoupíme do historického vlaku "Červená ještěrka" (Red Lizard), který jezdí po železnici, jež byla v r.1899 vybudovaná pro svážení fosfátů. Vlak vás poveze 15 kilometrů dlouhou roklí Seldja a okružní jízda trvá hodinu a půl se zastávkami na fotografování. Jízdenky nejsou součástí startovného. Odpoledne prohlídka pozůstatků římských bazénů v GAFSE. V podvečer příjezd do KAIROUANU, kde si prohlédneme Velkou mešitu (čtvrté nejposvátnější islámské místo světa), hradby a medinu se zdejšími souky, kde se ve velkém prodávají světoznámé kairouanské koberce., ubytování a nocleh.,
9.den: po snídani zastávka na okraji KAIROUANU u jedné z Aghlabovských nádrží, která sloužila část rozsáhlého hydrotechnického systému, považovaného za jeden z nejvýznamnějších vodárenských počinů v arabském světě. Odpoledne zastávka ve třetím největším městě Tuniska - v SOUSSE. Zde opět navštívíme zdejší rozsáhlé souky, kde můžete zakoupit suvenýry. Procházka nás i tady zavede do mediny a ke zdejší Velké mešitě. Večer dojedeme do Tunisu, kde strávíme ve zdejším hotelu poslední noc.,
10.den: celodenní pobyt na plážích v SOUSSE nebo v MONASTIRU., nocleh ve stejném hotelu.,
11.den: snídaně., dopoledne výlet na sever Tuniska, navštívíme město BIZERTE a nejsevernější bod země - CAP BLANC. Po cestě na mys se nám budou otevírat jedinečné pohledy, a čím výš budete, tím uchvatnější podívaná se naskytne. Odpoledne zastávka na jedné z pláží na severu Tuniska s možností pobytu a koupáním. Podvečer a večer pak strávíme v SIDI BOU SAID, kde už to budeme znát z naší návštěvy v prvních dnech akce. Večer strávíme v tomto romantickém městečku plném zdejších umělců, v modrobílém městečku trůnícím vysoko na útesech. Před půlnocí cesta na letiště.,
12.den: v průběhu dne transfer na letiště, odbavení na letišti v Tunisu a odlet letadlem do Berlína (doprava z letiště v Berlíně zajištěna, není ale součástí startovného).

                                     

Ubytování: v rámci akce je zajištěno 10x ubytování v hotelech střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích s toaletou a sprchou
Stravování: ve startovném jsou zahrnuty 10x snídaně

Startovné: 22900.-Kč zahrnuje letenky Berlín-Tunis-Berlín, dopravu klimatizovaným mikrobusem po Tunisku, trajekt na ostrov Djerba, 11x ubytování v hotelu a 11x snídaně

Přihlášky: do vyprodání kapacity nebo nejpozději do 10.10.2023., současně s přihláškou je splatná záloha ve výši 8000.-Kč (letenka). Upozornění: v případě zrušení přihlášky je záloha nevratná (letenky jsou nevratné a neměnné na jiné jméno).

Odkazy:
www.novinky.cz/cestovani/k-mori/clanek/sahara-na-vlastni-kuzi-kdyz-vas-sezehne-slunce-a-zmate-fata-morgana-55856
cestovani.idnes.cz/tunisko-obecne-01n-/kolem-sveta.aspx?y=medinatours%2Ftunisko.htm
www.novinky.cz/cestovani/clanek/za-angelikou-do-sidi-bou-said-v-tunisku-40207391

Předpověď počasí: www.weatheronline.cz/Tunisko.htm